MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: máu cực châu báu chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
3 Wednesday Night-december 21,2016-tôn Sùng Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu
Thứ Tư, Ngày 21 tháng 12-2016

WEDNESDAY NIGHT-DECEMBER 21,2016-TÔN SÙNG KÍNH MÁU CHÂU BÁU CHÚA GIÊSU

Dial in number: (855)890-0715 / (571)-535-4360

No PIN needed

1. Dial the local number based on your location

2. Enter your host's conference number, then #.

AUSTRALIA: 02 808 4028 then 1(855) 890-0715# or 1(571)-535-4360#

CANADA: 647 694 4842  then 1(855) 890-0715# or 1(571)-535-4360#

NAME ABBREVIATION

MT-Mary Tuan

HH-Hoang Huong

Minh-Minh Nguyen

NH-Ngoc Ha

DN-Dinh Nuong

10:00PM - Chúng con kính chào Cha, tất cả các anh chị trong đường dây cầu nguyệnKÍNH MÁU CHÂU BÁU CỰC THÁNH CHÚA GIÊSU KITÔ Trong giây phút này, xin mời tất cả quí vị cùng với cha linh hướng và chúng con, lắng đọng tâm hồn, để sốt sắng hợp cùng Mẹ hiệp thông dâng lên THIÊN CHÚA, GIỜ GIẾTSÊMANI…Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. (HH)

Bài hát: những Bài hát Mùa vọng (Minh)

(ĐK)-Trời cao hãy đổ sương xuống.

Và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội.

Trời cao hãy đổ sương xuống.

Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu đời.

1)-Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới.

Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối.

Chúa ơi! Dừng con giận Chúa lại thôi.

Chúa ơi! Đoàn con đã hối tội rồi.

2)-Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che lối

Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới

Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhơ

Chúa ơi lòng nhân từ Chúa không bờ

(MT) “Lạy Cha Tạo Hoá Tình Thương: Nhân danh Chúa Giêsu Kito, Chúng con xin hợp dâng cùng với các Tổng lãnh Thiên Thần, các Thiên Thần, các Thánh Nam Nữ trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục, và tất cả những người công chính trên địa cầu hợp với các thánh lễ và những lời cầu nguyện đã và sẽ được dâng lên; cùng với tất cả những nước mắt,  niềm vui, hy sinh  và đau khổ của nhân loại chúng con , mọi người còn sống hay đã chết.  Chúng Con xin hiệp dâng tất cả cùng với trái tim sầu bi của Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá và dâng lên Thiên Chúa Cha toàn thể mọi loài thụ tạo; để cầu xin cho sự hoán cải của các tội nhân, sự giải thoát cho các linh hồn nơi luyện ngục, sự Thánh Hóa các linh mục và tu sĩ, những ước muốn của hai Thánh Tâm Của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho tất cả những ý chỉ của chung con (kể ra..)

TUẦN CỬU NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH

Trong tâm tình sám hối, chúng con xin dâng lên Chúa TUẦN CỬU NHẬT CHUẨN BỊ LỄ GIÁNG SINH để dọn lòng mình đón Chúa

(HH) NGÀY THỨ SÁU

 Hãy mở trái tim ra cho Thiên Chúa !         

“Hôm nay, Mẹ muốn các con hãy mở tâm hồn ra cho Chúa, giống như những cánh hoa vào mùa xuân mở đón ánh nắng mặt trời. Mẹ là Mẹ của các con, Mẹ luôn mong muốn các con gần gũi với Thiên Chúa Cha hơn mãi, để Ngàii ban muôn ơn lành cho các con.”     

(NH) Suy gẫm và cầu nguyện :

Lạy Mẹ muôn vàn kính mến ! Chúng con khao khát mở tâm hồn chúng con trọn vẹn cho Thiên Chúa như Mẹ đã làm trong buổi Truyền Tin. Nhưng chúng con tiến bước một cách khó khăn vì chúng con là những kẻ tội lỗi.

Mắt chúng con rất hiếm khi nhìn vào Chúa Giêsu.

Chúng con thiếu kiên trì.

Chúng con bị bận tâm bởi những gì vật chất, nó ngăn cản chúng con nhìn thông suốt và đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa vào cuộc sống chúng con.

Chúng con sẽ noi gương Mẹ để nói lên lời này: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Khi chúng con noi gương Mẹ, Chúa Giêsu sẽ rất vui mừng mà đến trong chúng con. Người sẽ được thụ thai trong trái tim chúng con, như Người đã thụ thai trong cung lòng Mẹ khi xưa.

Như thế, đến Noel, chúng con sẽ vui mừng vì sự chào đời của Người trong đời sống chúng con.

