MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ mân côi (7/10)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cùng Tìm Hiểu Về 15 Lời Hứa Của Đức Maria Cho Những Người Kitô Giáo Nào Năng Lần Chuỗi Mân Côi
Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 10-2018

Cùng tìm hiểu về 15 Lời Hứa của Đức Maria cho những người Kitô Giáo nào năng lần Chuỗi Mân Côi

§ Anthony Lê

Tháng 10 - Tháng Mân Côi, chúng ta hãy cùng nhau nghiệm lại 15 Lời Hứa của Đức Maria (bằng cả Anh và Việt Ngữ), được trao cho Thánh Đa Minh và Chân Phước Alan de la Roche, O.P. như sau:

1. Whoever shall faithfully serve me by the recitation of the Rosary, shall receive signal graces.
Bất kỳ ai trung thành phụng sự ta bằng việc lần chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn huệ sáng giá.

2. I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the Rosary.
Ta hứa mang lại sự bảo vệ đặc biệt của ta và những ơn huệ lớn nhất đến cho tất cả những ai lần chuỗi Mân Côi.

3. The Rosary shall be a powerful armour, against hell, it will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies.
Chuỗi Mân Côi sẽ là một thứ áo giáp mạnh mẽ, chống lại hỏa ngục, nó sẽ hủy diệt đi sự trụy lạc, làm giảm tội, và đánh bại tất cả mọi thứ lạc giáo.

4. I will cause virtue and good works to flourish; it will obtain for souls the abundant mercy of God; it will withdraw the hearts of men from the love of the world and its vanities, and will lift them to the desire of eternal things. Oh, that souls would sanctify themselves by this means.
Ta sẽ tạo ra thêm nhiều nhơn đức và làm nảy sinh thêm nhiều việc thiện, để qua đó đón nhận được lòng thương xót hãi hà của Thiên Chúa cho các tâm hồn; lôi kéo các con tim của nhân loại khỏi sự đam mê vật chất cùng những thứ hão huyền chóng qua, và hướng họ đến sự mong ước về những điều vĩnh cữu. Ôi, tự chính các tâm hồn này sẽ được thánh hóa bằng chính cách này.

5. The soul which recommends itself to me by the recitation of the Rosary, shall not perish.
Tâm hồn nào tự tiến cử đến ta bằng việc lần chuổi Mân Côi, sẽ không bị diệt vong.

6. Whoever shall recite the Rosary devoutly, applying himself to the consideration of its sacred mysteries shall never be conquered by misfortune. God will not chastise him in His justice, he shall not perish by an unprovided death; if he be just he shall remain in the grace of God, and become worthy of eternal life.
Bất kỳ ai siêng năng lần chuổi Mân Côi, và tự đặt mình trong việc gẫm suy về những mầu nhiệm cực thánh thì sẽ không bao giờ bị sự rủi ro chế ngự. Thiên Chúa sẽ không trừng trị người đó trong công lý của Ngài, và người đó cũng sẽ không diệt vong bởi cái chết không lường trước được; nếu người đó là công chính, thì người đó sẽ mãi ngự trong ơn huệ của Thiên Chúa, xứng đáng với cuộc sống bất diệt.

7. Whoever shall have a true devotion for the Rosary shall not die without sacraments of the Church.
Bất kỳ ai có một sự sùng kính thật sự vào Chuổi Mân Côi thì sẽ không chết đi mà không nhận được các bí tích của Giáo Hội.

8. Those who are faithful to recite the Rosary shall have during their life and at their death the light of God and the plenitude of His graces; at the moment of death they shall participate in the merits of the saints in paradise.
Tất cả những ai siêng năng lần chuổi Mân Côi sẽ có được ánh sáng của Thiên Chúa và nguồn ơn huệ phong phú của Ngài trong suốt cuộc sống cũng như trong giờ lâm tử của họ; ngay vào giờ chết đó họ sẽ tham gia vào công lao của các thánh ở trên nước thiêng đàng.

9. I shall deliver from purgatory those who have been devoted to the Rosary.
Ta sẽ kéo ra khỏi luyện ngục tất cả những ai đã từng sùng kính vào Kinh Mân Côi.

10. The faithful children of the Rosary shall merit a high degree of glory in heaven.
Những người con trung tín với Chuổi Mân Côi sẽ xứng đáng với sự vinh quang cao độ trên nước thiên đàng.

11. You shall obtain all you ask of me by the recitation of the Rosary.
Con sẽ nhận được tất cả những gì mà con khẩn cầu đến Ta bằng việc lần chuổi Mân Côi.

12. All those who propagate the Holy Rosary shall be aided by me in their necessities.
Tất cả những ai truyền bá Kinh Mân Côi sẽ được Ta hổ trợ trong mọi nhu cầu của họ.

13. I have obtained from my Divine Son that all the advocates of the Rosary shall have for intercessors the entire celestial court during their life and at the hour of death.
Ta đã nhận được từ Người Con Chí Thánh của Ta để tất cả những ai cổ võ cho việc lần chuổi Mân Côi sẽ luôn lúc nào cũng có được tất cả những người chuyển cầu nơi thiên quốc, ngay trong suốt cuộc sống và trong giờ lâm tử của họ.

14. All who recite the Rosary are my sons, and brothers of my only Son Jesus Christ.
Tất cả những ai lần chuổi Mân Côi đều là những người con của Ta, và là những người anh/em của Người Con Duy Nhất của Ta chính là Chúa Giêsu Kitô.

15. Devotion of my Rosary is a great sign of predestination.
Việc sùng kính vào Chuổi Mân Côi của Ta chính là một dấu hiệu lớn của sự tiền định.

(Given to St. Dominic and Blessed Alan de la Roche, O.P.)
Imprimatur: Patrick J. Hayes, D.D. - Archbishop of New York

Anthony Lê

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày 07-10 --- Bài Số 1 Lễ Đức Mẹ Mân Côi (9/17/2019)
Đổi Đời Với Kinh Mân Côi (9/17/2019)
Kinh Mân Côi Và Thánh Gioan Phaolô Ii (9/10/2019)
Fátima – Bí Mật Thứ Ba Được Giữ Kỹ Trong Thế Kỷ 20 (8/22/2019)
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi - Phạm Trung - Thùy Dương (10/19/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con -- Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi (10/7/2018)
Tin/Bài khác
Hiệp Sống Tin Mừng: Cn 27 Tn B – Kính Trọng Thể Lễ Mân Côi (10/7/2018)
Cầu Nguyện Với Chuỗi Tràng Hạt Mân Côi (9/22/2018)
Kinh Mân Côi Đẫ Dẫn Dắt Đời Tôi Trở Nên Tốt Đẹp (8/3/2018)
Frank Duff – Vị Sáng Lập Legio Và Nhà Vô Địch Mân Côi (5/7/2018)
Địa Vị Của Đức Mẹ Chỉ Sau Thiên Chúa Ba Ngôi (4/1/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768