MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 6)
Thứ Tư, Ngày 23 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

CHƯƠNG 6

 

Nhiều chi tiết được dặn dò tỷ mỷ.  

 

Khi Bà Bossis hồ nghi. Có tiếng nói. Nhưng con cũng công nhận có linh hồn trong con người mà con có thấy linh hồn con đâu. Vậy tại sao con lấy làm khó mà công nhận Cha ở trong con có ơn nghĩa thánh, dù con không thấy Cha, Cha vẫn ở trong con. Con đừng bỏ Cha một mình, con hãy trò chuyện với Cha.

 

Sau khi Bà Bossis  khinh chê người ta. Có tiếng nói: Hỡi con nhỏ Cha, chúng ta phải sợ, chúng ta ít thánh thiện hơn người chúng ta công kích đó.

 

 Thứ Sáu Tuần Thánh, Bà Bossis quỳ chầu sau cha sở nơi Nhà Tạm. Có tiếng nói: mọi ơn được đều nhờ các linh mục. Nhân danh các linh mục. Nhân danh linh mục Chúa Kitô, con hãy cảm ơn Cha. Con hãy cầu nguyện cho các linh mục, con hãy giúp đỡ các ngài. Con thấy nhà cửa nhờ cột chống đỡ hay nhờ cây chỏi tạm đỡ. Có khi phải có nhiều cây cột chống đỡ. Con hãy vào số những người giúp đỡ Cha. Nhờ lời cầu nguyện, người ta làm gì cũng được. Nếu con cầu nguyện Cha sẽ soi sáng các linh mục.

 

Khi Bà Bossis xới đất vườn bông nghe có tiếng: Không phải việc con là quan trọng mà chính cách yêu mến mà còn làm việc mới là quan trọng. Vì yêu mến đó là kết hợp. Con hãy cho ta thấy một linh hồn chìm đắm trong Chúa Cứu Chuộc thì Cha sẽ được vui sướng. Con hãy nắm tay Cha vì con bé nhỏ luôn mãi. Con đừng tưởng không nhờ Cha  mà con làm được việc gì tốt.

 

ngày 2 tháng 4 năm 1940. Trong giờ viếng Mình Thánh Chúa. Bà Bossis nói: yêu thương gì kỳ lạ quá. Yêu thương người mà mình không được thấy. Nghe có tiếng trả lời: Đó là yêu thương mà làm cho Cha vui sướng. Nếu con thấy Cha rồi mới yêu thương công nghiệp gì? Đó là cơn thử thách ở trần gian. Con hãy chiến thắng trong cơn thử thách đó. (yêu Chúa mình không thấy).

 

ngày 22 tháng 4 năm 1940. Bà Bossis phát hồ nghi. Nghe có tiếng nói: Con có chắc con có trí nhớ không? Con có chắc con có ý muốn không? Và ý ưng thuận chăng? Vậy con phải dâng cho Cha sự con tin có Cha ở trong lòng con, dù con không thấy Cha.

 

Có tiếng nói: Cha không thích những kinh đọc thuộc lòng. Con hãy cầu nguyện như con nói chuyện với Cha. Những kinh đặt sẵn thì không phải là ý nghĩ riêng con, không phải là của con. Nên không có giá trị gì hết cho Cha. Một cử chỉ yêu mến thì làm Cha cảm động. Một lời nói thiết yếu, một lời cảm ơn như con làm sớm mai này khi nghe mấy khi nghe mấy con chim câu, mấy con con sáo kêu làm con thức dậy, con đã nói với Cha rằng: Không biết có ai cảm ơn Chúa vì đã sinh dựng với thứ chim này không?

 

Vào nhà thờ viếng Chúa không có ai hết. Bà Bossis nói:  Con hài lòng vì thấy Chúa có nhiều bông đẹp chưng cho Chúa trên bàn thờ. Chúa buồn nói: Có bông mà không có linh hồn (không có người ta).

 

ngày 26 tháng 6 năm 1940. Có tiếng nói: Con hãy làm mọi việc với Cha: làm những việc thường để bắt chước đời sống ẩn 30 năm của Cha. Làm những việc khó khăn để bắt chước đời sống 3 năm giảng dạy của Cha.