(I) Chuỗi Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria (Chi Mary)

Kinh Tin Kính…, (MT/HH)

(Start/Xướng): Tôi tin kính Đức ChúaTrời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa ThánhThần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên câyThánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

(Response/đáp): Tôi tin kính Đức ChúaThánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

1 Kinh Lạy Cha…, 3 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…

Suy Niệm 5 Sự Mừng

1. Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được Đức Tin sống động. Amen (Minh/MT)

Thánh Ca (Minh)

Ngài thiêu đốt muôn dân trong lửa mến yêu

Chìm trong lửa thiêng

Ôi Đức Nữ Trinh

Chính hôm nay và giờ con lìa trần

Lời Khẩn cầu (MT/Minh)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: với lưỡi gươm của Ngài

Ð: xin bảo vệ chúng con

Sau mỗi Mầu Nhiệm hoặc ngắm, thi nên đọc Thánh Ca và Lời Khẩn cầu trước khi đọc những kinh như sau.

1. Kinh Lạy Cha
2. Đọc 10 Kinh Kính Mừng
3. Đọc Kinh Sáng Danh
4. Lời Nguyện Mân Côi (hoặc còn gọi là Câu Than Fatima, hoặc Kinh Fatima)

(NH) Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lâp lại mục 1- 4 => và tiếp tục cho đến hết các Mầu Nhiệm thứ 2, 3, 4 và 5

2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng trông cậy và ngưỡng mộ những sự trên trời. Amen (DN/MT)

Thánh Ca (Minh)

Ngài thiêu đốt muôn dân trong lửa mến yêu

Chìm trong lửa thiêng

Ôi Đức Nữ Trinh

Chính hôm nay và giờ con lìa trần

Lời Khẩn cầu (MT/Minh)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: với lưỡi gươm của Ngài

Ð: xin bảo vệ chúng con

3. Thứ ba thì ngắm:  Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được ơn khôn ngoan để nhận biết, yêu mến và sống với Thần Khí chân thật và chia sẻ cho mọi người. Amen (NH/DN)

Thánh Ca (Minh)

Ngài thiêu đốt muôn dân trong lửa mến yêu

Chìm trong lửa thiêng

Ôi Đức Nữ Trinh

Chính hôm nay và giờ con lìa trần

Lời Khẩn cầu (MT/Minh)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: với lưỡi gươm của Ngài

Ð: xin bảo vệ chúng con

4. Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn sùng kính Đức Maria một cách đặc biệt để chúng ta được sống và chết như các vị Thánh. Amen(MT/NH)

Thánh Ca (Minh)

Ngài thiêu đốt muôn dân trong lửa mến yêu

Chìm trong lửa thiêng

Ôi Đức Nữ Trinh

Chính hôm nay và giờ con lìa trần


Lời Khẩn cầu (MT/Minh)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: với lưỡi gươm của Ngài

Ð: xin bảo vệ chúng con

5. Thứ năm thì ngắm: Đức Mẹ Maria được ban triều thiên Trinh Nữ Vương trên trời và dưới đất. Ta hãy xin cho những người Kitô Hữu không biết Đức Mẹ, những ai không yêu mến và tôn kính Mẹ, biết nhận chân giá trị của sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ như con đường ngắn nhất, trọn vẹn nhất và dễ dàng nhất đến với Trái Tim Chúa. Amen(HH/Minh)

Thánh Ca (Minh)

Ngài thiêu đốt muôn dân trong lửa mến yêu

Chìm trong lửa thiêng

Ôi Đức Nữ Trinh

Chính hôm nay và giờ con lìa trần

 
Lời Khẩn cầu (MT/Minh)

X:  Tổng Lãnh Thiên thần Micae với ánh sáng ngài

Ð: Xin soi sáng chúng con

X:  Với đôi cánh Ngài

Ð: Xin che chở chúng con

X: với lưỡi gươm của Ngài

Ð: xin bảo vệ chúng con

Kinh lạy Nữ Vương….(NH se hat)

Lạy Mẹ MARIA, Mẹ Nữ Vương dịu hiền thiết tha.

Chúng con kình mừng Mẹ, nguồn an ủi, yêu thương dạt dào.

Ở nơi đất khách này, đoàn con khóc lên kêu cầu với Mẹ.

Hỡi Mẹ dấu yêu nhìn xem, này đây con cháu Eva,

Sống hoang mang, âu lo, đớn đau nhiều.

Mẹ là trạng sư và là ánh sao dẫn đường.

Mắt Mẹ nhân từ, nguyện xin trông đến đoàn chúng con đây.


Ôi Mẹ thật nhân lành. Và Giêsu, Con lòng của Mẹ và là Chúa của chúng con.

Mẹ ơi, cho chúng con thấy Nhan Người lúc trên Thiên Đàng.

