MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 100: Tin Thì Được Sạch
Thứ Tư, Ngày 24 tháng 8-2016
BÀI LỜI CHÚA 100

Tin thì đưỢc sẠch

Trích sách 2 Các Vua, ch.5

Có ông Naaman là kiện tướng bách chiến bách thắng của vua xứ Aram, nhưng ông lại mắc bệnh cùi. Vợ Naaman có một đầy tớ gái là người Israen. Nó nói với bà chủ :

-    Ôi, nếu đức ông mà đến cùng vị tiên tri E-li-sa, đất Israen, ắt ông ấy sẽ trừ bệnh cùi cho.

Nghe lời, Naaman lên xe, trẩy đến đất Israen, xin gặp vị tiên tri. Nhưng E-li-sa không ra tiếp, chỉ sai tiểu đồng ra bảo :

-    Ông hãy đi tắm 7 lần trong sông Yorđan, thì ông sẽ được sạch.

Tưởng vị tiên tri khinh mình, Naaman tức giận nói :

-    Kìa, ta cứ đinh ninh là hắn sẽ trịnh trọng đi ra, rồi đứng trước mặt ta mà kêu khấn Danh Chúa Yavê của hắn, đoạn giơ tay trên chỗ bệnh cùi của ta mà trừ bệnh. Chứ hắn đã không thèm ra gặp ta, còn bảo ta đi tắm ở sông Yorđan. Há nước sông Yorđan lại sạch hơn nước các sông ở xứ ta sao ?

Thế là ông tức tối quay ra đi về. Thấy vậy, bầy tôi ông khuyên can :

-    Chao ôi ! Giả như tiên tri đã ra cho ngài một điều kiện khó khăn nào khác, há ngài lại không làm ư ? Đằng này, tiên tri chỉ nói đi tắm và ông sẽ được sạch ?

Thấy có lý, Naaman nghe theo, đi tắm bảy lần trong sông Yorđan đúng theo lời người của Thiên Chúa truyền và ông đã được sạch bệnh cùi, da thịt ông trơn tru, mịn màng như da thịt một trẻ nhỏ.

Ông đã trở lại gặp tiên tri mà tạ ơn, cùng tôn vinh Thiên Chúa của Israen.

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !


Suy niệm Lời Chúa

Tích truyện trên đây trong Cựu Ước, thường được Giáo Hội coi như hình bóng chỉ về Phép Rửa : Nước sông Yorđan, tượng trưng cho nước giếng Rửa tội, tẩy sạch tội lỗi bám vào tâm hồn ta như phung hủi. Thoạt đầu, tiên tri bảo ông Naaman phải đi tắm ở sông Yorđan, nhưng ông không chịu vì nghĩ rằng nước sông ở xứ Aram của ông tốt hơn, tắm hoài mà đâu có hết bệnh. Nhưng ông đâu có biết rằng : không phải tự bản chất nước sông rửa ông sạch bệnh phong cùi, song là chính ơn Thiên Chúa, mà lòng tin và sự vâng phục làm Chúa ban xuống cho người ta được khỏi bệnh.

Cũng giống như một lần kia, khi dân Do thái đi trong rừng vắng, vì họ phàn nàn trách Chúa, nên bị phạt bị rắn độc cắn chết nhiều người. Họ chạy đến kêu cầu ông Môsê. Ông liền đến xin Chúa giúp. Chúa bảo ông đúc con rắn đồng, rồi cắm trên một cái gậy và dạy : “Hễ ai nhìn lên rắn đồng, thì sẽ được khỏi”. Quả đã xảy ra đúng như thế. Con rắn đồng vô tri đó làm sao chữa bệnh, chính quyền phép Chúa mới chữa cho ai vâng lời đem lòng tin mà nhìn lên nó, cái nhìn biểu lộ lòng họ tin vào quyền phép và lòng nhân từ của Chúa.

