MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 97 Hãy Đến Cùng Giuse !
Thứ Tư, Ngày 24 tháng 8-2016
BÀI LỜI CHÚA 97

Hãy ĐẾN cÙng Giuse !

Trích tóm tắt sách Sáng thế, ch.37-50

Cậu Giuse, con cưng của Tổ phụ Giacob, bị anh em ghen tỵ, lập mưu giết. May thay, nhờ người anh là Ruben thương tình, khuyên can các người kia đừng giết, nhưng bán Giuse cho đoàn lái buôn đi qua đó, cho cậu phải sang làm nô lệ bên xứ người. Trong cuộc đời lận đận, long đong bên đất khách, Giuse vẫn một mực trung tín thờ Chúa, nên được Chúa che chở ; hơn nữa còn giúp cho cậu được cất nhắc lên làm chức Tể tướng sang quí nhất bên Ai cập.

Được vậy là vì nhờ một lần kia, Vua Pha-ra-ô nằm mơ thấy bảy con bò mập, sau đó bị bảy con bò ốm ở dưới sông lên ăn thịt, rồi vua lại thấy bảy bông lúa mập, bị bảy bông lúa lép nuốt chửng. Không ai trong nước Ai cập giải được, kể cả các bậc quân sư, bác học, chiêm gia, phù thủy... Lúc ấy, có ông quan nhớ đến Giuse, liền tâu Vua cho gọi vào triều giải mộng.

Giuse được Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan và đã giải như sau:

-    Tâu Hoàng thượng, đó là điềm Chúa trên trời cho biết 7 năm tới sẽ được mùa, lúc đó Hoàng thượng thấy 7 con bò mập, 7 gié lúa mập. Khi 7 con bò gầy, 7 gié lúa lép lên nuốt chửng các cái trước, đó là sau 7 năm được mùa sẽ kế tiếp 7 năm mất mùa, hạn hán khủng khiếp chưa từng thấy trong nước. Xin Hoàng thượng cấp tốc đặt vị Thừa tướng tài giỏi lo thu các lúa thóc, ngũ cốc 7 năm được mùa, hầu khi đến 7 năm đói kém lấy ra mà phân phát cho dân.

Vua liền phán :

-    Còn ai tài trí, giỏi giang hơn nhà ngươi, vì chỉ có nhà ngươi giải được điềm mộng. Vậy Trẫm đặt nhà ngươi lên chức Tể tướng để lo làm việc ấy.

Quả nhiên xảy ra đúng như Giuse đã giải điềm mộng : sau 7 năm được mùa, là 7 năm đói kém, mất mùa khủng khiếp. Nhưng Giuse đã tích trữ trong các kho lớn đủ hết thóc lúa rồi, nên khi dân đói đến kêu xin Vua, Vua bảo họ :

-    Hãy đến cùng Tể tướng Giuse ! Ông ấy sẽ phát lúa gạo cho.

Nhờ đó dân khỏi chết. Ngay cả anh em của Giuse bên nước Ca-na-an cũng bị hạn hán, đói kém, nghe tin bên nước Ai cập có bán thóc lúa, liền kéo nhau sang mua. Sang đến nơi, Giuse tha thứ cho họ cái tội trước đây đã xử tệ với mình, lại còn phát cho tràn trề thóc lúa mang về.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ông Tể Tướng Giuse phân phát lúa thóc cho dân khỏi chết đói, đó là hình bóng Chúa Giêsu phân phát sự sống cho muôn người thế gian khỏi chết đời đời. Vua Pha-ra-ô nói với dân đang gặp nạn đói : “Hãy đến cùng Giuse !”, thì Chúa Cha cũng nói với mọi người : “Hãy đến cùng Chúa Giêsu !”. Vì sao ? Thánh Phaolô dạy :

“Vì ở trong Đức Giêsu – ngay tại thể xác – có tất cả sự sung mãn thần tính Thiên Chúa, (giàu có, phong phú vô cùng), và (anh em cứ đến với Ngài là) anh em sẽ được dư dật sung mãn (mọi sự)” (Col 2.9).