Ôi dịu dàng, ôi yêu thương, ôi nhân ái, Mẹ Nữ Trinh MARIA.

Chúng ta hãy cầu nguyện (DN/NH)

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban xuống cho tôi tớ Ngài được an vui vững mạnh phần hồn phần xác; nhờ lời chuyển cầu vinh hiển của Đức Maria trọn đời Đồng Trinh, xin cho chúng con qua cơn khổ sầu và được vào niềm vui hạnh phúc Vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

X: Xin Chúa luôn trợ giúp chúng con.

Đ: Và cậy vì lòng thương xót Chúa, xin cho linh hồn các tín hữu được lên chốn nghỉ ngơi. Amen

Cầu nguyện theo y Đức Giáo Hoàng (MT/HH)

1 Kinh Lạy Cha…, 1 Kinh Kính Mừng…, 1 Kinh Sáng Danh…

Bài hát: về Đức Mẹ (HH)

KINH AN ỦI

Sự Thống Khổ của Chúa Giêsu Kitô

(ngày 23 tháng 6 năm 1997)

 (1) KINH NGUYỆN: (NH/MT)

  (NH) Lạy Cha Hằng Hữu, Khi Cha sắp ban cho thế gian Con Một yêu dấu Cha, là Ðức Giêsu Kitô, đến thế gian với mục đích là cứu chuộc chúng con và mang thiên đàng mới đến thế gian qua Máu

Châu Báu Cực Thánh, vì yêu thương Cha phán, “Ta sẽ sai ai đi để cứu chuộc dân Ta?”  Triều thần thiên quốc im lặng cho đến khi Con Chúa đáp lời “Này Con đây, xin Cha hãy sai Con đi.”

  (MT) Lạy Chúa chúng con tôn vinh và sùng kính Ngài, Ôi Tình Chúa; chúng con ngợi khen và thờ lạy Danh Ngài, Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến. Xin hãy nhận lấy sự yên ủi của chúng con, Ôi Chúa Giêsu Kitô đang chịu khổ hình vì chúng con. Sự đền đáp mà Ngài nhận được nơi loài người cho sự độ lượng của Ngài là tội lỗi. Chúng phạm tội và nhạo báng Danh Thánh Ngài ngày đêm. Chúng chống đối Ngài và không tuân giữ giới răn Ngài.

    Lạy Cha, qua tiếng hát của ca đoàn thiên đàng xin Ngài hãy nguôi ngoai. Ước gì tiếng hát của các Thiên thần Quản Trị của Cha an ủi Cha.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca(NH)

Ðoàn con đến ủi an Chúa Giêsu Kitô

Máu Châu Báu Ngài

Ðổ cho chúng con

Sẽ không bao giờ phí hoài uổng công

(2) KINH NGUYỆN: (HH/Minh)

(HH) Lạy Cha Hằng Hữu, Cha đã chuẩn bị một Nhà Tạm Thánh, là Cung Lòng của Ðức Trinh Nữ Maria, cho Con Một yêu dấu Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Phúc thay Cung Lòng nơi cưu mang Con Một Thiên Chúa.

Lạy Cha, Con Một Cha đã sinh ra nơi máng cỏ ở Bê-lem vì không tìm được phòng trọ cho Ngài và thân mẫu Ngài. Vì thế, thế giới sẽ tìm kiếm Nước Thiên Chúa thay vì của cải hư nát của thế gian.

Lạy Cha, điều này chứng tỏ dân riêng Ngài chưa sẵn sàng đón nhận vị Vua, Ðấng Cứu Chuộc và Tạo Hóa của họ. Không có phòng trọ cho vị Vua Thiên Ðàng và Thế Gian ngay trên chính lãnh thổ của Ngài.

(Minh)  Lạy Chúa, Ngài đã đến với dân riêng Ngài và họ đã không nhận ra Ngài như vị Vua của họ. Ngài đã đến nơi quê hương Ngài và họ đã không nhận biết Ngài. Khi họ nghe về Ngài thì họ lại tìm cách giết Ngài. Với ý định đó, họ đã giết chết vô số con trẻ. Tiếng khóc cay đắng và lời than van đã vang vọng trong xứ Ngài như lời chào đón vị Vua. Những phụ nữ đã từ chối được an ủi bởi vì con họ đã chết.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài mang lấy tất cả những sự việc này cho tình yêu Ngài dành cho dân ngài. Nhưng dân Ngài vẫn tiếp tục phạm tội và làm đủ điều gian ác chống lại Ngài và Chúa Cha trên trời. Ngài là một vị Vua, nhưng họ xem Ngài như kẻ thù của họ. Ngài là một vị Cứu tinh, nhưng Ngài lại là con mồi bị săn của dân riêng Ngài, dân mà Ngài muốn cứu. Với lòng thương xót và lòng từ bi Ngài dành cho dân Ngài, ai sẽ an ủi Ngài cho thật xứng đáng?