 

 

 

 

ngày 24 tháng 7 năm 1940. Có tiếng nói: Sự gì con muốn thì được thực hành ngay: Như con làm việc để đền tội thì con đền tội. Như con dâng ngày để an ủi Cha và cứu chuộc thế gian thì con an ủi Cha và con cứu rỗi người ta. Vậy các con cưng nhỏ của Cha, các con đừng mất thì giờ quý báu để sống mà không mục đích. Nhưng công việc rất thường con hãy làm với Cha, đừng làm gì ngoài Cha.

 

Ngày 29 tháng 11 năm 1940. Sau giờ chịu lễ. Bà Bossis dâng lời để cầu nguyện cho  những người tội lỗi. Có tiếng nói: Mỗi linh hồn phải trả giá cho một linh hồn. Con hiểu chưa? Cha đã trả giá cho linh hồn con, con hãy bắt chước Cha.

 

ngày 22 tháng 6 năm 1939. Khi tôi ngưng suy gẫm, vì tôi đã bị người ta phá rầy nhiều lần để phục vụ họ. Có tiếng nói: Con đã làm cho Cha hài lòng bởi sự trung tín, ở dễ thương của con cũng như con không bao giờ bỏ ngắm nhìn Cha.

 

ngày 28 tháng 6 năm 1939. Tại Nantes. Có tiếng trong lòng Bà Bossis: Từ nay con sẽ làm giờ Thánh mỗi ngày thứ Năm. Cha xin con giờ thánh này ở với Cha. Lúc đầu phải cố gắng và sau đó thì sẽ không còn khó nữa. (và Bà Bossis đã làm giờ thánh mỗi ngày thứ 5).

 

 Ôi con gái bé cưng của Cha, con đừng bỏ Cha, con đừng bỏ Cha bao giờ. Vì Cha vẫn hằng ở với con luôn, vẫn ở với con luôn mãi.

 

 ngày mùng 5 tháng 7 năm 1939. Khi Bà Bossis bái gối trong nhà thờ, có tiếng nói trong lòng: Nếu con nhớ rằng có Cha ở đó, chắc con sẽ chào Cha tử tế hơn cách con vừa làm đó (bái gối lôi thôi)

 

 ngày 6 tháng 7 năm 1939.  Thứ sáu đầu tháng. Có tiếng nói trong lòng: Có bao giờ con nghe ai nói đã quá tin cậy vào Cha mà phải thất vọng hay bị phản bội chăng.

 

ngày 19 tháng 7 năm 1939. Có tiếng nói: Khi nào tâm trí con ở gần Cha, thì con làm cho Cha được nghỉ ngơi.

 

Khi con nhìn ngắm sự đau khổ của Cha, thì Cha được nghỉ ngơi.

 

Khi còn sống đạo đức ở bên trong, thì làm cho Cha được ăn nghỉ, và phần thưởng trọng đại biết chừng nào; Cha sẽ dành cho những ai yêu mến và an ủi Cha, và khi các linh hồn đến một bước đến với Cha thì Cha sẽ đến mười bước với chúng.

 

 ngày 27 tháng 7 năm 1939. Có tiếng nói trong lòng:

 

Đừng bao giờ nói chuyện nhỏ mọn này dâng cho Chúa không đủ để cứu một linh hồn. Khi con được một số tiền nhỏ để sắm áo quần, con sẽ hài lòng vì thêm góp vào các số tiền khác thì được số tiền để mua sắm đồ vật trong nhà thờ.

 

Cũng vậy, Cha góp các kinh nguyện sự hãm mình của con với các lời cầu nguyện và hãm mình khác để cứu rỗi được một linh hồn tội lỗi.

 

ngày 14 tháng 2 năm 1937. Khi ở trong nhà nguyện Bà Bossis nói: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng ta cả hai ở lại đây không? Có tiếng trả lời: Con ở đâu thì chúng ta cũng ở được với nhau cả hai. Con đừng lo cho người ta dị nghị, con hãy làm sự con phải làm. Con thấy rõ con ở nơi nào thì chúng ta cũng có cả hai.

