MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 103: Phép Rửa Tái Sinh
Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 1-2017
BÀI LỜI CHÚA 103

Phép RỬa TÁi sinh

Trích Tin Mừng Gioan 3.1-5

Ở Giêrusalem có một ông già thông thái, quí hiệu là Nicôđêmô. Ông có chân trong nhóm Biệt phái và là nghị viên trong Thượng Hội Đồng Do thái. Ông đã từng nghe nhiều về Giêsu, Nhà tiên tri trẻ tuổi thành Nadarét, những phép lạ của Ngài ngày càng được dân chúng đồn vang dậy khắp nơi. Ông muốn đến gặp tận mặt để hỏi cho rõ. Một đêm đẹp trời, ông đi tìm Đức Giêsu để được hiểu về đạo lý của Ngài, sợ ban ngày sẽ lộ truyện, các bạn đồng nghiệp nghi ngờ ông chạy theo cái mới lạ, nên ông đến ban đêm, vả lại, ban đêm thường làm cho câu chuyện thêm thân mật. Gặp Đức Giêsu, ông mở đầu câu chuyện cách khiêm tốn :

-    Thưa Thày, Thày quả là Người của Chúa, vì không ai làm được những phép lạ như Thày, trừ phi là có Thiên Chúa ở với.

Thấy ông thẳng thắn, Đức Giêsu đi thẳng vào vấn đề :

-    Ai không sinh lại bởi nước và Thần khí thì không thể vào được Nước Thiên Chúa ! Vì sự gì sinh bởi xác thịt thì chỉ là xác thịt, và sự gì sinh bởi Thần khí mới được là Thần khí.

Ông Nicôđêmô mỉm cười bỡ ngỡ:

-    Thế nào ? Phải tái sinh ? Ngần này tuổi như tôi mà phải vào bụng mẹ để sinh lại ư ?

Đức Giêsu đáp :

-    Ai muốn vào Nước Thiên Chúa phải sinh lại cả. Song ông chớ lầm ! Việc sinh lại đây là sinh bởi Chúa Thánh Thần và bằng nước. Vì nếu người ta vào bụng mẹ mà sinh ra lại, thì đó chỉ là chuyện thuộc phạm vi xác thịt tự nhiên loài người ; có sinh lại cả 100 lần như thế, cũng chỉ lặp lại lần sinh trước, có gì hơn đâu. Còn đây là sự sinh ra bởi Bên Trên, bởi Thiên Chúa làm, bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì mới có sự sống Thiên Chúa, vì người sinh lại trở nên Thần Khí giống Thiên Chúa là Thần khí, ông hiểu được chưa ?

Ông Nicôđêmô cúi đầu ngẫm nghĩ trước một điều quá ư mới mẻ, lạ lùng. Đức Giêsu giúp ông :

-    Ông bỡ ngỡ ư ?... Ông có nghe làn gió thoảng qua không ? Đó là một ví dụ cho ông dễ hiểu. Kìa làn gió ấy thổi đi đâu ông có biết không ? Nó xuất phát từ đâu, ông cũng không rõ, song nghe tiếng. Thế thì người sinh ra bởi Thần Khí cũng vậy. Chúa Thánh Thần làm trong tâm hồn người ta cách thiêng liêng những gì không ai xem thấy, không biết bắt đầu từ đâu, rồi đi đến đâu, nhưng công hiệu của chúng thì người ta có thể thấy được, cảm nghiệm được.

*   Đó là Lời Chúa ! - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ông già Nicôđêmô là người thuộc đạo cũ, không hiểu việc tái sinh cũng còn được đi. Còn Kitô hữu chúng ta đây có hiểu không ? Chưa chắc. Biết đâu có người mới nghe nói tái sinh lần đầu ! Ôi ! Chúa chúng ta sẽ nghĩ sao về chúng ta ? Từ trước đến nay, ta sống cái gì ? tin sự gì ? Tại sao có tình trạng trên ? Có lẽ vì người ta đã coi phép Rửa như một lễ nghi, một thủ tục: Lễ nghi xong, người ta thở phào nhẹ nhõm, từ nay, sống sao mặc kệ, chỉ cần thi hành vài việc đọc kinh, đi lễ, xưng tội v.v..

