MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chúa Giêsu Đang Sống Hôm Nay --- Chương 6: Giải Thoát Khỏi Tà Ma
Thứ Hai, Ngày 2 tháng 8-2010

CHƯƠNG 6: GIẢI THOÁT KHỎI TÀ MA

 

Có một lãnh vực vừa tế nhị lại vừa thực tế, đó là hoạt động của ma quỷ trên thế gian và trên con người.

Chúa Yêsu thường xuyên nói về điều đó. Chúng ta thấy Ngài ra công chiến đấu chống Satan, và các quyền lực của nó đang thống trịthế giới. Hơn thế, một trong những bằng chứng mà Đức Yêsu đưa ra, để nhận biết tính thiên sai của Ngài là việc xua trừ ma quỷ.

“Ví bằng Ta nhờ ngón tay (quyền phép) Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi” (Lc 11,20).

Nhờ cái chết, Đức Yêsu đã thắng Đầu mục Tối tăm, và bởi sự Phục sinh, chúng ta đã được chuyển vào trong vương quốc của Tình Yêu Ngài.

Thánh Phêrô đã tóm lược (Cv 10,38) công cuộc thiên sai của Đức Yêsu trong 4 điểm:

· được xức dầu bằng Thánh Thần và bằng quyền năng,

· thi ân giáng phúc,

· chữa lành,

· giải thoát kẻ bịquỷ ma áp bức.

Chính trong bảng tóm kết này, chúng ta gặp thấy tác vụ giải thoát. Đó không phải là một tác vụ lẻ loi, nó gắn liền với toàn bộ việc rao truyền Tin Mừng. Chính những người đã lãnh được từ Thiên Chúa dầu thánh của Thánh Thần, họ sẽ thi hành tác vụ ấy nhân danh Chúa Yêsu. Không chỉ có việc trừ quỷ, nhưng còn là thi ân giáng phúc, càng nhiều đến mức tối đa càng tốt, tức là làm cho ơn cứu rỗi của cá nhân và cộng đoàn phát huy hiệu quả.

Các tông đồ đã được sai đi, để rao báo Tin Mừng và đuổi trừ ma quỷ (Mt 10,7-8), và họ đã trở về với niềm vui sướng, vì đã khuất phục được chúng (Lc 10,17).

Tuy nhiên, có những người cho rằng: từ những đoạn văn ấy mà kết luận là có ma quỷ và nó vẫn hoạt động, thì đó là trở về với những tư tưởng thời trung cổ, hoặc rơi vào khuynh hướng hiểu Kinh Thánh theo mặt chữ (fondamentalisme).

Không phải tôi thích rêu rao và làm cho người ta biết sự hiện hữu của Satan, nhưng vấn đề là thế giới phải biết và yêu mến Chúa Yêsu. Mà Satan là kẻ đại thù của Thiên Chúa, nó cản trở chúng ta gặp Chúa. Nếu không hay biết gì về những dối trá mà nó thường sử dụng, chúng ta sẽ không thể chống trả lại các mũi dùi tấn công của nó.

Đức Giáo Chủ Phaolô VI, trong diễn văn nổi tiếng ngày 15 tháng 11 năm 1972, đã nói: “Một trong những nhu cầu chính của Giáo Hội hôm nay, là cần có những phương thế phòng chống kẻ dữ, gọi là Ma quỷ. Sự dữ không chỉ là thiếu vắng một cái gì đó, song là một tác nhân cụ thể, một hữu thể sống động và thiêng liêng, hư đốn, gian tà, nó gây ra sự hư vong. Từ chối không chấp nhận thực tại ấy, là đi ngược lại các lời dạy của Thánh Kinh và các giáo huấn của Giáo Hội”.

Còn phải nhắc lại là Kinh Lạy Cha kết thúc bằng câu: “Nhưng cứu chúng con cho khỏi kẻ dữ”, phải hiểu là “cứu cho khỏi quỷ dữ”, chứ không chỉ hiểu “khỏi sự dữ” như người ta thường dịch (Mt 6,1).(*)

Cha Salvador Carrillo, tiến sĩ thần học, dẫn giải: “Satan đạt được một thắng lợi lớn, đó là làm cho ta không còn tin có nó nữa; như vậy, ta để cho nó tự do hoạt động. Trong Cựu Ước, ma quỷ hầu như không xuất hiện. Sau khi Chúa Yêsu đến, ảnh hưởng của nó giảm dần, chỉ còn xuất hiện một vài nơi trong rất ít bản văn. Nhưng trong sách Tin Mừng, đứng trước sự hiện diện cứu độ của Chúa Yêsu, hoạt động của nó mạnh mẽ và lộ liễu. Vậy có gì là lạ, nếu trong thời kỳ này, chúng ta đang chứng kiến sự biểu lộ quyền năng của Chúa Kitô, và các thế lực sự dữ lại vùng dậy, như đã xảy ra trong thời sứ vụ của Ngài?”