 

 ngày 6 tháng 3 năm 1937. Có tiếng nói: Con hãy bắt đầu vào Thiên Đàng là sống thân mật với Chúa, con hãy thấy Chúa Kitô trong anh em con.

 

 ngày 10 tháng 3 năm 1937. Ở Nantes. Có tiếng nói: Cha không còn sống ở trần gian như xưa nữa, con hãy thay thế Cha.

 

 ngày 17 tháng 3 năm 1937. Ở ngoài đường Calvario. Có tiếng nói Cha có muốn điều nói với con, mà cha không nói ở ngoài đường được. Nghe vậy Bà Bossis nghĩ vì bà mắc lo ra quá và bà đã vào nhà thờ Thánh Nicôla. Chúa mới nói Bà có phận sự trình diễn cho mọi người cái hấp dẫn duyên dáng của Chúa, còn mọi sự khác như thành công mỏi mệt thì không quan hệ gì.

 

ngày 23 tháng 3 năm 1937. Ở Gènes Bà Bossis ở giữa người ngoại quốc mà không biết tiếng. Có tiếng nói: Tuần này con hãy thing lặng kết hợp với sự thinh lặng của Cha. Ở Assisse, Bà Bossis nói: Lạy Chúa, Chúa ban cho con ơn này không? Cha giàu có lắm. Con nhớ mà (cứ xin đi)

 

ngày 12 tháng 4 năm 1937. Tại Oran trong nhà nguyện các nữ tu. Bà Bossis phải rời chỗ ba lần. Bà nghĩ: cầu nguyện có ra gì! Có tiếng nói: Con cũng đẹp lòng Cha khi vì bác ái con nhưng việc chiêm ngưỡng Cha, Cha vui sướng vì con, khi Cha nói với con và con lắng nghe Cha. Con hãy thấy Cha trong mọi sự. Cũng tại nhà nguyện này, hôm sau Bà Bossis đến dự lễ trễ Bà xin lỗi Chúa, có tiếng trả lời: mà con đến sớm hơn Cha (vì chưa tới giờ truyền phép)

 

 ngày 30 tháng 4 năm 1937. Có tiếng nói: Con đừng buồn vì đã lo ra, dù lâu nữa, con hãy tiếp tục yêu mến chiêm ngưỡng Cha nơi con đã bỏ dở vì lo ra.

 

ngày 23 tháng tư năm 1937. Có tiếng nói: Mai con đi tàu, con hãy tin cậy phó thác cho Cha như lần trước con đi máy bay vậy.

 

 ngày mùng 5 tháng 5 năm 1937. Nghe có tiếng nói: Con hãy nhìn biết lòng yêu mến làm cho các việc có giá trị.

 

 ngày mùng 8 tháng 2 năm 1937. Tại Fresne. Nghe có tiếng nói: Con hãy tin lòng Cha yêu con hơn nữa. Khi con phải phán đoán con hãy đoán xét lành hơn là đoán xét xấu. Con đừng bận tâm lo nghĩ trước nhiều quá. Chính Cha, Cha lo nghĩ giùm con mà.

 

 ngày mùng 2 tháng 6 năm 1937. Ở Lagny Bà Bossis nói thưa Cha, tội lỗi con có ngăn trở có nên thánh không. Nghe tiếng trả lời: Con hãy sống nghịch ý muốn con, hãy sống khiêm tốn thay vì kiêu căng. Hãy sống ăn năn thống hối thay vì sống nhu nhược lôi thôi, hãy sống nghịch ý riêng con muốn.

 

 ngày mùng 3 tháng 6 năm 1937. Ở nhà ga Austeslitz Bà Bossis ngó con ruồi bay dưới đất, bà nói với Chúa: Chúa ở trên trời cũng thấy con ở dưới đất như vậy. Nghe có tiếng trả lời: Chẳng những Cha thấy con mà còn yêu thương con nữa chứ.

 

 ngày 9 tháng 6 năm 1937. Ở tại Fresne. Có tiếng nói: Con đừng lo dư luận người nọ người kia nói về con. Con hãy chăm lo làm đẹp lòng Cha đủ rồi.

