MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 99: Những Hoa Quả Của Thần Khí (phan #5)
Thứ Tư, Ngày 7 tháng 12-2016
Vậy nếu chúng ta biết khai triển nội dung phong phú của Kinh nguyện này, thì sẽ thấy những điều nói trên này là đúng.

Đây chúng ta hãy xem :

Ba câu đầu là ba lời nguyện ước dâng lên Chúa Cha. Đó là những điều Chúa Cha ưa thích, quan tâm và mong muốn nhất, mà Chúa Giêsu tiết lộ cho chúng ta được biết (xem Ga 1.18 ; 15.15), và chúng ta sẽ nguyện ước cho những điều ấy được thành sự để Chúa Cha được vui lòng thỏa dạ :

+ Nào là nguyện cho Danh Cha cả sáng : ước mong cho Danh Cha (tức là bản thân Cha) sáng rực lên trước mắt mọi người, để họ được thấy tất cả những vẻ “trọn tốt trọn lành” của Cha mà nhìn nhận rằng : chẳng có thần nào khác ngoài một mình Cha xứng đáng là Thiên Chúa chân thật độc nhất. Và một khi đã nhìn nhận như thế, họ sẽ sấp mình xuống thờ lạy, yêu mến và phụng sự Người.

+ Rồi nguyện ước cho Nước Cha trị mau đến : tức là  nguyện ước cho Nước tốt lành, công bình và bác ái, vì trên đó có Cha là Vua hiển trị, mau được thiết lập hoàn toàn trên thế giới này, thay thế cho các nước trần gian tồi tệ, tham nhũng, đồi truỵ, bất an, bạo lực và đang gạt bỏ Thiên Chúa ; nhất là tại nước T…

 +Và nguyện cho Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời : là ước mong cho những ý muốn lớn hay nhỏ của Chúa Cha trên cả vũ trụ này, trên thế giới cũng như trên từng người.. đều được thành sự một cách toàn bích toàn mỹ dưới đất này cũng như đã thành sự trên trời.

Sau ba lời nguyện ước, đến bốn lời cầu xin : Xin có lương thực hằng ngày. Xin Cha tha thứ tội lỗi. Xin được gìn giữ khỏi sa chước cám dỗ của quỉ ma, thế gian và xác thịt. Xin được an toàn thoát khỏi mọi tai hoạ…

Chúng ta nên lưu ý cách riêng đến lời cầu xin đầu tiên, vì nhiều tín hữu đọc câu này : “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” mà chỉ nghĩ là xin cơm ăn áo mặc cho phần xác, chứ không hiểu là xin cả lương thực thiêng liêng cần dùng để nuôi và bổ dưỡng linh hồn, là :

Bánh Lời Chúa,

Bánh Thánh Thể Mình Máu Thánh Chúa

và các Ơn Huệ Thánh Thần.

          Tại sao ? Tại vì họ quên lời Đức Giêsu phán dạy :

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4.4).

Con người có hai phần xác và hồn, phần xác sống nhờ lương thực vật chất nuôi dưỡng, nhưng phần hồn đâu có thể nuôi bằng lương thực vật chất, cho dù đó là tư tưởng hay tri thức – vì trước mắt Thiên Chúa, tư tưởng và tri thức của ta cũng chỉ thuộc về vật chất, tuy chúng ta coi chúng là phi vật chất – mà phải bằng lương thực thần linh, thuần túy thiêng liêng từ Thiên Chúa ban cho.

Chính vì ý ấy mà trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin: “Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày của chúng con…” [1], nghĩa là xin ban lương thực riêng của chúng con, là Lời Chúa, Mình Máu Thánh Chúa và Ơn Huệ Thánh Thần, chứ không phải lương thực chung của mọi người là cơm ăn áo mặc mà thôi.

Thánh Cyprianô († 258) đã hiểu và giảng dạy rằng : “Chúa Kitô là Bánh Sự Sống, và bánh đó không dành cho hết mọi người đâu, bánh đó là của riêng chúng ta. Vì cũng như chúng ta nói Lạy Cha (của) chúng con, bởi vì Người là Cha riêng của những ai biết và tin vào Người, [2] thì cũng vậy chúng ta nói xin Cha ban lương thực của chúng con, vì Chúa Kitô là Bánh của những ai thuộc về Thân Mình Ngài như chúng ta. Ta xin Cha cho ta Bánh ấy hằng ngày… (Bài Kinh Sách, Mùa Thường Niên, Tuần 11, thứ năm).

