MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 83: Vì : Không Có Thần Khí Mọi Sự Đều Suy Vong !
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 8-2016
Vì : Không có Thần Khí mọi sự đều suy vong !

Đúng vậy, qua kinh nghiệm bản thân mình trong cuộc đời làm người dưới thế, luôn đã phải cần đến Thần Khí mới có thể sống và thi hành trọn vẹn Chương trình theo Thánh Ý Chúa Cha, nên Chúa Giêsu biết chắc rằng, các môn đệ của Người (các Tông đồ và chúng ta), không thể nào sống trọn vẹn đời môn đệ chân chính, và nối tiếp sự nghiệp Rao truyền Tin Mừng, nếu không nhờ Thần Khí. Vì thế, sau Phục Sinh, Chúa Giêsu cấp tốc lãnh nhận Thần Khí từ Thiên Chúa Cha mà ban xuống cho các Tông đồ ngay chiều ngày phục sinh :

"Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở,… Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông :… “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần." (Ga 20.19-22)

Và sau đó 50 ngày, trong ngày Lễ Ngũ Tuần Người tuôn đổ Thánh Thần xuống một cách trọng thể (Cv 2.32-33):

“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.” (Cv 2.1-4)

Kể từ đó, nhờ nhận lãnh được Thần Khí là quyền lực của Thiên Chúa (Lc 24.49), các Tông đồ đã trở nên con người khác xưa, những con người mới, can đảm mở toang cánh cửa sợ hãi, hiên ngang ra đi Rao giảng Tin Mừng, sẵn sàng lấy chính mạng sống mình làm chứng cho một niềm tin sáng ngời. Đó là một niềm tin vào Đấng Chịu Đóng Đinh như một Tên Tử Tội, nhưng là một Tên Tử Tội lạ lùng, đã bằng lòng chịu chết để đền tội của cả nhân loại, và chuộc lại tất cả bằng Giá Máu của chính mình !

Xét như thế, nếu phải nói rằng : Tất cả Công trình Cứu Chuộc của Chúa Giêsu : Xuống thế làm người ; rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chịu cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh, đều đã nhờ quyền lực của Thần Khí mà thực hiện  được, thì cũng phải nói rằng : muốn duy trì công trình đó thì cũng phải nhờ quyền lực của Thần khí. Vì lẽ đó, có thể nói rằng : trọn cả cuộc đời Chúa Giêsu – cách riêng cuộc Tử nạn và Phục sinh của Người – cũng chỉ nhắm một mục đích là làm sao trao ban Thần Khí ! Bởi lẽ nếu không có Thần khí, công trình cứu chuộc của Người đã dầy công tạo lập, sẽ sụp đổ tan tành.

Bài học của lịch sử dân Israen trong Cựu Ước vẫn còn đó để cho nhân loại thấy : công trình vĩ đại Thiên Chúa cứu độ họ, rốt cuộc đã bị tiêu vong như thế nào :

Sau khi đã được Thiên Chúa ra tay dùng những phép lạ thần kỳ để cứu thoát khỏi làm nô lệ người Ai Cập, dân Israen được Chúa ban Lề Luật để họ sống xứng đáng làm dân thánh của Người, rồi còn được Chúa trợ lực đánh tan bao nhiêu địch thù hùng cường mà vào chiếm Đất hứa “chảy tràn sữa và mật”. Nhưng dầu vậy, họ không giữ nổi Lề luật của Thiên Chúa truyền, đã phạm đủ thứ tội lỗi nhất là tội thờ tà thần (Đnl 30.15-20), vì thế đã bội tín với giao ước (Gr 31.31-32), đến nỗi Chúa nổi giận và trừng phạt họ bị chiến tranh nhà tan cửa nát, quốc gia tiêu vong, ngay cả đền thờ Thiên Chúa ngự cũng bị phá hủy, dân chúng bị đi lưu đày và làm nô lệ cho các cường quốc…như ngôn sứ Đanien khóc lóc thú nhận :

“Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài.

“Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa, quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Lạy Chúa Thượng, Chúa là Đấng Công Chính; còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay - chúng con là … toàn thể Ít-ra-en, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài.[…]

“Bấy giờ lời nguyền rủa và lời thề ghi trong luật Mô-sê, tôi trung của Thiên Chúa, đã trút xuống chúng con vì chúng con đã đắc tội với Ngài. Ngài thực hiện những lời Ngài đã răn đe chúng con … khi giáng xuống chúng con tại Giê-ru-sa-lem một đại hoạ chưa hề xảy ra dưới gầm trời. […]

“Thế mà chúng con vẫn không chịu lìa bỏ lỗi lầm để trở lại và chú tâm suy niệm về lòng thành tín của ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng con, hầu làm cho nét mặt của Ngài dịu lại. ĐỨC CHÚA …. đã giáng tai hoạ xuống trên chúng con, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng con, là Đấng công minh chính trực trong mọi việc Ngài làm, và chúng con đã không nghe tiếng Ngài.” (Đn 9.4-14).

Tất cả những tai họa đó xảy đến, chỉ vì tuy họ có Lề Luật nhưng không tuân giữ, mà không tuân giữ được vì không có Thần Khí của Chúa trợ lực !

Sau kinh nghiệm đau thương ấy, Thiên Chúa sẽ làm một giao ước mới, ở đấy Người hứa sẽ ban Thần Khí nhờ đó dân chúng sẽ có sức mà giữ lề luật của Người :

“Này sẽ đến những ngày - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA - Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới […] Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta.” (Gr 31.31-33)

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính Thần khí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ed 36.26-27)

Và Thần Khí đã hứa ấy sẽ được ban bởi Chúa Giêsu Tử nạn và Phục sinh : 

“Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi (chịu chết) thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ (là Chúa Thánh Thần) sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.” (Ga 16.7)

“Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống : đó là điều anh em đang thấy đang nghe.” (Cv 2.32-33)

SUY NGHĨ VÀ CẦU NGUYỆN

Qua mấy đoạn Thánh Kinh trên, chúng ta nhận thấy vai trò hết sức cần thiết và quan trọng của Thần Khí (cũng gọi là Thánh Thần hay Đấng Phù Trợ) cho các Tông đồ, cho Hội Thánh, cho mỗi người chúng ta và cho cả thế giới !

 Đó thật là Ân Huệ hết sức lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta.

Giả như Chúa Giêsu có chết đi mà không sống lại và không ban Thần Khí, thì các Tông đồ không có can đảm ra đi, lướt thắng gian nan, chống đối, tàn xử, tù ngục và cả cái chết nữa để loan báo Tin Mừng Chúa Kitô… Và như thế tức là Hội Thánh sẽ không tồn tại, còn phần chúng ta vẫn sống trong ngoại đạo tội lỗi và trong cuộc đời cũ nát, nhát đảm, sợ sệt… như trước. Thế gian này cũng chẳng được thay đổi gì nên tốt đẹp hơn. Cái chết của Chúa Giêsu thành ra vô ích. Công trình cứu chuộc vô cùng cực nhọc, đau đớn của Người tan tành mây khói !

Xét như vậy mới thấy, quả thật chúng ta đã rất dại dột khi chúng ta lãng quên hay lơ là với Chúa Thánh Thần.

Thử xét lại xem, trong cuộc đời mình, ta đã thành khẩn, hết lòng tôn kính và chạy đến kêu cầu Ngài được mấy lần ? Phải, chúng ta có đọc hay hát Kinh Đức Chúa Thánh Thần đầu giờ Kinh sáng Kinh tối, đầu những việc đạo đức…, nhưng là đọc và hát theo thói quen “như thủ tục đầu tiên” thế thôi, chứ có để lòng để trí đâu, có khẩn khoản tha thiết nài van đâu ? Một năm có một ngày đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, thì ta cũng đi dự như bao ngày lễ khác theo luật buộc. Vì thế, cuộc đời chúng ta không tốt đẹp, không mấy xứng đáng là Kitô hữu, nhiều gương xấu, nhiều đam mê, nhiều tội lỗi, và có lẽ người ta thường trách cứ đây biết đâu chẳng rất đúng cho ta : “Có đạo, mà sống như người ngoại đạo.”

Mà làm sao sống cho xứng là người có đạo, xứng là môn đệ chân chính và là tông đồ của Chúa Giêsu, nếu không nhờ “ơn soi sáng” và “ơn sức mạnh” của Chúa Thánh Thần? Ngay Chúa Giêsu, như ta đã xem trên, dẫu là Ngôi Lời tạo thành trời đất (Ga 1.1), là Đấng Cứu Độ thế giới, thế mà suốt cả đời mình, Người đều phải nhờ Thánh Thần trong mọi sự, thì ta là ai mà có thể sống tốt không cần nhờ Thánh Thần ?

Bây giờ bắt đầu lại vẫn chưa muộn !

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài khác
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768