MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Book - Chúa Với Tôi (chương 13)
Thứ Năm, Ngày 24 tháng 11-2016

CHÚA VỚI TÔI

       CHƯƠNG 13

 

Tóm lược chương trình sống mỗi năm Chúa ban cho bà G. Bossisi. (Năm 1937 đến 1950) 

 

1 tháng 1 năm 1937. Châm ngôn cho con năm nay là: trong sạch và đơn sơ. Con chỉ cần hiến dâng luôn cho Cha giây phút hiện tại. Như vậy cả năm là thuộc về Cha.

 

ngày 1 tháng 1 năm 1938. Năm nay con hãy yêu mến Cha trong anh em con, con hãy làm cho họ những gì con muốn làm cho chính Cha.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1939. Khi Bà Bossis chúc cho Chúa được vinh hiển. Nghe Chúa trả lời: Con đừng cầu xin sự đó như không thể xẩy tới được, Khi con cầu xin, con hãy tin sẽ được nhận lời. Năm nay con sẽ xin cho danh Cha được cả sáng, cho nước Cha trị đến. Con chú ý tránh xa những việc nhỏ mọn, như việc khoe khoang nhỏ, những việc thái quá, thì đó là những chiến thắng to tát.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1940. Sau rước lễ Bà Bossis xin cho khẩu hiệu cả năm nay. Nghe có tiếng nói: Hãy cầu nguyện hay kết hợp làm một với Cha.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1941. Sáng thức dậy. Nghe tiếng nói: khẩu hiệu của con cho năm nay là: con hãy tin vào tình yêu thương của Cha. Hãy tin vào lời yêu cầu của Cha, và thực tập đền tội thống hối: con hãy điều hòa sự mau mắn của mọi hoạt động con, con hiểu chưa, có đủ thời giờ cho con trước khi hành động; làm việc. 

 

ngày 1 tháng 1 năm 1942. Khẩu hiệu cho con năm nay là: con hãy ở trong Cha suốt đời con, như vậy con sẽ biết trong Cha giờ con chết. Con hiểu chưa? Con sẽ sống trong Cha và nếu con cầu nguyện trong Cha thì con sẽ trông ngó nhìn Chúa Cha là dường bao, nếu con trò chuyện trong Cha, thì con sẽ không nói nữa sự nọ sự kia bậy bạ nữa. Nếu con suy tưởng nhớ trong Cha thì con sẽ ở gần Chúa Cha là thế nào. Ôi hỡi con yêu dấu Cha, con hãy dứt bỏ những việc dưới đất này. Từ đây con sẽ trông đợi gì nữa? chẳng phải là con trông đợi Cha sao?

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1943. Khẩu hiệu cho con năm nay là: Chúng ta hãy ở trong lòng chúng ta, sẽ ở trong Tim Cha và Cha sẽ ở trong lòng con.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1944. Trước giờ lễ. Nghe Chúa nói: Khẩu hiệu năm nay là: hãy trông cậy vào Cha.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1945. Trong phòng Bà lúc giờ sáng bà nói: Con chúc mừng năm mới. Hỡi Bạn Tình con, Khẩu hiệu năm mới này là gì? Nghe tiếng nói: Con hãy tin cậy Cha, con hãy cởi mở tâm hồn con trong Cha.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1946. Khẩu hiệu năm nay hả? Con hãy trung kiên an ủi Trái Tim Chúa Kitô của con.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1947. Bà Bossis xin Thiên Chúa ban cho Khẩu hiệu năm nay. Nghe tiếng trả lời: Con hãy tiếp tục. Con hãy làm lành.

 

ngày 1 tháng 1 năm 1948. Con hãy ở sát bên Cha. Chúa muốn cho bà kết hợp với Chúa, đó là khẩu hiệu trong năm này.

 

 ngày 1 tháng 1 năm 1949. Khẩu hiệu năm nay hả? Con hãy phụng sự Cha. Con hãy tìm gặp vui sướng trong việc làm tôi Chúa, trong sự phụng sự anh em con.

 

Ngày 1 tháng 1 năm 1950. Khẩu hiệu năm sau hết của Bà Bossis là: Trông cậy vào Chúa. Con hãy trông cậy hết lòng, trông cậy mọi đàng.