Xin Chúa hãy nhận lấy lời an ủi của chúng con. Xin hãy nguôi ngoai, Ôi Chúa Giêsu Kitô đáng yêu. Ước gì tiếng hát của Ca Ðoàn Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần trên trời ngợi khen và an ủi Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (Minh)

Ngài ơi hãy đoái thương xin nguôi cơn giận

Ðoàn con hối hận

vì muôn tội tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(3) KINH NGUYỆN: (NH/HH)

(NH) Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Ngài đã đến trong thế gian để cứu chuộc dân Ngài khỏi tội lỗi. Ôi vị Chủ Chăn, Ðấng đã bị bạc đãi và khinh bỉ bởi đàn chiên của mình. Ngài đến để thấy dân Ngài làm ô uế Ðền Thờ của Cha Ngài. Cơn giận dữ của Ngài đã đuổi chúng ra khỏi Ðền Thánh. Và hôm nay, con người trở nên tục hóa hơn bao giờ hết vì việc họ thờ ơ sự hiện diện của Ngài nơi Nhà Tạm.

Chúng con xin yên ủi Ngài vì những tội lỗi loài người đã phạm đến Ngài nơi Nhà Tạm, cho sự nguội lạnh và thờ ơ mà họ tỏ ra trước sự hiện diện của Ngài, cho những ai rước Mình Thánh Chúa bất xứng, và cho mọi hành động thiếu tôn trọng mà con người xúc phạm đến Ngài. Ôi Chúa Giêsu Kitô yêu mến, xin Ngài tha thứ và đừng chấp tội chúng con.

(HH)  Mặc dù loài người cứ tiếp tục đóng đinh Ngài mãi, Lòng thương xót vĩ đại của Ngài gánh chịu hết mọi xúc phạm của thụ tạo yêu dấu của Ngài. Ôi Chúa Giêsu Kitô đầy lòng thương xót, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con, chúng con cầu nguyện, và xin Ngài thương xót cho dân Ngài. Ước gì tiếng hát của Sứ Thần Dũng Lực trên Thiên Ðàng an ủi Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (NH)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau

Ngài đã thống khổ

Ðể cứu chúng con

Xin cho Danh Ngài sáng ngời (ở) trần gian

(4) KINH NGUYỆN: (Minh/DN)

(Minh) Ôi Chúa Giêsu Mến yêu và đầy Lòng thương xót, Ngài đã đau đớn phiền muộn và sợ hãi trong Vườn Giêt-sê-ma-ni. Ngài đã phán, “Linh hồn Thầy buồn rầu đến chết đi được.”  Chúng con xin an ủi Thánh Tâm Ngài đang mang chịu nhiều đau đớn. Ngài đau đớn vì bị đánh đòn và đội mão gai để chúng con được giao hòa với Chúa. Mặc dầu vậy, nhiều linh hồn vô tội bị giết trong bào thai hằng ngày, và tiếng khóc của chúng làm thương tổn Thánh Tâm Chúa. Chúng con cầu xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của loài người.

(DN) Ước gì tiếng hát của Thiên thần Cherubim và Seraphim an ủi Ngài, và ước gì tiếng rao giảng Phúc Âm của thế gian làm Ngài nguôi ngoai.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (DN)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Ðoàn con hối hận

vì muôn tội tình

Xúc phạm đến ngài trên trần gian

(5) KINH NGUYỆN: (MT/NH)

 (NH) Ôi Chúa Giêsu Kitô Nhân lành và đầy lòng thương xót, Ngài đã hiến thân mình làm con chiên hiến tế để cứu chuộc nhân loại, chúng con xin an ủi Ngài. Trong khiêm hạ Ngài đã bằng lòng cho quân lính Do thái lôi kéo Ngài nhẫn tâm như lôi kéo một tội nhân, Ôi lạy Chúa nhân lành, Ngài đã bị loài người xét xử.

(HH) Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con xin an ủi Ngài cho tất cả những nhục nhã Ngài đã chịu nơi tòa án thế gian. Chúng con xin an ủi Ngài cho tất cả sự hành hạ tàn bạo mà Ngài gánh chịu do dân Ngài gây nên. Ước gì Ngài được tôn sùng mãi mãi.  Amen.

X: Chúng con tôn sùng những Vết Thương nơi Thánh Thể Ngài.

Ð: Ôi Trái Tim Cực Thánh Chúa, Ðấng gánh chịu hết mọi đau khổ, xin hãy nhận sự an ủi chúng con.