 

 ngày mùng 2 tháng 5 năm 1938. Ở Tunis. Chúa nói: Cha săn sóc mỗi người như chỉ có một mình nó trong thế gian. Khi con nói với Cha thì Cha trả lời ngay, nhưng con không lo nghe luôn mỗi khi Cha nói. Hỡi con nhỏ của Cha, con thấy không, nếu chỉ có mình con mà thôi thì Cha cũng xuống vào đời chịu khổ hình và chịu chết để cứu lấy một mình con.

 

 ngày 21 tháng 6 năm 1938 Cha ban cho ai đọc với lòng yêu mến tha thiết câu: lạy Trái  Tim Chúa Giêsu xin thương xót chúng con. Cha ban cho nhiều ơn hơn là họ đọc một kinh dài mà không chăm chỉ. Con cám ơn Cha cho mặt trời sáng tốt, phải lắm mà con cũng phải cám đội ơn Cha vì trời xấu nữa. Vì tất cả là do sự quan phòng Cha ban hết.

 

 ngày mùng 7 tháng 8 năm 1938. Khi đi trên xe lửa. Chúa nói: Khi con thấy con đã làm một lỗi, như trong lời nói, con hãy mau đọc 3 kinh Kính Mừng để xin Đức Mẹ dâng mà đền tội cho con.

 

 ngày 15 tháng 8 năm 1938. Cha ban cho mỗi người một đời sống riêng để họ đến Cha. Đêm mùng 2 tháng 9 năm 1938. Khi bắt đầu việc gì, con hãy nhớ đang ở trước mặt Cha. Giêsu đang đứng nhìn con. Sau làm việc xong; con hãy nói: Thưa Chúa Giêsu con yêu mến Cha. Nếu con làm mất lòng người ta, đó là con làm mất lòng Cha, và như vậy là con đành banh xé xác Cha sao?

 

 ngày 29 tháng 3 năm 1941. Khi tôi cầu xin cho được Hòa Bình trong giờ cảm ơn sau rước lễ, Chúa phán: con thấy không, nếu Cha để cho chiến tranh vì nhờ chiến tranh nhiều người ăn năn trở lại hơn là lúc thái bình. Chúng vì sợ giặc sẽ bỏ quên vui chơi, tội lỗi, chúng cầu nguyện nhiều hơn và ăn năn trở lại nhiều hơn.

 

 ngày 14 tháng 5 năm 1941. Sau khi rước lễ, Chúa nói: hãy dâng mình con cho Cha để đền về đời sống tội của con. Vì mỗi người trong đời sống có lúc đã phạm tội. Có lúc làm nhiều việc lành và có thời kỳ không tốt không xấu vì đã không kết hợp với Cha. Vậy con giờ này Cha đang ở trong con, con hãy đền bồi những gì đã thiếu sót trong đời sống đã qua, thiếu sót của con và của anh em con. Vì cha là Đấng đền bồi phạt tạ vô cùng.

 

Lễ thánh Têrêsa. Chúa nói: Những kẻ hèn mọn khiêm nhường rất có thế lực trên Trái Tim Cha. Cần nhất, con hãy trông cậy khi con có điều lo lắng mà không biết phải lo liệu làm sao, thì con hãy nhớ: có Chúa,Người sẽ lo liệu cho con và con hãy an tâm để Cha lo.

 

 ngày 29 tháng 10 năm 1940. Tại Bourg. Chúa nói: con thường xin các linh mục chúc lành, con hãy xin Cha chúc lành cho con nữa.

 

ngày 15 tháng 11 năm 1940. Chúa nói: Khi con đau khổ, con hãy tỏ ra vui vẻ. Như vậy là con kết hợp với Cha.

 

 ngày 21 tháng 2 năm 1941. Khi linh mục lấy Mình Thánh Chúa ra đi kiệu, Chúa nói: con coi Cha vâng lời linh mục là thể nào. Cha đi ra, Cha trở vô tùy ý linh mục. Và Cha là Đấng dựng nên trời đất. Vậy con cũng hãy vâng lời Cha và vâng theo Thánh Ý Cha giống như vậy.

