MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ mân côi (7/10)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kinh Thơ Mân Côi
Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 10-2018

KINH THƠ MÂN CÔI
(Của giáo phận Qui Nhơn)

Hôm nay lớn mọn đều chầu
Cảm ơn trọng Đức Bà thương đoái,
Truyền phép Mân Côi
Cách nhiệm hết loài người

Cầu Chúa thứ tha
Đức Mẹ xưa thấy Đức Chúa Cha
Đã dém phạt cả và thiên hạ
Liền can gián xin duông tội lỗi

Mới lập làm phép chuỗi Rô-sa
Dạy Du- minh thánh cả giảng rao
Cho giáo nhơn noi giữ
Hầu đặng thế giải hòa cùng Chúa

Mà thoát khỏi lưới quỷ ma
Phương linh diệu giúp loài người thế
Dấu nhiệm mầu đẹp ý Chúa Cha
Một tràng trăm rưỡi chẵn chòi

Miệng đọc, tay lần tua sốt sắng
Ba sự mười lăm lẽ gẫm
Lòng tin, dạ tưởng mựa lo ra
Thầm thỉ khẩn cầu nơi trần thế

Thấu nghe khám khách chốn thiên tòa
Có sức xua loài quỷ mỵ
Nên công dẹp đảng gian tà
Những thuở đầu quân ngụy ghe phen

Miệng nhẽ lòng khinh lời phỉ báng
Thấy phép lạ Đức Bà hằng tỏ
Gối quỳ, dạ phục tiếng đờn hòa
Xưa bấy lâu phô chúng lăng loàn

Đều hối cải chẳng còn phỉ báng
Từ ấy mới đem lòng tin kính
Liền vưng noi đòi bữa ngâm nga
Dầu cho ai tội lỗi rất dày

Lòng mến Mẹ mà chuyên công cán
Ắt là Chúa nhơn từ mở rộng
Dạ vì Bà ban xuống ơn thiêng
Cơn giông tố bảo bùng

Giữ luật ấy bằng an vô sự
Thuở buồn rầu khô héo
Noi phép nầy xinh tốt dìm dà
Đức gió, ơn mưa nhuần trăm họ

Quờn cao phép cả riêng tiếng một Bà
Đội ơn Đức Mẹ khoan nhơn
Hằng lo giúp các con cho rỗi
Xin thứ tha loài mê muội

Đã nhiều lần nhiều bữa bỏ qua
Nay xin Đức Mẹ giúp lời
Đặng sốt sắng bỏ lòng trể nãi
Cho chúng con bền chí việc hôm mai
Giữ dạ thật thà,

 

Ngửa trông Đức Mẹ nhơn từ
Xin đoái các con thơ dại.Amen


Xin cầu cho LH Giuse Trần Đình Thẩm
Kinh nầy lúc sinh thời thân phụ tôi thường đọc trong gia đình vào tháng Mân côi sau khi lần hạt.

02/10/2012 (Kính các Thiên Thần bản mệnh)
P. Trần Đình Phan Tiến (bước theo) Sưu tầm.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày 07-10 --- Bài Số 1 Lễ Đức Mẹ Mân Côi (9/17/2019)
Đổi Đời Với Kinh Mân Côi (9/17/2019)
Kinh Mân Côi Và Thánh Gioan Phaolô Ii (9/10/2019)
Fátima – Bí Mật Thứ Ba Được Giữ Kỹ Trong Thế Kỷ 20 (8/22/2019)
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi - Phạm Trung - Thùy Dương (10/19/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, Cầu Cho Chúng Con -- Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi (10/7/2018)
Tin/Bài khác
Hiệp Sống Tin Mừng: Cn 27 Tn B – Kính Trọng Thể Lễ Mân Côi (10/7/2018)
Cầu Nguyện Với Chuỗi Tràng Hạt Mân Côi (9/22/2018)
Kinh Mân Côi Đẫ Dẫn Dắt Đời Tôi Trở Nên Tốt Đẹp (8/3/2018)
Frank Duff – Vị Sáng Lập Legio Và Nhà Vô Địch Mân Côi (5/7/2018)
Địa Vị Của Đức Mẹ Chỉ Sau Thiên Chúa Ba Ngôi (4/1/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768