Tích ông Naaman được rửa sạch phung hủi trong nước sông Yorđan, dù được coi là hình bóng Phép Rửa tội Công giáo, song nó mới chỉ nói tới khía cạnh rửa sạch mà thôi, chưa nói đến quyền lực biến đổi bên trong con người. Một sự tái sinh, một cuộc đời mới bắt đầu. Đứa bé mới sinh, chẳng phải nó bắt đầu một cuộc đời mới đó sao ?

1/  Đến đây, mỗi người chúng ta có lẽ sẽ tự hỏi : Tôi đã được tái sinh chưa, đã được biến đổi tâm hồn chưa ?

Đáp : Theo nguyên tắc, ai đã chịu phép Rửa tội rồi, được coi như đã tái sinh. Còn xét bề trong : thì còn tùy, nếu hết lòng tin, thì Phép Rửa ấy tái sinh. Còn nếu chỉ lãnh nó như một nghi lễ, một thủ tục trong đạo mà không có lòng tin, thì chưa được tái sinh. Nghi lễ bề ngoài suông không có tác dụng biến đổi tấm lòng bên trong : con người cũ nơi họ vẫn tồn tại, với đủ thứ tính hư, nết xấu, do tội lỗi thống trị,  đáng lẽ đã phải bị hủy diệt (x. Rm 6.6), để con người mới được sinh ra, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” (Ep 4.24).

Cứ nghĩ mà xem : ơn tái sinh làm ta nên con cái Thiên Chúa ; mà con thì phải giống Cha, phải tốt lành, chính trực, hiền từ, nhân hậu, thương người, bác ái, tiết độ, bình an..., nói tóm, như Đức Giêsu dạy phải : “nên hoàn thiện như Cha ở trên trời của anh em là Đấng hoàn thiện” (Mt 5.48)./Khi chịu Phép Rửa, là Chúa Cha ban Thần Khí của Người xuống trong ta. Thần Khí ở trong ta như một thứ nhựa sống, phát sinh ra hoa quả tốt lành, như Kinh Thánh nói : “Hoa quả của Thần Khí (phát sinh) là : mến yêu, vui mừng, bình an, đại lượng, nhân hậu, tốt lành, tín trực, hiền từ, tiết độ...” (Gal 6.22-23).

 Nhưng nếu ta chịu Phép Rửa chỉ như lãnh nhận một nghi thức bên ngoài, thì không có Thần Khí tác động sự biến đổi, bởi thế ta vẫn nguyên si là con người xác thịt như cũ, nó xúi ta trổ sinh ra toàn hoa dữ quả độc, như đoạn Kinh Thánh trên nói tiếp: “Các việc xác thịt phát sinh ra là : dâm bôn, ô uế, phóng đãng, tin vơ thờ quấy, mê tín dị đoan, hằn thù, không tha thứ, ghen tuông, nóng giận, đánh nhau, chia rẽ, ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt, cờ bạc và các điều xấu xa khác giống như vậy...” (Gal 5.19-21).

2/  Tại sao có tình trạng tồi tệ ấy ?

Tại ta chưa hiểu đúng về Phép Rửa, do đó ta chịu Phép Rửa không nên, hay chỉ lãnh nhận như một thủ tục vào đạo. Trường hợp này thường gặp nơi những người bị bó buộc hay miễn cưỡng theo đạo để lấy vợ lấy chồng. Cho nên người vợ hay chồng ấy nên học mấy bài đây về phép Rửa mà cải thiện tình trạng, vì vẫn chưa quá trễ. Cũng xin đưa ra cùng một lời mời như trên cho những ai là người đạo gốc, được Rửa tội từ khi mới lọt lòng mẹ, mà nếu khi lớn lên họ không ý thức cũng như chẳng sống Phép Rửa tội, tức là không giữ các điều kiện cần thiết, cách riêng đức tin, để được đổi mới tận gốc rễ tâm hồn. Kinh Thánh gọi việc này là “đổi trái tim”, theo lời Thiên Chúa hứa : “Ta sẽ cất tấm lòng đá khỏi thân mình các ngươi. Ta sẽ thay vào đó một trái tim bằng thịt” (Edêkiên 36.26).

