MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ dâng mình (21/11)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 11-2015

Đc M Dâng Mình vào đn Thánh

Nguyn Chính Kết

      1.    Cuc đi có đnh hưng và hưng v Thiên Chúa ca Đc Ma-ri-a

Theo truyn thng ca Giáo Hi, khi còn thanh xuân, Đc Ma-ri-a đã có ý hưng dâng trn c cuc đi mình đ phng s Thiên Chúa đc bit trong bc sng đc thân và đng trinh. Nghĩa là M mun dâng trn c hn và xác cho Thiên Chúa, đ hoàn toàn t do hu tuân hành thánh ý Chúa mt cách trn vn. M mun tr nên dng c ngoan ngùy trong tay Thiên Chúa, đ Ngài mun s dng mình thế nào tùy ý Ngài. Như thế M Ma-ri-a đã chn Thiên Chúa làm l sng, làm ch cuc đi mình, dâng trn tình yêu và trái tim cho Ngài. Chính trong ý hưng đó, Thiên Chúa chn M làm M Đng Cu Thế.

     2.    Cuc đi ngưi Ki-tô hu cũng cn đưc đnh hưng và hưng v Thiên Chúa

Mt ngưi ra khi nhà mà không đnh hưng mình đi đâu, thì s chng đi đến đâu. Mt con thuyn không có đnh hưng s b sóng gió đưa đy và cui cùng có th b nưc cun chìm. Cũng vy, mun nên thánh hay mun tr nên mt Ki-tô hu đúng nghĩa, ngưi Ki-tô hu cũng cn đnh hưng rõ rt cuc đi mình. Ngưi Ki-tô hu đích thc phi là ngưi thuc v Đc Ki-tô, hay thuc v Thiên Chúa, nói khác đi, phi là ngưi ca Đc Ki-tô hay ca Thiên Chúa. Vì thế, h cn xác đnh điu đó mt ln dt khoát cho c cuc đi mình. Nghĩa là h cn dâng li trn cuc đi mình cho Thiên Chúa hay Đc Ki-tô, đ t đó v sau, h thuc trn v Chúa, và ch làm nhng gì Chúa mun. Mt cuc đi như thế chc chn s hnh phúc, không ch đi sau mà ngay cuc đi này, bt chp hoàn cnh bên ngoài d dàng hay khó khăn.

     3.    Ngưi Ki-tô hu là ngưi thc thi thánh ý Thiên Chúa

Trong bài Tin Mng hôm nay, Đc Giê-su đã xác đnh ngưi thân ca mình là ngưi thế nào: «Ai là m tôi? Ai là anh em tôi? (…) Phàm ai thi hành ý mun ca Cha tôi, Đng ng trên tri, ngưi y là anh ch em tôi, là m tôi». Nói cách khác, đó cũng là đnh nghĩa chính xác nht ca ngưi Ki-tô hu, ca ngưi môn đ Đc Giê-su. Đc Giê-su không h đnh nghĩa ngưi thân ca mình, môn đ ca mình, ngưi theo mình, hay ngưi Ki-tô hu là ngưi đã đưc ra ti, hay đưc ghi danh là ngưi Công giáo, hay có tên trong danh sách thành viên mt x đo. Theo Ngài, ngưi Ki-tô hu đích thc là ngưi biết quan tâm thc hành ý mun ca Thiên Chúa. Ngưc li, nếu không quan tâm đến vic thi hành ý mun ca Ngài, thì dù ta có mang danh là Ki-tô hu, ta cũng ch là th Ki-tô hu «hu danh vô thc» mà thôi.

     4.    Hãy dâng mình cho Thiên Chúa t tui thanh xuân

Nếu có ai tng cho bn mt bông hng tht đp nhưng đã đến lúc héo tàn, bn s không mun nhn, hoc nhn mà không vui. Bn s có cm tưng: ngưi tng bn bông hng y coi thưng bn lm. Cũng vy, nếu bn dành tui thanh xuân đ hưng th cuc đi, và ch dành cho Thiên Chúa phn còn li ca cuc đi là tui già, thì bn đã đi x vi Thiên Chúa chng khác gì ngưi tng bn bông hng đã héo tàn!

Nhân ngày Đc M dâng mình vào đn th, bn cũng hãy bt chưc M dâng mình cho Thiên Chúa, đ toàn cuc đi bn ch lo thi hành thánh ý Thiên Chúa mà thôi. Đó là cách bn làm cho cuc đi bn nên tt đp c đi này ln đi sau.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày 21-11 --- Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/15/2019)
Nữ Tu Giữa Đời (lễ Đức Mẹ Dâng Mình, 21-11) (11/21/2017)
Người Của Thiên Chúa (lễ Đức Mẹ Dâng Mình) (11/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Ngày 21 Tháng 11: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ (11/21/2015)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ, 21/11 (11/21/2017)
Dâng Mình (11/21/2017)
Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ (2) (11/21/2017)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ (1) (11/21/2017)
Đức Mẹ Dâng Mình (11/21/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768