Nhưng nếu trong bài Tin Mừng ta đọc trên đây, chính Đức Giêsu dạy rằng đây là một việc sinh ra hệ trọng nhất cuộc đời, chứ không hề bảo đó là một lễ nghi, thì ta nghĩ sao ?

Có ai coi việc sinh ra trên đời là một lễ nghi đâu? Trái lại, nó là một biến cố quan trọng bậc nhất : một con người mới được ra ánh sáng mặt trời, và từ phút giây đó nó phát triển... mãi cho đến ngày thành nhân... có khi thành vĩ nhân hay đại thánh nữa ! Thì trong đời sống thiêng liêng cũng vậy : Một cuộc sinh ra thiêng liêng và bắt đầu một cuộc sống mới : mỗi người chúng ta phải sinh lại cách bí nhiệm bởi Thần Khí, và từ đấy, tiếp tục phát triển lớn lên thành người thánh trước mặt Chúa, mới được vào Nước Trời. Chính vì vậy, Chúa Giêsu mới nói : “Phải tái sinh mới vào Nước Trời.” Đây là một qui luật, không làm là không được !

+ Vậy việc tái sinh ấy diễn ra thế nào ?

a/ Thoạt tiên, ta nghe Chúa Giêsu phán dạy : "Cái gì sinh ra bởi xác thịt (chỉ) là xác thịt", Ngài muốn nói rằng chúng ta bởi cha mẹ phàm trần là những "người xác thịt sinh ra", thì bẩm sinh ta "chỉ là con người xác thịt" theo tính tự nhiên, mang tội tổ tông, không có sự sống siêu nhiên trong mình, lại mắc thêm nhiều tính mê nết xấu và tội lỗi..., như vậy "không thể được vào Nước Thiên Chúa". Nhưng may thay, Thiên Chúa đã lập ra phép tái sinh : Khi ta tin và chịu Phép Rửa, là ta được “sinh ra lại lần nữa” bởi Thần Khí Thiên Chúa. Để được gì ?

b/ Đức Giêsu nói tiếp : “Sự gì sinh bởi Thần khí mới được là thần khí.” Theo đúng qui luật "giống nào sinh ra giống nấy”, “cây nào sinh quả nấy", cây táo sinh ra quả táo, không thể sinh ra quả ổi, thì đây cũng vậy : khi ta được cha mẹ phàm trần vốn là người xác thịt sinh ra, ta chỉ là xác thịt, đến khi được Thần khí Thiên Chúa sinh ra, ta được trở nên "là thần khí" như "Thiên Chúa là Thần khí" (Tin Mừng Gioan 4.24t).

Lấy một chuyện thế gian mà ví von cho dễ hiểu : Người đời thường nói : “Thằng X. là giọt máu của ông đó!” Đúng thế, người cha thế gian cho đứa con giọt máu của mình, để đứa con ấy sinh ra được là con ruột của mình thế nào, thì cũng giống vậy, khi ta chịu Phép Rửa, "Thiên Chúa vốn là Thần khí" (Ga 4.24t), Người lấy Thần khí của chính mình “ví như giọt máu rót vào trong ta, thế là ta được sinh ra cách thiêng liêng với có giọt máu (thần khí) Thiên Chúa trong ta, vậy là ta cùng một dòng máu với Thiên Chúa. Mà có giọt máu thần linh của Thiên Chúa trong mình, thì đích thị ta là con của Người rồi ! Thư của Thánh Phêrô bảo rằng như thế là "Anh em được thông chia cùng một bản tính thần linh của Thiên Chúa” (2 Pr 1.4). Một khi có “tính Thiên Chúa” trong mình, tất nhiên ta là con thật sự của Thiên Chúa, Thiên Chúa là Cha thật sự của ta.

- Chính Chúa Giêsu, Con Một Chúa Cha và Lời của Thiên Chúa đã phán quyết, thì hỏi làm sao có thể hồ nghi được? Thật vậy, sau phục sinh Chúa Giêsu hiện ra và nói với cô Maria Mađalêna : “Hãy đi gặp anh em Thầy và nói với họ: Thầy lên cùng Cha của Thầy và cũng là Cha của anh em.” (Ga 20.17).

