MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tuần 9 Ngày 6: "đừng Lồng Cũi Thánh Linh! - Do Not Cage The Holy Spirit!"
Thứ Năm, Ngày 5 tháng 6-2014
"Đừng lồng cũi Thánh Linh! - do not cage the Holy Spirit!"


Đức Thánh Cha Phanxicô, vào lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật 1/6/2014, đã đến Thế Vận Động Trường ở Rôma (Rome's Olympic Stadium) để gặp gỡ tham dự viên Đại Hội Toàn Quốc lần 37 về Thánh Linh (1-2/6/2014) được thực hiện bởi tổ chức Canh Tân trong Thần Linh (Renewal in the Spirit) cùng với sự hợp tác của ICCRS (International Charismatic Catholic Renewal Services) và CFCCCF (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowship).


Trong đại hội này, Đức Thánh Cha đã lắng nghe những chứng từ được phát biểu từ các thành phần tham dự khác nhau, đại diện cho thành phần linh mục, giới trẻ, gia đình, tật nguyền, lão thành, sau đó ngài đã ngỏ lời với từng thành phần trước khi ngài dâng lời nguyện chung và ban huấn dụ của ngài như sau:


"Lạy Chúa, xin hãy chăm sóc dân Chúa trong niềm trông đợi Thánh Linh. Xin hãy chăm sóc giới trẻ, chăm sóc các gia đình, chăm sóc trẻ em, chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc linh mục, tu sĩ nam nữ, chăm sóc các Giám Mục chúng con, chăm sóc cho tất cả mọi người. Và xin ban cho chúng con men say thánh hảo (holy intoxication), men say của Thần Linh, thứ men say làm cho chúng con nói được tất cả mọi thứ ngôn ngữ, những thứ ngôn ngữ bác ái yêu thương, bao giờ cũng gần gũi với những người anh chị em cần đến chúng con. Xin hãy dạy chúng con đừng đấu chọi nhau để giành giật lấy một chút quyền lực; xin hãy dạy chúng con sống khiêm nhượng; xin hãy dạy chúng con yêu mến Giáo Hội hơn cả đảng phái (party) của chúng con, hơn cả "những thứ cãi lộn (quarrels)" nội bộ của chúng con; xin hãy dạy chúng con mở lòng mình ra để lãnh nhận Thần Linh. Ôi Chúa, xin hãy sai Thần Linh của Chúa xuống trên chúng con. Amen".

Anh chị em thân mến!

Tôi hết lòng cám ơn việc nghênh đón của anh chị em. Chắc là đã có ai đó nói với ban tổ chức rằng tôi rất thích bài hát "Chúa Giêsu Sống Động - The Lord Jesus Lives"... Có lần tôi cử hành Thánh Lễ ở Buenos Aires với phong trào Canh Tân Đặc Sủng - the Charismatic Renewal thì sau khi truyền phép và sau mấy giây tôn thờ bằng tiếng lạ (adoration in tongues) chúng tôi đã hát bài này một cách hết sức hân hoan và phấn khởi như anh chị em hôm nay đây. Xin cám ơn anh chị em! Tôi cảm thấy tự nhiên như ở nhà vậy!

Tôi xin cám ơn tổ chức Canh Tân trong Thần Linh, ICCRS và CFCCCF về cuộc gặp gỡ với anh chị em này, một cuộc gặp gỡ làm cho tôi thật hoan hỉ. Tôi cũng cám ơn sự hiện diện của thành phần đầu tiên đã có một cảm nghiệm mãnh liệt về quyền năng của Thánh Linh;  ở đây tôi tin rằng đó là Patty... Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng anh chị em đã nhận được Chúa ban cho một tặng ân cao cả. Anh chị em đưc hạ sinh bởi ý muốn của Thần Linh như là "một trào lưu ân sủng trong Giáo Hội và cho Giáo Hội". Đó là ý nghĩa về anh chị em: một trào lưu ân sủng (a current of grace).

Đâu là tặng ân trên hết của Thánh Linh? Đó là tặng ân chính Bản Thân Ngài, Đấng là tình yêu và làm cho anh chị em trở nên mộ mến Chúa Giêsu. Và tình yêu này là những gì làm đi thay cuộc sống. Vì thế mới nói rằng: "tái sinh trong Thần Linh". Chúa Giêsu đã nói với Nicôđêmô điều ấy. Anh chị em đã nhận được tặng ân đa dạng về đặc sủng lớn lao này, thứ đa dạng dẫn đến mối hòa hợp của Thánh Linh, dẫn đến chỗ phục vụ Giáo Hội. 