Chúng tôi xin nhấn mạnh sự kiện này: ta đừng tập trung chú ý vào hành động của quỷ ma, nó chỉ là triệu báo, tức là dấu hiệu báo rằng Chúa Yêsu đang hoạt động mạnh mẽ giữa chúng ta. Ngài đã đến để giải thoát ta khỏi quyền lực của Đầu mục thế gian này, và Ngài đã toàn thắng trên thập giá, Satan đã bại trận (x. Lc 10,18; Yn 12,31t; Kh 12,8); nhưng đôi khi nó phát điên, bởi vì nó đã bịxiềng lại. Chúa Yêsu đã đạp dập đầu kẻ thù.

Có những người khác lại rêu rao, đôi lúc còn phóng đại quyền lực và hoạt động của Satan, gán cho ma quỷ những gì xấu xa, hay bất cứ sự khó khăn nào mà họ gặp phải. Họ thấy đâu cũng là ma quỷ, và muốn trừ tà cho cả bệnh sổ mũi của họ. Thế là người ta lại rơi vào một thái cực ngược lại. Ta nên nhớ rằng: những kẻ thù của linh hồn còn có thế gian và xác thịt nữa. Satan thích hai chuyện: một là ta không biết gì về nó, hai là nghĩ nó quyền phép quá lớn…

Để hiểu đích xác, sau đây, ta xem ba hình thức hoạt động của ma quỷ ức chế (oppression) và ám ảnh là những chuyện thông thường hơn, còn quỷ ám thì hiếm họa.

I. ỨC CHẾ

Đó là sinh hoạt của Satan trên thân thể hay trên các sự vật, ví dụ: gây những tiếng động vào ban đêm, những vật dụng bịlay động, ánh sáng lập loè, lúc chớp lúc tắt, những tiếng nói, một số bệnh tật kỳ lạ mà y khoa không chẩn đoán được… Đó là những hoạt động bên ngoài.

Một hôm, một Giám Mục vùng Caribê gởi đến tôi cô em họ của ngài đang bịmột bệnh kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện và Chúa đã giải thoát cô. Sau đó, cô đã mời tôi đến nhà, vì ở đó xảy ra những chuyện kỳ lạ. Tôi nói với cô là Đức Giám Mục, anh cô, có thể đến và làm phép nhà. Đức Giám Mục đã đến làm phép nhà. Thế là không còn vấn đề gì xảy ra nữa.

Mọi sự đều rất đơn giản, vì đối với Đức Yêsu, tất cả đều giản đơn. Phần ta thì phân biệt vấn đề dễ với vấn đề khó, nhưng đối với Đức Yêsu, mọi vấn đề đều dễ, nếu không, Ngài đã chẳng là Đức Chúa.

Tôi nhớ đến một trường hợp khác rất quan trọng. Một người tên là Julio Nunez, ông chỉ có thể bò đi bằng tứ chi như một con vật nhỏ, ông cũng được Chúa chữa lành trong một buổi họp cầu nguyện. Việc chữa lành gây tiếng vang lớn đến nỗi đi đến đâu, ông cũng phải làm chứng. Một hôm, có người đàn bà đến gặp ông và hỏi:

- Có phải ông là người bại liệt trước kia không?

- Phải, nhưng Chúa đã cho tôi đứng lên được.

Chúng tôi đã nhiều lần mời ông theo chúng tôi, để làm chứng trong những buổi tĩnh tâm về sự lành bệnh kỳ diệu ông đã được.

Một năm sau, cha sở xứ San Francisco de Macoris mời chúng tôi giảng tĩnh tâm đặc sủng. Tôi lại mời Julio Nunnez, với ý nghĩ rằng: chứng tá của ông sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn, bởi vì ông cũng thuộc xứ đạo ấy.

Khi tôi đến, đang lúc tìm hỏi thăm về ông, một bà lại gần tôi và nói với vẻ buồn rầu:

- Cha ơi, Julio ngã bệnh lại, bò bốn chân như trước!