 

Nghe tiếng nói: Trong việc thương mến Cha, không bao giờ con làm quá đâu. Con hãy mỉm cười mà lãnh nhận, những buồn bực nhỏ mọn hàng ngày, làm vậy con hàn gắn được các vết thương của Cha, Cha lao lực bao nhiêu để làm ra món BÁNH cho các con cái của Cha (Phép Thánh Thể lập ngày áp chịu nạn). Con ăn bánh này được. Nó đã hao công cho Cha quá lắm. Nhưng Cha được cho con thì Cha vui mừng biết mấy …

 

 ngày 21 tháng 4 năm 1941. Bao giờ con dâng được một chút đau khổ cho Cha là kẻ đau khổ, con hãy bằng lòng.

 

Cha ban cho con các con ơn nho nhỏ đó để cho con được thân cận với Cha. Đó cũng như là sợi dây chuông Cha cầm giật ở trước cửa nhà con.

 

Tôi thưa: Chúa có cho con đủ phương thế để con làm thánh chăng?

 

Chúa phán: Có. Cha đã xin con thức dậy trên cánh tay của Chúa Cha, vì mỗi buổi sáng của con là một ơn tạo dựng mới.

 

Cha đã xin con ngủ trong Chúa Thánh Thần, tại vì hơi thở cuối cùng của con phải ở trong TÌNH YÊU. 

 

Có nhiều cách trò chuyện với Cha: phần con, hãy dâng cả tấm lòng con. Có bao giờ Cha ban cho con hoa cúc héo dơ, hay hoa hồng xấu xí.

 

Còn con, phải làm sao cho việc con làm nên tươi đẹp, nhờ con hứng vui, con yêu mến, rồi con dâng cho lên cho Cha.

 

Con thấy không, nhân viên thu tiền đó nói với con hồi trước con có cho ông ta một bút chì đẹp mà bây giờ con quên. Bao nhiêu chuyện chút đỉnh con có dâng cho Cha mà rồi con quên. Cha nói cái đó để an ủi con.

 

Ngày 1 tháng 7 năm 1941. Trong khi chịu lễ. Nghe Chúa nói: Phải chi suy mà con thấy được oai quyền của Cha trong lúc này. Hãy cho Cha công chịu khó, trên thiên đàng không còn cho Cha như vậy nữa. Hãy cho Cha.

 

Ôi! Một bên là lòng nhân lành của Cha, một bên là phận thấp hèn của con.

 

 Con hãy để trái tim con trên Trái Tim Cha, hãy hút vô đi, hãy uống lấy đau khổ của Cha đi. Hãy tẩy rửa con cho sạch đi.

 

Ngày 3 tháng 7 năm 1941. Trên xe lửa. Hãy lấy đi hết cái gì về Cha, rồi ăn đi.

 

 ngày 4 tháng 7 năm 1941. Đời sống của con, nó phân từ khúc, để cho con xét mình về chuyện làm trong mỗi một chỗ: việc lành, lòng yêu mến Cha.

 

 ngày 10 tháng 7 năm 1941. Trong nhà thờ thánh Phêrô. Đang khi tôi leo lên nhà nguyện ở trên tầng thứ ba, mà trí tôi suy nghĩ: Tôi sắp gặp Chúa tại phòng của Chúa. Chúa đáp lại liền: Phòng của Cha là phòng của con. Cái gì của Cha thì là của con. Rồi Chúa cho tôi nhận thấy phận mọn hèn của tôi, nhận thấy tại Chúa nhân từ theo tiếng loài người và tính Thiên Chúa của Chúa mà Chúa đối đãi với tôi một cách ngọt ngào thiết tha như vậy. Tôi thưa với Chúa: Tại sao Chúa thương một nhân vật thọ tạo khốn hèn như vậy được? Chúa đáp: Cha không thể làm cách khác được. Con hãy dâng mình con cho Cha như Cha dâng mình Cha cho con. Nếu con giữ con lại cho con, thì chúng ta không kết hiệp với nhau cho trọn được. Con hãy dâng mình con cho Cha như Cha dâng mình Cha cho con.

 

Trong khi nói chuyện hay tuy dầu khi con tư tưởng một cách kiêu căng, đó là tại tính  con hèn hạ. Khi con làm cách như con là tôi tớ của kẻ khác, cái đó làm cho con cao thượng.

 

Ngày 26 tháng 7 năm 1941. Trong miền Nam nước Pháp. Con coi lá cây, nó thật xanh tươi thật lớn lá, mà nếu như cọng nó không liền với nhánh, nhánh nó không liền với thân cây thì nó sẽ làm sao?

