MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 90: Thần Khí Của Chúa Thông Chia Cụ Thể Những Gì Cho Đời Sống Ta Và Hoạt Động Thế Nào Trong Ta ?
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 8-2016
THẦN KHÍ CỦA CHÚA THÔNG CHIA CỤ THỂ NHỮNG GÌ CHO ĐỜI SỐNG TA VÀ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO TRONG TA ?

Xin trả lời : Khi chúng ta tin và lãnh ba Bí tích nhập đạo (là Thánh Tẩy, Thêm sức, Thánh Thể), thì ngoài Ân sủng chính yếu – mà giáo lý và thần học gọi là ơn Thánh Sủng hay ơn Thánh Hóa – để ban Sự Sống Thiên Chúa cho ta, và tái sinh chúng ta làm con cái Thiên Chúa (Ga 3.3,5; 1 Cr 6.11; 1 Tm 3.5), Thần Khí còn thông chia cho loài người :

A - những đặc sủng,

B - những ân huệ,

C - và trổ sinh những hoa quả của Ngài.

Quả thật loài người được Thiên Chúa yêu thương quá đỗi (Ga 3.16 ; 13.1t), cho dù họ đã nhiều phen bất tuân, phản bội với Người. Người như Người Cha mà Tin Mừng Luca 15.11-24 mô tả, rất mực độ lượng, vô cùng nhân từ, sẵn lòng bỏ qua những lỗi lầm của đàn con ngây dại thường vấp ngã, để rồi khi chúng ăn năn hối cải, trở về như đứa con hoang đàng mà Đức Giêsu kể trong dụ ngôn, Người lại mở rộng vòng tay ôm lấy, và quảng đại ban cho chúng những quà tặng quí giá khôn lường, để giúp chúng mạnh mẽ hơn và sống phong phú tốt đẹp hơn…

Những quà tặng quí giá ấy, trong dụ ngôn là : “cho mặc áo đẹp nhất, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân, làm thịt con bê béo để mở tiệc ăn mừng” (Lc 15,22-23), còn chúng ta có thể hiểu là ám chỉ về các đặc sủng, các ơn huệ và hoa quả của Thần Khí mà Chúa Cha ban cho con cái của Người. Vậy chúng ta hãy lần lượt cứu xét :

4 "Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách (song đều là) vì ích chung.

 8 Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy ; người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày.

9 Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin ; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh.

10 Người thì được ơn làm phép lạ,

người thì được ơn nói tiên tri ;

kẻ thì được ơn phân định Thần khí ;

kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ ;

kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ.

11 Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người."          

(1 Cr 12.4-11; cũng xem 1 Cr 14., và Ep 4.7-13)

THI HÀNH CÁC ĐẶC SỦNG HAY ĐOÀN SỦNG CỦA THẦN KHÍ

Thuở ban đầu của Hội Thánh, các Tông đồ dùng việc “đặt tay” để thông truyền Thánh Thần (mà họ đã nhận được ngày lễ Ngũ Tuần tức là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống), chẳng hạn hai tông đồ Phêrô và Gioan đặt tay trên tín hữu tân tòng ở Samari :

“Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ,  họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.” (Cv 8.14-17) ;

Và tông đồ Phao-lô đặt tay trên nhóm môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả khoảng hơn mười người ở Êphêsô :

“Nghe (ông Phaolô) nói thế, họ chịu phép Rửa nhân danh Chúa Giêsu. Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.” (Cv 19.5-7).

Ta vừa nghe Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri : nghĩa là khi Thánh Thần ngự xuống thường có những đặc sủng hay ơn lạ phi thường kèm theo. Các đặc sủng phi thường như thế thường xảy ra trong các cộng đoàn của Hội Thánh sơ khai (Cv 10.44-46 ; 1 Cr 12.4-11; 14. ; Gl 3.5 ; Ep 4.7-13).

Ngày nay việc “đặt tay” ấy được thi hành trong Bí tích Thêm sức, và theo Giáo lý của Hội Thánh, Chúa Giêsu ban Thánh Thần và các ân huệ cho tín hữu khi họ lãnh Bí tích này.

 Trong nghi lễ ấy, Đ.G.Mục đặt hai tay trên đầu (những) người thụ lãnh mà cầu nguyện rằng :

"Lạy Thiên Chúa Toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh (các) tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin hãy ban Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi đến trong (những) người này (để phù trợ và hướng dẫn họ). Xin ban cho họ thần trí khôn ngoanthông hiểu, thần trí lo liệusức mạnh, thần trí suy biếtđạo đức. Xin ban cho (những) người này đầy ơn kính sợ Chúa. [1]  (Chúng con xin Chúa các ơn ấy) nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.”

- Thưa : Amen.

Sau đó Đ.G.Mục nhúng ngón tay cái vào Dầu thánh rồi ghi hình thập giá trên trán từng thụ nhân và nói :

“T…., con hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.”

(Trích bản văn “Nghi Thức Bí tích Thêm Sức”, Ủy ban Giám mục về Phụng vụ, Sài gòn, 1973, tr.27).

