MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: giáo hội hoàn vũ :: đtc phanxicô: giáo lý gia đình và cộng đồng
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Năm Thánh Tình Thương Bài 3 - Thứ Tư 16/12/2015
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 12-2015
"Năm Thánh sẽ không có tác dụng cho lắm nếu cửa lòng của chúng ta không để cho Chúa Kitô bước qua, Đấng thúc đẩy chúng ta đến với những người khác để mang Người và tình yêu của Người đến cho họ"

Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Năm Thánh Tình Thương bài 3 - Thứ Tư 16/12/2015Xin chào Anh Chị Em thân mến!

Chúa Nhật vừa rồi, Cửa Thánh ở Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, Vương Cung Thánh Đường ở Rôma, đã được mở ra, và Cửa Tình Thương đã được mở ra ở Vương Cung Thánh Đường của hết mọi giáo phận trên thế giới, cũng như ở các đền thánh hay nhà thờ được vị giám mục chỉ định. Năm Thánh này ở trên khắp thế giới chứ không phải chỉ ở Rôma thôi. Tôi muốn dấu chỉ Cửa Thánh này được hiện diện ở hết mọi Giáo Hội riêng, nhờ đó Năm Thánh Tình Thương trở thành một cảm nghiệm chung của hết mọi người. Bởi thế, Năm Thánh diễn ra trong toàn Giáo Hội và được cử hành ở hết mọi giáo phận cũng như ở Rôma. Ngoài ra, Cửa Thánh đầu tiên được mở ra thật sự lại ở giữa lòng Phi Châu. Đó, Rôma là dấu hiệu hữu hình của mối hiệp thông phổ quát. Chớ gì mối hiệp thông giáo hội này mỗi ngày một trở nên khắng khít hơn, nhờ đó Giáo Hội là một dấu hiệu sống động của tình yêu và tình thương của Chúa Cha trên thế giới này

Ngày mùng 8/12 cũng có mục đích nhấn mạnh đến nhu cầu này, 50 năm sau liên kết giữa việc khai mạc của Năm Thánh với việc bế mạc của Công Đồng Chung Vaticanô II. Thật vậy, Công Đồng này đã chiêm ngắm và trình bày Giáo Hội theo chiều hướng của mầu nhiệm hiệp thông này. Được lan rộng khắp thế giới và được phân khớp ở rất nhiều Giáo Hội riêng biệt khác nhau, dầu sao Giáo Hội bao giờ cũng chỉ có một Giáo Hội duy nhất của Chúa Giêsu Kitô, một Giáo Hội duy nhất Người mong muốn và hiến chính bản thân Người cho. Giáo Hội "duy nhất" này đang sống chính mối hiệp thông của Thiên Chúa.

Mầu nhiệm hiệp thông này, một mầu nhiệm biến Giáo Hội trở thành dấu hiệu cho tình yêu thương của Cha, đang gia tăng và chín mùi nơi tâm can của chúng ta, khi Tình Yêu chúng ta nhận thấy nơi Thánh Giá Chúa Kitô và là tình yêu chúng ta trầm mình trong ấy, làm cho chúng ta yêu thương như chính chúng ta được Ngài yêu thương. Đó là một thứ tình yêu không cùng, mang bộ mặt tha thứ và thương xót.

Tuy nhiên, tình thương và việc tha thứ không chỉ là những lời lẽ mỹ miều vậy thôi mà phải được hiện thực trong đời sống hằng ngày. Việc yêu thương và việc tha thứ là những dấu hiệu cụ thể và hữu hình mà đức tin đã biến đổi cõi lòng của chúng ta, và chúng giúp chúng ta có thể thể hiện chính sự sống của Thiên Chúa nơi bản thân mình - ở chỗ yêu thương và tha thứ như Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Đó là chương trình sống không có vấn đề gián đoạn hay ngoại trừ, nhưng thúc đẩy chúng ta luôn vươn dài mở rộng không biết mệt mỏi, với niềm tin tưởng là chúng ta được sự hiện diện phụ thân của Thiên Chúa nâng đỡ hộ phù