Cũng như ông Giuse, Chúa Giêsu đã tích chứa tất cả ơn cứu độ và mọi ơn phúc cho ta trong kho lẫm vô cùng bao la, rộng lớn là thân mình phục sinh vinh hiển của Ngài. Ta đến cùng Ngài, là được Ngài phân phát cho ta dư đầy mọi sự ! Giống như xưa dân đến cùng ông Tể tướng Giuse, được phân phát lúa thóc, ngũ cốc.

Thánh Phaolô trình bày về Chúa Giêsu và công trình cứu độ của Ngài đại ý như sau trong thư Rôma (3.21-26) : “Kể từ nay, không còn tùy vào lề luật, Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho ai tin vào Đức Giêsu Kitô, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại, đạo hay không đạo : hễ ai tin  vào Đức Giêsu Kitô, thì được xóa sạch tội, được kể là công chính cách dưng không. Hễ ai tin, thì được nhập vào trong Đức Giêsu, mà thông chia ơn nghĩa dư đầy của Ngài, vì trong Ngài, công cuộc cứu chuộc đã thực hiện xong rồi! Chỉ cần đến với Đức Giêsu với lòng tin là được Đức Giêsu phân phát cho ơn cứu độ, đầy tràn chan chứa.

*      Vậy vấn đề cốt tủy bây giờ cho hết mọi người là tìm cho được Đức Giêsu. Tìm được rồi, điều cần là tin vào Ngài, nhờ đó được nhập vào Ngài, vì kho lẫm tích tụ mọi ơn nằm trong thân mình Ngài, như Thánh Phaolô nói trên đầu bài.

Xin hỏi : Làm thế nào nhập vào trong Chúa được ? Vì Chúa thì ở trên trời, ta thì ở dưới đất.

Kinh Thánh đã nêu rõ cách thức để nhập vào thân mình Đức Kitô : đó là tin và chịu Bí tích Thánh tẩy ! Chính Đức Giêsu đã truyền lệnh cho các Tông đồ : “Hãy đi khắp thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu” (Mc 16.16). Rõ ràng Đức Giêsu gắn liền tin với chịu phép Rửa, nhờ đó được cứu khỏi chết và được sự sống đời đời. Bởi vì không có lòng tin, phép Thánh Tẩy chẳng có giá trị gì. Đúng vậy, nhờ tin và chịu Thánh Tẩy, ta được dìm vào trong sự chết với Chúa Kitô, để được cùng sống lại với Ngài, và bước đi trong một cuộc đời mới (Rm 6.3tt). Đây chỉ nhắc lại một điều chúng ta đã biết.

-   Có người nói : Sao dễ vậy ? Chỉ cần tin và chịu phép Rửa thôi sao ?

Đáp : Dễ vậy đó, đơn giản vậy đó. Chúa không đòi điều gì khác. Đến nỗi giả sử ai trong anh chị em tin Chúa tự đáy lòng và chịu phép Rửa vừa xong, chết ngay, thì lên thiên đàng thẳng cánh. Xem ra khó tin quá ! Vì từ trước đến nay, bên tai thường nghe dạy phải ăn chay hãm mình, tu luyện khắc khổ mới mong được vào thiên đàng! Cho nên giờ đây phải nhắc lại cái tích “anh trộm lành” trong Tin Mừng mà anh chị em đã biết, để cho anh chị em tin là thật. Bị xử tử đóng đinh tức là vì anh ta mắc bao nhiêu trọng tội, cướp của, giết người..., chẳng có giữ luật, lập công, đền tội, chẳng tu hành khắc khổ gì cả ! Tin Mừng gọi anh ta là “tên gian phi”. Ấy thế mà anh chỉ làm vỏn vẹn một hành vi tin Đức Giêsu vô tội, Ngài chính là Đấng Cứu Thế, Ngài không thể chết, Ngài sẽ vào Nước Ngài, và xin Ngài nhớ đến anh. Thế là Chúa liền hứa : “Hôm nay, anh sẽ lên thiên đàng làm một với Ta”. Đức Giêsu phong thánh cho anh ngay tại trận.

-   Có người lại hỏi : Chỉ cần tin chứ không cần giữ luật, đọc kinh, xem lễ, ăn chay, đền tội, tu trì khổ hạnh v.v… gì cả sao ?