 

 ngày 27 tháng 2 năm 1941. Chúa nói: con lo nhiều cho việc trần gian, còn việc đời sau con ít lo tới. Thế gian này là phụ thuộc. Thiên Đàng mới là mục đích chính của con. Thiên Đàng không phải là phụ thuộc chóng qua mà vững bền luôn mãi. Thế gian là chóng qua không phải là mục đích của con. Trong mọi sự, con hãy nhắm sự đời đời của con.

 

 ngày mùng 5 tháng 3 năm 1941. Vào buổi chiều, Chúa nói: con hãy kêu Cha bằng anh. Và khi hưởng chán danh từ này, con hãy kêu Cha bằng bạn thân. Và khi hưởng chán mọi sự dịu ngọt của danh từ Bạn, con hãy kêu Cha bằng mình, bạn tình (tình vợ chồng) Và như vậy tình thương con thay đổi chứ không bao giờ Cha thay đổi.

 

 ngày mùng 10 tháng 3 năm 1941. Khi đi ngắm Đàng Thánh Giá. Chúa nói: Con xin Cha ban hòa bình cho nước Pháp. Nhưng có một điều hại hơn giặc giã: đó là người tội lỗi không chịu ăn năn trở lại. Con hãy cầu xin Cha, cho những người tội lỗi được làm hòa với Cha.

 

Tại Glomel, nơi rạp hát lúc đầu còn trống chỗ, Chúa an ủi Bà Bossis rằng: Mà con diễn tuồng cho Cha coi, lo gì.

 

 ngày 21 tháng 6 năm 1937. Có tiếng nói: Con không ngạc nhiên khi người ta nói cho con hay con đã làm ích lợi cho nơi nọ nơi kia chăng? không phải con làm ích lợi đâu. Đó chính là Cha làm ơn ích qua con chớ nếu con biết được sự gì xảy ra cho linh hồn con, khi nhờ Máu của Cha luyện sạch nó. Ơn Cha ban còn đi xa hơn linh hồn con nữa.

 

 ngày 30 tháng 6 năm 1937. Bà Bossis để tượng bán thân Chúa Đội Mão Gai trên bàn, bà ăn và dâng cho Chúa bữa ăn của bà, và nói với Chúa: Làm vậy con có an ủi Chúa đỡ đau khổ không? Có tiếng trả lời: Chỉ vì con mua tượng ảnh để yêu mến Cha, chỉ vì treo trên tường nhà con thì con đã an ủi Cha rồi.

 

 ngày mùng 2 tháng 7 năm 1937. Chúa nói, con gọi Cha là bạn trăm năm được lắm, vì Cha đã dùng bản tính con người Cha chịu đóng đinh để cưới lấy con. Mà phải chỉ vì con gỡ rối một khúc giây vì yêu mến Cha thì con làm sáng danh Cha nhiều lắm.

 

 

 

Ngày 18 tháng 7 năm 1937. Tại Fresne, Chúa chỉ khăn ren bàn thờ và nói rằng: Phải con đã cho Cha đồ đó mà không đáng giá gì, nếu một lượt con không dâng cho Cha trái tim con. Khi Bà Bossis hãm mình ép xác. Có tiếng nói: Đây là nhà nghỉ mát của Cha.

 

ngày 21 tháng 8 năm 1937. Bà Bossis lo lắng vì một ống nước bể. Có tiếng nói: Sao con lo lắng quá vì những việc hèn mọn vậy? Con hãy hướng lòng con về việc trên trời.

 

 ngày 13 tháng 9 năm 1937. Trong khi ăn bữa ở nhà X  Bà Bossis nói xấu ít nhiều về một người vắng mặt. Có tiếng nói: Sao con thuật lại việc đó chi vậy. Con có thể dễ dàng câm mồm lại đừng nói.

 

 ngày 14 tháng 9 năm 1937. Trở về nhà cũ Bà Bossis vui thích được sống vắng vẻ một mình với Chúa. Có tiếng nói: Mục đích đời sống còn không phải ở yên đây. Con phải đi như Cha đã đi trong ba năm giảng dạy, đi vậy con sẽ dâng hiến dâng toàn phần con cho Cha hơn.

