MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
12- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần I -- Chương 2 - Đoạn I Maria Cô Đọng Nơi Thân Xác Người, Một Cách Thiêng Liêng, Chức Thân Mẫu Thiên Sai Của Nhân Loại Và Của Dân Israen
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 12-2021
CHƯƠNG 2

ĐOẠN I

MARIA CÔ ĐỌNG NƠI THÂN XÁC NGƯỜI,

MỘT CÁCH THIÊNG LIÊNG,

CHỨC THÂN MẪU THIÊN SAI

CỦA NHÂN LOẠI VÀ CỦA DÂN ISRAEN

 

Nếu người ta tra cứu ý định cứu rỗi của TC như được biểu lộ tuần tự trong KT, lịch sử nhân loại sau vụ nguyên tổ sa ngã chỉ có một nhiệm vụ là: Đản sinh Đấng Cứu Chuộc đã được hứa từ thuở ban đầu.

Nhân loại có thể ví như một khu rừng, mỗi cây là mỗi dân tộc. Trong khu rừng ấy, trồi lên một cây nhỏ cằn cỗi – dân Israen – mặc dầu nhỏ bé và vô danh tiểu tốt, TC đã chọn nó (Đnl 7.7). “Nó đáng trọng nể chỉ vì từ nó sẽ trồi lên mầm giống là Đức Kitô (ĐK)” [1]

Quan trọng của gia phả

Bởi hướng tầm nhìn về Đấng Cứu Tinh ấy, nên người Israen rất coi trọng bản gia phả. Trước mắt họ, đó là con đường TC vạch ra xuyên qua lịch sử, và đích điểm của con đường dài ấy là Đấng Thiên Sai, là Ađam mới, Cứu Chúa của trần gian.

Hai thánh tác giả TM Matthêu và Luca, mỗi vị mỗi cách và với giọng văn riêng biệt, đã giữ lại cho ta hai bản gia phả rút gọn của ĐK: trong bản gia phả của Matthêu, Đ.Maria có tên rõ ràng; còn trong của Luca, cách kín đáo.

Hai vị tác giả TM không nghĩ đến chuyện biên chép một sử ký khi trình bày phổ hệ ĐK, nhưng nghĩ đến việc đưa ra một giáo huấn tôn giáo cho độc giả của mình.

1- Matthêu viết cho độc giả Kitô hữu gốc Do Thái, nên ông ra công trình bày ĐG là con cháu của Abraham và là Đấng Thiên Sai-Vua xuất từ dòng dõi vua Đavít.

Bản gia phả do ông lập đi từ Abraham dẫn thẳng xuống ông Giuse, vì ông Giuse, trước mặt người Do Thái, được coi là cha của ĐG [2]. Mà bởi ông vốn là “con (cháu) vua Đavít”, nghĩa là thuộc dòng tộc vua Đavít, cho nên ĐG nhờ ông nhận là con mà được nhập vào dòng tộc Đavít và được gọi là “Con Vua Đavít”, điều kiện cần thiết để được dân chúng nhận là Đấng Thiên Sai TC đã hứa.

Nhưng trong gia phả này có một điểm đặc biệt là : trong tập tục Israen cổ thời, các bản gia phả không bao giờ được lập bằng tên người đàn bà, luôn luôn bằng tên người đàn ông, và đàn ông sinh ra con cái (“Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp v.v…”), thế mà đây lại có tên một người đàn bà sinh con : “…Maria, bởi Bà thì ĐG… đã sinh ra” (Mt 1.16), vì thế M.Bobichon nói : “Matthêu phá vỡ các khuôn khổ Do Thái cứng ngắc trong việc lập gia phả.” Nếu thật đúng như vậy, thì câu ấy coi như mặc nhiên đặt Đ.Maria – một người đàn bà –  vào làm một thành viên trong gia phả của dòng tộc Đavít [3]; và làm cho lời tiên tri của Nathan: Đấng Thiên Sai, Con Đavít, sẽ xuất từ lòng dạ ngươi” được ứng nghiệm.