- Từ bao giờ?

- Từ 5 ngày nay.

Tôi sai người đi kiếm ông. Rồi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ, và như một tia chớp, mấy chữ “ma bệnh” loé lên trong trí tôi. Tôi liền lấy uy quyền nhân danh Chúa Yêsu mà nói:

- Hỡi ma bệnh, nhân danh Chúa Yêsu, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi, và để con cái Thiên Chúa đây được tự do. Nhân Danh Chúa Yêsu, ta truyền cho ngươi phải ra và đến quỳ trước chân Ngài, để Ngài sai khiến ngươi, và ta cấm ngươi không được tái diễn vụ quấy nhiễu người này, là con cái Thiên Chúa, và trong người này không có gì thuộc về ngươi cả.

Julio rùng mình một cái và đơn giản đứng lên, bắt đầu bước đi.

Satan ức chế để ông không thể làm lời chứng về việc khỏi bệnh, nhưng Thiên Chúa khôn ngoan hơn, đã hồi phục cho Julio. Lời chứng của ông này mạnh gấp đôi: ơn được chữa bệnh và được giải thoát khỏi ức chế.

Trong việc cầu nguyện bằng tiếng lạ, Chúa đến trợ giúp sự yếu hèn của tôi, cho tôi một sự biện phân đặc sủng, để bảo vệ cho tôi biết việc gì đã xảy ra cho Julio. Ông bịmột “ma bệnh” làm khốn (NB: chữ “ma bệnh” lấy ở bản dịch của cha Yuse Thuấn). Điều nói trên có thể gây ngạc nhiên cho ai không đọc Tin Mừng, trong đó có ghi một trường hợp tương tự:

“Có một phụ nữ bịma nhập đã 18 năm, lưng bà còng xuống không thể ngẩng thẳng lên được… Đức Yêsu bảo bà ấy: ‘Này, bà được khỏi tật đó!’. Đoạn Ngài đặt tay trên bà, và ngay lúc đó, người bà đã thẳng lại và bà tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 13,11-13).(*)

Trong sách Công vụ Tông đồ, ta thấy người ta đem đến cho các tông đồ những bệnh nhân, những người bịthần ô uế quấy phá, và họ đều được chữa lành (Cv 5,16).

II. ÁM ẢNH

Chúng tôi gọi ám ảnh là ảnh hưởng, hay tác động của ma quỷ trên tâm trí người ta. ức chế biểu lộ ra bên ngoài hay ở sự vật, còn ám ảnh biểu lộ bên trong.

Có những người bịquấy phá bởi những ám ảnh dâm dục ghê gớm, người khác bởi những ý nghĩ tự sát, muốn nói phạm thượng, tự hủy diệt, tự khinh miệt, hoặc ám ảnh bởi ý nghĩ không đáng được Thiên Chúa thứ tha, v.v… Trong những trường hợp ấy, nhiều khi căn nguyên không do thể lý hay tâm lý, nhưng bởi một ám ảnh làm cho họ mất tự do và mất nghịlực vượt thắng. Ám ảnh cũng giống như cơn cám dỗ, chỉ khác là nó thường xuyên chứ không mau qua. Thêm vào đó, nó có một sức mạnh và cường độ vượt hẳn khả năng loài người muốn thắng lướt nó.

Một hôm, ở Mexicô, người ta đưa đến cho tôi một người phụ nữ đã nhiều năm bịnhững đau khổ kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho bà, và xin bà cùng đọc với chúng tôi kinh Lạy Cha; nhưng đến câu: “Xin Cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, thì bà không đọc được. Bà còn hận rất nặng, bởi có một kẻ nọ, vì muốn báo thù gia đình bà, đã ếm bùa ngải cho bà. Sau đó, bà bắt đầu đau đớn nhiều và bà căm thù người ấy. Đây không chỉ đơn giản là một sự hơn giận, nhưng là một nô lệ thật sự.

Chúng tôi cầu nguyện cho bà được giải thoát mà không xong. Lúc ấy, tôi sực nhớ đến đứa trẻ mà các môn đệ không thể giải thoát được khỏi Satan, nên đã đem đến Chúa Yêsu. Chúng tôi đến trước Mình Thánh Chúa và xin Chúa Yêsu giải thoát bà, nhờ Máu châu báu của Ngài. Chúa tức khắc giải thoát bà khỏi ma tà, bùa phép và khỏi lòng thù hận. Lần thứ nhất, sau một thời gian dài, bà có thể đọc trọn kinh Lạy Cha.

