MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tác giả và tác phẩm :: lm hoàng minh tuấn, cssr
Xem 1 - 33 của 43
Số Tin
Trang của 2
Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu: “Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và - toàn thể Israen - đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê” (1Samuen 4.19-20). Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các lời và sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên trỉ Do tư cách Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng như thế, nên lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi.
Chi tiết »

  151 Bài 151 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

Chi tiết »

Mặc Khải Về Thánh Thể Trong Gioan 6
Sau phép lạ vĩ đại hóa bánh ra nuôi 5000 người ăn no dân chúng nhất định coi Đức Giêsu là Đấng Thiên sai, Đấng Thiên Chúa xức dầu và sai đến cứu dân Người, cho nên họ định công kênh Người lên làm Vua (Ga 6,15) để lo cho họ được no cơm ấm áo, thay đổi số phận hẩm hiu hiện tại họ đang phải chịu dưới ách đô hộ sắt máu của người Rôma.
Chi tiết »

Đã từ lâu, được nghe dân chúng bàn tán xôn xao về việc ở vài nơi, Chúa hoặc Đức Mẹ nhập vào người nọ người kia và ban các thông điệp, các lời dạy bảo…, rồi ít lâu nay lại được nghe đồn và được đọc trên sách vở, báo chí một số trường hợp đại khái nói là có những người bị âm hồn bơ vơ, vất vưởng nhập vào trong mình họ (tạm gọi là “nhập xác”), họ sợ hãi chạy đến xin các giáo sĩ, linh mục cứu giúp, các ngài đã ra công trừ tà, và có những lần âm hồn yêu cầu Rửa tội cho chúng ….
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Anh Việt mến,
Vừa được biết anh cho làm Audio quyển MẶC KHẢI VỀ THÁNH THỂ tôi mừng quá, Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, và cũng cám ơn Anh nhiều nhiều. Mong sao, Chúa ban ơn cho các độc giả đọc và nghe mà thêm hiểu và mến Thánh Thể hơn. Cầu Chúa chúc phúc cho công việc phục vụ của anh, cho anh và cả các bạn đồng nghiệp.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Những việc người Tông đồ Tôn Vương (hay người Đại diện linh mục) phải làm vể việc Tôn Vương:
Chi tiết »

Những việc người Tông đồ Tôn Vương (hay người Đại diện linh mục) phải làm vể việc Tôn Vương:
Chi tiết »

Những việc người Tông đồ Tôn Vương (hay người Đại diện linh mục) phải làm vể việc Tôn Vương:
Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Chi tiết »

Linh mục giải thích: Anh chị em thân mến, Kinh Dâng hiến đây là một việc lặp lại và nối tiếp việc anh chị em cam kết khi lãnh Bí tích Rửa tội, để xác nhận lại việc anh chị em gắn bó với Chúa Giêsu và lặp lại quyết tâm sống theo huấn lệnh tình yêu mà Chúa đã truyền.
Chi tiết »

Linh mục giải thích: Anh chị em thân mến, Kinh Dâng hiến đây là một việc lặp lại và nối tiếp việc anh chị em cam kết khi lãnh Bí tích Rửa tội, để xác nhận lại việc anh chị em gắn bó với Chúa Giêsu và lặp lại quyết tâm sống theo huấn lệnh tình yêu mà Chúa đã truyền.
Chi tiết »

Linh mục giải thích: Anh chị em thân mến, Kinh Dâng hiến đây là một việc lặp lại và nối tiếp việc anh chị em cam kết khi lãnh Bí tích Rửa tội, để xác nhận lại việc anh chị em gắn bó với Chúa Giêsu và lặp lại quyết tâm sống theo huấn lệnh tình yêu mà Chúa đã truyền.
Chi tiết »

Linh mục giải thích: Anh chị em thân mến, Kinh Dâng hiến đây là một việc lặp lại và nối tiếp việc anh chị em cam kết khi lãnh Bí tích Rửa tội, để xác nhận lại việc anh chị em gắn bó với Chúa Giêsu và lặp lại quyết tâm sống theo huấn lệnh tình yêu mà Chúa đã truyền.
Chi tiết »

Linh mục giải thích: Anh chị em thân mến, Kinh Dâng hiến đây là một việc lặp lại và nối tiếp việc anh chị em cam kết khi lãnh Bí tích Rửa tội, để xác nhận lại việc anh chị em gắn bó với Chúa Giêsu và lặp lại quyết tâm sống theo huấn lệnh tình yêu mà Chúa đã truyền.
Chi tiết »

Linh mục giải thích: Anh chị em thân mến, Kinh Dâng hiến đây là một việc lặp lại và nối tiếp việc anh chị em cam kết khi lãnh Bí tích Rửa tội, để xác nhận lại việc anh chị em gắn bó với Chúa Giêsu và lặp lại quyết tâm sống theo huấn lệnh tình yêu mà Chúa đã truyền.
Chi tiết »

Thường người ta nghĩ Tôn Vương chỉ là một lễ nghi, làm xong rồi thôi. Không phải thế! Chúa Giêsu ước ao làm Vua, làm Bạn và Trung Tâm sống động của các gia đình! Song nếu gia đình bạn nhìn nhận Vương quyền của Chúa Giêsu, điều ấy tất nhiên sẽ đòi hỏi gia đình bạn một số việc phải làm:
Chi tiết »

Trước hết, Tôn Vương có nghĩa là “Tôn Chúa Giêsu làm Vua” trong gia đình.[1] Người ta thường nghĩ đây là một việc đạo đức, có như thế, nhưng không phải chỉ có thế, lý do sâu xa sẽ được tỏ rõ sau khi trả lời câu hỏi: Tại sao phải Tôn Vương?
Chi tiết »

Chi tiết »

Xem 1 - 33 của 43
Số Tin
Trang của 2
Giờ Bình An

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 35
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 34
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 32-33
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 30-31
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 29
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 27-28
Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa - Câu Chuyện 25-26
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768