 

ngày mùng 3 tháng 10 năm 1937. Có tiếng nói. Mức độ con yêu mến Cha là yêu mến tận tình. Cha sẽ trả lại bằng yêu thương con. Trong ngày con hãy phân chia ra để dâng cho ta khi con thăm viếng, như con viết thơ, khi con làm việc nọ việc kia, con sẽ nhận thấy Cha nhiều hơn. Hãy thấy con ít hơn. Con hãy vươn mình khỏi những sự lo lắng đời này để chăm lo một mình Cha mà thôi.

 

 ngày 20 tháng 10 năm 1937. Sau bữa ăn. Bà Bossis nằm nghỉ ngơi. Có tiếng nói: Đây là giây phút cho chúng ta. Con đừng để cho Cha phải mất phần.

 

 ngày 25 tháng 10 năm 1937. Nghe có tiếng: Dầu lúc con đau ốm nhiều thì cũng có phần trong con không đau yên nghỉ được. Nhưng trong tuần thương khó của Cha, Cha đau đớn khắp cả thân xác và trong tâm hồn.

 

 Ngày 26 tháng 10 năm 1936. Có tiếng nói: Sao con nói chuyện với Cha trong nhà chầu? Vì Cha đang ở trong lòng con. Con đã hiến thân cho Cha, con hãy làm tôi Cha mà thôi. “Câu Chúa ở cùng anh chị em” phải, Cha ở với con luôn. Còn con nếu con biết Cha đang chờ đợi con như chờ đợi các linh hồn …

 

Sau bữa ăn. Bà Bossis quên đọc kinh Cám Ơn. Có tiếng nói: Ích lợi gì khi chết để Thánh Giá trên mả của con. Nếu lúc sống con không năng làm dấu thánh giá trên mình con, con hãy ưa thích chịu khó. Trên thiên đàng con sẽ được gặp lại tất cả.

 

 ngày 20 tháng 10 năm 1937. Sau giờ chịu lễ, có tiếng nói: đừng làm gì cho con hãy làm tất cả cho Cha. Đừng làm gì mà không có Cha, con đừng tìm phần thưởng đời này vắn vỏi lắm. Khi Bà Bossis hãm mình. Có tiếng nói:

Con hãy nuôi sống thế gian nhờ sự hãm mình của con.

 

Bà Bossis suy nghĩ về bao nhiêu tội ác không bị phạt ở đời. Có tiếng nói: hãy để cho mặc kệ người đời này, còn sự đời đời là của Cha lo gì. Con hãy ở một mình với Cha cô độc, con hãy nhìn mắt Cha đầy nước mắt, đầy máu. Cha luôn luôn cần nhờ con an ủi.

 

ngày 30 tháng 10 năm 1937. Đi lên Paris. Có tiếng nói: Con thấy cách biệt khác hẳn thái độ được con ở trước mặt Cha và khi con ở trước mặt người ta. Con hãy ăn ở trước mặt người ta như là ở trước mặt Cha vậy. Bất kỳ con đi đến ở xứ nào, con cũng ở trong Cha luôn.

 

ngày mùng 7 tháng 1 năm 1937. Khi Bà Bossis đi ngang qua Saint Nicolas. Có tiếng nói: Con hãy giữ lòng con thing lặng. Con hãy sống vui tươi. Con buồn là tại con thiếu lòng tin cậy phó thác cho Cha. Con hãy ở dịu hiền với trẻ con, xưa kia Cha cũng là trẻ con như chúng nó.

 

 ngày 24 tháng 11 năm 1937. Tại Ajaccio. Có tiếng nói: Khi con yêu thương người ta thật lòng, con sẽ tìm cách để làm vui lòng người ta với lòng yêu thương. Con hãy nhớ lại đã có nhiều cơ hội con bỏ qua.

 

 ngày 25 tháng 11 năm 1937. Một lần trong một buổi trình diễn, Bà Bossis nói: thưa Chúa chính Chúa sẽ đóng vai tuồng của con. Nghe tiếng trả lời: Con thì trình diễn, còn Cha thì đánh động các linh hồn.