 

 ngày 28 tháng 7 năm 1941. Con vừa cắt hết mấy cái bông hồng tàn thì cây hồng lại trổ ra bông mới: cứ vận chuyển sinh hoạt luôn, bông rồi trái. Con hãy bắt chước Đấng Tạo Thành con.

 

 ngày 4 tháng 8 năm 1941.Đang lúc đứng dưới bóng cây đợi xe đò. Nghe Chúa nói: Con coi năm tháng nó cứ tới mà con không dè, mùa này qua mùa kia. Việc con tấn tới trong đàng thiêng liêng cũng vậy: con hãy nhịn nhục những chuyện chậm chạp của con.

 

ngày 9 tháng 8 năm 1941. Hãi cảng Le Havre. Chúa làm cho tôi để ý trong kinh Tin Kính 2 tiếng “Chịu thương khó” và “chịu sinh ra” ở gần khít bên nhau tại vì Chúa đã chịu Thương Đau cả đời.

 

 ngày 12 tháng 8 năm 1941. Tại miền Ardèche. Tôi: làm sao mà Chúa xuống được trong một chút rượu trong chén thánh: Chúa trả lời: Mà Cha vui mừng biết mấy!

 

 ngày 16 tháng 8 năm 1941. Miền núi La Salette. Con hãy tìm cho thấu rõ con là hư không. Con hãy mang những đức tính và những tài khéo của con cũng như là ngọc ngà Đức Vua của con bạn con đã ban cho con.

 

 ngày 20 tháng 8 năm 1947. Trên xe lửa. Với các cái Cha đã ban trong tay con, con hãy phát ra cho kẻ khác.

 

 ngày 8 tháng 6 năm 1942. Ở thôn quê. Con chớ nên đeo theo những chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống. Con hãy nghĩ quyết về tình yêu: tình yêu con được Cha ban cho. Tình Yêu con hãy dâng phó cho Cha.

 

 ngày 12 tháng 6 năm 1942. Con chia ngày của con ra làm ba đoạn: Sáng thức dậy con hiến thân cho Chúa Cha tạo dựng, Đấng ban Con mình làm lương thực cho con sau khi chầu lễ: con hãy hiến thân cho Chúa Con đang ngự ở trong con. Con hãy an nghỉ trong Chúa Thánh Thần là Tình Yêu.

 

Đang đi ngoài đường. Con, con được ơn phúc phủ phê con hãy ở nhỏ nhoi mọi đàng.

 

Thật ra âm nhạc cất đưa trí người lên khỏi trần gian này. Vậy thì tại sao con ngạc nhiên vì khi được ngắm nhìn Cha thì phải ngây ngất?

 

 

 Con hãy nhìn thấy mọi sự tùy với sự đời đời.

 

Tôi: Vì sao Chúa đã ban được cho con cùng khốn dường này, bao nhiêu Tình Yêu?

 

 Chúa nói: Tại vì lòng Cha lân mẫn.

 

Trong lúc tôi đọc mấy kinh Lạy Cha, Kính Mừng liền theo kinh Lạy Chúa Giêsu nhân từ: Có thể nào tấm lòng con còn đóng kín được khi nhớ đến bao nhiêu vết thương của Cha rộng mở.

 

HẾT TẬP 1

 

PHỤ LỤC

 

 

CHÚA GIÊSU TIẾT LỘ 15 CỰC HÌNH ĐAU ĐỚN BÍ ẨN


15 CỰC HÌNH ĐAU ĐỚN BÍ ẨN của Chúa chúng ta trong đêm trước ngày tử nạn, mà chính Chúa Giêsu đã thuật lại cho Nữ tu rất nhân đức, rất thiết tình với Chúa, là Soeur Magdalena (người Đức), thuộc dòng Thánh Clara, đã sống thánh thiện tại Roma.
Chúa Giêsu đã chịu theo lòng tha thiết của Nữ tu này, ước ao thấu biết các cực hình đau khổ thầm kín của Chúa, thế nên Chúa hiện ra bày tỏ những đau khổ mà Chúa đã chịu trong đêm trước ngày tử nạn.