- Thánh Tông đồ Gioan phụ họa thêm cho rõ trong thánh Thư rằng : "Hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào : đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa - thực sự chúng ta là con Thiên Chúa,… hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người." (1 Ga 3.1-2).

c/ Một khi được là con thực sự của Thiên Chúa rồi, chúng ta sẽ được phép kêu lên Thiên Chúa : Cha ơi ! như chính Chúa Giêsu kêu Cha vậy. Thánh Phaolô bảo đảm cho ta điều ấy: "Phần anh em, anh em đã lãnh nhận… Thần Khí làm cho anh em nên con cái, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!" Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, … tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô… " (Rm 8.15-17). dĩ nhiên được vào ở nhà Người là Nước Trời.

Thế là thể hiện lời Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : Phải tái sinh bởi Thần khí mới vào được Nước Thiên Chúa ! Rốt cuộc là nước Thiên đàng vậy.

đ/    Do đó, có thể nói lần tái sinh bởi Thần khí tại giếng Rửa tội (coi như lòng mẹ Hội Thánh) mới là sinh ra thật của ta, vì sinh ra để sống và sống đời đời, còn lần sinh ra bằng bụng mẹ trần gian là sinh ra để rồi chết, vì sinh ra  không bởi Thần khí là sự sống Thiên Chúa. Việc Tái sinh làm cho ta thành con của Thiên Chúa hơn là con của cha mẹ ta. Ta có một tên mới, đó là tên thánh, có Cha là Thiên Chúa, có Mẹ là Đức Maria, có Anh cả là Đức Giêsu “Trưởng Tử của một đoàn em đông đúc” (Rm 8.29), và các anh em khác là các thiên thần, các thánh, và có một quê hương vĩnh cửu là Nước Trời.

+   Biết bao nhiêu người, vì không được nghe lời Chúa Giêsu dạy ông Nicôđêmô, nên họ khổ công nỗ lực – nhiều khi rất đáng khâm phục – song vẫn không thể vào được Nước Thiên Chúa ! Chúa Giêsu đã ra định luật trên đây, không thể nào khác được ! Họ tưởng những khổ công của họ làm họ có thể lên thiên đường, cõi trường sinh. Họ giống như những người muốn lên thiên đàng, nhưng không đi qua cửa “tái sinh” mà lại bắc thang leo lên bằng những chỗ khác. Đến cửa thiên đàng, xét nghiệm lai lịch thấy họ không là con có cùng dòng máu với Thiên Chúa, thì đi chỗ khác chơi. Vì Chúa Giêsu phán rõ : “Con mới được ở lại trong nhà mãi mãi” (Ga 8.35).

Một lần kia, trong một nhóm chia sẻ lời Chúa, một thiếu nữ Công giáo nghe nói đến đây, tròn xoe mắt ngạc nhiên và hỏi : “Có như thế ư ? Con tưởng họ có công tu thân luyện tánh, ăn chay, tụng niệm, từ bi hỉ xả, thì họ cũng được Chúa cho lên thiên đàng chứ ?”. Phải mất công lắm mới làm cho cô ấy hiểu được rằng : các nỗ lực tu thân luyện tánh kia không đủ để vào Nước Trời. Ông Nicôđêmô chẳng đạo đức siêu đẳng ư ? Ông thuộc nhóm Biệt phái, tức cũng tương tự như các nhà tu hành bây giờ : cầu nguyện ngày ba lần, ăn chay tuần hai lần, làm phúc bố thí, giữ Lề luật nhiệm nhặt, v.v… Mà khi ông đến hỏi Đức Giêsu về đạo lý, thì Ngài trả lời : Vẫn không đủ tiêu chuẩn để vào Nước Trời, phải tái sinh.

