MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 84: Vì : Không Có Thần Khí Mọi Sự Đều Suy Vong ! (phan #2)
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 8-2016
Bây giờ bắt đầu lại vẫn chưa muộn !

Vậy việc đầu tiên là thành tâm cầu nguyện để lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

Đành rằng, Chúa Giêsu đã tuôn đổ Thánh Thần xuống như đoạn Thánh Kinh trên đã nói, nhưng ban là một chuyện còn có nhận được hay không là chuyện khác. Mưa thì tưới xuống cùng khắp mọi nơi, còn người ta có hứng hay không mới là quan trọng ! Nếu đem chum to, bể chứa thì lãnh được nhiều, thau chậu thì lãnh được ít, còn nếu chỉ đem chiếc lọ nhỏ như lọ dầu gió xanh bé xíu thì chẳng được mấy tí.

Vậy ta phải mở lòng ra mà cầu nguyện để lãnh nhận được Thánh Thần. Mấy thánh ca sau đây giúp nguyện cầu thêm sốt sắng, vì ca hát là cầu nguyện hai lần :

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới đời sống chúng con. Tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng nhân tâm, hiệp nhất muôn lòng.

1.    Chúa hỡi, khấng xin ngự đến, đổ tuôn muôn ơn, phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm, nương theo Thần Khí bước trong bình an. 

(Lm. Thành Tâm)

“Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con, Thần Trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

1. Nguyện Chúa ban cho chúng con chính Thần lực dìu dắt giữa trần gian.

2. Người sẽ ghi trong trái tim chính Lề luật tình mến Chúa truyền ban.

3. Người đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin…..”

***

 

Để đến đây mới nêu lên thắc mắcmột câu hỏi :

1/ Thắc mắc : Ở đầu Tiểu đoạn 1 nghe Chúa Giêsu nói “Tôi sống nhờ Chúa Cha …”, đến khi trên đây đưa ra những câu Thánh Kinh để minh chứng thì lại là những câu nói Người sống nhờ Thần Khí, như thế phải chăng có sự lạc đề ?

- Giải đáp : Thoạt xem có vẻ lạc đề, song nếu xét kỹ thì không. Xin vui lòng nghe giải thích : Trong Tin Mừng Gioan 4.24, khi giảng giải cho người phụ nữ Samari, Đức Giêsu tuyên bố : “Thiên Chúa Thần Khí, (vì thế những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.”) :

Chúa Cha là Thiên Chúa,

mà Thiên Chúa Thần Khí,

vậy nói : sống nhờ Chúa Cha hay nói : sống nhờ Thần Khí thì cũng như nhau. Không hề lạc đề.

2/  Bây giờ lại hỏi : Mà Sống nhờ Thần Khí là sống nhờ cái gì ?

Xin trả lời : Xin nhớ lời Đức Giêsu tuyên bố trên đây : “Thiên Chúa Thần Khí”, lời tuyên bố ấy không có ý nói Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Ngôi thứ Ba, song "định nghĩa “Thần khí” (pneuma) là bản tính thần linh của Thiên Chúa” [1], cũng như khi nói Thiên Chúa Sự Thật (Alêtheia), Sự Sáng (Phôs), Tình yêu (Agapê) vậy.

Ở 2 Cr 3.17t cũng nói : “Chúa là “Thần Khí”, phải hiểu Thần khí là Thực tại cánh-chung tuyệt đối. Thực Tại ấy là tất cả mọi sự : là Thần tính, là Thánh thiện, là Khôn ngoan, là Vinh quang (Rm 6.4; 2 Cr 3.8,18), là Sức mạnh (Lc 1.35; 4.14; Cv 10.38), là Sự Sống, là Nguồn Sống (Ga 6.63; 2 Cr 3.6; Gl 6.8)…

Tóm lại, nói rằng Thiên Chúa là Thần Khí có nghĩa là nói Thiên Chúa là tất cả mọi sự nói trên, gói gọn vào một câu : là Sức Sống ! [2]

Bây giờ đáp lại câu hỏi trên : “Sống nhờ Thần Khí là sống nhờ cái gì ?”, xin trả lời là : “Sống nhờ Thần tính, sự Thánh thiện, sự Khôn ngoan, Vinh quang, Sức mạnh, v.v…của Thiên Chúa, tắt một lời, nhờ Sức Sống của Thiên Chúa.”