Khi tôi nghĩ về thành phần Canh Tân Đặc Sủng anh chị em thì nẩy lên trong tôi hình ảnh về chính Giáo Hội một cách đặc biệt, ở chỗ, tôi nghĩ về một cuộc đại hợp tấu, bao gồm các thứ nhạc cụ khác nhau cùng với các giọng hát khác nhau, nhưng tất cả đều cần cho mối hòa hợp của âm nhạc. Thánh Phaolô đã nói về điều này trong Thư Thứ Nhất gửi cho Giáo Đoàn Côrintô ở Đoạn 12. Như trong một cuộc hợp tấu, xin phong trào Canh Tân Đặc Sủng đừng có một ai nghĩ rằng mình quan trọng hơn hay oai hơn người khác nhé! Không một ai có thể nói rằng: "Tôi là đầu". Anh chị em, cũng như toàn thể Giáo Hội, chỉ có một đầu mà thôi, chỉ có một Chúa mà thôi, đó là Chúa Giêsu. Xin hãy cùng tôi lập lại: ai là đầu của phong trào Canh Tân Đặc Sủng? Chúa Giêsu! Ai là đầu của phong trào Canh Tân Đặc Sủng? (tham dự viên): Chúa Giêsu! Và chúng ta có thể nói điều này nhờ quyền năng Thánh Thần ban cho chúng ta, vì không ai có thể nói "Giêsu là Chúa" nếu không có Thánh Linh. 

Có lẽ anh chị em đã biết - vì tin tức loan tải - trong những năm đầu tiên của phong trào Canh Tân Đặc Sủng tôi không thích thành phần Canh Tân Đặc Sủng (Charismatics) cho lắm. Tôi đã nói cùng họ rằng: "Họ giống như một trường học nhẩy điệu samba!" Tôi không chấp nhận cách thức cầu nguyện của họ và nhiều điều mới mẻ đang diễn ra trong Giáo Hội. Sau đó, tôi đã bắt đầu nhận ra họ và cuối cùng tôi đã hiểu những gì là tốt đẹp được phong trào Canh Tân Đặc Sủng cống hiến cho Giáo Hội. Thế rồi câu chuyện này, câu chuyện từ "trường học nhẩy điệu samba" trở đi, đã được kết thúc một cách đặc biệt, đó là, ít tháng trước khi tôi tham dự mật nghị bầu giáo hoàng, tôi đã được chỉ định bởi Hội Đồng Giám Mục Á Căn Đình đóng vai trò trợ giúp thiêng liêng cho phong trào Canh Tân Đặc Sủng ở Á Căn Đình. 

Phong trào Canh Tân Đặc Sủng là một lực lượng lớn lao để giúp vào việc loan truyền Phúc Âm trong niềm hân hoan của Thánh Linh. Anh chị em đã nhận được vị Thánh Linh làm cho anh chị em khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa đối với tất cả mọi con cái của Ngài và lòng mộ mến Lời Chúa. Vào lúc ban đầu thành phần Canh Tân Đặc Sủng anh chị em được cho biết là luôn mang theo mình cuốn Thánh kinh, cuốn Tân Ước... Hôm nay đây anh chị em vẫn còn làm như thế hay chăng? (đám đông): Thưa có?! Tôi không chắc như thế. Nếu không thì hãy trở về với lòng mộ mến ban đầu này nhé; hãy luôn mang trong túi của mình, trong bao bị của mình Lời Chúa! 

Anh chị em, thành phần dân Chúa, thành phần thuộc phong trào Canh Tân Đặc Sủng, hãy cẩn trọng đừng đánh mất đi cái tự do Thánh Linh đã ban cho anh chị em. Cái nguy hiểm đối với phong trào Canh Tân Đặc Sủng, như Cha Raniero Cantalamessa thân yêu của chúng ta thường nói, đó là cái nguy hiểm của việc tổ chức thái quá (excessive organization): cái nguy hiểm của việc tổ chức quá đà (excessive organization).

