MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 96: Những Hoa Quả Của Thần Khí (phan #2)
Thứ Tư, Ngày 7 tháng 12-2016
- Thề thốt, đoan hứa là một chuyện, giữ lời thề hứa là một chuyện khác, vì thế không lâu sau, dân Israen đã sớm quên lời thề hứa (mời đọc đoạn sách Thủ Lãnh 2.11tt). Rồi những thời sau đó, dù được các tiên tri Chúa sai đến nhắc nhủ, khuyên bảo và ngay cả loan báo những hình phạt …, họ cũng chẳng thèm đếm xỉa, cứ liên tiếp vi phạm các điều kết ước càng ngày càng nặng nề, cách riêng điều luật quan trọng nhất đã nêu trên : Họ thờ đủ mọi thứ tà thần của dân ngoại bang, khiến Thiên Chúa nổi cơn ghen tuông – tức là một cách nói theo kiểu loài người, có ý bảo Thiên Chúa không bằng lòng vì dân chúng đã không chung thủy thờ một Chúa, như “gái chính chuyên chỉ có một chồng” – và Thiên Chúa đã bừng bừng thịnh nộ đánh phạt họ khủng khiếp : nước mất, nhà tan, đền thờ bị triệt hạ, và từ vua quan chí thứ dân phải đi lưu đày và làm nô lệ…

Những sự kiện này các sách Thánh ghi chép đầy đủ, không thể thuật lại hết ở đây. Chỉ mời nghe một đoạn sách Đệ Nhị Luật, trong đó ông Môsê cảnh báo dân Israen :

“Giữa anh em, đừng có người nào, nam hay nữ, đừng có dòng họ hay chi tộc nào hôm nay trở lòng với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, mà đi phụng thờ các thần của những dân tộc ấy. […]

Nếu kẻ nào làm thế thì …. bấy giờ cơn giận và lòng ghen tương của ĐỨC CHÚA sẽ bốc lên phạt người ấy, tất cả lời thề nguyền (đã ghi) chép trong sách này sẽ đổ xuống trên nó, và ĐỨC CHÚA sẽ xoá tên nó không còn dấu vết trong thiên hạ. ĐỨC CHÚA sẽ tách nó ra khỏi mọi chi tộc Ít-ra-en, cho nó phải mang hoạ, chiếu theo mọi lời thề nguyền của giao ước (đã ghi) chép trong sách Luật này.

Khi thấy các vết thương của miền đất này và những bệnh tật ĐỨC CHÚA giáng xuống trên đó, thì thế hệ tương lai, tức là con cái anh em đứng lên sau anh em, và người nước ngoài đến từ một miền đất xa xôi, sẽ nói : ‘Cả miền đất chỉ là diêm sinh, muối và lửa, không ai gieo vãi, không chi nảy chồi, không cọng cỏ nào mọc lên, giống như cảnh tàn phá ở Xơ-đôm, Gô-mô-ra, Át-ma và Xơ-vô-gim, những thành mà ĐỨC CHÚA đã phá đổ trong cơn thịnh nộ và lôi đình của Người.’ Và mọi dân tộc sẽ nói : ‘Vì sao ĐỨC CHÚA đã xử như thế với miền đất này ? Vì sao cơn thịnh nộ lớn lao này đã bừng cháy ?’ - Người ta sẽ trả lời : ‘Ấy là vì họ bỏ Giao Ước của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông họ, Giao Ước Người đã lập với họ, khi Người đưa họ ra khỏi đất Ai-cập." (Đnl 29.17-24)

Đọc những câu Thánh Kinh trên không phải để hù dọa, nhưng cốt ý cho thấy Thiên Chúa, tuy vốn rất mực yêu thương và từ tâm, nhưng cũng là Đấng công bằng chính trực vô cùng, Người thưởng phạt công minh, kẻ có tội, kẻ bất trung bị phạt, kẻ có công, kẻ trung thành được thưởng.

*

Bây giờ chúng ta đã hiểu : Chính vì dân Israen đã bất trung, nên Thiên Chúa dự trù một Giao Ước Mới :

 Này sẽ đến những ngày Ta kết (…) một Giao Ước mới, không phải như Giao Ước Ta đã kết với cha ông chúng…chúng đã hủy bỏ Giao Ước của Ta mặc dù Ta là Chúa tể của chúng. Vì này là Giao Ước Ta sẽ kết với Israen sau những ngày ấy, Ta sẽ đặt luật Ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim chúng, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta.” (Gr 31.31-33)

Đó là Thiên Chúa báo trước về Giao Ước mới và vĩnh cửu, mà Thiên Chúa sẽ sai Chúa Giêsu đến trần gian để thiết lập, khi Đức Giêsu phó mình chịu tế sát trên thập giá, lấy chính Máu của Người đổ ra mà ký kết.

