MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình - Bài 19 - Thứ Tư 27/5/2015
Thứ Năm, Ngày 28 tháng 5-2015

"Không có vấn đề hôn nhân tốc hành (express marriage): người ta cần phải chăm lo chuyện yêu thương, người ta cần phải hành trình. Mối liên minh yêu thương của người nam và người nữ là những gì cần phải tìm hiểu và hoàn chỉnh". 


Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình - Bài 19 - Thứ Tư 27/5/2015Xin chào Anh Chị Em thân mến!

Để tiếp tục loạt bài giáo lý về gia đình, hôm nay, tôi muốn nói về thời gian đính hôn. Đính hôn - mà chúng ta nghe thấy bằng lời - là những gì liên quan đến lòng tin tưởng, niềm tin cậy, sự khả tín - niềm tin cậy vào ơn gọi Thiên Chúa trao ban, vì hôn nhân trước hết là việc khám phá thấy ơn gọi của Thiên Chúa. Thật là một điều hay ngày nay giới trẻ có thể chọn lựa lập gia đình theo tình yêu thương nhau. Tuy nhiên, cái tự do của mối liên hệ này thật ra đòi hỏi một thứ nhận thức hòa hợp với quyết định, không phải chỉ là một thứ hiểu biết sơ sài về những gì hấp dẫn hay về cảm tình trong chốc lát, trong một thời gian ngắn... mà là một đoạn đời.

Nói cách khác, đính hôn là một thời gian hai người được kêu gọi để chuyên chăm về tình yêu, một công việc chung phần với nhau một cách sâu xa. Khi họ khám phá lẫn nhau, tức là người nam "làm quen" với người nữ bằng việc tìm hiểu người nữ y, người vợ chưa cưới của mình; và người nữ "làm quen" với người nam bằng việc tìm hiểu người nam ấy, người chồng chưa cưới của mình. Chúng ta không được coi thường tầm quan trọng của việc hiểu biết này: nó là một thứ bắt buộc tốt đẹp và chính tình yêu cũng đòi phải như thế nữa, vì nó không phải chỉ là một thứ hạnh phúc vô tư, một cảm xúc huyền hoặc... Trình thuật Thánh Kinh nói về toàn thể việc tạo dựng như là một công việc tốt đẹp của tình yêu Thiên Chúa; Sách Khởi Nguyên nói rằng "Thiên Chúa đã nhìn hết mọi sự Ngài đã tạo dựng và thấy nó rất tốt đẹp" (1:31). Chỉ cho đến khi kết thúc Thiên Chúa mới "nghỉ ngơi". Từ hình ảnh ấy chúng ta hiểu rằng tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu đã cống hiến cho thế giới một gốc nguồn, không phải là một quyết định tùy ứng. Không phải thế! Nó là một công việc đàng hoàng tử tế. Tình yêu của Thiên Chúa đã tạo nên những điều kiện của một thứ liên minh vững chắc bất khả vãn hồi nhắm đến chỗ bền vững lâu dài. 