Đ.Maria là thân mẫu của Đấng Thiên sai

Như vậy, khởi đi từ Abraham, chức thân mẫu thiên sai của tuyển Dân Israen (là Dân có phận sự sẽ sinh ra Đấng Thiên sai), cũng như của tất cả dòng dõi có lời TC hứa, được cô đọng nơi Đ.Maria, vì chính Người một cách cụ thể “Đẻ” ra ĐK, thủ lãnh của dòng giống mới (Gal 3.16, 27-29).

Ngoài ra còn có điểm đáng lưu ý này nữa, đó là việc tác giả TM nêu tên bốn phụ nữ ngoại kiều trong số các tổ tiên của ĐK: Thamar người Canaan, Rahab cũng người Canaan, làm gái điếm, Rút người Moab, một xứ ngoại đạo, và bà Betsabê, vợ của tướng Urya người Hitít. Chắc hẳn khi nêu tên mấy bà ngoại kiều trong số những tổ tiên của ĐG, Mt muốn cho hiểu rằng: ĐK, tuy xuất thân từ Dân tuyển chọn, song là con cháu của một dòng dõi gồm nhiều chủng tộc, vậy Ngài là con cháu của cả nhân loại. Ngài thực là Con loài người (Đn 7.13).

Chưa hết, Mt còn muốn cho hiểu rằng : ĐK chen chân vào giữa nhân loại đầy tội ác, khi ông kể tên mấy bà tổ ấy không chỉ là người ngoại kiều, mà còn là những người có hạnh kiểm chẳng mấy tốt đẹp – trừ bà Rút :

-Thamar, con dâu của ông Giacop, đã phạm tội loạn luân khi tìm cách lừa ông ngủ với nàng để nàng có con;

-Rahab, gái điếm và cũng là người phản bội xứ sở;

-Betsabê, vợ của tướng Urya, sau khi vua Đavít phạm tội ngoại tình với nàng, ông đã giết chồng nàng, và nàng đã thành vợ ông.

Nhưng chỉ đến Maria, người đàn bà thứ năm được kể tên trong gia phả ấy, là người đàn bà tuyệt vời, là đích điểm mà cả gia phả ấy qui về, vì qua Người, nhờ Người ĐG được sinh ra. [4] Lm. R.L.Bruckberger nhận xét: “Đấy, trên đống phân nhơ ấy đã chồi lên đóa hoa chói lọi, tinh tuyền, là Đ.Maria, Đấng sinh ra ĐG Kitô” [5]. Xét như thế, Đ.Maria không chỉ cô đọng nơi mình cái chức năng “đẻ” ĐG mà dân CƯ mang trọng trách, nhưng Người còn là sự kết tinh đẹp đẽ, tinh sạch, thánh thiện tuyệt vời của chức năng làm mẹ ấy.

KẾT:

Tới cuối việc phân tích này, có thể kết luận được rằng: theo KT và truyền thống Kitô giáo, tất cả dân cũ CƯ của TC về phần xác được cô đọng nơi Đ.Maria, là mắt xích cuối cùng của dòng giống Thiên Sai, nơi Người, sức sinh sản đã kết tinh để trổ sinh ĐG, thủ lãnh của dân mới TC.

 

*

*     *

 

ĐOẠN II

ĐỨC MARIA QUI TỤ NƠI NGƯỜI

TẤT CẢ TINH HOA CỰU ƯỚC

ĐỂ CHỜ ĐÓN ĐẤNG CỨU THẾ

 

Văn hào Pascal (người Pháp) phân chia người Do Thái làm hai hạng: Do Thái xác thịt và Do Thái thần thiêng. “Hạng thứ nhất là kẻ chỉ có những thái độ và tâm tình ngoại đạo vật chất, và hạng thứ hai là kẻ có những thái độ và tâm tình Kitô giáo” [6]