Bởi vậy dấu hiệu cao cả này của đời sống Kitô giáo được biến thành nhiều dấu hiệu khác làm nên Năm Thánh. Tôi đang nghĩ đến tất cả những ai sẽ bước qua một trong những Cửa Thánh thực sự là Cửa Tình Thương trong Năm này. Cửa Ngõ ám chỉ chính Chúa Giêsu là Đấng đã phán: "Tôi là cửa; ai qua Tôi mà vào sẽ được cứu độ, sẽ ra vào và tìm được đồng cỏ" (Gioan 10:9). Việc bước qua Cửa Thánh là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng không đến để phán xét mà là để cứu độ (xem Gioan 12:47). Anh chị em hãy coi chừng kẻo đụng phải một ai đó hơi nhanh nhảu hay quá mánh khóe bảo anh chị em rằng anh chị em cần phải trả giá: đừng nhé! Không có vấn đề kiếm chác ơn cứu độ; ơn cứu độ không phải là những gì được mua bán. Chúa Giêsu là Cửa Ngõ, và Chúa Giêsu miễn phí! Chính Người đã nói về những những kẻ làm cho mình lọt vào mà không được, và Người nói rằng họ là những tên trộm cướp. Một lần nửa, hãy cẩn thận: ơn cứu độ là những gì miễn phí. Việc bước qua Cửa Thánh là dấu hiệu của một cuộc thật lòng hoán cải tâm can của chúng ta. Khi chúng ta bước qua Cửa ấy thì phải nhớ rằng cửa lòng của chúng ta cần mở rộng. Tôi đứng trước Cửa Thánh và tôi xin: "Lạy Chúa, xin giúp con mở rộng cửa lòng của con ra!" Năm Thánh sẽ không có tác dụng cho lắm nếu cửa lòng của chúng ta không để cho Chúa Kitô bước qua, Đấng thúc đẩy chúng ta đến với những người khác để mang Người và tình yêu của Người đến cho họ. Bởi thế, vì Cửa Thánh luôn mở ra, vì nó là dấu hiệu của việc đón nhận được Chính Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta, mà cửa của chúng ta cũng vậy, cửa lòng của chúng ta, cũng cần phải luôn rộng mở, không loại trừ một ai, cho dù là kẻ quấy rầy tôi, hoàn toàn không loại trừ một ai.

Việc xưng tội cũng là một dấu hiệu quan trọng của Năm Thánh. Việc tiến đến với bí tích này, nhờ đó chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa thì cũng đồng nghĩa với việc có được một cảm nghiệm trực tiếp về tình thương của Ngài. Nó là một cuộc gặp gỡ Vị Cha là Đấng tha thứ: Thiên Chúa tha thứ tất cả mọi sự. Thiên Chúa biết những hạn hữu của chúng ta. Ngài cũng biết những thứ xung khắc của chúng ta. Không phải chỉ có thế, Ngài nói với chúng ta bằng tình yêu của Ngài rằng chính lúc chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta là lúc Ngài càng gần gũi chúng ta hơn nữa và thôi thúc chúng ta hướng về phía trước. Ngài còn nói thêm rằng: khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi của chúng ta và xin ơn tha thứ thì trên Trời mừng vui hoan lạc. Chúa Giêsu hân hoan, đó là tình thương của Người: vậy chúng ta đừng thất đảm. Cứ thế mà tiến lên, mà tiến tới!

Biết bao nhiêu lần tôi đã nghe người ta nói với tôi rằng: "Thưa cha, con không thể nào tha thứ cho tha nhân được, cho đồng nghiệp của con, cho người đàn bà hàng xóm, cho mẹ chồng, cho người chị em dâu". Tất cả chúng ta đều cảm thấy thế: "tôi không thể tha thứ". Vậy thì chúng ta làm sao có thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không thể tha thứ chứ? Tha thứ là một cái gì đó cao cả, tuy nhiên cũng chẳng dễ thứ tha, vì tâm can của chúng ta nghèo nàn và nó không thể nào tự mình làm được điều ấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta cởi mở bản thân mình để lãnh nhận tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, phần chúng ta mới có thể tha thứ được. Tôi đã nghe rất nhiều lần rằng: "Con không thể nào chịu nổi người ấy: con ghét bà ta. Thế nhưng có một hôm con đã tiến đến với Chúa để xin Người tha thứ tội lỗi cho con, và con cũng đã tha thứ cho người ấy". Đó là những chuyện xẩy ra hằng ngày. Chúng ta có cơ hội ấy ở k cận chúng ta. 

Bởi thế, hãy can đảm lên! Chúng ta hãy sống Năm Thánh bằng việc bắt đầu với những dấu hiệu ấy là những dấu hiệu bao hàm một mãnh lực yêu thương cao cả. Chúa sẽ hỗ trợ chúng ta để dẫn chúng ta đến chỗ cảm nghiệm được những dấu hiệu quan trọng khác đối với đời sống của chúng ta. Hãy can đảm và tiến lên!


http://www.zenit.org/en/articles/general-audience-on-extraordinary-jubilee-of-mercy

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch (kèm theo nhan đề và những chỗ nhấn mạnh tự ý)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Lòng Thương Xót Chúa Trong Năm Thánh Tình Thương - Bài 10 (4/13/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Buổi Triều Kiến Chung Thứ Tư 30/3/2016 (3/30/2016)
Bài Giáo Lý Về Lòng Thương Xót Thứ 6 Trong Năm Thánh Tình Thương (3/3/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Năm Thánh - Bài 3 Thứ Tư 3/2/2016 (2/3/2016)
Đức Thánh Cha Phanxicô Giáo Lý Về Tình Thương Thiên Chúa --- Bài 1 - Thứ Tư 13/1/2016 (1/14/2016)
Tin/Bài khác
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Gia Đình Bài 35 - Thứ Tư 18/11/2015 (11/22/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Giáo Lý Về Gia Đình Bài 31 - Thứ Tư 14/10/2015 (10/15/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Cn Xxvii Thường Niên 4/10/2015 (10/9/2015)
Hết Mọi Gia Đình Bao Giờ Cũng Là Một Thứ Ánh Sáng (10/9/2015)
Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Gia Đình Bài 27 - Thứ Tư 26/8/2015 (8/27/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768