MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 91: Những Ơn Huệ Của Thần Khí
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 8-2016
B – NHỮNG ƠN HUỆ CỦA THẦN KHÍ  

Nguồn gốc các ơn huệ này

được tìm thấy ở lời tiên tri Isaia xưa báo rằng :

Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,

từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non (ám chỉ về Đức Giêsu).
Thần Khí ĐỨC CHÚA sẽ ngự trên vị này :
thần khí khôn ngoan và minh mẫn,
thần khí mưu lược và dũng mãnh,
thần khí hiểu biết và kính sợ ĐỨC CHÚA.” (Is 11.1-2).

Đang khi lời tiên tri của ngôn sứ Isaia gán những ơn huệ này cho Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai (tiếng Do Thái : Mêssia, nghĩa là được xức dầu và sai đến bởi trời để cứu nhân độ thế), thì truyền thống Hội Thánh coi các ơn huệ này được dàn trải trên tất cả các tín hữu, khi họ lãnh Bí tích Thanh Tẩy và nhất là Bí tích Thêm sức trên kia đã thuật, (xem Sách Giáo lý Công giáo, số 1303). Điều đó là tất nhiên vì nếu Đức Giêsu, Đấng Mêssia, là Đầu của Thân Thể mầu nhiệm (tức chúng ta, những kẻ tin), thì không thể nào Đầu có mà lại không tuôn trào xuống cho Thân Thể. (Rm 12.4tt; 1 Cr 12.27tt; Ep 4.7-11)

Và quả thật, Chúa Giêsu phục sinh đã lên trời và từ trời đã tuôn đổ Thánh Thần và các ân huệ của Người xuống trên môn đệ:

“Có lời Kinh Thánh nói : “Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù ; Người đã ban ân huệ cho loài người.”

Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất ? Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn.

Và chính Người đã ban ơn…(cho người ta đảm nhiệm những việc phục vụ Hội Thánh)… cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.” (Ep 4.8-13)

Trong bài giảng tiên khởi sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Phêrô cũng làm chứng về điều ấy :

“Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống : đó là điều anh em đang thấy đang nghe.” (Cv 2.32-33).

Để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và các ơn huệ của Ngài, ta tưởng chỉ có nhờ cầu nguyện và hai Bí tích Rửa tội và Thêm sức nói trên, mà quên rằng, khi ta Rước Lễ, ăn uống Mình Máu thánh Chúa Giêsu, thì cũng lãnh được như vậy, vì có lời Chúa Giêsu hứa rằng :

“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6.57)

Mà ta đã học trên kia mà biết rằng : khi ta “ăn Chúa” thì được sống nhờ Chúa, mà sống nhờ Chúa là sống nhờ Thần Khí của Chúa, hay nói khác đi : lãnh được Thần Khí / Thánh Thần và các đặc sủng cùng các ơn huệ của Thánh Thần chất chứa trong Mình Máu Thánh Chúa.

*

Ý Nghĩa của các ơn huệ ấy :

Đây là những ơn huệ thiêng liêng, siêu nhiên do Thánh Thần thông ban, không phải những ơn nhất thời người ta cầu khấn khi gặp sự gì cần kíp, nhưng là những ơn có mặt thường xuyên nơi những người vẫn giữ mình sống trong ơn nghĩa với Chúa. Và nhờ thế, các ơn ấy tác động giúp họ nhanh chóng nghe  theo những sự soi sáng của Thánh Thần, thi hành các nhân đức, và đạt sự thánh thiện.

Các Thiên thần, mỗi vị tượng trưng một ân huệ Thánh Thần, hào quang trên đầu ghi tên ân huệ ấy, và nơi tay cầm một vật biểu tượng gợi ý về ơn ấy.

 

Text Box: Các Thiên thần, mỗi vị tượng trưng một ân huệ Thánh Thần, hào quang trên đầu ghi tên ân huệ ấy, và nơi tay cầm một vật biểu tượng gợi ý về ơn ấy.

Thánh Thần là Đấng ban mọi ơn thiêng liêng; Ngài đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria được đầy ơn phúc và mọi nhân đức, để Người xứng đáng làm Mẹ Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người đầu thai trong dạ Mẹ, thì nay Ngài lại ban cho các tín hữu, nhất là những ai ăn Bánh Hằng Sống Giêsu, được đón nhận bảy ơn huệ của Ngài :

Ơn Khôn Ngoan,

Ơn Thông Hiểu,

Ơn Chỉ Bảo (Lo Liệu),

Ơn Sức Mạnh,

Ơn Suy Biết,

Ơn Đạo Đức,

Ơn Kính Sợ Thiên Chúa.

