MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 93: 4.- Thứ Tư Là Ơn Sức Mạnh (fortitudo).
Thứ Tư, Ngày 7 tháng 12-2016
4.-  Thứ tư là Ơn Sức Mạnh (fortitudo).

Khi nhận được Sức Mạnh từ trời cao, chúng ta có can đảm vượt qua mọi chướng ngại và khó khăn, chịu đựng đau khổ và cực nhọc xảy tới lúc phải tuân giữ luật Chúa, lúc thi hành các bổn phận người Kitô hữu ; và có sức mạnh lướt thắng các tấn công của kẻ thù ; tránh mọi cám dỗ của thế gian và mưu ma chước quỉ hằng rình chực sập bẫy các linh hồn.

Ơn ấy ban cho ta bền chí kiên trung trong đời sống đạo đức; thi hành cho đến cùng những gì ta phải làm chứ không bỏ cuộc ; chu toàn chức vụ hay nghĩa vụ của đấng bậc mình : chẳng hạn một giáo viên hay giáo sư, sẽ được ơn sức mạnh để giảng dạy cho tốt ; học sinh hay sinh viên sẽ được ơn để học hành chăm chỉ ; vợ chồng, để sống đạo nghĩa phu thê cho tròn ; người góa chồng hay góa vợ, để biết sống hoàn cảnh mới cô đơn và khó khăn của mình ; v.v…

Và ơn này cũng sẽ giúp ta làm chủ các dục vọng, không sống theo những thúc đẩy của bản năng, thắng những xu hướng xấu của xác thịt mình, khiến ta sẽ tránh được biết bao ân hận day rứt vì đã làm những việc lỗi lầm… đưa đến những hậu quả đắng cay, nghiệt ngã…

Ơn Sức Mạnh làm cho ta kiên nhẫn chịu đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, nâng đỡ ta trong những lúc thất bại, vui lòng chấp nhận những thử thách của đời sống, chẳng hạn khi bị mất người thân yêu do cái chết xảy đến hay do bị phụ bạc, song biết coi những đau khổ, thử thách đó như những quà tặng của Thiên Chúa.

  Ơn ấy làm ta lướt thắng sự thờ ơ trong việc phục vụ Thiên Chúa, và nhất là ban cho ta có khả năng thực hành các nhân đức một cách anh hùng. Chẳng phải Sức Mạnh thần linh đã làm cho Kitô hữu có thể “ghét mạng sống mình ở đời này” như Chúa Giêsu đòi hỏi (Ga 12.25) ? Và có thể :đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.” (5.39-42).

Th.Phaolô mô tả ơn Sức Mạnh thần linh ấy :

“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ? […] Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng : cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.” (Rm 8.35-39)

Đặc biệt, Ơn Sức Mạnh đây khiến các tín hữu thà chết chẳng thà bỏ đạo hay chối Chúa : “Có những người bị tra tấn mà không muốn được giải thoát, để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn. Có những người phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù ; họ bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm ; họ phải lưu lạc, mặc áo da cừu da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ ! Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong hang hốc và hầm hố...” (Dt 11.35-38)

Ơn Sức Mạnh cách riêng giúp ta dạn dĩ làm chứng cho Chúa, hăng hái bước đi lo việc tông đồ truyền giáo… và nếu cần, dám hy sinh mạng sống đổ máu mình ra, giống như các thánh Tông đồ ngày xưa, sau khi được Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ban sức mạnh cho vậy (Cv 1.8).

Ngày nay, ơn Sức Mạnh giúp ta can đảm không vì nể mà dám phản đối những ai chủ trương sai lầm, gieo rắc tà thuyết hay tệ nạn xã hội, dù có thể vì thế bị mất quyền lợi hay mất tiếng tăm, nhớ lời Th. Phaolô tuyên bố : “Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.” (Gl 1.10). 

5.- Thứ năm là Ơn Suy biết (scientia)

Nhờ ơn huệ này của Chúa Thánh Thần hướng dẫn, trí khôn nhân loại có khả năng suy xét đúng đắn những chân lý đức tin, phê phán đúng mức về những sự vật trần thế, và biết chúng có liên hệ gì với sự thánh thiện và với cuộc sống đời đời. Nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, ta mới nhận thấy sự trống rỗng hay tạm bợ mau qua của những vật thụ tạo, nhờ vậy, ta sẽ biết sử dụng các sự vật thụ tạo cách đúng đắn và thánh thiện ; thay vì coi những sự vật ấy là những chướng ngại, ta lại sử dụng chúng như những khí cụ giúp kết hiệp với Thiên Chúa.

