MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (228)
Thứ Hai, Ngày 13 tháng 3-2023
HẠT CHÂU NGỌC (228)

 

Sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du

 

25-3-96 : Các con yêu dấu ! Mẹ mời gọi các con lại một lần nữa, hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trong thời gian này, do tinh thần tiêu thụ vật chất, con người quên đi cái nghĩa yêu thương và những giá trị đích thật. Mẹ lại mời gọi các con hãy đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của các con. Đừng để Satan lôi cuốn các con bằng những sự vật chất, song hỡi các con, hãy quyết định sống cho Chúa là Đấng tự do và yêu thương. Hãy chọn lựa sự sống, chứ đừng chọn sự chết cho phần linh hồn. Hỡi các con, trong thời gian này (Mùa Chay và Thương khó) khi các con suy gẫm về những đau đớn và cái chết của Chúa Giêsu, Mẹ mời gọi các con quyết định chọn sự sống đã đơm bông nhờ sự phục sinh của Ngài. Như vậy, cuộc sống các con sẽ được đổi mới bởi sự hoán cải, để Mẹ dẫn đưa các con tới cuộc sống trường sinh. Cám ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ.”.

CÙNG NHAU SUY NIỆM

Mở đầu sứ điệp hôm nay, Mẹ nhắc chúng ta rằng Mẹ mời gọi chúng ta “lại lần nữa”, vậy chắc hẳn là một điều có tầm quan trọng mới phải nhắc đi nhắc lại kẻo quên. Điều gì? “Hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.” Nếu không quan trọng thì sao ông Môsê, người được phúc giáp mặt Thiên Chúa, đã được chính Thiên Chúa dạy cho ông để truyền lại cho ta:

4 Nghe đây, hỡi Ít-ra-en ! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, là ĐỨC CHÚA duy nhất. 5 Hãy yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. 6 Những lời này tôi truyền cho anh em) hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng.” (Đnl  6.4-6).

Lời ông Môsê truyền lại là “yêu mến Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.” Hôm nay, Lời Đức Mẹ truyền cho chúng ta là “Hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự”, mà yêu mến trên hết mọi sự thì chẳng khác gì yêu mến hết lòng, hết dạ, hết sức! Ace cứ thử nghĩ mà xem có đúng không? Ngôn từ có hơi khác những ý nghĩa tựu trung giống nhau. Vậy đây là điều quan trọng, cho nên Mẹ mới “mời gọi các con lại một lần nữa”, sau nhiều lần khác Mẹ đã mời gọi chúng ta, nhưng không biết ace có nhớ không?

Trở lại với câu của ông Môsê thì thấy ông nhấn mạnh trên chữ “Thiên Chúa duy nhất”, là bởi vì thời đó dân Do Thái sống giữa những dân ngoại chuyên thờ đa thần, chúng thường tạc các hình tượng bằng gỗ đá vàng bạc vô tri giác do trí tưởng tượng hay do mơ tưởng của chúng nghĩ ra, rồi coi là thần đặt lên bàn thờ và quì xuống xì xụp thờ bái, chứ bản chất chẳng là thần thánh gì ráo trọi. Chỉ có Thiên Chúa mà ông Môsê trải qua kinh nghiệm được “thấy” Thiên Chúa hằng sống và chân thật ở trên núi Sinai (Xh 3.) và truyền lại cho người Do Thái rồi cho chúng ta, mới là Thiên Chúa sống động, chân thật duy nhất.

Nhưng bởi vì vị Thiên Chúa này là Đấng siêu việt, vô hình vô tượng, nên đạo thờ Thiên Chúa cấm không cho tạc thành hình hành tượng.

Mà dân Do Thái hồi xưa còn bán khai, không quen sống với vô hình, nên họ bị lôi cuốn theo lối sống có hình tượng của lân bang, riết rồi cũng thờ các tà thần hư vô ấy của chúng, khiến Thiên Chúa nổi giận đến nỗi, Người cho các cường quốc  xâm lăng, phá tan Đền thờ thành bình địa, còn dân chúng thì nhà tan cửa nát, và bị lưu đày làm nô lệ nơi xứ lạ quê người ….

Sao Thiên Chúa lại trừng phạt dữ dội như vậy?

Đó là chuyện tình yêu bị phụ bạc!

Người bị phụ bạc lại chính là Thiên Chúa toàn năng !