Giao ước yêu thương giữa nam nữ, một giao ước trọn đời, không phải là những gì ứng biến; nó không được diễn tiến một cách mau chóng. Không có vấn đề hôn nhân tốc hành (express marriage): người ta cần phải chăm lo chuyện yêu thương, người ta cần phải hành trình. Mối liên minh yêu thương của người nam và người nữ là những gì cần phải tìm hiểu và hoàn chỉnh. Tôi có thể nói nó là một thứ liên minh thủ công nghệ (a crafted alliance). Việc làm cho 2 cuộc đời thành một cuộc sống duy nhất hầu như cũng là một phép lạ, một phép lạ của tự do và của cõi lòng, được ký thác cho đức tin. Có lẽ chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa về vấn đề này, vì "những thứ phối hợp về tình cảm - sentimental coordinates" của chúng ta đã bị lẫn lộn làm sao ấy. Người ta làm ra vẻ muốn được mọi sự ngay lập tức rồi sau đó cũng muốn buông xuôi hết mọi sự - ngay tức khắc - ở vào lúc khó khăn ban đầu - (hay ở vào cơ hội đầu tiên). Không có hy vọng gì về lòng tin tưởng và sự trung thành nơi việc trao ban bản thân mình nếu khuynh hướng ấy thắng thế trong việc tiêu hao tình yêu như là một loại "hội nhập" cho cái phúc lợi tâm thể lý. Đó không phải là tình yêu! Việc đính hôn là những gì tập trung vào ý hướng muốn cùng nhau bảo vệ một cái gì đó không bao giờ được mua bán, phản bội hay loại bỏ, bất chấp giá nào. Tuy nhiên, khi nói về mối liên minh với dân của mình, có những lúc Thiên Chúa cũng làm thế đối với vấn đề đính hôn. Trong Sách Tiên Tri Giêrêmia, khi nói về thành phần dân tách mình ra khỏi Ngài, Thiên Chúa đã nhắc nhở họ khi mà họ từng là "đính hôn thê" của Thiên Chúa mà rằng: "Ta nhớ đến lòng sùng mộ của thời ngươi trẻ trung, đến tình yêu của người như một đính hôn thê" (2:2). Và Thiên Chúa đã thực hiện cuộc hành trình đính hôn này; thế rồi Ngài cũng đã thực hiện một lời hứa mà chúng ta đã nghe ở đầu buổi triều kiến này, trong Sách Tiên tri Hosea: "Ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn thành đính hôn thê của Ta, Ta sẽ làm cho ngươi thành đính hôn thê của Ta trong công lý và lề luật, trong yêu thương và ân tình. Ta sẽ làm cho ngươi thành đính hôn thê của Ta trong trung tín và người sẽ nhận biết Chúa" (2:21-22). Con đường mà Chúa hành trình với dân của Ngài thì dài ở giai đoạn đính hôn. Cuối cùng Thiên Chúa đã kết hôn với dân của Ngài nơi Chúa Giêsu Kitô: Ngài đã thành hôn với Giáo Hội nơi Chúa Giêsu. Dân Chúa là đính hôn thê của Chúa Giêsu. Thế nhưng đó là một con đường dài biết bao! Phần anh chị em Ý quốc, trong kho tàng văn chương của mình có một tuyệt phẩm về đính hôn (I Promessi Sposi). Giới trẻ cần biết đến nó, cần đọc nó. Nó là một tuyệt phẩm kể câu chuyện về một cặp đính hôn chịu nhiều đau khổ: họ đã hành trình trên một con đường đầy khó khăn cho đến khi họ đạt đến chỗ thành hôn. Đừng bỏ qua tuyệt phẩm về đính hôn này được kho tàng văn chương Ý quốc thực sự cống hiến cho anh chị em. Cứ đọc đi rồi anh chị em sẽ thấy vẻ đẹp, thấy khổ đau, nhưng cũng thấy cả lòng trung thành của cặp đính hôn này. 

Theo sự khôn ngoan của mình, Giáo Hội vẫn giữ sự phân biệt giữa việc đính hôn và thành hôn - nó không giống nhau - thực sự vì tính chất tế nhị và sâu xa của việc minh xác này. Chúng ta hãy cẩn thận đừng hớn hở khinh khi giáo huấn khôn ngoan này, một giáo huấn cũng được nuôi dưỡng bởi kinh nghiệm của tình yêu phối ngẫu đã sống hạnh phục. Những biểu hiệu mạnh mẽ nơi thân xác đã là những gì chi phối linh hồn: chúng ta không thể nào coi thường trong việc đối xử những mối liên hệ về xác thịt mà không bị thương tích lâu dài trong tinh thần (1Corinto 6:15-20).

Thực sự là văn hóa và xã hội ngày nay đã trở nên dửng dưng trước tính cách tế nhị và hệ trọng của giai đoạn này. Đàng khác, cũng không thể nói rằng văn hóa và xã hội ngày nay tỏ ra rộng lượng với giới trẻ đang thật sự có ý định bắt đầu lập gia đình và sinh con đẻ cái! Trái lại, văn hóa và xã hội ngày nay lại thường gây ra cả ngàn ngãng trở về tinh thần cũng như trên thc tế. Đính hôn là một đoạn đời cần phải được chín mùi, nó là một con đường tiến đến sự trưởng thành về tình yêu, cho đến giây phút thành hôn

