MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 89: Những Lời Báo Trước Về Việc Ban Thần Khí Sức Sống (phan #3)
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 8-2016
·     Lúc thực hiện việc ban Thần khí :

          Sau khi báo trước, rồi loan báo ở Đền Thờ Giêrusalem ngày lễ Lều, nay đã đến thời điểm Chúa Giêsu thực hiện lời hứa là ban Thánh Thần /Thần Khí Sức Sống. Nhưng bởi vì Thần Khí là Đấng Linh Thiêng vô hình, nên việc ban Ngài xuống phải sử dụng những dấu chỉ, hình ảnh hay biểu tượng hữu hình cụ thể bên ngoài thấy được để biểu lộ :

A. Ban qua biểu tượng :

Biểu tượng 1 : “Trao ban Thần Khí lúc sinh thì.”

"Khi đã nếm giấm rồi, Đức Giêsu nói : 'Đã hoàn tất'. Đoạn gục đầu xuống, Người phó thác Thần Khí" (Ga 19.30).

Thay vì nói cách thông thường như các Tin Mừng Nhất Lãm : Đức Giêsu ‘tắt thở’, ‘trút linh hồn’, duy mình Thánh Gioan đặc biệt lại viết một câu hết sức độc đáo : “Người phó thác Thần Khí”! Qua lời đó vị Thánh sử muốn cho hiểu là chính lúc Đức Giêsu kết thúc cuộc hiến tế hy sinh, Chúa Cha chấp nhận Của Lễ Thân Mình Người, nên Cha tôn vinh Người ngay tức khắc và ban cho Người được tràn đầy Thần Khí ; thế là qua “hơi thở thần thánh” của Người trút ra, Người trao ban Thần Khí cho Hội thánh, cho các tín hữu.

Biểu tượng 2 : "Trào Máu và Nước"

"Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, Máu cùng Nước chảy ra." (Ga 19.32-34).

Việc Máu và Nước chảy ra đó thật là sự kiện rất hệ trọng cho đức tin, đến nỗi vị Thánh Sử phải nhấn mạnh, và còn xác quyết rằng ông đã xem thấy, cho nên ông có thể làm chứng :

"Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin." (Ga 19.35)

Thật vậy, Nước là biểu tượng về Thần Khí được nói đến qua các đoạn tiên tri kể trên kia, cùng với Máu biểu tượng về các Bí tích, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót ban Ơn Tha Thứ, Ơn Cứu Độ vào lúc người lính vô cảm, vô tình không một chút xót xa, nhẫn tâm lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn Người.

** (Nhớ 2 luồng ánh sáng đỏ và xanh nhạt nơi Ảnh lòng Chúa Thương xót của Nữ thánh Faustina)

B. Ban qua dấu chỉ : - Dấu chỉ “Thổi hơi”

Trải qua những ngày khổ hình Tử Nạn, là đến ngày Phục Sinh vinh hiển rực rỡ, và chính vào buổi chiều ngày hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu phục sinh từ trong vinh quang Chúa Cha, đã đến đứng giữa các ông, và  "Nói với các ông :

"Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."  (Ga 20.21-23)

Ý tưởng sâu xa của việc ‘thổi hơi’ ban Thánh Thần này sẽ được sáng tỏ, khi chúng ta nhớ đến việc Thiên Chúa ‘thổi hơi’ ban sinh khí cho ông Ađam ở sách Sáng Thế 2.7: ở đó là một động tác ban sự sống tự nhiên cho con người trong cuộc tạo dựng thứ nhất : “Con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật” (1 Cr 15.45a). Nhưng cuộc tạo dựng thừ nhất ấy đã bị đổ vỡ vì tội. Đến thời gian sau Tử nạn và Phục sinh này, Chúa Giêsu Phục Sinh cũng dùng lại động tác "thổi hơi" ấy, làm dấu chỉ ban Thánh Thần Sức Sống Thần Linh siêu nhiên cho nhân loại đã chết vì tội lỗi trong cuộc tạo dựng thứ hai : “Còn Ađam cuối cùng là Thần khí ban sự sống” (1 Cr 15.45b), ngõ hầu tái tạo họ khỏi sự chết mà được Sự Sống Đời Đời.

