MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 129: Bí Tích Thêm Sức Giúp Trưởng Thành
Thứ Ba, Ngày 20 tháng 6-2017
BÀI LỜI CHÚA 129

Bí Tích THÊM SỨC GIÚP trưỞng thành

(Phần I)

Trích sách Công Vụ Tông Đồ 8.14-24

Các Tông đồ ở Giêrusalem, nghe tin người xứ Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì sai hai ông Phêrô và Gioan đến với họ. Hai ông xuống và đã khẩn nguyện cho họ được chịu lấy Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa xuống trên ai trong nhóm họ, họ mới chỉ được chịu phép Thanh tẩy nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, hai ông đặt tay cho họ và họ đã được chịu lấy Thánh Thần.

Ở đó, có tên Simôn làm nghề phù thủy và đã làm cho cả dân Samari kinh ngạc vì các trò quỉ thuật của y. Được nghe giảng, thì Simôn cũng tin, và một khi đã chịu Thanh tẩy rồi, y bám theo ông Philíp vì kinh ngạc, bởi được chứng kiến các dấu lạ và các việc quyền năng Chúa Thánh Thần làm qua tay ông trợ tá Philíp ấy. Vậy khi Simôn thấy Thánh Thần được ban xuống nhờ các Tông đồ đặt tay, thì y dâng tiền cho các Tông đồ mà nói :

-    Xin hãy ban cho tôi các quyền ấy, để tôi cũng đặt tay cho người ta chịu lấy Thánh Thần !

Phêrô mới bảo y :

-    Tiền bạc của ngươi hãy tiêu diệt đi cùng với ngươi ! Ngươi tưởng có thể lấy tiền mua ơn lộc của Thiên Chúa ư ? Lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Chúa. Vậy hãy bỏ thói gian tà kia và cầu xin Chúa, họa chăng mưu mô của ngươi được Chúa tha cho.

Đáp lại, Simôn nói :

-    Xin các ông cầu xin Chúa cho tôi, chớ để điều gì các ông nói xảy ra cho tôi. 

*   Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

1- Ta vừa nghe kể tích ông Simôn phù thủy, sau khi nghe giảng, thì đã tin. Song lòng tin của y còn khiếm khuyết lắm. Bằng chứng là y thấy các Tông đồ đặt tay ban Thánh Thần, và được Ngài cho làm nhiều điềm thiêng dấu lạ, cùng các việc quyền năng khác như trừ tà, chữa bệnh, nói tiên tri... Thế là cái tính phù thủy cũ của y lại vùng dậy, y đưa tiền cho các tông đồ để mua quyền ban Thánh Thần làm phép lạ, chắc y đã tính toán kỹ lắm : “bỏ con tép, bắt con cá rô”, bỏ ra một món tiền đầu tư mua ơn Thánh Thần, y sẽ có quyền ban Thánh Thần, sẽ làm nhiều dấu thiêng, điềm lạ hơn trước, y sẽ làm cho toàn dân Samari kinh ngạc hơn nữa, thế là y sẽ tha hồ hái ra tiền... Anh chị em đã nghe Thánh Phêrô mắng và nguyền rủa cái tội mua thần bán thánh của y rồi đấy. Y sợ quá. Tuy đã tin và chịu phép rửa, mà y vẫn còn u mê, ngu dại như thế. Nói cách khác, dù đã tin và rửa tội, y vẫn chưa trưởng thành trong đời sống đức tin.

2- Đó phải chăng cũng là trường hợp của một số anh chị em chúng ta ? Đã có đức tin, đã chịu rửa tội rồi mà vẫn còn non nớt trong đạo, vẫn còn nhiều tham lam bất chính, nhiều dục vọng tầm thường... vẫn còn tin dị đoan, kiêng cữ ngày lành ngày xấu nhảm nhí, khi gặp vấn đề mà chưa được Chúa cứu gỡ là chạy đi coi thầy bói, thầy tử vi, tướng số v.v… giống như đứa trẻ con, tức là chưa trưởng thành. Chính Bí Tích Thêm sức, khi ban ơn Chúa Thánh Thần, có phận sự làm ta nên trưởng thành.

