MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ dâng mình (21/11)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kinh Phụng Vụ : Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thánh --- Ngày 21 Tháng Mười Một
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 11-2015

ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THÁNH

Ngày 21 tháng mười một

 

Lễ nhớ

 

Kinh phụng vụ

(Lấy lễ chung Đức Mẹ)

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con hợp mừng Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển. Cúi xin Chúa nhận lời Người chuyển cầu ban cho chúng con được đầy ơn phúc. Chúng con cầu xin

 

Bài đọc                        Dcr 2, 14-17

Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo , này Ta đang đến.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Za-ca-ri-a.

Hỡi con gái Sion, hãy vui sướng reo , này Ta đang đếnlại giữa ngươi, - sấm ngôn của Đức Chúa.

Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn cùng Đức Chúa : Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,và Ta sẽ ngụgiữa ngươi. Bấy giờ, (các) ngươi sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với (các) ngươi. Đức Chúa sẽ lấy Giuđa làm nghiệp, đó sở hữu của Người trên Đất Thánh Người sẽ lại tuyển chọn Giêrusalem. Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, Bởi Người tỉnh giấc ra khỏi Nơi Thánh của Người.

Đó lời Chúa.

Đáp ca                     Lc 1, 46-47.48-49

Tin Mừng       Mt 12, 46-50

Người giơ tay chỉ các môn đệ nói : Đây mẹ tôi, đây anh em tôi.

Một hôm, khi Đức Giêsu đang nói với đám đông, thì mẹ anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. kẻ thưa Người rằng : Thưa Thầy, mẹ anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng : Ai mẹ tôi ? Ai anh em tôi ? Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ nói : Đây mẹ tôi, đây anh em tôi. phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy anh chị em tôi, mẹ tôi.

Đó lời Chúa

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày 21-11 --- Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/15/2019)
Nữ Tu Giữa Đời (lễ Đức Mẹ Dâng Mình, 21-11) (11/21/2017)
Người Của Thiên Chúa (lễ Đức Mẹ Dâng Mình) (11/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Ngày 21 Tháng 11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/21/2015)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, 21/11 (11/21/2017)
Dâng Mình (11/21/2017)
Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ (2) (11/21/2017)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ (1) (11/21/2017)
Đức Mẹ Dâng Mình (11/21/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768