Những khóa học trước hôn nhân là một thể hiện đặc biệt cho vấn đề sửa soạn. Chúng ta thấy rất nhiều cặp, có lẽ đến tham dự như thể bị ép uổng. "Thế nhưng những vị linh mục này bắt chúng tôi phải tham dự! Tại sao thế? Chúng tôi biết rồi mà!" - và họ tham dự một cách gượng ép. Tuy nhiên sau đó họ cảm thấy vui và cám ơn chúng tôi, vì họ thực sự đã thấy được ở đó cơ hội - thường chỉ có một lần duy nhất! - để suy nghĩ về kinh nghiệm của họ liên quan đến những gì không phải là tầm thường. Phải, nhiều cặp đã gắn bó với nhau qua một thời gian lâu dài, có thể cũng tiến đến chỗ thân mật nữa, đôi khi sống với nhau, nhưng họ không thực sự biết nhau. Có vẻ lạ lùng đấy nhưng kinh nghiệm cho thấy đúng là như thế. Vì vậy, việc đính hôn là thời gian để tái thẩm định việc tìm hiểu nhau và là thời gian để hoạch định chung. Khóa dự bị hôn nhân mang đặc tính của chiều kích ấy, một khóa cũng sử dụng cả chứng từ bình thường nhưng mạnh mẽ của các đôi phối ngẫu Kitô hữu. Cũng cần nhấn mạnh ở đây về những gì thiết yếu: Thánh Kinh, cần phải được cùng nhau tái khám phá, một cách ý thức; cầu nguyện, theo chiếu kích phụng vụ, cũng như ở "việc cầu nguyện tại gia", cần phải được sống động trong gia đình, các Bí Tích, đời sống bí tích, Bí Tích Hòa Giải, ... là các phương tiện Chúa đến ở với cặp đính hôn và dọn lòng họ thực sự đón nhận nhau "bằng ân sủng của Chúa Kitô"; và tình huynh đệ với người nghèo, với người thiếu thốn, những con người thôi thúc chúng ta sống điều độ và chia sẻ. Các cặp đính hôn thực hiện những điều ấy thì tăng trưởng và tất cả những sự ấy đều dẫn họ đến chỗ sửa soạn ưu ái cử hành Hôn Phối một cách khác biệt, không theo cách thức thế gian mà theo đường lối Kitô giáo! Chúng ta nghĩ đến những lời Chúa mà chúng ta đã nghe Ngài nói với dân của Ngài như là đính hôn phu với đính hôn thê của mình: "Ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn thành đính hôn thê của Ta, Ta sẽ làm cho ngươi thành đính hôn thê của Ta trong công lý và lề luật, trong yêu thương và ân tình. Ta sẽ làm cho ngươi thành đính hôn thê của Ta trong trung tín và người sẽ nhận biết Chúa" (Hosea 2:21-22). Chớ gì hết mọi cặp đính hôn nghĩ đến điều ấy và nói với nhau rằng: "Anh sẽ làm cho em thành hôn thê của anh, em sẽ làm cho anh thành chồng của em". Hãy chờ đợi cho đến giây phút ấy; nó là một giây phút, là một đoạn đời tiến tới chầm chậm, nhưng là một đoạn đời trưởng thành. Không được đốt giai đoạn của đoạn đời này. Trưởng thành được thực hiện như thế, từng bước một. 

Thời gian đính hôn thực sự có thể trở thành một thời gian khởi động, cho những gì? Cho việc ngỡ ngàng! - một thứ ngỡ ngàng về các tặng ân thiêng liêng được Chúa qua Giáo Hội làm phong phú chân trời của gia đình mới đang sửa soạn sống trong phúc lành của Ngài. Giờ đây tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cùng Thánh Gia: Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria. Hãy nguyện cầu để gia đình sẽ thực hiện đoạn đời sửa soạn này; hãy cầu nguyện cho các cặp đính hôn. Tất cả chúng ta hãy cầu cùng Đức Mẹ một Kinh Kính Mừng cho tất cả mọi cặp đính hôn để họ có thể hiểu được vẻ đẹp của đoạn đời này của Hôn Nhân. [Kính mừng Maria...]. Xin gửi đến các cặp đính hôn đang ở Quảng Trường này: "Chúc các bạn một đoạn đời đính hôn tốt lành!"


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Gia Đình - Bài 25 - Thứ Tư 12/8/2015 (8/15/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Về Gia Đình: Bài 23 - Thứ Tư 24/6/2015 (6/24/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình Bài 22 - Thứ Tư 17/6/2015 (6/18/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình Bài 21 - Thứ Tư 10/6/2015 (6/10/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình - Bài 20 (6/4/2015)
Tin/Bài khác
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình: Bài 18 - Thứ Tư 20/5/2015 (5/21/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình - Bài 17 Thứ Tư 13/5/2015 (5/14/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình Bài 16 - Thứ Tư 6/5/2015 (5/7/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình Bài 15 - Thứ Tư 29/4/2015 (4/30/2015)
Đtc Phanxicô - Giáo Lý Về Gia Đình - Bài 14 - Thứ Tư 22/4/2015 (4/23/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768