Không phải chỉ Bí Tích này mới ban Thánh Thần, Bí Tích Rửa tội đã ban - hay nói theo danh từ của Thánh Kinh - đã dìm chúng ta trong Thánh Thần rồi. Nhưng lần này Phép Thêm sức đến tăng cường thêm, củng cố cho vững mạnh, phát huy tất cả tiềm lực của Phép Rửa, làm nảy nở, phát triển con người Kitô hữu đã được tái sinh trong phép Rửa hồi trước. Giống như đứa trẻ con, lúc sơ sinh là còn thơ dại, chưa biết gì mấy, nhưng giờ đây nhờ lãnh Bí tích Thêm sức, tín hữu sẽ không còn ngây dại nữa, trái lại họ được Thánh Thần dẫn dắt, tăng sức, tăng ánh sáng để họ hiểu biết Thiên Chúa hơn, hiểu các bổn phận mình đối với Chúa và Hội Thánh, với tha nhân ; nói nôm na, từ là con nít “ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời”, nay được “học ăn, học nói, học gói, học mở” để biết sống như một người lớn, chững chạc, thanh lịch, chín chắn trong đời Kitô hữu.

Người tín hữu chưa trưởng thành thì tuy về tuổi tác họ có thể đã là thanh niên, thanh nữ, hay trung niên và có khi đã lớn tuổi, có bằng cấp kỹ sư, bác sĩ, tài giỏi trong buôn bán, làm ăn, thông thạo trong nghề nghiệp ; song trong đời sống đạo, đời sống với Chúa, họ vẫn là con nít, ngây dại, đầy tham lam, ích kỷ, đầy các ý muốn tư riêng, tệ hơn, đầy tham lam, dục vọng, không nghĩ đến ai, sẵn sàng làm hại người khác để thủ lợi cho mình... Thôi, nói ít, anh chị em hiểu nhiều... Ơn phép Thêm sức sẽ làm cho con người hèn kém, ngây dại đó chuyển biến, từ thái độ chỉ biết ích kỷ, chiếm hữu, trở nên có tinh thần biết nghĩ đến tha nhân, đến phục vụ người khác, phục vụ Giáo Hội, chia sẻ trách nhiệm trong Giáo Hội, trong giáo xứ, quên mình để làm việc mở mang Nước Thiên Chúa...

Giống như Đức Giêsu vậy, hồi Ngài còn là trẻ thơ, Ngài nhận lãnh mọi sự từ tay cha mẹ (Đức Maria, Thánh cả Giuse...), rồi đến khoảng 30 tuổi, Ngài đến sông Yorđan, được Thánh Thần ngự xuống, thế là Ngài bỏ gia đình, từ giã Đức Mẹ, đi ra phục vụ Nước Thiên Chúa, rao giảng, làm ơn giáng phúc, chữa bệnh, dạy dỗ môn đệ... đến quên mình, quên ăn, quên ngủ..., nằm sương gối tuyết, lo cho người khác được ơn cứu rỗi, cho đến lúc Giờ Cha định Ngài thí mạng mình, làm lễ hi sinh trên thập giá để đền tội nhân loại. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Đức Giêsu có thể làm được các việc lớn lao đó.thể  nói : chính Chúa Thánh Thần đậu xuống trên Đức Giêsu ở bờ sông Yorđan đã làm Đức Giêsu trưởng thành.

Thì chúng ta cũng vậy, sau khi được Phép Rửa tái sinh ta làm con của Cha trên trời, nhưng lúc ấy mới như bé sơ sinh, Thánh Phêrô bảo : Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng, không gian dối, ngõ hầu nhờ đó anh em được lớn lên trong ơn cứu rỗi…” (1 Pr 2.2). Phép Thêm sức là một trong những “sữa thiêng liêng” đến làm chúng ta lớn lên, trong đức tin, đức cậy, đức mến ấy, rồi thúc đẩy chúng ta xả thân, ra đi làm việc, hành động và làm chứng cho Đức Giêsu. Người Kitô hữu nào không chịu lấy Bí Tích Thêm sức để sống như thế, sẽ là Kitô hữu ấu trĩ, sẽ là kẻ còi cọt, chậm lớn, là Kitô hữu lùn !