X: Chúng con tôn sùng Ðầu Thánh Chúa nơi chịu mang Mão Gai nhục nhã.

Ð: Chúng con xin an ủi Ngài, Ôi Trái Tim Cực Thánh, Ðấng mang hết mọi đau khổ.

X: Chúng con tôn sùng Hai Thánh Tâm của Tình yêu đã gặp nhau trên đường lên đồi Can-vê.

Ð: Ôi Trái Tim của Mẹ và Con Mẹ, xin nhận sự an ủi của chúng con.  Chúng con xin dâng lên Ngài sự an ủi cho tất cả những thống khổ và đau buồn Ngài đã chịu đựng trên đường lên đồi Can-vê.

X: Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài đổ ra trên đường phố Giêrusalem.

Ð: Lạy Chúa, xin nhận sự an ủi của chúng con, vì Máu Ngài đổ ra để đền tội chúng con. Trên đồi Can-vê, Ðấng tạo dựng trời đất đã đứng trần truồng trước mắt mọi người.

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, chúng con tôn sùng Ngài,  Ðấng đã mang lấy sự nhục nhã để tha thứ tội lỗi của thế giới.

Ð: Vinh quang, danh dự và suy tôn dành cho Ngài, Ðấng khiêm nhường chấp nhận Thánh Giá của sự cứu độ con. Khi nằm trên Thập Giá, bọn lính đã kéo thẳng Ngài ra và đóng đinh Tay Chân Ngài. Chúng con tôn vinh và sùng kính những Vết Thương Thánh và cùng với Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài. Chúng con cầu xin Ngài, được gánh hết mọi đau đớn và buồn khổ mà Ngài đã chịu đựng trên Thánh Giá.

X: Chúng con xin tôn sùng Cuộc Tử Nạn của Ngài, Con Chiên không tì uế của Chúa.

Ð: Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh và Nước từ Cạnh Sườn Ngài, hiển trị mãi mãi. Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin cho nước Ngài hiển trị. Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Xin Ngài chịu đựng

Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình - Chúng con yêu mến Ngài

Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình  - Triều đại Cha đang đến

Thánh ca (DN)

Lạy Ðức Giê-su Ki-tô trên thập hình

 Từng giọt Máu Ngài

Con đã nâng niu (đếm)

chúng con muôn đời tôn sùng tri ân

X: Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, Ngài là Con Một Thiên Chúa, Ðấng Cứu Thế và Tác tạo thế giới, xin tha thứ và thương xót toàn thế giới.

Ð: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Kitô chịu khổ hình, xin nhận lấy sự an ủi của chúng con.  Amen. (3 lần)

KINH TÔN SÙNG (HH/DN)

Máu Châu Báu Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô

Ghi chú: Ở đây, Chuỗi Kinh Cầu Máu Châu Báu Chúa với những câu “Xin Máu Châu Báu …” thì nên đọc là “Xin Máu Châu Báu Cực Thánh…”  Ðây là cái mà thị nhân đã thấy và ghi nhận. Lúc đọc chuỗi kinh, chỉ cần cúi đầu là đủ, nhưng trong kinh Tôn Sùng, đầu cúi sâu hơn để trán chạm đất nếu người sùng kính có thể làm được.

(HH) Lạy Cha Quyền Năng Hằng Hữu, mức độ của tình yêu Ngài cho chúng con phản ánh trọn vẹn trong món quà Con Một Yêu Dấu dành cho nhân loại. Chúa Con không phải chỉ bằng Chúa Cha nhưng là một với Ngài. Chúng con mang nợ Cha và món nợ đó đang ở ngay trước mắt chúng con. Chúng con thật không biết lấy gì đền đáp cho xứng. Chúng con nài xin ơn sủng Ngài trong khi chúng con bày tỏ ý nguyện yêu mến Ngài qua sự tôn sùng này. Chúng con biết ơn sự rộng lượng của Ngài và nài xin tình yêu nhân hậu của Ngài hãy tiếp tục giúp chúng con cố gắng làm thêm những nghĩa cử vừa ý hơn về sự yêu mến và lòng biết ơn qua việc hoán cải đời sống.

(DN) Nguyện xin Tổng lãnh Thiên thần Micae cùng với số đông các Thiên thần và các Thánh hiệp nhất với chúng con và dẫn đưa chúng con đến gần Ngài hơn qua kinh tôn sùng này. Chúng con nguyện xin nhờ Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con.  Amen.

(HH/DN)Kinh Lạy Cha… Kinh kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (HH)

Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu

Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu

Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

 Nào sùng kính Châu Báu Chúa Giêsu

Nào kính tôn Châu Báu Chúa Giêsu Kitô

(1) KINH NGUYỆN: (MT/Minh)

(MT)  Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Ngài là Chiên Thiên Chúa Chí Thánh, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Ngài đã chịu đau khổ đầy ảo não vì tình yêu của nhân loại. Ngài đã sợ hãi và buồn khổ đổ mồ hôi máu trong vườn Giêt-sê-ma-ni.

