MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
04- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Sách Tham Khảo
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 12-2021
Sách Tham Khảo

 

 

1-    A.M.D.G., Đ.Maria Nữ Trinh, Kiệt tác của TC, 1989.

2-  Anchor Bible Dictionnary, Doubleday, New York, 1992, (6 volumes), - (tắt: ABD)

3-  Bernadot (M.V., o.p.), Mẹ trong đời tôi, bản Việt ngữ của H.M.Tuấn, Saigon 1963 - (viết tắt: M.V.B.).

4-  Bobichon (M.), Đ.Maria trong Phụng vụ Lời Chúa, bản Việt ngữ của (?), 1983  - (tắt: M.B.).

5- Brown, (R.E), The Birth of the Messiah, New updated edition, 1993, The Anchor Bible Library, Doubleday, 1540 Broadway, New York, New York 10036.

        - The Gospel According to John, 2è ed. 1966, The Anchor Bible Library, Double Day, 666, 5th Ave, N.Y. USA.

6-   Bussche (Henri van den), Jean, commentaire de l’Évangile        spirituel, Desclée de Brouwer, 1967.  

7-  Cardon de Lichtbuer (Pierre), Sj, Marie dans l’Évangile, 2002.

8-   Dillenschneider (Clément) :

- Marie au Service de la Rédemttion, Huguenau, 1947 - (tắt: C.D.M. au Serv).

- Marie dans l’économie de la création rénovée, Alsatia, 1957 - (tắt: C.D.M. dans).

9-   Dubois (M.M.), Petite somme mariale, Bonne Presse, Paris 1957 - (tắt: M.M.D.).

10- Đức Giêsu ngày nay”, (tắt: ĐGNN). Đài phát thanh Canada, 1987-1988, UBĐKCG.

11-   Fitzmyer (J.-A), The Gospel according to Luke, 2 vol, 1981, The Anchor Bible, Doubleday, 1540 Broadway, NewYork. NY 10036, USA

12-  Gioan Phaolô II (Đức Thánh Giáo Trưởng):

          + Thông Điệp: Chúa nguồn sinh khí”, bản Việt ngữ, Lm. Bùi Quang Diệm (?), 1988 - (tắt: CNSK);

        + Thông Điệp Mẹ Đấng Cứu Thế”, 1987, bản Việt ngữ do Ủy ban năm Đức Mẹ Maria, TP. Hồ Chí Minh - (tắt: MĐCT).

13-  Guitton (Jean), La Vierge Marie, éd. Montaigne 1949 - (tắt: J.G).

14-   H.M.Tuấn :

- Đọc Tin Mừng Thánh Matthêu, (Sách chú giải) (tắt:          ĐTMTMt), Bản mới (Minh họa). Trọn Bộ 6 tập

- Đọc Tin Mừng Theo Yoan. (Sách chú giải). (tắt: ĐTMTYn). Trọn bộ 9 Tập.

-  ĐG Phục sinh, phóng tác từ F.X.Durrwell, tập I II, 1983, hiệu đính tái bản 2005 - (tắt: ĐYPS).

-  Mặc Khải về Thánh Thể trong Yoan 6, ( : 2010; mới bổ sung đầy đủ, 2013)- (tắt: MKVTT)

-  Mẹ đến lần cuối. (Hợp tác với các bạn) (tắt: MĐLC)

- Tôi đã thấy Đức Trinh Nữ (Phỏng vấn của cha Yanko Bubalo), Biên dịch. (tắt: TĐT)

15-  Jésus et son temps, Sélection du Reader’s Digest, 1992, Cuốn sách giá trị khảo cứu khoa học minh họa bằng rất nhiều hình ảnh.

16-  Laurentin (René), Le mystère de la naissance virginale

17-  Phaolô VI (Đức Giáo Trưởng), Mariae Cultus (= Tôn sùng Maria).

18-  Rahner (Karl), S.j., Maria kẻ đã tin, (Nguyên tác Đức ngữ: Maria die Mutter des Hern), bản Việt ngữ, Trao đổi, Saigon 1966 - (tắt: K.R).

19- Schmaus (Mikael), Katholische Dogmatik, 5e Band, Mariologie, Max Hueber Verlag, Munchen, 1961; bản Việt ngữ của HMTuấn - (tắt: M.Sch.).

20-  Thuấn (Cố Lm. Giuse Nguyễn Thế), CSsR, KT chuyên khoa, 7 quyển, Lần hiệu chỉnh mới nhất – 10/01/2016, do tác giả tên : WHĐ.

21-     Tiến Lãng, CSsR, Kính Mừng Maria, Tủ sách Văn hóa Tinh thần, 2000. – nhiều dữ kiện thông tin hữu ích.

22-     Trần Văn Hiến Minh (?),  Mari-học.

23-     Tresmontant (Claude), Essai de pensée hébraique, Cerf, 1953, Coll. Lectio divina No 12; hoặc bản Việt ngữ của H.M.Tuấn: thảo về tưởng Hipri

24-  Vaticanô II, (Thánh Công đồng chung Vaticanô II), bản Việt ngữ do Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Đalat, 1972.

·       Hiến Chế Gíao Hội (Lumen Gentium: Ánh sáng muôn dân) - (tắt: HCGH). Cách riêng chương VIII về Đ.Maria.

·       Hiến Chế Mục Vụ (Gaudium et Spes: Vui mừng Hy vọng) - (tắt: HCMV).

·       Hiến Chế Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium: Thánh Công Đồng) - (tắt: HCPV).

25-     Willam (F.M.), Vie de Marie, Mère de Jésus, Salvator, 1939 - (tắt: F.M.W.).

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768