Chúa Kitô nói: “quân Do Thái kể Cha là người nguy hiểm nhất đời và đối xử với Cha như thế này:


1. Họ dùng dây thừng cột hai chân Cha và kéo lết Cha dưới thang lầu vô trong hầm rác hôi thúi, nhơ nhớp.


2. Họ lột trần truồng Cha và đâm nát thân Cha với những mũi sắt bén nhọn.


3. Họ buộc dây to quanh mình Cha, rồi lôi kéo Cha qua lại dọc ngang dưới hầm rác.


4. Họ treo Cha lơ lửng dưới xà nhà và bỏ vậy cho đến khi thân xác trằn nặng, tuột dây. Cha té xuống đất, đau đớn tột đỉnh, đôi mắt tuôn tràn lệ máu.


5. Họ cột cứng Cha vô một chân nọc, rồi sử dụng đủ loại khí giới chọt thủng thân thể Cha, họ ném đá Cha và thiêu đốt Cha với lửa lò và lửa đuốc đang cháy.


6. Họ lấy những cây lẹm và ngọn giáo rứt móc từ da, thớ thịt, gân máu khắp mình Cha.


7. Họ trói Cha vô cột nhà và ghì hai bàn chân Cha trên tấm thiếc đang cháy trắng.


8. Họ nhấn vô đầu Cha một mũ sắt bén nhọn và bịt mắt Cha với mảnh giẻ rất nhơ nhớp.


9. Họ đè Cha ngồi trên chiếc ghế ghim đầy mũi đinh nhọn vút, xoi thủng nhiều lỗ rất sâu trong thân thể Cha.


10. Họ tưới lên các vết thương Cha nước nhựa thông và chì nấu sôi, rồi xô Cha té nhào xuống ghế.


11. Để gia tăng cái cực hình và tủi nhục cho Cha, họ giựt sứt ra nhiều chòm râu Cha, rồi họ găm kim và đinh vô mấy lỗ trống.


12. Họ xô Cha té nằm trên thập giá, rồi cột xiết mạnh chặt cứng đến nỗi Cha gần chết vì nghẹt thở.


13. Họ giậm đạp trên đầu Cha, và có một đứa, chân thì đạp mạnh trên ngực Cha, tay thì nhổ một mũi sắt nhọn trên mũ Cha đang đội, rồi đâm mũi nhọn ấy xuyên qua lưỡi Cha.


14. Họ đổ vô miệng Cha các thứ nhơ nhớp gớm ghê tột bực.


15. Họ chửi rủa phủ đầu Cha với những tiếng tục tĩu ghê rợn, họ thúc ké rất chặt hai cánh tay Cha, rồi đánh quất tơi bời; kéo lôi cha ra khỏi ngục.


Đoạn Chúa Giêsu nói tiếp: “Hỡi ái nữ của Cha, Cha xin con truyền bá cho thật nhiều linh hồn hay biết MƯỜI LĂM CỰC HÌNH bí ẩn của Cha đây để họ chiêm ngưỡng và sùng kính. Ngày phán xét chung, Cha sẽ ban hồng phúc trường sinh cho những người thành tâm sốt mến tưởng niệm, dâng lên Cha mỗi ngày, một trong MƯỜI LĂM ĐAU KHỔ của Cha, theo trọn nguyện tha thiết của bổn kinh sau đây:

 

KINH NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu là Chúa Trời con, con cương quyết trung kiên tôn sùng Chúa, ca tụng Chúa, thờ lạy Chúa xuyên qua MƯỜI LĂM CỰC HÌNH đau đớn thầm kín và Máu Thánh tuôn trào của Chúa.


Có bao nhiêu hạt cát dưới biển, hạt bụi ngoài đồng, cọng cỏ trên trái đất, các quả trên cây, tia lá trên cành, bông hoa trong vườn, ngôi sao trên vòm trời, thần thánh trên thiên cảnh và tạo vật dưới thế gian … thì … Lạy Chúa Giêsu Kitô, đồng số lượng ấy, ước mong sao chính con cùng toàn thể nhân loại, hiện tại và muôn đời, muôn muôn vàn lần được thờ lạy, tán dương, vinh danh Rất Thánh Trái Tim Chúa, Máu Thánh Châu Báu Chúa, Hy Tế Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể trên bàn thờ cùng kính tôn Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, chín phẩm Thiên Thần vinh hiển và vô số thánh nhân ... sự con tôn thờ do chính con và toàn thể nhân loại, hiện tại và muôn đời.