ở Cộng Hòa Đôminicana, một người đàn ông, tuy có gia đình và hai con còn nhỏ, song không thể bỏ tật xấu đàng điếm. Đó là một sự thèm muốn mạnh hơn sức ông, ông không thể cưỡng lại. Mọi cố gắng đều vô hiệu. Chúng tôi đã cầu nguyện xin cho ông được giải thoát, cũng chẳng hiệu quả; cho đến lúc tôi hiểu rằng: không những phải xua trừ thần ô uế, mà còn phải mời ông thống hối, và đến cùng Bí tích Hòa giải và Thánh Thể. Thế là ở đây, Chúa làm việc và ông được giải thoát khỏi cái ám ảnh kia.

ở Québec (Canada), có một nữ tu thấy hiện ra trong trí một hình ảnh rất phạm thượng khi chịlên rước lễ. Chịkhóc lóc và đau khổ nhiều. Chịngỏ cùng cha giải tội, thì được khuyên là hay cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria, hãm mình phạt xác, ăn chay đủ cả, nhưng vẫn không hết. Một hôm, một linh mục có đặc sủng ở Québec đến tu viện, và cầu nguyện cho chịđược giải thoát khỏi tà thần phạm thượng ấy. Chịđã được bình phục hoàn toàn, nhờ lời cầu nguyện của vị linh mục ấy.

Trong Tân Ước có nhiều loại tà ma, ta cần phải biết:

· Thần ô uế (rất thường gặp): Mt 12,43; Mc 1,23.26-27; 3,11; 5,3; 7,25; 8,13; Lc 4,33-36; 6,18; 8,29; 9,25-42; 11,24.

· Thần câm: Mc 9,17.

· Thần câm và điếc: Mc 9,25b.

· Các thần dữ: Lc 7,12; Cv 19,21.

· Ma tà, bóng ốp: Cv 16,16.

· Thần linh ác quái: Ep 6,12.

· Thần Khí lừa gạt: 1Tm 4,1.

1. Lời cầu giải thoát:

Chỉ thi hành tác vụ giải thoát được là nhờ Danh Đức Yêsu Kitô và nhờ quyền năng Ngài. Chính nhân danh Ngài mà chúng ta nguyện xin Cha, và kháng cự lại các cạm bẫy của kẻ thù. Chính nhờ quyền lực Ngài mà ta được giải thoát khỏi ức chế và ám ảnh.

Việc giải thoát ấy có hai khía cạnh:

¨ Cầu xin Cha, nhân danh Chúa Yêsu, để Người giải thoát đương sự khỏi tất cả những gì đang trói buộc họ trong sự nô lệ. Khía cạnh này đã rõ rệt và không cần phải hô hào.

¨ Truyền khiến cậy vào quyền lực của Chúa Kitô – Đấng đã hứa: “Nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỷ” (Mc 16,17). Đây không là một thỉnh cầu, nhưng là một mệnh lệnh, truyền phải để cho người bệnh được tự do và bình an. Uy quyền này ta thi hành nhân danh Chúa Yêsu Kitô. Lời truyền khiến đơn sơ và hiệu nghiệm nhất có trong Thánh Phaolô: “Nhân danh Đức Yêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi phụ nữ này” (Cv 16,18).

Có một số người trừ quỷ, nhưng không cấm nó trở lại, vì quên lời này của Tin Mừng:

“Khi Thần ô uế xuất khỏi một người, thì lang thang những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra…; nó có thể trở lại và đem theo nó bảy thần khác dư dằn hơn nó…” (Mt 12,43-45).

Phải ra lệnh cho nó không được trở lại.

Để thi hành lời cầu nguyện này, trước hết phải xin Chúa bảo vệ mình. Cũng như trong đêm Vượt Qua, thành cửa nhà của người Do Thái có bôi máu chiên vượt qua nên được che chở, không bịThần tru diệt sát hại; thì cũng vậy, Máu Chiên Thiên Chúa bao bọc ta, che chở ta và giải thoát ta khỏi mọi ảnh hưởng độc hại.

Tôi thường cầu nguyện như sau:

“Con nài van hãy đổ xuống trên con và trên những người ở đây, Máu của Chiên Thiên Chúa – Đấng khử trừ tội lỗi thế gian – để xin Máu đó tẩy rửa chúng con sạch mọi tội lỗi, và bảo vệ chúng con khỏi mọi ảnh hưởng của kẻ dữ”.