Phần xác nổi hơn

Nhưng phải nhận rằng trong tuyển Dân Israen, được vinh dự “cưu mang ngàn đời [7] ĐK theo thể xác” trong mình họ – thì phần xác thịt hay vật chất vẫn nổi bật hơn. Hãy xem:

a) Các qui chế tôn giáo, mà thư Hip-ri vẫn gọi là “Nghi tiết thuộc xác thịt” (Hr 9.10), còn Th.Phaolô lại không ngần ngại xếp vào loại “các nhân tố bất lực và nghèo nàn”, và ông kêu mời Kitô hữu gốc Do Thái đừng còn trở lại làm tôi mọi chúng một lần nữa (Gal 4.9; Cl 2.8).

b) Ngay phép cắt bì, dấu hiệu thuộc về dân thiên sai ấy, cũng là một dấu làm trong thân xác (Ep 2.11; Cl 2.11), v.v…

c) Các lời hứa thiên sai rất tuyệt diệu của CƯ, tỉ dụ: Đất hứa, chúc lành Abraham, Giao Ước… đều bị bao phủ dưới một lớp vỏ vật chất, sở dĩ như vậy là vì nhắm mục đích chống đỡ và bảo vệ cho thực tại thiêng liêng cao cả chứa đựng bên trong, và theo kế hoạch của TC, các ngôn sứ sẽ có nhiệm vụ giáo hóa, tức là hướng tâm hồn dân chúng nhắm đến Đất hứa thiêng liêng là Vương quốc, là Nước thiên đàng, đến Giao Ước vĩnh cửu sẽ do CG thiết lập trong máu Ngài; v.v…

Việc giáo hóa Tuyển dân của TC từ xác thịt vật chất hướng về “thần thiêng” thì tới Đ.Maria là đạt chóp đỉnh. Cuộc giáo hóa này là một công cuộc chậm rãi, trải dài hằng thế kỷ. Nó được đẩy mạnh cách đặc biệt vào thời lưu đày và hậu lưu đày trong “Nhóm sót” của Israen, mà Đ.Maria sẽ là nụ hoa ở chóp đỉnh, vì Người qui tụ nơi mình tất cả tinh hoa của CƯ.

Nói thế phải chăng là tâng bốc Đ.Maria quá đáng ?

Nếu ĐG đã có thể khẳng định:

“Chính KT làm chứng cho Ta… Chính về Ta mà Môsê đã viết” (Ga 5.39,46)…

Và Ngài cũng nói cho các môn đệ rằng :

“Khi còn ở giữa anh em, Thầy đã nói là phải nên trọn mọi điều đã viết về Thầy trong luật Môsê và các tiên tri cùng Thánh vịnh (tức toàn bộ Sách Thánh CỰU ƯỚC.” (Lc 24.44).

Như thế có nghĩa là tất cả KT qui về ĐK. Mà chúng ta đã biết ĐG và Mẹ Ngài là hai con người và hai định mệnh liên kết mật thiết với nhau. Không thể nói về người này mà không đề cập đến người kia ít nhất một cách nào. Thế thì chẳng có gì thái quá khi nói : Tất cả tinh hoa của CƯ cũng qui tụ về Đ.Maria![8]

Tinh hoa CƯ qui tụ thế nào về Đ.Maria, ta hãy xem lướt qua :

- Về lòng tin:

Abraham là cha các kẻ tin (Rm 4.11; St 12.1-4; 22.15-18), vì đã tin chắc vào lời TC hứa sẽ sinh Isaác dù lúc ấy ông gần trăm tuổi sức lực đã tàn tạ, và bà Sara vợ ông đã già lại hiếm muộn. Đ.Maria cũng là Mẹ các kẻ tin, vì rất giống tổ phụ, Mẹ “đã tin vào mọi điều TC phán”(Lc 1.45) là sẽ thụ thai và sinh Giêsu dù đồng trinh không biết đến việc vợ chồng. Nhưng không chỉ như Abraham tin sẽ có con là Isaac nối dòng, mà hơn thế bội phần, Maria tin sẽ sinh ra chính Đấng Thiên sai-Cứu Thế thiên hạ đợi trông. Vì thế những nhân vật CƯ nào đi vào đường lối đức tin (x. Hr 11.8 -11.40) đều thấy niềm tin của mình là phản ảnh hay học đòi đức tin của Đ.Maria.