Nghĩa là Thiên Chúa cất tấm “lòng đá” cứng cỏi, lạnh lẽo, vô tâm, vô cảm của ta, và ban cho ta một trái tim mới “bằng thịt” nghĩa là mềm mại, ngoan ngoãn tuân giữ các lời dạy của Thiên Chúa, và biết rung cảm yêu thương người đổng loại, nhất là những người nghèo khó, hoạn nạn…. Nhưng xin lưu ý đến chữ Ta” trong lời tiên tri, nó có ý nói chính Thiên Chúa làm việc ấy : Tự sức nỗ lực của loài người không thể làm được, cho dù khoa tâm lý hay kỹ thuật giáo dục tân tiến mấy của xã hội loài người cũng không làm được.

3/  Vậy phải làm gì để được tái sinh ?

Ông Naaman làm gì để được sạch bệnh cùi ? Các người Do thái bị rắn lửa cắn làm gì để khỏi chết vì nọc độc của rắn ? Anh chị em thử nói đi [... Xin dành vài phút cho anh chị em nói.. Sau khi mọi người nói rồi, thì…] Ai nói như thế này là trúng : Ông Naaman lấy lòng tin mà đi tắm 7 lần ở sông Yorđan. Và dân Do thái thì lấy lòng tin mà ngó lên rắn đồng. Còn nếu ai chỉ nói : ông Naaman đi tắm 7 lần ở sông Yorđan, dân Do thái nhìn lên con rắn đồng ; thì kể là tạm đúng, song không đầy đủ, vì cái cần nhấn mạnh là lòng tin khi làm các việc ấy.

Áp dụng cụ thể cho ta : Đa số anh chị em có mặt đây đều đã chịu phép Rửa từ lúc mới sinh, nhưng nếu xét rằng mình đã không ý thức và không sống đúng những đòi hỏi của phép ấy ; đàng khác vì không thể lãnh nhận lại lần nữa, vậy chỉ còn có việc là làm sống lại phép Rửa Tội, hay chịu Rửa Tội lại cách thiêng liêng…

Việc ấy làm như thế nào ?

Trong Sách Tin Mừng thánh Mác-cô, chúng ta nghe thuật rằng : Có người chạy lại qùi xuống bái lạy Chúa Giêsu mà hỏi Ngài: “Lạy Thầy tốt lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm cơ nghiệp?” Chúa Giêsu nói với người ấy: Anh biết (là phải giữ) các giới răn….. Người ấy nói với Ngài: “Thưa Thầy, mọi điều đó tôi đã giữ từ thuở bé". Chúa Giêsu nhìn người ấy đem lòng yêu mến, mà bảo rằng: “Anh chỉ thiếu một điều: đi đi! có gì thì đem bán mà cho kẻ khó, và anh sẽ có một kho tàng trên trời, đoạn hãy đến theo Ta!” (10.17-22)

Chúng ta đã có câu trả lời : “Hãy đến theo Đức Giêsu”. Thời đó, Đức Giêsu đòi những ai theo Ngài phải bán hết và bỏ mọi sự để theo Ngài, vì đi theo Ngài làm tông đồ truyền giáo lưu động nay đây mai đó để rao truyền Nước Thiên Chúa, làm sao mang theo tất cả những thứ lỉnh kỉnh được ? Ngày nay, đi theo Chúa thực ra đơn giản hơn nhiều. Không đòi bạn phải bán gia tài sản nghiệp, cũng không đòi bạn bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ chồng, bỏ con bỏ cái, bỏ công ăn việc làm. Không đòi bạn trước đó phải sắp xếp đời bạn lại cho ngay đường thẳng lối ; không đòi bạn phải chỉnh đốn việc gia đình có lẽ đang lộn xộn. Ngay cả cũng chẳng bắt bạn trước đó phải bỏ những tập quán xấu đang làm bạn xa Chúa, hay làm mất lòng Chúa. Chỉ đòi bạn hãy đến và theo Chúa. Trong Tin Mừng cũng cho biết như vậy : người thu thuế tội lỗi, cô Maria Mađalêna gái điếm trong thành, người phung cùi, người mù, người bất toại, người đàn bà phạm tội ngoại tình..., họ đã đến với Chúa Giêsu như họ đang trong tình trạng của họ. Cứ đến với Chúa như thế, hết lòng và tận đáy lòng tín nhiệm vào Đấng Cứu độ, chính Người sẽ có cách biến đổi bạn.