 

 ngày 14 tháng 5 năm 1937. Trên xe lửa đi Quimper. Có tiếng nói: Sao con hạn chế lời cầu xin của con? Cha đã không luôn luôn nhận lời con sao? Chúa nhắc lần nọ lần kia: Con biết Cha nhận lời con luôn. Vậy sao con không cầu xin cho nhiều.

 

 ngày 25 tháng 5 năm 1937. Tại Rennes trên xe lửa. Có tiếng nói: Sao con ở yên tĩnh một mình vì Cha muốn con ra với đời. Hỡi con bé nhỏ của Cha, con hãy đem Cha cho kẻ khác. Con hãy siêu nhiên đi.

 

 ngày 24 tháng 8 năm 1937. Khi bà ăn sáng ngó ra vườn có tiếng nói: Con có để ý thấy con bướm từng cặp 2 con bay lượn không, Còn con ước gì người ta cũng thấy con ở với Cha luôn như vậy. Một lần cố gắng xách đồ đạc lên xe lửa, Bà Bossis nói: Hãy cố gắng xách những gói đồ nặng của tôi. Có tiếng Chúa nói sửa lại liền: Chúng ta hãy cùng xách đồ của chúng ta chứ.

 

 ngày mùng 2 tháng 9 năm 1937. Trong giờ đọc kinh nguyện gẫm. Có tiếng nói với giọng người chủ rằng: Đây là những phút của Cha. (con hãy đọc tử tế)

 

 ngày 28 tháng 11 năm 1937. Đứng giữ đồ đạc đợi xe lửa tại nhà ga Nice, Bà Bossis cầu nguyện cho Nước Chúa trị đến. Có tiếng nói: Chỉ có lòng con là nơi Cha nương tựa. Chỉ có lòng con giữa đám đông ở nhà ga, chỉ có con cầu nguyện mà thôi.

 

 ngày mùng 3 tháng 12 năm 1937. Sau rước lễ, Bà Bossis lo ra việc đời. Có tiếng nói: Con đừng nghĩ đến con, con hãy nghĩ đến Cha hãy nghĩ đến sự sáng danh Cha mà thôi. Đối với lòng Cha yêu thương con thì không gì là nhỏ mọn hết. Con đừng đợi có những biến cố trong đời sống con lúc ấy mới dâng cho Cha. Mọi cử chỉ nhỏ mọn vì yêu mến Cha thì là to lớn đối với Cha. Con hãy dâng tất cả cho Cha. Hãy cầu nguyện với tất cả ý muốn cầu nguyện sốt sắng. Còn mọi sự khác để Cha lo cho con.

 

 ngày 19 tháng 1 năm 1938. Bà Bossis đi ngang nhà thờ ở Nantes bà chào Chúa, nói bà lôi thôi quá sợ Chúa phạt, có tiếng Chúa: Sao Cha phạt? Cha có phạt đâu? và Chúa tỏ cho thấy lòng thương xót của Người.

 

 ngày mùng 4 tháng 2 năm 1938. Bà Bossis vì người ta không tử tế với bà, có tiếng nói: Cha để cho con gặp phải vậy để con hiểu khi Tình Yêu bị khinh chê là thể nào. Mỗi chiều con hãy xưng tội con phạm trong ngày với Cha kín đáo trong hai trái tim Cha con mình biết mà thôi và Cha sẽ tha thứ cho.

 

 ngày mùng 5 tháng 2 năm 1938. Bà Bossis nghĩ đến 1 phần nhân loại ngoại đạo, Bà nói: Xin cho Nước Chúa trị đến. Có tiếng nói: Chớ gì Cha được ngự trị thật sự trong một linh hồn mà thôi.

 

 ngày mùng 7 tháng 2 năm 1938. Có tiếng nói: con Hãy đối xử với Cha như người bạn thân không rời xa bao giờ, mà Cha có bao giờ lìa bỏ con chưa?

 


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Hội Mân Côi Liên Hiệp (11/29/2016)
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Tin/Bài khác
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 22/11 (11/21/2016)
Giấc Mơ Thiên Đàng (11/18/2016)
Mẹ Đồng Công (11/18/2016)
Dâng Mình (11/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768