MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6417: Sống Trong Ân Sủng
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 9-2023
CN 6417: SỐNG TRONG ÂN SỦNG

https://www.catholicworldreport.com/2023/09/29/on-archangels-and-the-greatest-miracle/

Đây là nội dung bài giảng của LM Peter M. J. Stravinskas, Ph.D., S.T.D., vào ngày Các Tổng Lãnh Thiên Thần tại tiểu bang New Jersey.

Giây phút hiện tại trong lịch sử đã cho chúng ta hàng trăm hiện tượng siêu nhiên. Người Công Giáo được nuôi dưỡng với bao nhiêu là ơn sủng, chẳng hạn như có giáo lý tốt lành, có những bài giảng sâu sắc, có những sự cử hành các bí tích Thánh, có những chứng nhân làm chứng cho một Chúa Giêsu đang sống. Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta rằng:

"Có một thế hệ dữ và ngoại tình đang đi tìm dấu lạ. Nhưng sẽ không có một dấu hiệu nào được ban cho trừ một dấu hiệu của tiên tri Jonah." (Mt 12:39)

Dấu hiệu của tiên tri Jonah là lời kêu gọi thống hối. Dấu hiệu của ngài là ở trong bụng con cá voi trong suốt 3 ngày và 3 đêm. Đó là hình ảnh tiên báo cho Cuộc Khổ Nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kito.

Rồi sau đó, Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Các Tiên Tri, hướng dẫn chúng ta đến với dấu lạ Jonah khi Mẹ xin chúng ta hãy ăn năn thống hối qua việc xưng tội và tham dự các Thánh Lễ và rước Lễ.

Trong các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, chúng ta cần phải tin theo các thông điệp mà Đức Mẹ ban cho. Chúng ta thường nghe người ta nói rằng:

“Nếu tôi được sống trong thời mà Chúa Giêsu đã sống và đi giảng dạy. Nếu tôi được nhìn thấy những hành động chữa lành mạnh mẽ của Ngài thì đức tin của tôi sẽ mạnh mẽ nhiều hơn hẳn bây giờ."

Đức Hồng Ý Newman đã nói:

"Chúng ta được hồng ân nhiều hơn là những chứng nhân của thời Thánh Kinh. Họ có những phép lạ bên ngoài còn chúng ta có những phép lạ bên trong.

Những phép lạ mà chúng ta chứng kiến rất có quyền năng và có tầm ảnh hưởng. Đó là những điều bí mật và tuyệt vời. Những phép lạ thời xưa là hiện tượng thiên nhiên bên ngoài như mặt trời đứng yên, biển chia cắt ra làm hai. Còn những phép lạ của chúng ta bây giờ thì không thể nhìn thấy được và có tác dụng sâu đậm trong linh hồn chúng ta. Đó là những phép Bí Tích Thánh và các Bí Tích Thánh thật sự đụng chạm tới trái tim, dù chúng ta thường hay chống lại lợi ích ấy. Chúng ta làm chứng và được hưởng ơn ích từ những phép lạ lớn lao này. Vậy chúng ta hãy cầu xin ơn lành để không bao giờ từ chối sự hiện diện của Chúa."

Trong các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, các trẻ thị nhân đã nhận được sự hiện ra của các thiên thần. Trong một lần hiện ra cuối cùng, vị thiên thần cầm trong tay trái của ngài một cái Chén Thánh và trên Chén Thánh là một Mình Thánh Chúa đang nhỏ máu vào trong Chén Thánh. Vị Thiên Thần dạy cho các trẻ ấy cầu nguyện như sau:

Lời kinh của Thiên Thần

“Ôi Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Cha, Con và Thánh Thần, con tôn thờ Ngài sâu thẳm. Con xin dâng lên Ngài Máu Cực Thánh, Mình Thánh, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa Giê-su Ki-tô, đang hiện diện trong tất cả các nhà Tạm trên thế giới, để đền bù cho những xúc phạm, báng bổ và thờ ơ đã làm buồn lòng Chúa. Nhờ công đức vô hạn của Thánh Tâm Chúa Giê-su và Trái Tim Vô nhiễm Mẹ Maria, con cầu xin cho các tội nhân được ăn năn trở lại.”

Đây là một lời kinh khác mà thiên thần dạy cho các em. Lúc ấy trên không có một Bánh Thánh và Chén Thánh treo lơ lửng. Thiên thần bảo các em hãy quỳ xuống trước hiện tượng ấy và đọc lời kinh này.

Sau đó, vị Thiên Thần bảo các trẻ nhỏ hãy bắt chước việc ngài chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta cần phải nghe thông điệp của thiên thần vào ngày hôm nay khi mà có hàng ngàn người Công Giáo đã đển rước Chúa Giêsu Thánh Thể một cách bất kính và bất xứng. Người ta lên rước Chúa giống như đang xếp hàng mua đồ ở các siêu thị. Người ta không hề nghĩ gì đến Đấng mà họ đang rước Lễ. Có những linh mục nói rằng họ thấy người ta rước Mình Thánh Chúa trong tay, rồi vứt đi trong sách kinh, trong bồn nước phép và thậm chí trong phòng vệ sinh nữa.

Như Thiên Thần nước Bồ Đào Nha hướng dẫn 3 trẻ thị nhân hãy cung kính quỳ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nên cầu nguyện lên toàn thể triều thần Thiên Quốc do sự hướng dẫn của Đức Mẹ, thì các ngài sẽ làm điều tương tự cho chúng ta khi chúng ta bước vào phép lạ của những phép lạ trong vài phút ngắn ngủi. Chúng ta hãy lập lại những lời đẹp đẽ trong Lời kinh Byzantine Liturgy:

“Chúng ta hãy giống như các Thiên Thần Cherubim và hát 3 lần lời kinh dâng Lên Thiên Chúa Ba Ngôi, đặt tất cả những sự đời xuống và chúng ta có thể đón chào Vua của muôn loài, được các Thiên Thần hộ tống cách vô hình. Alleluia, alleluia, alleluia.”

Lạy Nữ Vương các Thiên Thần, xin cầu cho chúng con. Amen.

Kim Hà, 30/9/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768