Đáp : Nói một cách tuyệt đối là chỉ cần tin là đủ được cứu rỗi. Thánh Kinh đã xác quyết :

16 “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian đến đỗi đã ban  Con Một của Người, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng có được sự sống đời đời. 17Vì Thiên Chúa không sai Con đến trong thế gian, để xử án thế gian, nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu.” (Ga 3.16-17)

Nhưng bình thường bởi vì sau khi tin và được cứu chuộc, chúng ta còn tiếp tục sống ở trần gian, nơi đầy gian nan và cạm bẫy cám dỗ làm ta dễ sa ngã phạm tội, nên sau khi tin và chiu Thanh Tẩy và đã được nên công chính và sự sống rồi, thì cần phải giữ luật, đọc kinh, dự lễ, thi hành các việc đạo đức v.v… để bảo vệ và củng cố sự sống đã lãnh được. Cả điều này nữa, chúng ta cũng đã học rồi, nhưng cứ nhắc lại vì những điều chúng ta học hỏi đây quá mới mẻ, khác với những gì đã thường được nghe dạy từ xưa, do đó phải nói đi nói lại mới mong ghi tạc vào lòng được !

Ta phải cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa  tốt lành vô cùng. Phải ca ngợi Chúa vì Chúa bày ra một cách cứu rỗi ta thật diệu kỳ. Cuộc đời ta chẳng nên lo việc gì khác, ngoài việc tìm Chúa, tin Chúa, tin tự đáy lòng, gắn bó và theo Chúa, trông cậy vào một mình Chúa về hết mọi sự.

Là người Công giáo, chúng ta đã chịu Phép Rửa một lần rồi, không cần chịu lại nữa, chỉ cần làm Đức tin sống động lại như mới.

Tích truyện

Bên nhà hàng xóm, có một người đang hấp hối trên giường bệnh. Mọi người cùng vợ con ông ta đứng quanh giường để dò ý xem ông ra làm sao, vì bác sĩ nói giờ cuối cùng đã đến. Thình lình, người hấp hối mở mắt nhìn mọi người cách ngạc nhiên pha lẫn ngờ vực, sợ sệt, rồi ráng hết sức thốt ra vài tiếng vô nghĩa :

-   Ái úi ! Ái úi !

Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu ra sao, không biết ông ta định trối trăng điều gì, thì ông ta lại lắp bắp, chân tay quờ quạng :

-   Ái úi ! Ái úi !

Mãi một lúc sau, đoán được ý chồng, chị vợ chạy lại bên cái tủ lớn, lục lạo một hồi, tìm được chìa khóa giấu kỹ và mở tủ, lấy ra một cái túi bằng vải thô, buộc chặt, rồi mang đến cho chồng. Té ra, chị hiểu người hấp hối đòi lấy cái túi đưa cho ông ta. Đó là vật mà ông ta cố đòi cho kỳ được trong phút cuối cùng. Suốt đời chỉ lo tìm kiếm, nhặt nhạnh cho thật nhiều tiền, tích trữ bạc vàng cho đầy cái túi đó... Ông ta thò tay vào cách thèm thuồng, rồi lôi ra vàng, bạc, nhẫn, xuyến, tiền... nhưng chúng luồn qua khe tay, không sao nắm lại được... Ông ta mân mê sờ mó những vàng bạc, tiền của yêu quí..., chúng rớt lung tung, quanh mình ông, trên giường, cả trên thân thể gầy trơ xương của ông...

Mặt ông bỗng co rút lại trông ghê sợ. Ông ta cố ôm ghì lấy cái túi vào ngực, rồi tắt thở, không có một lời nào trối lại với người nhà để tỏ lòng thương yêu, nhớ tiếc... Trên giường rải rác những vàng bạc, đá quí và chỉ còn trơ ra cái thây ma lạnh lẽo...!

Có lời Đức Giêsu dạy trong dụ ngôn “Người phú hộ ngu ngốc” : “Đồ ngốc! Hôm nay ta đòi ngươi trả lại hồn ngươi cho Ta, thì mọi của cải ngươi thu tích kia sẽ thuộc về ai ? Như thế đó, thật ngu ngốc cho kẻ chỉ lo chất kho tàng đời này mà không biết làm giàu cho mình nơi Thiên Chúa” (Lc 12.20-21)

 

 

¯¯¯

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài khác
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768