*

1.- Thứ nhất là Ơn Khôn Ngoan (Latinh : sapientia)

Ơn này giúp tâm hồn chúng ta tách ra khỏi thế giới vật chất xa hoa phù phiếm, để chỉ biết ‘ái mộ những sự trên trời’. Ái mộ những sự trên trời không phải là yêu chuộng những gì có ở trên trời, trên Thiên Đàng, chẳng hạn như vẻ đẹp, sáng láng, vinh quang, sự bất tử, hạnh phúc, v.v… vì ta đâu đã được lên đó để thấy mà yêu chuộng. Nhưng là yêu chuộng những sự gì thuộc về trên trời, thuộc về Thiên Đàng, mà thuộc về Thiên Đàng tức là thuộc về Thiên Chúa, song có cái hay là những sự ấy nay đã được Người ban xuống cho ta qua Chúa Giêsu, trong Hội Thánh : Ví dụ ơn được có Thiên Chúa là Cha và chúng ta là con thật sự của Người (1 Ga 3.1) ; hoặc được Chúa Giêsu yêu chúng ta đến nỗi đã chịu chết trên thập giá để đền tội chúng ta ; rồi ơn có Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho ta khỏi lạc vào đêm tối ; và được phép Thánh Thể, là thần lương nuôi sống ta mỗi ngày;  v.v…

Đó là ‘những sự trên trời’, song nay đã được ban xuống cho ta, mà ta phải ái mộ.

Vì yêu chuộng các sự đó, ta không còn quá để tâm để trí tìm kiếm những sự thế gian vốn thường là tạm bợ và chóng qua, như Thánh Phaolô khuyên bảo :

"Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, (tức là trên trời) nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.  Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới." (Cl 3.1-2) “Quả vậy, những sự vật hữu hình (của hạ giới) thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình (thuộc thượng giới) mới tồn tại vĩnh viễn.” (2 Cr 4.18)

Ở chỗ khác, thánh nhân còn thúc giục thực hiện một sự cởi bỏ mọi ràng buộc triệt để hơn nữa, đến mức hầu như thoát tục, vì ông tưởng Chúa sắp tái lâm rồi :

“Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này : thời gian như co rút lại. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có ; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc ; ai vui mừng, như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả ; kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang qua đi.”(1 Cr 7.29-31).

Những tâm hồn thanh thoát, luôn chỉ tìm kiếm Thiên Chúa như thế, họ như chim bay bổng trong không khí, như cá tung tăng lượn lờ dưới làn nước trong, họ như đắm mình trong mối quan hệ sâu xa, thân mật với Thiên Chúa cách ngọt ngào, dịu dàng khôn tả. Nhiều tín hữu tưởng lầm là sự chiêm niệm này chỉ dành để cho những ai sống ẩn dật, hay tu hành trong những dòng kín, lánh xa hồng trần và những lo toan sự đời. Chính vì hiểu lầm tai hại đó, mà biết bao tâm hồn bị chận đứng lại trong đà vươn lên Thiên Chúa. Kìa xem, bà Thánh Têrêsa Cả thành Avila là một người hoạt động phi thường, đã từng bôn ba khắp mọi nơi trong nước, dầy công lập mười mấy nhà dòng Kín, song lại là một tâm hồn chiêm niệm cao sâu, tâm hồn bà như mất hút trong Thiên Chúa. Rút từ kinh nghiệm của mình, bà đã viết và để lại cho Giáo Hội những cuốn sách dạy về sự chiêm niệm cao sâu, vươn lên tới đỉnh trọn lành, vì thế sau khi qua đời, bà đã được Giáo Hội không những tuyên thánh, mà còn phong lên bậc tiến sĩ Hội Thánh tức là thánh sư dạy về con đường trọn lành!

            Yêu những sự trên trời, không phải bảo ta ghét trần gian này đâu, đúng hơn ơn Khôn ngoan giúp ta biết yêu trần gian như là tạo vật của Thiên Chúa, sử dụng nó theo ý Chúa muốn, vì Thánh kinh cho biết Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp (St 1.31; Kn 1.14), cho dù sau tội của nguyên tổ, nó đã bị suy thoái, nhưng vẫn mong chờ được giải thoát và vào hưởng vinh quang muôn đời với ta (Rm 8.19-21)

Trong đời sống thực tế, ơn Khôn Ngoan này hướng dẫn các hành động của con người đi theo đường lối của Thiên Chúa. Nhờ có ơn này, người ta sẽ nhìn và đánh giá mọi sự - vui cũng như buồn, lạc thú hay khổ đau, thành công hay thất bại v.v… - theo quan điểm của Thiên Chúa, và biết chấp nhận tất cả với thái độ bình thản. Thành ra mọi sự, cho dù những sự tệ hại nhất, cũng được họ coi như có giá trị siêu nhiên, khác hẳn với sự khôn ngoan phàm tục của thế trần, chẳng hạn thế gian coi cảnh nghèo khó, hay cơn bách hại… là họa, thì họ coi là phúc. Và như thế ơn Khôn Ngoan sẽ đưa người ta đạt tới tình mến hoàn hảo.

Có ơn này, thì một tâm hồn nhỏ hèn, kém tài trí vẫn có thể sở hữu một sự thông hiểu sâu xa về các điều siêu nhiên. Lấy ví dụ Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một nữ tu Dòng Kín, chị không được học lớp thần học nào, vậy mà chị được Chúa Thánh Thần ban cho một sự thông biết khôn ngoan những sự trên trời và đường lối của Thiên Chúa một cách cực kỳ sâu sắc, và chị đã ghi lại cách riêng trong cuốn “Truyện một linh hồn”. Vì thế mà sau khi qua đời, chị đã được Giáo Hội tuyên thánh, và tuy còn rất trẻ mới 24 tuổi đời, cũng được tặng phong Tiến sĩ Hội Thánh như Mẹ Têrêsa lập Dòng.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài khác
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
Cn 3662: Mẹ Maria Dạy Từ Brazil Và Costa Rica (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768