Tôi nhớ lại một trường hợp giải thoát, lúc đó, chúng tôi đã phạm phải những sai lầm, nhưng nó dạy chúng tôi nhiều bài học:

Không xin phù hộ trước, mà chúng tôi lại cầu xin ơn giải thoát cho một người. Trong nhóm cầu nguyện gồm độ hơn 39 người, chúng tôi đã cầu nguyện và truyền lệnh nhân danh Chúa Yêsu cho tà ma xuất ra. Người ấy đứng lên, được giải thoát; nhưng ngay lúc đó, một người khác biểu lộ những triệu chứng y hệt. Chúng tôi lại chuyển sang người thứ ba.

Ngoài việc không xin Chúa bảo vệ, chúng tôi còn học được bài học để đời:

· Trừ quỷ không đủ, còn phải cấm nó trở lại (Mc 9,25) và bắt nó đến dưới chân thập giá, để Chúa Kitô sai khiến nó.

· Lời nguyện xin ấy phải làm trong một cộng đoàn thu hẹp, trong một nơi riêng, không có những kẻ tò mò hay trẻ con.

· Nhóm ấy phải gồm toàn những người chín chắn và khôn ngoan, không bạ đâu cũng gọi là ma quỷ, nhưng biết biện phân đâu là ảnh hưởng và hiện diện của nó.

· Chúng ta sử dụng uy quyền trên bất cứ xiềng xích trói buộc nào và ta bẻ gãy chúng nhân danh Chúa Yêsu, cậy vì Máu châu báu và các Thương Tích vinh hiển.

Một khía cạnh quan trọng cuối cùng: chỉ xua đuổi bóng tối thôi thì không đủ, còn phải thắp ánh sáng Chúa Kitô lên. Nếu chúng ta rao truyền Tin Mừng cách đích thực, chúng ta có lẽ đã tránh khỏi nhiều trường hợp phải xin giải thoát; bởi vì khi Chúa Yêsu Kitô – Đấng mạnh hơn – đi đến đâu, Ngài sẽ đẩy kẻ yếu ra (Lc 11,22). Ánh sáng đẩy lui bóng tối (Yn 1,5).

Chỉ nên thi hành việc giải thoát đến nơi đến chốn, trong phạm vi một cuộc rao giảng Tin Mừng toàn diện. Trừ tà ma để mà trừ, thì chẳng có nghĩa lý gì. Đức Yêsu, trước tiên, sai các Tông đồ đi rao giảng Nước Thiên Chúa, chứ không để trừ quỷ. Trừ tà ma là một hậu quả của việc rao truyền Tin Mừng. Và cách chung, tôi từ chối cầu xin ơn giải thoát cho những người không đi vào tiến trình hoán cải.

2. Tự giải thoát:

Trong những trường hợp bịức chế và ám ảnh, chúng ta có thể cầu nguyện để xin ơn tự giải thoát, và đừng quên nắm giữ những điều mới nói trên.

Nhờ đức tin nhận được trong phép Thanh Tẩy, chúng ta thông phần vào sự toàn thắng của Chúa Kitô, và lãnh được từ Danh Ngài uy quyền trừ tà ma quấy phá ta, làm ta lo âu và cản trở ta. Cậy vào quyền lực của Chúa Kitô, đương sự tự tuyên bố mình được tự do, được giải thoát nhờ Máu Chúa Yêsu. Tùy trường hợp và tùy kết quả của việc biện phân đặc sủng, người ta có thể sử dụng lời nguyện sau đây:

“Tà linh… (tà tự sát, tà tự khinh, tà dâm dục, tà căm thù, tà sợ hãi, v.v…), ta truyền cho ngươi, nhân Danh Chúa Yêsu, phải ra khỏi ta, và đến dưới chân Chúa Yêsu, không được trở lại làm hại ta nữa!”