+ Thắc mắc : Các Kitô hữu được tái sinh, là con cái Thiên Chúa, thì đương nhiên có quyền được vào Nước Thiên Chúa, nhưng tại sao có người lại lại sa hỏa ngục ? Thưa : Đó là tại vì con người có tự do, nên có thể thay lòng đổi dạ, từ Kitô hữu thật thành Kitô hữu giả ! Cuộc tái sinh thiêng liêng Chúa Thánh Thần thực hiện trong hồn họ là thật, song vì không chịu ra công vun đắp bằng các phương thế Hội Thánh cung cấp cho (Bí tích, cầu nguyện v.v…), lại buông theo các đam mê dục vọng và xúi giục của xác thịt và ma quỉ, – những cái này không mất hẳn dù ta đã được tái sinh, và Kinh Thánh cho biết chúng vẫn hoạt động : xác thịt có những đam mê chống lại Thần khí; và Thần khí có những đam mê chống lại xác thịt, đôi đàng cự lại nhau, khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm được.” (Gal 5.17) – thế là họ cứ dần dần thoái hóa cho đến khi đời họ chỉ còn phô bày ra toàn những tính hư nết xấu và tội lỗi… Thiên Chúa là Đấng trọn lành thánh thiện mà họ thì chỉ có toàn các việc trần tục, ô uế…, con mà chẳng có chút gì giống Cha, vậy làm sao vào sống với Cha trong Nước Trời ? Phải bị loại trừ thôi.

Vậy hỡi anh chị em đang làm việc đền tạ, bài hôm nay rất quan trọng, ta hãy suy đi gẫm lại để giữ vững ơn tái sinh không bị thoái hóa.

Tích truyện

Hồi xưa, bên nước Anh, có một ông Bá tước sắp chết, nên gọi người đầy tớ mà ông biết là một tín hữu sốt sắng và hỏi :

-   Anh Đức ơi ! Ta sắp chết, và ta nghĩ rằng ta không chắc lên thiên đàng, anh bảo ta phải làm gì ?

Người nô bộc già và khôn ngoan biết ông chủ mình rất kiêu ngạo, bèn nói :

-   Thưa bá tước, nếu ngài muốn được cứu rỗi, ngài phải xuống chuồng heo, quì giữa phân nhơ và cầu xin rằng : “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.

Ông chủ giận dữ nói :

-   Không ! Ta không thể nào làm thế ! Bạn hữu và bầy tôi sẽ nghĩ thế nào về ta ?

Một tuần lễ trôi qua. Thấy bệnh càng ngày càng nặng khó bề sống nổi, ông lại gọi người lão bộc lên và hỏi :

-   Hôm nọ anh bảo ta phải làm gì để được rỗi linh hồn ?

Lão bộc nhắc lại :

-   Thưa ông chủ, ngài phải đi vào chuồng heo, quì xuống và xin Chúa thương xót.

Ông bá tước nói :

-   Ta đã nghĩ kỹ về điều anh nói. Anh Đức ơi ! Lần này ta sẵn lòng đi. Vậy anh hãy vực ta đi...

Nói đoạn, ông bá tước giơ tay phác cử chỉ bảo vực ông dậy để đi. Lão bộc lúc ấy nói :

-           Thưa ông chủ, thôi khỏi cần ! Quả thật, không còn cần ông phải đi xuống chuồng heo nữa, chỉ cần ông sẵn lòng muốn đi thì đã đủ. Chúa đã chấp nhận tấm lòng chân tình của ông. Y

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thơ Kính Mừng Đức Mẹ La Vang 2017 (2/6/2017)
Dự Tính Hòa Bình Từ Thiên Đàng Qua Đức Mẹ Fatima (1) (2/6/2017)
Cn 3850: Tín Hữu Tin Lành Được Thấy Đức Mẹ (2/3/2017)
Kinh Dâng Việt Nam Cho Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (1/23/2017)
Cn 3841: Kẻ Thù Tấn Công Nhưng Chúa Cứu (1) (1/22/2017)
Tin/Bài khác
Thông Điệp Đức Mẹ Ban Cho Lm Stefano Gobbi (1/18/2017)
Thơ Tạ Ơn Đức Mẹ (1/13/2017)
Cn 3820: Bức Hình Đức Mẹ Làm Phép Lạ (1/2/2017)
Tâm Sự Với Mẹ Thiên Chúa (1/2/2017)
Nhân Loại Mới – Đtgm Giuse Ngô Quang Kiệt (1/1/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768