- Về những nét đạo đức, thánh thiện

          Nói chung, những nhân đức của Israen cũ, Đ.Maria đều qui tụ lại nơi mình cách hoàn hảo. Có thể nói, tất cả các nét ấy chỉ là phác họa sự thánh thiện của Người, bởi vì chính TC đã tô điểm sự thánh thiện cho Người để Người xứng đáng làm Mẹ của Con TC giáng trần [9]; và đàng khác, chính trong Người mà ĐK Đấng mà tất cả mọi nét thánh thiện kia qui về như trung tâm[10] , sẽ được cấu thành.

Phác sơ vài nhân đức của Tuyển Dân đã đạt được chóp đỉnh huy hoàng, tuyệt điểm chín mùi nơi Đ.Maria [11] :

-Người là Đấng chúng ta vẫn kính chào là ĐTN trung tín (x. Kinh cầu Đức Bà) ; vì sau biết bao thất tín của những người trong dân tộc Người, đức trung tín của Người, đã đáp trả tương xứng với lòng trung tín của TC.

-Người là tòa đức khôn ngoan, gồm thâu nơi mình tất cả những tin tưởng và những kỳ vọng của dân Israen :

Người cô đọng trong mình ý tưởng rất trúng và sáng suốt về lòng thương xót dưng không của TC. Đây là nỗi ưu tư của các ngôn sứ, các ngài lo nhắc lại cho dân Israen ý nghĩa nguyên thủy của Giao Ước: vốn là một việc do bởi sáng kiến và bởi lòng thương xót tự do của TC. Đ.Maria đã hiểu ý nghĩa đó. Bài ca “Hồn tôi tán dương Chúa” của Người là bằng chứng: hoàn toàn chỉ biết tán dương lòng thương xót, mà Đấng Tối Cao đã đối xử với Abraham và cả dòng dõi cho đến muôn đời (Lc 1.54-55).

- Người mang trong mình ý tưởng về tính phổ quát của ơn cứu chuộc đã hứa: Không có bằng chứng nào cho phép nghĩ rằng Đ.Maria mắc phải lối nhìn hẹp hòi của Do Thái giáo đương thời, vì bài ca “Hồn tôi tán dương Chúa” [12] bộc lộ cho thấy tâm hồn Người đã mở đón các lời dạy của các ngôn sứ về tính phổ quát của ơn cứu chuộc:

50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng….”(Lc 1.50-53)

- Về niềm hi vọng Đấng Thiên sai TC hứa :

Nơi phần đông dân Israen, những hy vọng ấy vẫn còn trong tình trạng tiềm ẩn và nặng sắc thái vật chất, hay mang mầu sắc quân sự, chính trị. Ngay cả nơi những nhân vật khả kính của CƯ, Abraham, Môsê, Đavít, hay bất cứ nơi vị ngôn sứ nào, những niềm hi vọng Đấng Thiên sai đều không đạt tới đỉnh cao thiêng liêng.

Đ.Maria có ý niệm chính xác về một Đấng Thiên Sai đau khổ: Đang khi điều này không được các người Do Thái ưa chuộng. Cha Lagrange viết: “Do Thái giáo của các kinh sư, nói chung, đã bỏ lơ những đoạn KT tiên báo về các khổ nạn của Đấng Thiên Sai.” [13] Họ mong đợi một vị Thiên sai làm Vua hay làm Thượng tế huy hoàng… Còn Đ.Maria, Người biết các đoạn KT tả thống khổ của Đấng Thiên Sai, chẳng hạn : Thánh vịnh 22; Các bài ca về người Tôi trung đau khổ, Is 50.4-7; 52.13 – 53.12 v.v…

