MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ đức mẹ guadalupe (12/12)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đại Thánh Đường Guadalupe
Thứ Ba, Ngày 12 tháng 12-2017
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tượng Đức Mẹ Guadalupe Ở Tiểu Bang New Mexicô Chảy Nước Mắt (7/10/2018)
Tượng Đức Mẹ Guadalupe Ở Tiểu Bang New Mexicô Chảy Nước Mắt (6/17/2018)
Tin/Bài khác
Video: Tâm Tình Cảm Động Của Đức Thánh Cha Dành Cho Đức Mẹ Trong Thánh Lễ Tại Guadalupe (12/18/2017)
Đức Bà Guadalupe (người Nữ Chiến Thắng Con Rắn): Bổn Mạng Châu Mỹ (12/15/2017)
Lễ Ðức Mẹ Guadalupe 12/12 (12/12/2017)
Đức Bà Guadalupe Và Trận Hải Chiến Ở Lepanto (12/12/2017)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giảng Lễ Đức Mẹ Guadalupe Tại Đền Thờ Thánh Phêrô Chiều Ngày 12/12/2016 (12/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768