3- Vậy anh chị em đang nghe lời Chúa và Hội Thánh dạy đây : Hãy quí trọng phép Thêm sức ! Nếu đã lãnh Bí tích ấy rồi, thì hãy cầu xin Thánh Thần làm sống lại năng lực Bí Tích ấy trong mình. Đáng tiếc là do tập tục cho các em chịu phép Thêm sức lúc còn nhỏ, chưa biết gì, nên đã để cho Bí Tích ấy mất ý nghĩa, và dần dà mai một đi, chỉ còn hầu như đến lãnh nhận một nghi thức theo thủ tục phải làm một lần cho đủ luật đạo, mà chẳng thấy hiệu quả gì tỏ hiện trong đời sống ! Đừng như vậy ! Phép Thêm sức đem Thánh Thần Thiên Chúa đến trong ta như một động lực để hành động, một năng lực sống để phát huy hiệu năng, chứ không phải như một lượng vàng để cất trong tủ.

Ngày nay, khi hiểu Thêm sức là Bí Tích làm cho đời sống đạo nên trưởng thành, ở nhiều nơi trên thế giới (ở VN thì hình  như chưa) người ta có khuynh hướng đợi khi nào người đó tới độ tuổi, mà các tiềm năng nhân loại trong họ đã phát triển khá rồi mới lãnh nhận. Và còn phải được dạy cho hiểu đúng về Bí Tích ấy mới được. Nhất là gạt bỏ cái ý nghĩ đi chịu một cái ơn gì, giống như đi sắm một món đồ trang sức để đeo trên mình cho đẹp mà thôi. Không nên ! Lãnh nhận Bí Tích Thêm sức là lãnh Chúa Thánh Thần, hay dám nói bạo miệng hơn là lãnh một thùng thuốc súng để nổ tung, lãnh một hỏa tiễn để châm ngòi đẩy chúng ta lên cao...

Anh chị em hãy cầu xin Chúa Thánh Thần của Phép Thêm sức phát huy mãnh lực trong anh chị em ! Đức Giêsu đã dặn các Tông đồ : “Anh em hãy chờ đợi... để lãnh lấy quyền lực Thánh Thần, ngõ hầu anh em có thể làm chứng cho Thầy từ Giêrusalem đến tận cùng mặt đất” (Cv 1.8). Trước kia, các Tông đồ nhát đảm, sợ quân Do thái, đóng cửa kín mít ; sau khi lãnh quyền lực Thánh Thần, các ông mở tung cửa ra, rao giảng, loan báo Tin Mừng, làm chứng về Đức Giêsu... Ngay ngày hôm đó, có 5.000 người nhờ nghe giảng mà được phúc lãnh ơn cứu độ. Trước kia, các ông dốt nát, làm dân chài lưới, chỉ biết chèo thuyền, đánh cá là giỏi ; nay các ông ra đi khắp năm châu bốn bể, giảng dạy, thuyết phục cho biết bao người tin nhận Chúa, cứu rỗi linh hồn. Làm thế, các ông thấy thật là hạnh phúc, các ông thấy đời mình tươi đẹp, có ý nghĩa.

Đến thời chúng ta, chẳng lẽ Thiên Chúa chỉ ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ một lần ấy thôi, như thể trổ tài cho chúng ta lác mắt ? Không phải ! Hội Thánh vẫn còn tồn tại cho đến tận thế, thì vẫn còn cần quyền lực của Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ mệnh ! Chúng ta vẫn phải cần ơn Chúa Thánh Thần để sống, để làm chứng, để giới thiệu Chúa Giêsu cho người ta !