Nói được như thế là nhờ những điều sau đây :

- Nhiều gia đình Do Thái có được vài cuốn sách lẻ của bộ KT để đọc cách riêng trong kinh nguyện sớm tối hằng ngày, như sách Cách ngôn, Huấn ca, Thánh vịnh, và các sách tiên tri, các sách này đã cấu thành chất liệu cho các kinh nguyện và ca vãn công khai cũng như riêng tư của người dân Israen.[14]

Ngoài việc đó, Đ.Maria còn có thể tiếp xúc với KT, nhờ nghe đọc KT khi tham dự các buổi cầu nguyện ở Hội đường các ngày Sabát.

Nếu Đ.Maria đã dần dà hiểu được nội dung vĩ đại của lời Thiên thần Gabrien truyền tin, gợi đến các bản văn của sứ ngôn Sôphônia 3.14tt; Isaia 7.14; 9.7, hẳn là bởi vì những đoạn KT ấy, cũng như các Thánh vịnh, là những điều Người thường đọc trong những buổi cầu nguyện trong gia đình, và nghe đọc, hay nghe giảng giải trong Hội đường và đã để tâm suy gẫm.

- Về các đức tính nhân bản:

Đ.Maria là tổng hợp sống động của tất cả những gì là dễ thương, là thanh khiết, là can đảm, mà người ta gặp thấy nơi các liệt nữ của Dân TC. Những phụ nữ lừng danh ấy là hình bóng sống động về Đ.Maria:

a) Trong số ấy, trước hết có các bà mẹ, cách riêng những bà bị hiếm muộn, song nỗi hiếm muộn của họ đã được TC biến thành bà mẹ sinh con cách lạ lùng, và đứa con sẽ là tiền ảnh của ĐG:

·     Bà Sara, hiếm muộn chỉ đến tuổi già mới sinh Isaac đứa con nối dòng cho ông Abraham, nhưng – để thử lòng – TC truyền đem nó lên núi tế sát (St 18.21,22; Hr 11.11): việc này là hình bóng tiên trưng về ĐG tế lễ mình trên cây gỗ thập giá.

·     Bà Anna cũng vậy, sau khi được làm mẹ sinh ra ngôn sứ Samuen, đã xướng lên bài ca tán dương lòng lân tuất TC đối với những kẻ hèn mọn (x. 1Sm 1 và 2), giống bài “Linh hồn tôi tán dương Chúa” của Đ.Maria sau này.

·     Bà Rêbecca, mẹ của Giacop, lấy lông dê non bọc cổ, bọc tay cho ông để nên giống anh Esau (St 25,21-23; 27), như Đ.Maria đã lấy nhân tính mặc cho ĐG để Ngài làm người giống như mọi người, hầu gánh lấy tội lỗi mà đền thay cho nhân loại.

·    Bà Raken, mẹ đẻ của Giuse, ông là người được Vua Pharaô tặng cho tước “Cứu tinh của thế giới” [15], bà là phản ảnh của Đ.Maria là Mẹ của ĐG, Đấng Cứu Chuộc thế giới.

b) Những liệt nữ tiêu biểu cho Đ.Maria hơn cả là các bà đóng vai trò bầu cử và nữ anh hùng giải phóng trong dân Israen:

·     Giuđitha, người phụ nữ chặt đầu tướng Hôlôphênô và giải vây cho thành trì của Bà; và nhân dịp ấy, Bà được ca tụng là “người phụ nữ được chúc phúc”“Vinh quang của Giêrusalem” (Gđt 15 và 16). Những lời ca tụng này đã được phụng vụ lấy để ca ngợi Đ.Maria.             

·     Ette, thiếu nữ được vua Assuêrô sủng ái, rồi phong làm Hoàng Hậu, và nhờ sự can thiệp của Bà, toàn khối dân Israen không bị Haman âm mưu tru diệt (Et 2.17; 4.11; 5.1-5; 8). Bà là hình bóng tuyệt hảo của Đ.Maria, Nữ Vương, can thiệp trước mặt Vua cả trời đất cho dân Ngài được thoát âm mưu tru diệt của Ác thần.