(Minh) Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh và sự buồn phiền trong Trái Tim Thống Khổ của Ngài. Chúng con van xin Ngài cho Giáo Hội Ngài, Ðức Giáo Hoàng, các Ðức Hồng Y, Giám Mục, Tu Sĩ, và giáo dân, những người đang nấp dưới bóng Máu Châu Báu Cực Thánh Ngài, được che chở, bình an và yêu mến, để nhờ lời cầu bàu của Thánh Tổng Lãnh Thiên thần Micae và toàn thể các Tổng Lãnh Thiên thần trên Thiên Ðàng, để chúng con có thể chiến thắng Con Rồng Ðỏ.  Amen.

 Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

 Thánh ca (HH)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Giờ phút đến đây

Cầu cho chúng  con

Khiến con nên một với Ngài từ đây

  (nếu được hãy chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen

(2) KINH NGUYỆN: (HH/NH)

(HH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa dịu dàng của con, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người, Ngài đã để cho Thánh Thể Ngài chịu trói và bị phạt đòn nơi cột đá để giãi thoát chúng con khỏi tội lỗi và mang ơn cứu độ cho nhân loại.

(NH) Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh từ vô số Vết Thương nơi Thánh Thể Ngài. Chúng con cầu cho sự hoán cải của các tội nhân không ăn năn trên toàn thế giới. Xin Ngài hãy nhỏ một giọt Máu của Ngài trong tim họ, để nhờ lời cầu bàu của Thiên thần Cherubim và Seraphim cùng tất cả các Thiên thần trên Thiên Ðàng, để tất cả loài người sẽ quay về với Ngài.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (DN)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau

Ðoàn con kính thờ

cùng hát ca ngợi

Phúc Vinh muôn đời quy về-- Ngài

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen.

(3) KINH NGUYỆN: (DN/MT)

(DN)   Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa rất hiền lành, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Ðầu Thánh Ngài bị đội vương miện với vòng đinh gai. Ðền thờ của sự Khôn ngoan Thiên Chúa đã bị đánh đập bằng những gậy sắt bởi những kẻ tội lỗi vô tình, để mang lại bình an cho thế giới và mở ra một Vườn Ðịa Ðàng mới.

(MT)  Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh rỉ ra từ Ðầu Thánh Ngài. Chúng con nài xin Chúa giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những linh hồn đang hấp hối.  Xin Chúa hãy tuôn đổ Máu Châu Báu Ngài để tất cả ma quỷ bị phân tán nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Thượng Tòa và Sứ Thần Ðức Năng trên Thiên Ðàng cùng tất cả triều thần thiên quốc.  Amen.

(DN/MT)Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (DN)

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Khi con kính thờ

và chúc Danh Ngài

Vững tin trông cậy (nơi sự) An bình Ngài ban

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời.  Amen.

(4) KINH NGUYỆN: (NH/MT)

(NH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa không tì uế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Trong khiêm hạ, Ngài đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc và bước lên đường đến đồi Can-vê. Nơi đó, Ngài đã tưới rải Máu Châu Báu Ngài trên đường phố Giêrusalem. Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh đã tuôn rơi của Ngài.

(MT) Chúng con nài xin sự giãi thoát cho những ai bị giam cầm và cho những người không công giáo trở về hiệp nhất trong cùng một giáo hội Duy Nhất, Thánh thiện, Công Giáo và Tông Truyền mà chính Ngài đã đặt nền móng. Xin tưới rảy Máu Châu Báu Cực Thánh của Ngài mà nhờ sự cầu bàu của Sứ Thần Quản Trị trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, để những người bị giam cầm được giãi thoát và các chiên lạc trở về trong cùng đàn chiên duy nhất.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (MT)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau

Ngợi khen vinh dự

đều quy về ngài

Xin cho muôn lòng hướng về-- Ngài

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(5) KINH NGUYỆN: (Minh/HH)

(Minh) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa đầy lòng thương xót, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Trong khiêm hạ Ngài đã nhận lấy Thánh Giá cứu chuộc thế giới.  Ngài đã hạ mình nằm thẳng Thân Ngài trên Thánh Giá, trong khi dân riêng Ngài giữ chặt và đóng đinh Ngài vào đó. Chúng con tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh đã tuôn ra từ Tay và Chân bị đâm thâu của Ngài.