Mặt khác cũng trong câu “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày”, chúng ta ít lưu ý đến chữ “hôm nay”, có ý nói, hôm nào xin lương thực cho hôm ấy, như vậy là phải xin mỗi ngày: “Mỗi ngày / phải xin / mới được”, hôm nay xin lương thực mà ta cần dùng cho hôm nay, ngày mai lại xin lương thực mà ta cần dùng cho ngày mai. Ngày nào xin cho ngày ấy. Hôm nào không xin, rất có thể không có các lương thực thiêng liêng cho tâm hồn cho ngày hôm ấy, đang khi rất có thể hôm ấy ta vẫn có cơm ăn áo mặc vật chất đầy đủ. Không có của ăn thiêng liêng là Lời Chúa soi sáng tâm hồn, không có ánh sáng chỉ đàng dẫn lối, không có Bánh thiêng bổ sức tâm hồn, không có các ơn huệ Thánh Thần nâng đỡ…, hôm ấy ta dễ dàng lạc bước trong tối tăm, vấp ngã, phạm tội…

Lương thực vật chất thì dù không xin, Thiên Chúa vẫn ban cho vì “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ”, Thiên Chúa đã tạo dựng nên các sinh vật, tất nhiên Người sẽ phải ban cho chúng của ăn thức uống, cũng như cha mẹ sinh con ra, tất nhiên có bổn phận nuôi nấng con cái. Cứ xem những con dã thú trong rừng, chúng đâu có cầu xin, thế mà Thiên Chúa vẫn để sẵn cho chúng đồ ăn thức uống chúng cần. Thánh vịnh gia ngày xưa đã ca ngợi sự quan phòng nuôi nấng săn sóc của Thiên Chúa đối với mọi loài mọi vật như thế :

“Chúa khơi nguồn : suối tuôn thác đổ,
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,
đem nước uống cho loài dã thú,
bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.
Bên dòng suối, chim trời làm tổ,
dưới lá cành cất giọng líu lo.
Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài.
Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng.
Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

[…] Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muông thú tung hoành.
Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

[…] Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.”

                                                               (Tv 104.10-28)

Đức Giêsu cũng đã nhắc nhở chúng ta :

“Hãy coi chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào lẫm, và Cha trên trời nuôi nấng chúng"…“Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng chúng… không nhọc nhằn, không canh cửi, nhưng Ta bảo anh em : Salomôn trong tất cả vinh hoa đời ông cũng không ăn mặc sánh tày một đóa hoa đó…” (Mt 6.26-29).

Đúng vậy, những người ngoại giáo, những người không biết Thiên Chúa, những người vô tín, không hề cầu xin bao giờ, có khi còn chống nghịch Chúa, thế mà “Cha anh em, Đấng ở trên trời, cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành, và làm mưa trên người ngay và kẻ ác.” (Mt 5.45). Nói khác đi, Thiên Chúa không phân biệt đối xử, vẫn ban cho họ có các sự vật cần cho đời sống vật chất; có trí thông minh, thông thái…, chưa kể nhiều người còn nhờ tài trí khôn khéo mà làm giàu, có của ăn của để…

Nhưng các lương thực thiêng liêng thì nhất định là họ không có vì họ không cầu xin. Những lương thực thiêng liêng ấy, phải xin mới có được, mà còn phải mỗi ngày mỗi xin.

Biết bao người tín hữu, vì không cầu xin lương thực thiêng liêng, nên không được ăn bánh Lời Chúa, không được bánh Thánh Thể nuôi dưỡng, không có Ơn huệ Chúa Thánh Thần, cho nên phần xác thì no đầy, có khi còn phương phi béo tốt…, nhưng phần hồn thì héo úa, èo uột, bệnh hoạn… chất chứa đầy những dục vọng xấu xa, khiến họ luôn sa ngã vào tội lỗi …

* * *

Tóm Tắt :

Muốn xứng đáng lãnh được các phúc lộc vô cùng cao quí Chúa dành sẵn cho ta, cách riêng trong Phép Mình Máu Thánh Chúa, ta phải tuân giữ những điều khoản của giao ước ta đã cam kết :

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.” (Ga 14.21)

và phải tha thiết cầu xin, mỗi ngày mỗi xin, vì Chúa Giêsu đã mách bảo cho ta :

 “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?” (Mt 7.7-11) 

šš X

 [1]   Bản Kinh Lạy Cha tiếng Việt, chỗ này : “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” thiếu chữ “của chúng con”, có lẽ vì muốn hiểu ngầm hay là vì bỏ đi thì nghe mới êm tai, đang khi chữ ấy đều có trong bản gốc Hi Lạp : “Ton arton hêmôn ton epiousion dos hêmin sêmeron” ; trong bản La Tinh : “Panem nostrum quodianum da nobis hodie”, và trong các bản dịch ngoại ngữ khác, ví dụ Bible de Jérusalem, và TOB (bản dịch đại kết) : “Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien”.…

[2]    Tuy Người là Thiên Chúa chung của mọi người không phân biệt tôn giáo hay địa vị, chủng tộc v.v…(Rm 3.29-30)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tứ Ân (12/8/2018)
Xin Vâng (12/8/2018)
Giờ Ân Huệ Do Mẹ Maria Ban Cho: 8 Tháng 12 (12/8/2018)
Trái Tim Mẹ Toàn Thắng (12/20/2016)
12 Tháng 12 Lễ Ðức Mẹ Guadalupe (12/12/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Giờ Ân Phúc Hàng Năm Vào Ngày 8/12, 12pm-1pm (12/8/2018)
Nữ Vương Vô Nhiễm (12/8/2018)
Câu Đối Mẹ Vô Nhiễm (12/7/2016)
Tin/Bài khác
Đóa Vô Nhiễm (12/8/2018)
Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang (12/8/2018)
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2016 (12/8/2018)
Đóa Hoa Maria, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (12/8/2018)
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lm Anthony Trung Thành (12/8/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768