Ông Môsê đã cảnh báo cho dân nhiều lần rồi: Thiên Chúa thương yêu dân nồng nàn tha thiết, đến mức coi dân như “hiền thê yêu dấu” của Người (Is 62.4-5), nhưng nếu dân không  trung tín với Người mà lại đi lang chạ, thờ các tà thần… chẳng khác gì “ngoại tình”, bất trung với tình yêu Chúa, thì coi chừng: Người lại là Thiên Chúa rất “ghen tuông”: 

9 Các ngươi không được phủ phục trước những thứ đó (tượng gỗ đá đó) mà phụng thờ : vì Ta, Thiên Chúa của các ngươi, là một vị thần ghen tương.”“Hãy coi chừng kẻo, Thiên Chúa của anh em, nổi cơn thịnh nộ với anh em và tiêu diệt anh em, không còn cho sống trên mặt đất.” (Đnl 5.9; 6.15)

Ngày nay, thời văn minh khoa học kỹ thuật tân tiến, chúng ta không còn là dân bán khai u mê dốt nát, thì sao Đức Mẹ lại nhắc lại điều mà dân Do Thái đã nghe truyền dạy cách đây hơn ba ngàn năm? Đó là tại vì ngày nay chúng ta cũng thờ ngẫu tượng tà thần, song dưới những hình thức không còn thô kệch như ngày xưa, nhưng chúng ta vẫn bị lối cuốn tôn thờ chúng: Đức Mẹ gói ghém việc đó trong câu này: “Trong thời gian này, do tinh thần tiêu thụ vật chất, con người quên đi cái nghĩa yêu thương và những giá trị đích thật.” Ý muốn nói, rất nhiều người ngày nay, (kể cả một số tín hữu Chúa Kitô) thờ những ngẫu tượng tà thần là “tiền tài, danh vọng, thể xác, sắc đẹp…” Nói họ thờ, chắc họ sẽ phản kháng vì họ đâu có tạc những thứ đó thành tượng gỗ đá, đặt lên bàn thờ xì xụp vái lạy… Phải, những hình thức ấy xưa rồi, nhưng nay họ thay thế bằng cách khác: khi họ đem tất cả thời giờ, sức lực, tâm trí, trái tim … tha thiết kiếm tìm, cung phụng những cái đó, mà “quên đi cái nghĩa yêu thương và những giá trị đích thật.”

Sống như thế, Mẹ bảo là chọn sự chết đấy: “Hãy chọn lựa sự sống, chứ đừng chọn sự chết cho phần linh hồn.” Chẳng đúng sao? Sống như thế là đã “để Satan lôi cuốn các con bằng những sự vật chất…” đưa đến diệt vong…

          Đến đây, “Mẹ mời gọi các con quyết định chọn sự sống đã đơm bông nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô.” Việc quyết định chọn sự sống này quả thật là một nỗ lực hoán cải: “Cuộc sống các con sẽ được đổi mới bởi sự hoán cải!” Trước đây, “do tinh thần tiêu thụ vật chất, con người quên đi cái nghĩa yêu thương và những giá trị đích thật.” Nay  hoán cải thì việc trước tiên là lật ngược lại: “Hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.” Trước đây, Thiên Chúa đã bị quên bỏ, bị ruồng rẫy, hay đẩy lui vào xó bếp, nay thì phải “đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của các con.”

          CÙNG CHUNG LỜI CẦU

          Mẹ Maria ơi! Tạ ơn Mẹ, qua sứ điệp hôm nay,/ một lần nữa đã nhắc nhớ chúng con một điều quan trọng:/ “Hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.”/ Mẹ ơi. chúng con xin thú thật,/ cuộc sống ngày nay của chúng con quá bề bộn,/ chúng con đã để vật chất lôi cuốn chúng con/ đến nỗi không mấy khi nhớ đến Thiên Chúa nữa./ Còn nói chi đến đọc kinh cầu nguyện!/ Thực tế, chúng con đã không yêu Chúa trên hết mọi sự…/trái lại đã để Chúa vào chỗ rốt bét…/khi luôn luôn chúng con nêu ra những lý do:/ nào phải lo kiếm tiền, nào lo công việc, nào mắc chuyện này bận chuyện nọ,/ toàn là những việc cho là việc nào cũng cần cả./  Thế rồi bất ngờ/ vì chúng con để lòng mình ra nặng nề vì … lo lắng sự đời,/ “Ngày ấy” - ngày Chúa gọi – “như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu chúng con/, chúng con không biết có đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến/ và đứng vững trước mặt Con Người” hay không?(Lc 21.34). Mẹ ơi, Mẹ giúp chúng con đi!…

          THỰC HÀNH: Mỗi ngày, khi thức dậy, điều đầu tiên là nhắc nhớ mình rằng:  “Quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.”

                                    Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768