·    Bà mẹ của bảy anh em Macabê tử đạo (2Mcb 7.), đã bằng lòng và còn khuyến khích các con hi sinh mạng sống để tuân giữ luật TC, là hình bóng của Đ.Maria bằng lòng hi sinh Con cực thánh mình cho thế gian được cứu rỗi.

 

h' U 'h

 [1]  H. Amussen, Maria die Mutter Gottes, Stuttgart, 1950, 7.

[2]  Dù ông không phải là cha đẻ của Ngài.

[3] Tuy KT không nói rõ, chỉ hàm ẩn, song ta cũng có thể chấp nhận được truyền tụng cho rằng Đức Maria cũng thuộc dòng tộc Đavít. Vì thế 1) Thiên sứ mới nói trong buổi truyền tin rằng: “Nơi lòng dạ, Người sẽ thụ thai và sinh con” (Lc 1.31), gợi lại lời TC hứa với Đavít ngày xưa: “Dòng giống xuất từ lòng dạ người” (1Sm 7.12). 2) Và thánh trẻ ấy sẽ lãnh lấy “Ngai vàng Đavít Cha Ngài” (Lc 1.32). “Cha” là cách nói vắn gọn thời xưa có nghĩa là tổ phụ Ngài, do đó Ngài sẽ là kẻ thừa kế ngai vàng bởi huyết tộc, chứ không chỉ bởi được nhận vào dòng họ Đavít nhờ Giuse nhận Ngài là con, như trên kia đã nói. 3) Hai Th.Phêrô và Phaolô xác quyết cách gián tiếp Đức Maria là dòng dõi vua Đavít (x. Cv 2.30; Rm 1.3). – Còn Th.Inhaxiô thành Antiôkia thì tin nhận điều ấy, hay có thể ám chỉ một truyền thống đã có trước (x. Thư gửi tín hữu Ephêsô 18,2).

[4] X. J. Guitton, La Vierge Marie, tr.7.

[5]  L’hist de J.C., éd Bernard Grasset, Paris 6e 1965, p.28

[6] Pensées, éd. Lafuma Paris 1951, 186.

[7] Đây là một cách nói có nghĩa là dân tộc họ được TC hứa sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế (xem Kh 12), cho nên suốt hàng ngàn năm họ như thể cưu mang Ngài trong mình họ.

[8]  Kinh cầu Đức Bà mà người Công giáo chúng ta vẫn quen đọc là một chứng tá về điều ấy : Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.- Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.- Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.- Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.- Ðức Bà như đền vàng vậy.- Ðức Bà như hòm bia TC vậy. -.v.v…

[9] Th.Ambrôxiô là người có công, dùng các sách của mình, đề cao sự thánh thiện của Đức Maria trong GH.

[10] Th.Aogutinô viết về điều ấy: “Vì danh dự của Chúa chúng ta, …Mẹ được ban nhiều ơn hơn để chiến thắng tội lỗi cách hoàn toàn, vì thế, Mẹ xứng đáng cưu mang và sinh ra Đấng tuyệt đối không bao giờ có tội” (PL 44,267)

[11] R. Bernard, Le Mystère de Marie, Paris 1933, 101

[12]  Mặc dầu các nhà nghiên cứu KT cho bài ca này do Th.Luca soạn thảo thê nào, hoặc rút từ một thánh ca của cộng đoàn Kitô giáo làm sao…, vẫn chắc một điều là bài ca này gói ghém tâm tình biết ơn và ca tụng TC của Đức Maria.

[13] Le Messianisme chez les Juifs, Paris 1909, 239-240.

[14] F.M.Willam, người đã dày công nghiên cứu về phong tục tôn giáo của dân Israen, cho biết.

[15] St 30 và tiếp; 41,45, theo bản dịch của Th.Giêrônimô.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768