         - Dấu chỉ Cuồng phong và Lưỡi Lửa :

         Việc “thổi hơi” ban Thánh Thần vẫn còn có vẻ thần học trừu tượng, chưa cụ thể, mà loài người thì cần những hành động cụ thể bên ngoài thấy được, nghe được, chạm đến được. Biết loài người phàm hèn, yếu đuối, không quen sống với các sự vô hình, khó tin vào những gì mình không thấy, nên Chúa Giêsu sẽ cho các Tông Đồ chứng kiến rõ ràng việc đổ tràn Thánh Thần cách mãnh liệt như cuồng phong, và nóng nảy như những lưỡi lửa từ trời đỗ xuống trên từng người, để một khi đã “tai nghe, mắt thấy” những sự ấy, các ông tin tưởng vững vàng mà mạnh mẽ rao giảng, làm chứng cho Chúa trên bước đường loan báo Tin Mừng về sau này trong suốt cuộc đời của mình : "Phần chúng Tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng Tôi không thể không nói ra." (Cv 4.20)

Để chuẩn bị cho nhân loại đón nhận ơn ban Thần khí vô cùng trọng đại, Thiên Chúa đã phải để bao thời gian và nhờ các ngôn sứ dùng bao hình bóng mà báo trước, thì giờ đây gần đến lúc thực hiện cách uy linh lẫy lừng chính việc ban vĩ đại ấy lẽ nào Chúa Giêsu lại không căn dặn các Tông đồ của mình chuẩn bị chu đáo tâm hồn mình ?

"Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần" (= được dìm vào chìm ngập trong Chúa Thánh Thần) (Cv 1.4)

Trong sách Công vụ chỉ thấy Chúa Giêsu nói "ở lại Giêrusalem mà chờ đợi", không thấy bảo phải cầu nguyện, Nhưng các Tông đồ đã hiểu ý Chúa, để đón nhận một ơn trọng đại như vậy, không thể nào chỉ ngồi chờ đợi suông, giết thời giờ bằng chuyện gẫu hay tiêu khiển giải trí…, nhưng “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.” (Cv 1.14)

Quang cảnh ấy là một bài học cho chúng ta: Muốn lãnh được đại ơn Thánh Thần, cần siêng năng, sốt sắng cầu nguyện liên lỉ và bền chí. Nhất là xin Đức Mẹ đến bên ta như xưa đã ở bên các Tông đồ để cùng cầu nguyện và cầu bầu cho ta trước tòa Chúa. Ngày nay hình như chúng ta đã lơ là, và các linh mục cũng ít nhắc nhở việc cầu nguyện dọn mình quan trọng ấy, chẳng trách được tại sao Chúa Thánh Thần không tác động mãnh liệt trong thời đại ta, cũng như nơi bản thân ta như thời xưa ấy !? “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó …; Người lấy làm lạ vì họ không tin.” (Mc 6.5-6)

Vậy sau khi các Tông đồ đã ở lại Giêrusalem và chuyên cần cầu nguyện thì:

"Đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một."

"Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho." (Cv 2.1-4).

***

            Toát yếu những điều bàn giải ở trên, chúng ta có thể kết luận: Bất cứ ai lấy lòng tin tưởng, yêu mến, khiêm nhường mà "ăn Chúa" tức là ăn Bánh Hằng Sống Giêsu khi Rước Lễ, thì cũng như Chúa Giêsu đã sống nhờ Chúa Cha, tức là nhờ Thần Khí là Sức sống của Chúa Cha thế nào, thì người Rước Lễ cũng sẽ được sống nhờ Chúa Giêsu, tức là  nhờ Thần Khí là Sức Sống Thiên Chúa có sẵn trong Mình Máu Thánh của Chúa Giêsu như vậy.

ª ª

ª

"Ai ăn Tôi", (ăn Bánh Hằng Sống Giêsu), thì "sẽ được sống nhờ Tôi (tức nhờ Thần Khí là Sức Sống của Thiên Chúa có nơi Tôi), nhưng chúng ta mới chỉ nghe nói lãnh được Thần Khí là Sức Sống của Thiên Chúa một cách chung chung. Nay chúng ta muốn đi vào chi tiết cụ thể hơn, để xem :

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài khác
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768