Phải, anh chị em cần thực hiện việc tổ chức, thế nhưng đừng làm mất đi ơn biết coi trọng Thiên Chúa như là Thiên Chúa (letting God be God)! "Tuy nhiên, không có một tự do nào hơn là tự do để mình được Thần Linh dẫn dắt, ở chỗ không chấp nhận thứ tính toán và kiểm soát hết tất cả mọi sự, và để cho Ngài soi sáng, dẫn lối, chỉ đường và thúc đẩy mình đi đâu tùy ý của Ngài. Ngài biết rõ nhu cầu ở từng thời và từng lúcCó thế mới mang lại hoa trái một cách huyền diệu!". (Tông Huấn Niềm vui Phúc Âm - 280)

Một thứ nguy hiểm khác nữa, đó là mối nguy hiểm trở thành "những hành sử viên" (controllers) ân sủng của Thiên Chúa. Rất thường xẩy ra là các nhân vật lãnh đạo (tôi thích danh xưng "tôi tớ" hơn) của một nhóm hay một cộng đồng nào đó trở thành, có lẽ vô ý, quản trị viên ân sủng (administrators of grace), đóng vai trò quyết định ai là người có thể nhận được sự cầu nguyện ngất ngâ(the prayer of the effusion) hay Phép Rửa trong Thần Linh, và ai không được. Nếu ai đã làm thế thì tôi xin anh chị em đừng làm như vậy nữa, đừng làm như vậy nữa nhé. Anh chị em là những đồ chứa đựng (dispencers) ân sủng Chúa chứ không phải là những hành sử viên! Với Thánh Linh, đừng trở thành một thứ customs office! (văn phòng kiểm tra)

Anh chị em đã được chỉ đạo nơi các Văn Kiện Malines, một hướng dẫn bảo đảm không bị sai đường lạc hướng. Văn kiện thứ nhất đó là: Chỉ Nam Thần Học và Mục Vụ (Theological and Pastoral Guideline). Văn kiện thứ hai là: Canh Tân Đặc Sủng và Đại Kết, được viết bởi chính Hồng Y Suenens, một kiện tướng của Công Đồng Chung Vaticanô II. Văn kiện thứ ba là: Canh Tân Đặc Sủng và Việc Phục Vụ Con Người, được viết bởi Hồng Y Suenens và Giám Mục Helder Camara.

Công việc của anh chị em là thế này: truyền bá phúc âm hóa, đại kết thiêng liêng, chăm sóc người nghèo khổ thiếu thốn và tiếp đón thành phần ở bên lề xã hội. Tất cả những việc làm ấy được đặt trên căn bản của sự tôn thờ! Nền tảng của việc canh tân đó là việc tôn thờ Thiên Chúa!

Tôi được yêu cầu cần phải nói với phong trào Canh Tân Đặc Sủng những gì Giáo Hoàng mong đợi ở nơi anh chị em.

Điều mong đợi thứ nhất của tôi đó là anh chị em hãy trở về với tình yêu Chúa Giêsu, một tình yêu làm thay đổi đời sống và làm cho các Kitô hữu thành chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa. Giáo Hội mong đợi thứ chứng từ đời sống này của Kitô hữu, và Thánh Linh là Đấng giúp chúng ta sống tính chất gắn bó của Phúc Âm để nên thánh

Tôi mong đợi nơi anh chị em là anh chị em hãy chia sẻ với tất cả mọi người, trong Giáo Hội, ân sủng của Phép Rửa trong Thánh Linh (những gì được thể hiện trong Sách Tông Vụ).

Tôi mong đợi nơi anh chị em một thứ truyền bá phúc âm hóa bằng Lời Chúa bằng việc loan báo rằng Chúa Giêsu đang sống động và yêu thương hết mọi người.

Tôi mong rằng anh chị em làm chứng về tính đại kết thiêng liêng với tất cả những anh chị em thuộc các Giáo Hội và cộng đồng Kitô hữu khác, những người tin tưởng Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ. 

Tôi mong rằng anh chị em luôn liên kết trong thứ tình yêu mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta tỏ ra với tất cả mọi người, cũng như trong lời nguyện cầu cùng Thánh Linh hãy đến với sự kết liên ấy, mối liên kết cần cho việc truyền bá phúc âm hóa nhân danh Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng "Canh Tân Đặc Sủng tự bản chất là đại kết... Canh Tân Công Giáo hoan hỉ trước những gì Thánh Linh tác động nơi các Giáo Hội khác" (1 Malines 5,3). 

Hãy gần gũi với người nghèo khổ, người thiếu thốn, hãy đụng chạm tới xác thịt của Chúa Giêsu nơi xác thịt của họ. Xin hãy gần gũi! 