Ơn Suy Biết cho phép ta nhìn mọi hoàn cảnh của đời ta một cách như Thiên Chúa nhìn. Nhờ ơn này, ta có thể biết được Thiên Chúa nhắm mục đích gì trong đời ta, và Người đặt ta trong những hoàn cảnh riêng biệt vì lý do nào. Ơn Suy Biết mà Chúa Thánh Thần ban cho ta rất thực tế. Cụ thể là biết chính xác cái gì mình phải làm ở đây, giờ này, để Thiên Chúa được vui lòng. Biết điều gì Thiên Chúa đòi hỏi và điều gì Người ghét bỏ, biết tìm kiếm cái gì và chạy trốn cái gì.

Không có ơn huệ này, tầm nhìn của ta sẽ có nguy cơ lệch lạc, vì bóng tối che mờ trí khôn ta. Những bóng tối ấy từ đâu đến ?

        Từ bản chất suy đồi của bản thân ta.

        Từ những thành kiến cũng như những tư tưởng phàm tục của thế gian xúc xiểm, dễ làm lung lạc những đầu óc ngay thẳng song thiếu kinh nghiệm.

        Từ tác động lén lút song quỷ quyệt của Satan là Trùm bóng tối và lường gạt.

Ơn huệ này giúp cho đức tin được có thêm ánh sáng để biết tránh những sai lầm ; được soi sáng và giải tỏa những hoài nghi để sự thật được tỏ rõ, và được thấy rằng thế gian đang ở trong tối tăm và vướng mắc vào những sai lầm thảm hại, đã lôi cuốn biết bao nhiêu tâm hồn vào trong lầm lạc của nó.

Thánh Phaolô ám chỉ ơn huệ này khi viết :

“Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng ; mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối…” (Ep 5.8-11)

 Ơn Suy Biết ấy phát sinh những hiệu quả có giá trị rất lớn cho việc thánh hóa linh hồn : nào sự biết nhìn vào tình trạng tâm linh của linh hồn, nào khả năng phân biệt đâu là những soi sáng của ơn Chúa, đâu là những thôi thúc của ma quỉ; được lòng dứt khỏi mọi quyến luyến những sự vật chất, biết hối hận vì đã để cho những sự vật ấy cản bước tiến đến Thiên Chúa.

Cuối cùng, ơn ấy ban cho người ta một cảm thức đức tin (sensus fidei), nghĩa là một sự bén nhậy gần như một bản năng thần linh để cảm thấy điều gì đó có phù hợp với đức tin và luân lý của đạo hay không, mặc dù người đó chưa từng trải qua một trường lớp thần học nào.

Lấy ví dụ : trước một cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, khi nhìn thấy biết bao kết quả tốt lành như là : hàng triệu người hối cải ăn năn, cải thiện đời sống, còn người lành thêm đạo đức thánh thiện, hăng hái làm việc tông đồ truyền bá đức tin, rồi hàng hàng lớp lớp các bạn trẻ nam nữ từ bỏ các hứa hẹn của tương lai để theo đuổi ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ v.v…, thì người có cảm thức đức tin bén nhậy nhận thấy đúng như Chúa Giêsu dạy : “Xem quả biết cây, cây xấu không thể sinh quả tốt” (Mt 7.18,20), liền nhìn nhận tính cách siêu nhiên từ trời của sự kiện hiện ra ấy ngay, thay vì thái độ lừng khừng, nhút nhát, thụ động, chỉ biết đợi khi nào Hội Thánh công nhận thì cúi đầu vâng lời chấp nhận. Đã hẳn việc nhìn nhận nói đây chỉ là chuyện riêng tư của cá nhân, không hề dám đi trước phán quyết của giáo huấn quyền Hội Thánh.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tứ Ân (12/8/2018)
Xin Vâng (12/8/2018)
Giờ Ân Huệ Do Mẹ Maria Ban Cho: 8 Tháng 12 (12/8/2018)
Trái Tim Mẹ Toàn Thắng (12/20/2016)
12 Tháng 12 Lễ Ðức Mẹ Guadalupe (12/12/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Giờ Ân Phúc Hàng Năm Vào Ngày 8/12, 12pm-1pm (12/8/2018)
Nữ Vương Vô Nhiễm (12/8/2018)
Câu Đối Mẹ Vô Nhiễm (12/7/2016)
Tin/Bài khác
Đóa Vô Nhiễm (12/8/2018)
Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang (12/8/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2016 (12/8/2018)
Đóa Hoa Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2018)
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Anthony Trung Thành (12/8/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768