Sau đây, bằng những đoạn văn thật huy hoàng, Thánh Kinh minh chứng Thần Khí là Sức Sống của Thiên Chúa và Người ban Sức Sống ấy cho muôn loài như thế nào :

1.- Thuở Sáng Thế, khi Thiên Chúa khởi sự sáng tạo trời đất, lúc ấy chưa có vũ trụ, chỉ có cõi uông mang, hư không trống rỗng, vô hình tượng, chính Thần Khí-Sức Sống “bay lượn” như thể bao phủ (giống như gà mẹ ấp trứng), để làm nảy sinh sự sống của muôn loài, muôn vật :

"Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước." (St 1.1-2)

2.- Sau khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn loài muôn vật, cuối cùng Người tạo dựng loài người : “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2.7). “Thổi sinh khí” là một cách nói tượng hình ám chỉ việc Thiên Chúa thổi hơi sống (hay : hơi thở sự sống) của mình (“halène de vie”, BJ2 và TOB) vào trong con người, nhờ đó họ trở thành “sinh vật” (hay đúng hơn: “nhân vật”), tức là thành con người, có sự sống nhân loại : có linh hồn bất tử, có trí thông minh và tự do, khác biệt với loài vật. 

Có sự khác biệt ấy là bởi vì loài người được “tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa bất tử” (St 1.26 ; Kn 2.23), vì thế được ban quyền thay mặt Thiên Chúa làm bá chủ mọi loài mọi vật đã được Người sáng tạo (St 1.26,28). Dầu vậy, loài người tự bản chất vẫn là một sinh vật phức tạp vừa có xác có hồn, do đó đã nảy sinh nhiều giằng co xâu xé, căng thẳng và mâu thuẫn: vì tinh thần thì khát vọng vô biên, nhiều nhu cầu, nhiều ước vọng, nhưng thể xác thì chậm chạp, yếu nhược. (Chúa Giêsu đã xác nhận điều ấy, Mt 26.41). Bởi đó thân phận con người rất chênh vênh, mong manh không chóng thì chầy sẽ vấp ngã ... Và quả thật việc sa ngã ấy đã xảy ra. Hai ông bà nguyên tổ chúng ta đã sa ngã, phạm tội và truyền lại cho con cháu cái di sản tội lỗi (St 3.1-19 ; Rm 5.12).

Từ đó, loài người như bị trượt dốc, càng có khuynh hướng thiên về các sự dữ, các điều xấu xa… trong đó có tội vô ơn bội nghĩa với Đấng đã tạo dựng nên mình, đã ban cho mình sự sống và hạnh phúc, mà quay lưng lại với Người, đi thờ các tà thần hay các ngẫu tượng hư vô giả trá, để mong cầu những lợi ích vật chất tạm bợ. Họ quên rằng khi thờ tà thần là không những họ đã phạm tội bất trung, một trọng tội nghịch với Thiên Chúa, bởi vi phạm điều răn thứ nhất: Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, mà còn là tội dẫn đưa đến bóng đen của cái chết đời đời, là kề cổ vào lưỡi hái của Tử Thần Hỏa Ngục.

3.- Nhưng thật lạ lùng, mặc cho bội phản, mặc cho vô ơn của con người, mà dân Do Thái là điển hình, [3] Thiên Chúa vẫn không bỏ con người lâm vào tử lộ, song vẫn yêu thương, và âm thầm ban cho loài người Thần Khí của Người, để họ quay về đường sống :

"Quả vậy, lạy Đức Chúa, (Ngài cho) Thần khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật (chứ không chỉ ở trong người Kitô hữu). Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa". (Kn 12.1-2).

Thần Khí khi ấy chỉ như một ơn huệ thiêng liêng, nên Thiên Chúa chưa bằng lòng, một ngày kia, Người sẽ còn ban đích thân Thần Khí của Người xuống cho nhân loại.

 [1]   Xác quyết trên đây dựa theo ý kiến các nhà chú giải Công giáo như F.M.Braun, R.E.Brown, TOB, Y.Thuấn, và cách riêng nhà chú giải Tin Lành tên tuổi, ông C.H. Dodd. Mời xem chú giải câu này trong cuốn ĐỌC TIN MỪNG THEO YOAN, Tập II, tr.334tt

[2]    Vì Chúa Thánh Thần (Spiritus) có đặc tính là thông ban Sự sống (động từ Latinh : spirare = hà hơi thở, mà hơi thở là sự sống, hết thở là hết sống) nên người ta dùng từ “Thần Khí” mà gọi Ngài một cách thích hợp, cũng như gọi Chúa Cha một cách thích hợp là Đấng Tạo thành ; và gọi Chúa Con là Đấng Cứu chuộc vậy.

[3] Lịch sử bất trung bất tín, vô ơn bội nghĩa của dân này sẽ như một điển hình, một gương mẫu, sẽ được diễn đi diễn lại trong lịch sử loài người…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài khác
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768