Và Sách Tin Mừng Luca đã ghi lại việc Đức Giêsu lập Giao Ước mới ấy như sau :

Hôm trước ngày chịu tử nạn, trong bữa Tiệc Ly "Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến (hiến tế của) Thầy." Và  tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là Giao Ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em"… "và cho muôn người được tha tội." (Lc 22.19-20; Mt 26.28)

Phía Thiên Chúa, vốn là Đấng rất mực trung tín, Người luôn giữ đúng lời cam kết sẽ tha tội và ban các phúc lộc cho loài người chúng ta.

 Phía loài người, khi chúng ta chịu phép Rửa Tội, chính là lúc ta ký kết giao ước với Chúa.

Vậy thử nhớ lại xem ta đã thề hứa và cam kết những gì? Từ bỏ Satan và mọi việc quyến rũ của nó, và một lòng tin Chúa và giữ các lề luật Chúa truyền. Vậy trong cuộc đời, chúng ta có giữ các điều khoản Giao Ước đã ký kết khi ấy không ?

Không cần nói đến việc từ bỏ Satan, chỉ lưu ý việc tin Chúa và giữ các lề luật Chúa truyền, thì thấy tất cả đã được ghi chép trong sách Thánh Kinh ! Cách riêng điều khoản quan trọng nhất này mà Đức Giêsu nhắc lại trong Tin Mừng :

"Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy." (Mt 22.37-40).

Ở đây để sang một bên điều răn thứ hai là yêu tha nhân, để nhấn mạnh cách riêng đến giới răn trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa, vì thấy rất nhiều người tín hữu Công giáo – cách riêng giới phụ nữ – thường hay yếu lòng mà vi phạm bởi tin vơ thờ quấy, mê tín dị đoan :

Họ vẫn đi nhà thờ, vẫn đọc kinh, có người còn dự Lễ, Rước Lễ hằng ngày, vào hội đoàn này, đoàn thể kia… Nhưng khi gặp nghịch cảnh, như thất nghiệp, đau ốm bệnh tật, tai nạn, khổ sở, gia đình lộn xộn v.v…, cầu xin Chúa và Đức Mẹ một hồi không thấy (hay chưa thấy) được nhậm lời, họ bèn chạy đi cầu cạnh tà thần ngẫu tượng ngoại giáo, bằng cách đi xem tướng, xem chỉ tay, xem số tử vi, đi cầu cơ, chiêu hồn, chiêm tinh, bói quẻ, hay dùng bùa ngải, đặt tượng ông địa, thần tài, ngay trong nhà hay ở cửa tiệm của họ…

Chưa kể tội quái gở hơn nữa là có vài tín hữu còn bán mình cho ma quỉ [1] để làm thầy pháp, thầy bói, thầy xem tướng số mà kiếm ăn.

Họ không biết là Thiên Chúa đã cấm làm tất cả những việc nói trên, vì coi những việc ấy là ghê tởm và nghịch mắt Chúa. Đây chỉ xin trích dẫn vài câu :

“Khi vào đất mà ĐỨC CHÚA …ban cho anh em, thì anh em đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy: giữa anh em, … không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thuỷ, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với ĐỨC CHÚA, và chính vì những điều ghê tởm ấy mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh em. Anh em phải sống trọn hảo với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em.

“Các dân tộc anh em sắp trục xuất ấy thì nghe những thầy chiêm tinh, thầy bói, còn anh em thì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, không cho làm như vậy.” (Đnl 18.9-12)

“Các ngươi không được đến với các người ngồi đồng ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lv 19.31; 20.6,27)

 [1]    Trong những hội kín như Tam Điểm, hội thờ Satan… để được quyền lực, danh tiếng, giàu có…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tứ Ân (12/8/2018)
Xin Vâng (12/8/2018)
Giờ Ân Huệ Do Mẹ Maria Ban Cho: 8 Tháng 12 (12/8/2018)
Trái Tim Mẹ Toàn Thắng (12/20/2016)
12 Tháng 12 Lễ Ðức Mẹ Guadalupe (12/12/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Giờ Ân Phúc Hàng Năm Vào Ngày 8/12, 12pm-1pm (12/8/2018)
Nữ Vương Vô Nhiễm (12/8/2018)
Câu Đối Mẹ Vô Nhiễm (12/7/2016)
Tin/Bài khác
Đóa Vô Nhiễm (12/8/2018)
Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang (12/8/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2016 (12/8/2018)
Đóa Hoa Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2018)
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Anthony Trung Thành (12/8/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768