Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
15c- Video: Thánh Lễ Đại Trào Tại Madison Square Garden (fri 25/9/2015)
Thứ Hai, Ngày 28 tháng 9-2015
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về