Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
12-video: Lễ Tuyên Thánh Cho Chân Phước Junípero Serra (wed 23/9/2015)
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về