Thật là đơn giản ! Chính vì đơn giản quá mà người ta ngờ vực. Người ta cứ tưởng phải trèo non lặn suối, tìm thày học đạo, phải khổ công ăn chay nằm đất, tu thân luyện tánh... Điều duy nhất nhờ đó bạn sẽ được cứu thoát, đó là tin vào quyền năng của Đức Giêsu, đi theo Ngài là vị Cứu Chúa độc nhất, là vị cứu độ của chính linh hồn của bạn.

Nhưng coi chừng, giống trong câu truyện Tin Mừng trên đây kể tiếp : Người ấy sầm mặt xuống vì lời đó mà bỏ đi buồn rầu, vì anh ta có nhiều của”, người thanh niên đó đã hụt mất hạnh phúc đời mình, thì Bạn cũng có thể từ chối Chúa mà hụt mất cơ hội ngàn vàng là hạnh phúc đời mình như vậy, chỉ vì bạn có nhiều cái xấu xa muốn giữ không muốn bỏ, mà chính những cái đó là những cái Chúa muốn bạn bạn bán đi, chứ không phải bán tài sản, và vì không muốn bỏ chúng, mà bạn sẽ từ chối không tin và đến theo Ngài.  

Những cái xấu xa bạn không muốn bỏ đó là những cái gì? Có thể là ý riêng, sở thích, những thói quen xấu, những thú vui giấu diếm tội lỗi, những mối tình vụng trộm làm gia đình mình tan vỡ, những cách làm ăn phi pháp, trái lương tâm, làm hại môi trường, làm hại sức khỏe người khác, v.v… và v.v…

Tích truyện

Phóng sự của Nguyễn Ngọc Hà ghi lại chuyện này : “Một số gia đình khá giả đã thưởng cho con cái một chuyến đi du lịch nước ngoài để xả hợi sau mùa thi…trong số đó có Minh Anh, cô tâm sự : “Lần này ra nước ngoài… nhìn tiến bộ ở xứ người để thấy rằng mình cần làm gì cho đất nước, mà thiết thực nhất là không xả rác bừa bãi nơi công cộng, không nói to, phải xếp hàng khi mua vé xem phim hay bất cứ trường hợp nào cần”.

Mai Hân, một bạn nữ khác bổ sung : “Ở nước ngoài, chuyện xếp hàng, không xả rác nơi công cộng… là bình thường, nhưng ở nước mình, chuyện sống tạp nham, chen lấn mất trật tự lại là bình thường. Mong sao chuyến đi này tôi tự mình nâng cao ý thức để xã hội bớt đi một người làm bẩn môi trường cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng !” (Tuần báo Công giáo & Dân tộc, số 1968, tuần lễ 01 đến 07-8-2014, tr.36)

 

 

 

ÑÑÑÑÑ

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Carmelo! Carmelo! (8/30/2016)
Cảm Nhận Của Giáo Lý Viên Bùi Chu Khi Hành Hương Đức Mẹ Lavang Quảng Trị (8/29/2016)
Cn 3671: Tạ Ơn Mẹ Cứu Con Trong Trại Tù Cải Tạo (8/28/2016)
Cn 3669: Mẹ Fatima Thánh Du Chữa Lành Cho Tôi (8/26/2016)
Cm 3668: Tạ Ơn Mẹ Đã Cứu Sống Con (8/26/2016)
Tin/Bài khác
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Thơ Kính Mừng Mẹ Trinh Vương (8/22/2016)
Cn 3664: 54 Ngày Cầu Nguyện Chuỗi Mân Côi Cho Hoa Kỳ Và Việt Nam (8/22/2016)
Đức Ma-ri-a Nữ Vương – Lễ Nhớ (8/22/2016)
Cn 3663: Lời Mẹ Maria Dạy Từ Nước Ấn Độ, Á Châu (8/21/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768