(HH) Chúng con nài xin Chúa bảo vệ các thánh sống ở trên khắp thế giới thoát khỏi những hành động của những kẻ chống đối Chúa Kitô. Xin Ngài tuôn đổ Máu Châu Báu Cực Thánh của Ngài trên họ, nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Dũng Lực và tất cả các Thiên thần, để họ chấm dứt những đấu tranh của họ nơi Thiên Ðàng.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (DN)

Nào ta hãy cất tiếng hát ca với Mẹ

Và yêu với Mẹ

Người Con Chúa Trời

Chúa Kitô đã hiến mình vì yêu

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(6) KINH NGUYỆN: (MT/HH)

(MT)   Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt, chúng con tôn sùng Trái Tim Thống Khổ của Ngài đang mang lấy những đau đớn và buồn sầu quá độ để cứu chuộc loài người. Lạy Chiên Thiên Chúa bị hiến tế, là Con Thiên Chúa và Con của Ðức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa làm người. Quân dữ trên thế gian đã đâm vào Cạnh Sườn Ngài. Máu và Nước đã hòa lẫn và chảy ra để rữa sạch và cứu thế giới khỏi tội lỗi.

(HH)   Chúng con tôn sùng Ngài, Ôi Máu và Nước Châu Báu Cực Thánh; chúng con nài xin Ngài cứu lấy mạng sống của những bào thai vô tội và rữa tội cho những em bị phá thai bằng Nước từ Cạnh Sườn Ngài, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Ước gì nhờ lời cầu bàu của Sứ Thần Tổng Quyền trên Thiên Ðàng và tất cả các Thiên thần, xin cho chúng đến được nơi vĩnh cửu.  Amen.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Thánh ca (DN)

Thánh Tâm Chúa Giê-su Ki-tô khổ đau

Ðoàn con kính thờ

Và Cảm tạ Ngài

Chúc khen Danh Ngài muôn đời thiên thu

(nếu được xin chạm trán xuống đất, hay cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết Thiêng Liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi.  Amen.

X: Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô

Ð: Chúng con tôn sùng và ngợi khen Ngài đến muôn đời. Amen.

(7) KINH NGUYỆN: (NH/MT)

(NH) Lạy Chúa Giêsu Kitô mến yêu, lòng thương xót Ngài không bao giờ cạn kiệt. Làm sao chúng con bày tỏ tình yêu mến Ngài của chúng con? Ngài đã biến Máu Châu Báu Cựu Thánh của Ngài thành của uống cho các Thiên thần trên Thiên Ðàng.

(MT) Chúng con ca tụng Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Chúng con thờ lạy Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Chúng con sùng kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh. Muôn tạo vật cùng tôn sùng Máu Châu Báu Cực Thánh. Amen.

Thánh ca (MT)

Nào ta hãy ca khen cảm tạ Ngôi Cha

Vinh Danh Chúc Tụng

Thiên Chúa, Ngôi Con

với Ngôi Ba Thánh-- Thần hiển vinh

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là Máu Cứu Chuộc

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là sự Giao Ước Vĩnh Cửu

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là Vũ khí Thiên Ðàng

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là Hy vọng của trẻ em vô tội

X: Chúng con tôn kính Ngài, Ôi Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Là Sự an ủi của Thiên Chúa Cha.  Amen.

Thánh ca

(DN) Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Ngài luôn nhẫn nại

(Ðoàn) con cảm tạ Ngài

khấn xin ơn sủng hoán cải đoàn con

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Con không lỗi phạm

Xin Chúa hãy vui

Khấn xin an bình ở cùng đoàn con


Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Lạy Danh Thánh Ngài

Danh Thánh Chân Thật

Xin cho nhân loại luôn thuộc về Ngài

Lạy Ðức Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể

Xin Chúa thứ tha

Ðoàn con tội tình

Hãy thứ tha cho con nguyện-cầu cùng Ngài

(MT) Lạy Ðức Chúa khi Ngài treo trên thập tự

Rồng đỏ vênh vang

và nói với Ngài

hắn sẽ thống trị thế trần từ đây

Nào hắn có biết chi Vương quốc của Ngài

Là luôn vĩnh hằng

và không giới hạn

hắn đã phải than khóc triền-miên

Nguyện xin Nước Chúa luôn thống trị trên trần

Như trên Thiên Ðàng

Cho kẻ chính trung

Hay kẻ bất trung chẳng-biết Ngài là chi

Nào ta hãy ủi an Chúa Giê-su

Rằng ta sẽ là

niềm vui của Ngài

chính tay Ngài đã sáng tạo (ở) trần gian. Amen


Cầu cho những Người ân Nhân của việc sùng Kính này

(MT/HH) Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

Bài hát: Ca Vang Lòng thương xót (NH/HH)

Chúng ta hãy cầu nguyện. (Minh)

