MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6380: Lời Nguyện Bẻ Gẫy Những Lời Nguyền Rủa (2)
Thứ Năm, Ngày 21 tháng 9-2023
CN 6380: LỜI NGUYỆN BẺ GẪY NHỮNG LỜI NGUYỀN RỦA (2)

1. Lạy Chúa Cha, trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con chân thành đến với Cha với lòng ao ước được giải thoát khỏi tất cả những lời nguyền rủa và hậu quả khủng khiếp của chúng.

2. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con và thanh tẩy con khỏi mọi tội lỗi của con khi Chúa chết trên thánh giá.

3. Lạy Chúa Giêsu, con xin xưng thú bằng miệng lưỡi của con rằng con hoàn toàn thuộc về Chúa. Ma quỷ không có quyền lực trên con bởi vì con được thanh tẩy và bảo vệ nhờ Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu Kito.

4. Lạy Chúa Giêsu, giờ đây, con xin xưng thú tất cả mọi tội lỗi của con, dù con biết hay không biết.

5. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu, con hối hận vì những tội con đã lỗi phạm. Con xin Chúa tha thứ cho con. Giờ đây con xưng thú tất cả những tội lỗi của các bậc tổ tiên, ông cha của con.

6. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito và bằng Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, con bẻ gẫy và từ bỏ quyền lực của những lời nguyền rủa do ma quỷ gây ra mà đã truyền xuống cho con qua tội lỗi và hành động của những người khác.

7. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con bẻ gẫy quyền lực và sự cầm giữ của từng lời nguyền rủa mà chúng đã đến với con qua tội lỗi, nhất là tội lỗi của con và tội lỗi từ tổ tiên con truyền xuống cho con.

8. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con bẻ gẫy quyền lực và sự cầm giữ của từng lời nguyền rủa đến với con qua những lời nói.

9. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con bẻ gẫy quyền lực và sự cầm giữ của từng lời nguyền rủa đến với con qua sự bất vâng lời của con hay của tổ tiên con.

10. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con bây giờ xin từ bỏ, bẻ gẫy và đưa chính bản thân con và gia đình con thoát ra khỏi mọi sự khuất phục ma quỷ của cha mẹ con, ông bà con, và tất cả họ hàng con hay bất cứ các thân nhân của con cho dù họ sống hay chết.

11. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con bây giờ xin từ bỏ, bẻ gẫy và đẩy ra những ai thống trị gia đình con trong quá khử hay hiện tại; những ai kiểm soát con hay gia đình con trong những cách thức đi ngược lại với Lời của Chúa và Thánh Ý Chúa.

12. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, bây giờ con tử bỏ và giải thoát bản thân con và gia đình con khỏi những di truyền tâm linh, những thành trì ma quỷ, khả năng tâm linh, những dính bén, những dính bén về bịnh tật thể chất hay bệnh tâm thần hoặc những lời nguyền rủa đặt trên bản thân con và trên huyết thống gia đình con như là hậu quả của tội lỗi, sự vi phạm, tà thuật hay bói toán của bất cứ thành viên nào trong huyết thống của gia đình con, cho dù họ đã chết hay còn sống.

13. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con tuyên bố lấy lại chỗ đứng theo luật lệ và tuyên bố lấy lại căn cứ pháp lý mà kẻ thù đã bẻ gẫy hay phá huỷ. Satan không có quyền của luật lê cho phép để làm hại dòng tộc của gia đình con qua lời nguyền rủa.

14. Trong Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kito, con, gia đình và gia tộc con được giải thoát hoàn toàn. Chúng con cảm tạ Chúa Giêsu vì Chúa đã giải thoát con hoàn toàn.

15. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, con ra lệnh cho tất cả các tà thần, ma quỷ đang làm hại con qua lời nguyền rủa thì ngay bây giờ, chúng mày phải lìa xa ta ra.

16. Trong Danh Thánh Chúa Giêsu! Ma quỷ hãy cút đi! Con tuyên bố rằng thân xác con, linh hồn con, và thần trí con là nơi ngự trị của Thần Khí Chúa.

17. Con đã được cứu chuộc, thanh tẩy, thánh hoá và được bầu chữa bởi Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu.

18. Do đó, dù Satan hay ma quỷ của hắn cũng không có chỗ ở nào trong con. Chúng cũng không có quyền lực gì trên con bởi vì Chúa Giêsu đã cứu chuộc con.

19. Con cảm tạ Chúa Giê su đã giải thoát con để con được hoàn toàn giải thoát và tự do.

*Tác giả Vô Danh

*Lời nguyện này đã được sử dụng trên khắp cả thế giới để cắt đi và bẻ gẫy những lời nguyền rủa mà người ta đặt trên các thế hệ và các hoạt động thờ quấy.

Điều quan trọng là chúng ta cần phải cầu nguyện lớn tiếng để dâng lên Chúa. Cho dù lời nói không có quyền năng nhưng Chúa Thánh Thần sẽ giải thoát bạn để bạn được tự do và ược giải thoát hoàn toàn.

Kim Hà, 21/9/2023 IN ENGLISH: A Prayer to break curses Prayer: Father, in the name of Jesus Christ, I come to You sincerely with a desire to be free from all curses and their results. Lord Jesus, I thank You for saving me and cleansing away my sin at the cross. I confess with my mouth that I belong to You. The devil has no power over me because I am cleansed and covered by Your precious blood. I now confess all of my sins, known and unknown. I repent of them now in the name of Jesus. I ask You, Lord to forgive me. I now confess the sins of all of my forefathers. In the name and by the blood of Jesus Christ, I break and renounce the power of every demonic curse that was passed down to me through the sins and actions of others. In the name of Jesus Christ, I break the power and the hold of every curse that came to me through sin, my sins and the sins of my forefathers. In the name of Jesus Christ, I break the power and hold of every curse that came to me through words spoken. In the name of Jesus Christ, I break the power and hold of every curse that came to me through disobedience -- mine or my forefathers. In the name of Jesus Christ, I now renounce, break, and loose myself and my family from all demonic subjection to my father, mother, grandparents or any other human being, living or dead, who has ever in the past or are now dominating or controlling me or my family in any way contrary to the Word and will of God. In the name of Jesus Christ, I renounce, break, and loose myself and my family from all psychic heredity, demonic strongholds, psychic power, bondages, bonds of inherited physical or mental illness or curses upon me and my family line as a result of sins, transgressions, iniquities, occult or psychic involvement of any member of my family line, living or dead. In the name of Jesus Christ, I declare every legal hold and every legal ground of the enemy broken and destroyed. Satan no longer has a legal right to harass my family line through the curses. Through the blood of Jesus Christ, I am free. Thank You, Jesus, for setting me free. In the name of Jesus Christ, I command all demonic spirits that are harassing me through curses to leave me now. Go! in the name of Jesus! I confess that my body, soul, and spirit is the dwelling place of the Spirit of God. I am redeemed, cleansed, sanctified, and justified by the blood of Jesus. Therefore neither Satan nor his demons have any place in me nor power over me because of Jesus. THANK YOU, JESUS, FOR SETTING ME FREE! *Author UNKNOWN * This prayer has been used all over to world to cut off generational curses and/ or occult activities. It is important to pray it out loud to God. The words do not contain power, but the Holy Spirit will set you FREE!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768