III. QUỶ ÁM

Việc bịquỷ ám ít khi xảy ra, và ta chỉ nên nghĩ đến nó sau cùng, khi đã thử hết mọi điều khác. Nó xảy ra có thể do trước đó có đương sự cố tình phó giao ý chí mình cho Satan, bán linh hồn cho ma quỷ, ký kết những giao kèo quỷ quái với máu mình, hoặc họ thuộc về những người đã bịcha mẹ hiến cho ma quỷ như bọn phù thủy thường làm. Sự nô lệ này rất khắc nghiệt, đến nỗi đương sự mất hết ý chí và khả năng tự giải phóng khỏi xiềng xích của nó. Một quyền lực cao hơn là điều cần thiết, và phải thực hiện qua lễ nghi trừ quỷ của Phụng vụ. Cuộc trừ quỷ chính thức này do Đức Giám Mục cử hạnh, hoặc do một linh mục được ủy nhiệm, để thi hành tác vụ này, kèm theo nhiều cầu nguyện và chay kiêng.

(*)  Lưu ý: Bản dịch Tân Ước của cha Yuse Thuấn dịch rõ: “thoát khỏi quỷ dữ”; TOB cũng vậy, x. “Đọc Tin Mừng Matthêu”.

(*)  Đức Yêsu vạch rõ bệnh này do ảnh hưởng ma quỷ ở vài câu sau đó: “Người con gái Abraham đây bịSatan cột trói đã 18 năm…”.

         Goncbicho (người Đại Hàn), trong cuốn “Sống thành công” đã nói: “Satan là một thiên sứ (đã phản loạn mà thành quỷ), vì thế, Satan có quyền mạnh hơn con người; do vậy, Satan kiểm soát con người (bằng cách khống chế). Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Yêsu – sự sống của Thiên Chúa – đến trong chúng ta và chúng ta trở nên cao hơn giới thiên sứ (thiên thần); vì thế, chúng ta có thể đuổi quỷ…, một người lớn đá một kẻ nhỏ hơn, thì kẻ nhỏ phải bỏ chạy… Vì thế, khi bạn nhân Danh Chúa Yêsu Kitô ra lệnh cho Satan: ‘Hãy cút đi!’, thì nó buộc phải theo luật Thiên Chúa mà ra đi. Bạn không phải là giới yếu đuối nữa, bạn đang có quyền năng lớn lao, vì sự sống đời đời ở trong bạn, và bạn có thể nhân danh Chúa mà trừ quỷ…

Bạn đang có quyền năng mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta (x. lời hứa lớn trong Lc 10,19…). Trong lời hứa quý báu này, Đức Kitô đã ban cho chúng ta hai chữ kỳ diệu: Ta ban cho các ngươi ‘exousian’ – tiếng Hy Lạp tức là ‘uy quyền’. Uy quyền trên quyền lực của kẻ nghịch (Satan), uy quyền mạnh hơn quyền lực. Bà nội tôi 83 tuổi, nói về quyền lực thì thân thể bà rất yếu, nhưng bà có uy quyền khi bà bảo tôi: ‘Cháu ơi, lại đây!’, thì tôi lại; nếu bà bảo tôi: ‘Đi!’, tôi liền đi… Đức Kitô phán: ‘Ta ban cho các ngươi “exousian”, uy quyền, để các ngươi có thể giày đạp trên quyền lực “dunamis” của Satan’. Hãy sử dụng uy quyền của Chúa ban cho bạn…, dầu bạn cảm thấy mạnh mẽ hay không, dầu bạn cảm thấy diệu kỳ hay không diệu kỳ…! Satan có quyền, nhưng ta có uy quyền cao hơn… Mặc dầu chiếc xe hơi có năng lực mạnh mẽ hơn, song người cảnh sát có uy quyền hơn, khi ông giơ tay là xe phải dừng lại; khi ông ta hạ tay xuống, xe đó mới được đi… Vậy, đừng nói bạn không thể trừ quỷ!”

Tác giả: Emiliano Tardif

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi (8/9/2010)
Nhờ Đức Mẹ Maria Tìm Thấy Đức Tin Công Giáo (8/8/2010)
Cn 1149: Lính Trẻ Người Anh Được Cứu Sống Bởi Chuỗi Mân Côi (8/8/2010)
Vinh Quang Của Đức Mẹ (8/8/2010)
Kính Mừng Sinh Nhật Đức Mẹ Maria (8/7/2010)
Tin/Bài khác
Kinh Ave Maria Trao Ban Hồng Phúc (8/1/2010)
Lộ Đức, Giảng Đường Tình Yêu (7/26/2010)
Lễ Ðức Mẹ Carmelô (7/16/2010)
Thứ Sáu 16-7, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2010)
Ngày 13 Tháng Bảy 1917, Tại Fatima, Đức Mẹ Đã Nói Gì Với 3 Em Nhỏ??? (7/14/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768