Khi nghe nói đến các “đặc sủng”, chúng ta thường chú trọng nhiều đến khía cạnh kỳ diệu của các đặc sủng ấy, (nói những tiếng lạ ; phép lạ chữa bệnh …[2]), nhưng thật ra các đặc sủng là những điều vốn đã bàng bạc trong đời sống Kitô giáo, mà những Kitô hữu nào sống theo Thánh Thần hướng dẫn và chi phối (Rm 8.5-9; Gl 5.16-25), đều cảm nhận hay thực hiện được ít nhiều, cách này hay cách khác…

Đàng khác, các đặc sủng của Thánh Thần không phải lúc nào cũng xảy ra y như hồi đầu Hội Thánh (mà sách Công vụ cũng như các thư Thánh Phaolô cho biết), Thiên Chúa ban các đặc sủng này tùy theo nhu cầu của mỗi Giáo Hội : chẳng hạn các cộng đoàn đơn sơ và nghèo khó thì nhận được nhiều ơn để chữa lành bệnh hoạn tật nguyền hơn, vì họ thiếu thốn những phương tiện chữa trị thông thường, nên Thiên Chúa ra tay hành động giữa họ nhiều hơn. Các nhóm cầu nguyện nhận được ơn nói tiếng lạ, vì ơn ấy giúp họ tin tưởng vào Thiên Chúa và kiên trì ca tụng Người. Ta thấy ơn nói tiên tri và ơn dò thấu các bí mật lòng người biểu lộ ở những nơi người ta có lòng kính sợ Thiên Chúa, và xác tín Người là Đấng Chí Công. Trái lại trong giới trí thức hay dùng lý luận, thì người ngôn sứ thường nổi bật với ơn giảng dạy và soi sáng đức tin, nhờ đó cộng đoàn cũng như cá nhân nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động nơi nhiều tín hữu ; có thể họ không nói các tiếng lạ, không được ơn chữa bệnh, nhưng họ hành động dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và làm nảy sinh những hoa quả của Thần khí (Gl 5.22-24), như vậy họ là những nhân chứng đích thực của Chúa Giêsu. (Theo Sách “Lời Chúa cho mọi người”, tr.1886, cước chú)

ƯỚC MONG SAO chúng ta, thay vì nghi ngờ, rụt rè, e ngại, trái lại sẽ hớn hở đón nhận và thực hành, song một cách thận trọng và khôn ngoan, những đặc sủng hay đoàn sủng phi thường hay bình thường đó của Chúa Thánh Thần "tùy theo mức độ Đức Kitô ban cho…", nhờ đó chúng ta “sẽ đủ khả năng làm được nhiều việc xây dựng, canh tân và phát triển cộng đoàn Hội Thánh” hoàn vũ, cộng đoàn Giáo xứ hay những cộng đoàn và đoàn thể nhỏ bé khác... (Xem Công Đồng Vat. II, Hiến Chế Giáo Hội “Ánh sáng muôn dân”, số 12). Mà khi xây dựng cộng đoàn thì đồng thời chúng ta cũng làm thăng tiến chính bản thân của mình.

Chẳng hạn như chúng ta có thể được đặc sủng khôn ngoan để giảng dạy, làm giáo lý viên, hay viết sách, phổ biến bài vở trên các phương tiện truyền thông, để trình bày chân lý hay những điều đạo lý cho người khác được am hiểu thêm về Chúa…Ngày nay, không kể rất nhiều giáo dân viết sách, dịch sách đạo, giáo lý và thần học, và phổ biến trên mạng Internet v.v..., người ta còn thấy ở nhiều nơi trên thế giới có những giáo dân, ngay cả nữ giáo dân và nữ tu làm giáo sư thần học, giám đốc chủng viện, giảng thuyết tĩnh tâm cho linh mục, tu sĩ, chủng sinh …

Hoặc chúng ta có thể được đặc sủng làm ngôn sứ, theo nghĩa là được ơn soi sáng để đưa ý kiến hoặc chỉ dẫn cho Hội Thánh hoàn vũ, hay cho Giáo Hội và cộng đoàn địa phương biết thánh Ý Thiên Chúa, mà hành động trong những hoàn cảnh phức tạp hay mới lạ bất ngờ…

Hoặc ta được đặc sủng tông đồ hăng say đi loan báo Tin Mừng cho người lương dân, nơi đô thị phồn hoa hay làng thôn nhỏ bé, ngay cả chốn thâm sơn cùng cốc, tại xứ sở mình hay tại những nước ngoại quốc xa xôi, để cho họ biết sự thật mà được cứu rỗi, hoặc đem họ vào Đạo Chúa.

Có khi ta còn được đặc sủng làm phép lạ, chữa bệnh tật nhờ đó làm cho người ta cảm nhận được Tình Yêu của Thiên Chúa (tr.405tt), mà tin Người hay trở lại với Người…

Hoặc được đặc sủng làm công việc phục vụ giáo xứ hay giáo hữu anh chị em mình, cũng như người ngoài, đặc biệt trong những việc từ thiện bác ái, chia sẻ… chẳng hạn cho những người khó nghèo, neo đơn, cô quả, tật bệnh, bị gạt ra ngoài lề xã hội như bệnh nhân phung hủi, Sida, HIV, v.v…; hay những trẻ em mồ côi, lang thang hè phố, bụi đời, "vì – có lời Chúa Giêsu nói – cho thì có phúc hơn là nhận." (Cv 20.35).

Chúng ta cứ ra sức làm việc trong Hội Thánh với tất cả khả năng mình. Dù chúng ta thấy mình bé nhỏ và thấp kém, bất năng bất tài. Chỉ cần dâng cho Hội Thánh và Chúa Giêsu những việc làm tầm thường, những bông hoa nho nhỏ thế cũng đẹp lòng Chúa rồi.[1]     Như vậy ở đây đã xin cả 7 ơn Chúa Thánh Thần (sẽ nói dưới đây).

[2]   Mời đọc : “Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai” và “Đức Giêsu đang sống”, của Cha Emilianô Tardif, HMTuấn phiên dịch.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài khác
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768