Lạy Chúa Giêsu chí ái, bằng bao nhiêu lần ấy, con ước ao cảm tạ Chúa, phụng sự Chúa, làm đẹp ý Chúa, đền tạ tất cả phạm thượng xúc phạm đến Chúa và lệ thuộc về Chúa cả trọn xác hồn con.
Con ước ao bao nhiêu lần ấy, thống hối tội con, và thân lạy Chúa là Chúa Trời con, xin khấng thứ tha và khoan hồng với con.
Con cũng ước ao dâng lên Chúa Cha mọi công nghiệp vô cùng của Chúa, để đền bồi các tội lỗi và phần phạt con đáng chịu. Con quyết lòng đổi mới nếp sống con và cúi xin Chúa cho giờ sau hết đời đời được hạnh phúc và bình an.
Con cũng xin Chúa giải thoát các linh hồn đáng thương nơi luyện ngục.
Con ước mong lập lại lời ca tụng yêu mến và đền tạ này từng giờ một, cả ngày lẫn đêm, trung thành mãi đến giây phút sau cùng của đời con.
Lạy Chúa Giêsu nhân từ và rất đáng yêu mến, con xin Chúa củng cố và chuẩn y trên trời điều ước nguyện chân thành của con. Xin đừng để nhân loại hay thần dữ phá tan ước nguyện ấy. Amen.

 

Thật ra chúng tôi ái ngại gần như run sợ khi công bố MƯỜI LĂM CỰC HÌNH VÀ ĐAU KHỔ BÍ ẨN CỦA CHÚA GIÊSU bởi chưng nếu tài liệu này bị khinh thường thì chúng tôi sẽ chuốc lấy lời quở trách của Thầy Chí Thánh: Chẳng nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó (Mt 15,27) Thế nên, xin quý vị độc giả hãy thận trọng, nhớ rằng: sở dĩ Chúa Giêsu đá thố lộ các tủi nhục thầm kín của Ngài, là cốt ý đáp lại nguyện vọng của một tâm hồn thiết tha yêu mến. Đây thực là TÂM SỰ đối với bản thân. Thành thử, một ngạc nhiên khinh rẻ, một bực tức nghi ngờ sẽ gần như một điều xúc phạm đối với tình yêu vô thừa nhận của một Thiên Chúa, vì quá yêu thương phàm nhân, đã muốn gánh chịu cái nhục nhã cho tới mức tột cùng của kẻ ác tâm.

 

 

Ghi chú: 

 

-Bà Marie Julie Johanny đã có lần xuất thần xem thấy cái lưỡi của Chúa Kitô bị một mũi nhọn đâm thâu qua.

 

-Mục sư Richard Wurmbrand, người Do Thái trở lại Công giáo, đã bị giam 14 năm trong ngục tù Cộng Sản tại Rumani. Năm 1964, được trả tự do giờ số tiền chuộc mạng bằng Mỹ Kim. Ông nói: “Tôi đã lên tiếng minh chứng giữa Quốc Hội Hoa Kỳ. Tôi đã diễn tả nhiều cảnh tượng khủng khiếp, ví dụ: một số tín hữu bị đóng đinh vào cây thập giá 4 ngày 4 đêm. Thập giá sắp đầy dưới đất, rồi họ cưỡng bách hàng trăm tù nhân vô đó thỏa mãn nhu cầu đê tiện trên mặt mũi thân thể các người chịu đóng đinh nằm đó.

Xong họ dựng đứng thập tự lên, rồi cả đoàn lũ Cộng Sản la hét ngạo nghễ: “Kìa xem, Chúa Kitô bay đó! Chà nó đẹp biết bao” (trích dẫn sách: Hội thánh thầm trầm lặng bị khổ hình vì Chúa Kitô, do tác giả Richard Wurmbrand,  trang 50)


Xem tiếp:
CH1,   CH2,   CH3,   CH4,   CH5,   CH6,   CH7,   CH8,   CH9,   CH10,   CH11,   CH12,   CH13  
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3782: Cùng Mẹ Bảo Vệ Hôn Nhân Và Gia Đình (12/3/2016)
Hội Mân Côi Liên Hiệp (11/29/2016)
Syria: Tượng Đức Mẹ Khóc Lôi Kéo Giáo Dân Kitô Giáo, Hồi Giáo Đến Xem (11/28/2016)
Cn 3777: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (2) (11/26/2016)
Cn 3776: Quyền Nặng Lớn Lao Của Chuỗi Kinh Mân Côi (1) (11/26/2016)
Tin/Bài khác
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 22/11 (11/21/2016)
Giấc Mơ Thiên Đàng (11/18/2016)
Mẹ Đồng Công (11/18/2016)
Dâng Mình (11/16/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768