Lạy Thiên Chúa, là Chúa Cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, chúng con kêu cầu Danh Thánh Ngài.  Như những người van xin, chúng con khẩn nài lòng nhân từ của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, trọn đời Ðồng Trinh, Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ chúng con, cùng với Tổng Lãnh Thiên thần Micae vinh hiển, xin Ngài rũ lòng thương giúp chúng con chống lại Satan và tất cả các thần ô uế, đang rảo quanh thế giới để làm hại loài người và cám dỗ các linh hồn.  Amen.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

(MT) Chương trình Tôn Sùng và Kính Máu Châu Báu Chúa Giêsu có giờ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và Đức Mẹ Maria lúc 7:00AM sáng giờ miền đông bắc Hoa Kỳ mỗi ngày. Vì thời gian cấp bách đòi hỏi chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, khẩn cầu với Đức Mẹ Maria và các Thánh Thiên Thần luôn che chở, gìn giữ, soi sáng và ban cho Giáo Hội và mỗi người chúng ta những ơn cần thiết để giúp cho mỗi người chúng ta có thể đối mặt với mọi nghịch cảnh đang diễn ra mỗi ngày, nhất là ơn bền đỗ, ơn khiêm nhường và ơn sức mạnh thiêng liêng trong tâm linh.

Xin chúc Cha cùng toàn thể qúy vì một giấc ngủ an bình. Xin hẹn trở lại vào tối mai cùng giờ 7:00PM giờ miền tây California tức 10:00PM giờ miền đông bắc Hoa Kỳ. Xin qúy vị thông báo cho thân nhân và bạn bè. Xin chân thành cảm ơn.


LỜI HỨA CỦA CHÚA CHO NHỮNG AI THÀNH KÍNH ÐỌC

KINH AN ỦI VÀ TÔN SÙNG MÁU CHÂU BÁU CHÚA

1. Hỡi các con, Ta hứa bảo vệ những ai thành kính an ủi và tôn sùng ta bằng những kinh nguyện này, khỏi sự tấn công của ma quỷ. Họ sẽ không chết bất đắc kỳ tử. Họ sẽ không bị thiêu đốt trong lửa.

2. Hỡi các con, Ta hứa bảo vệ bất cứ những ai thành kính an ủi và tôn sùng ta chống lại sự tấn công của ma quỷ.

3. Người lính nào cầu nguyện kinh này trước khi ra trận sẽ không bị bại trận. Không viên đạn nào sẽ ảnh hưởng đến họ.

4. Nếu kinh này được đọc cho người đàn bà trong khi sanh, bà ta sẽ được giảm đau đớn và bất cứ người đàn bà nào đọc kinh này cách sùng kính sẽ được sanh nở an toàn.

5. Ðặt kinh này trên đầu của bất cứ đứa trẻ nào bị ma quỷ quấy phá, Thiên thần Cherubim sẽ bảo vệ nó.

6. Ta hứa sẽ bảo vệ mọi gia đình khỏi ảnh hưởng của sấm sét, và bất cứ nhà nào có kinh này ở đó sẽ được gìn giữ khỏi bảo tố.

7. Nếu kinh này được đọc cho người hấp hối trước khi chết, Ta hứa rằng linh hồn này sẽ không bị hư mất.

8. Bất cứ người tội lỗi nào an ủi và sùng kính Ta qua kinh nguyện này sẽ được ơn hoán cải trở lại.

9. Ta hứa sẽ bảo vệ những ai an ủi và sùng kính Ta, bằng Máu Châu Báu của Ta và Ta ẩn giấu họ trong những Vết Thương Thánh của Ta. Họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuốc độc. Ta sẽ giữ gìn ngũ quan của họ.

10. Ta hứa sẽ rữa tội cho trẻ em bị phá thai mà bị giết chết hằng ngày trên thế giới, và đặt một sự hối hận sâu sắc trong lòng của cha mẹ chúng qua sức mạnh của Máu Châu Báu của Ta.

11. Tất cả những ai thành kính an ủi và sùng kính Ta với những kinh nguyện này đến khi chết, sẽ được tham gia những đạo binh và ca đoàn của thiên đàng. Ta sẽ ban cho họ Ngôi Sao Buổi Sáng.

(Ngừng)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tuesday Night - December 27, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua (12/27/2016)
Monday Night - December 26, 2016 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (12/26/2016)
Đêm Giáng Sinh 24/12/2016, Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu (12/24/2016)
Friday Night-december 23, 2016-ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu (12/23/2016)
Thursday Night - December 22 - Ton Sung Kinh Mau Chau Bau Chua Giesu(3) (12/22/2016)
Tin/Bài khác
2. Thứ Ba Ngày 20/12/2016, 7:00 Pm Giờ California Cùng Đọc Kinh Sùng Kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu (12/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768