Hãy tìm kiếm sự hiệp nhất trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng, vì sự hiệp nhất xuất phát từ Thánh Linh và bắt nguồn từ sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chia rẽ xuất phát từ ai? Từ ma quỉ! Chia rẽ xuất phát từ ma quỉ. Xin hãy vượt thoát khỏi những thứ nội chiến! Chúng không được tồn tại trong chúng ta! 

Tôi muốn cám ơn ICCRS và CFCCCF, hai tổ chức của Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, trong việc giúp Canh Tân toàn cầu; hãy dấn thân để sửa soạn cho cuộc hội ngộ thế giới cho các linh mục và Giám Mục sẽ được tổ chức vào Tháng 6 năm tới. Tôi biết rằng anh chị em cũng đã quyết định chia sẻ vai trò và cùng nhau làm việc như là một dấu hiệu hiệp nhất để phối hợp các nguồn lực tốt đẹp hơn. Tôi cảm thấy rất vui. Tôi cũng muốn cám ơn anh chị em vì anh chị em đang tổ chức cuộc Đại Hỷ (the Great Jubilee) 2017. 

Xin anh chị em hãy nhớ rằng: tôn thờ Chúa là Thiên Chúa đó là những gì căn bản nền tảng! Hãy tôn thờ Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm sự thánh thiện trong đời sống bởi Thánh Linh. Hãy là đồ chứa dựng ân sủng của Thiên Chúa. Hãy tránh cái nguy hiểm của một thứ tổ chức quá đà. 

Hãy đi ra đường phố để truyền bá phúc âm hóa bằng việc loan báo Phúc Âm. Hãy nhớ rằng Giáo Hội được hạ sinh "ở nơi việc ra đi" vào sáng Hiện Xuống ấy. Hãy gần gũi với người nghèo và hãy đụng chạm tới xác thịt thương tích của Chúa Giêsu nơi xác thịt của họ. Hãy để cho Thánh Linh tự do dẫn dắt, và xin đừng lồng cũi nhốt Thánh Linh (please do not cage the Holy Spirit)! Hãy để cho Ngài được tự do!

Hãy tìm kiếm mối hiệp nhất của Canh Tân Đặc Sủng, mối hiệp nhất xuất phát từ Ba Ngôi!

Và tôi đang đợi chờ tất cả anh chị em, thành phần Canh Tân Đặc Sủng của thế giới, để cùng với Giáo Hoàng cử hành cuộc Đại Hỷ của anh chị em vào Lễ Hiện Xuống 2017 ở Quảng Trường Thánh Phêrô! Xin cám ơn anh chị em!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ

http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-comments-and-address-at-charismatic-renewal-convention

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đtc Phanxicô - Giáo Lý Về Giáo Hội - Bài 5 - Thứ Tư 10/9/2014 (9/11/2014)
Đtc Phanxicô: Giáo Lý Về Giáo Hội Bài 4 Vai Trò Làm Mẹ Của Giáo Hội - Thứ Tư 3/9/2014 (9/4/2014)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Về Giáo Hội Bài 2 Thứ Tư 25/6/2014 (6/26/2014)
Đtc Phanxicô Thứ Tư 18/6/2014 - Loạt Bài Giáo Lý Về Giáo Hội: Bài 1 (6/19/2014)
Tặng Ân Kính Sợ Chúa Đtc Phanxicô - Loạt Bài Giáo Lý Về 7 Tặng Ân Thánh Linh, Thứ Tư 11/6/2014 (6/12/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Tuần 9 Ngày 7: Tặng Ân Hiếu Thảo (6/5/2014)
Tin/Bài khác
Tuần 9 Ngày 5: Tặng Ân Tri Thức (đtc Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 21/5/2014) (6/4/2014)
Tuần 9 Ngày 4: Tặng Ân Dũng Cảm (đtc Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 14/5/2014) (6/3/2014)
Tuần 9 Ngày 3: Tặng Ân Huấn Dụ (đtc Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 7/5/2014) (6/2/2014)
Tuần 9 Ngày 2: Tặng Ân Khôn Ngoan (đtc Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 9/4/2014) (5/31/2014)
Tuần 9 Ngày 1: Tặng Ân Thông Hiểu (đtc Phanxicô - Triều Kiến Chung Thứ Tư 30/4/2014) (5/31/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768