Khi nhờ ơn Thánh Thần, ta đi làm chứng cho Chúa Giêsu mà làm được cho một người trở lại đạo, hay ăn năn thống hối bỏ đàng tội lỗi, trở về với Chúa… thì là một việc vui sướng, anh chị em nào mà chẳng đã một lần nếm được niềm vui sướng đó. Quả thật, đã nhiều lần được nghe những anh chị em đến khoe : “Con đã làm cho ông X..., bà Y... bằng lòng tin Chúa và theo đạo” ; hoặc “đã làm cho ông nọ ông kia sau mấy chục năm ăn năn thống hối đến tòa cáo giải xưng tội…”, và lúc ấy thấy ánh mắt của những anh chị em đó sáng ngời hạnh phúc. Đúng thật, phục vụ Chúa là điều làm ta hạnh phúc. Còn nhớ có ai đó nói rằng : “Hạnh phúc đâu có phải chỉ là cơm no và áo đẹp...”. Vì nếu hạnh phúc chỉ là như thế, thì con bò, con trâu hạnh phúc hơn ta. Hạnh phúc lớn nhất của con người là làm cho người khác được vui sướng, hạnh phúc, hoặc được ăn no, mặc ấm, khỏi bị đàn áp, ức hiếp, bất công, nhất là được ơn nghĩa với Chúa.

Như vậy, hóa ra khi Chúa Thánh Thần, qua Bí Tích Thêm sức, đến làm cho ta trưởng thành trong đời Kitô hữu, thì chính là đến làm cho ta được hạnh phúc, được mãn nguyện vậy.

Tích truyện

Mẹ Têrêsa Can-cu-ta, hiện còn sống (năm 1999), đã bằng lòng cho người ta làm một cuốn phim diễn lại các hoạt động bác ái của các chị em nữ tu thuộc Dòng Bác Ái của Mẹ, tuy Mẹ Têrêsa không thích phô trương, quảng cáo. Lúc ấy, những hoạt động của Mẹ và các chị em đều chú trọng vào việc chăm sóc những người già yếu, hấp hối, bệnh tật, không người thân thuộc, lại không còn đủ sức làm một việc gì, kể cả ngửa tay đi ăn xin. Họ cứ nằm liệt bên vỉa hè để chờ tử thần đến đem đi. Nhưng may thay, có những nữ tu hiền dịu như thiên thần, trong bộ áo trắng viền xanh đến... Cuốn phim ghi lại hình ảnh các chị ấy, cứ mỗi sáng sớm đi ra các đường phố, dùng xe tay chở những người xấu số về, rồi tắm rửa, đút thức ăn cho họ, chăm sóc, chữa trị, nhất cử nhất động, các chị đều biểu lộ tình thương yêu, kính trọng họ.

 Trải qua 30, 40 năm, tình thương đối với những người già yếu, đau khổ, bệnh tật của các chị nữ tu ấy đã lan tràn đến 77 quốc gia. Có rất nhiều người tình nguyện đến phục vụ trong công tác bác ái của Mẹ Têrêsa. Và cứ thế, nhóm người tình nguyện phục vụ không công ấy mỗi ngày một thêm đông, thành một ê kíp chuyên viên gồm bác sĩ, trợ tá xã hội...

Có một nhà sinh vật học trong nhóm đã nói rằng :

-   Lúc đầu, khi đến đây phục vụ, tôi tưởng là đến để cho đi một cái gì đó. Nhưng bây giờ thì tôi nhận thức rõ ràng : những gì mà tôi cho đi chỉ như một giọt nước trong biển cả của những gì mà tôi nhận lãnh lại được. Mỗi khi ra về sau công tác, tôi có cảm tưởng như con tim tôi đầy tràn tình thương hơn, hồn tôi rộng mở, quảng đại, bao la hơn, yêu đời và yêu thương hết mọi người. Tôi thấy ai cũng rất dễ thương, dễ mến. Tâm hồn tôi trở nên thanh thản, lạc quan và yêu đời hơn là khi tôi mới bước vào phục vụ.

Quả thực, Kinh Thánh có thuật lại lời Chúa Giêsu nói rằng: “Cho đi thì hạnh phúc hơn là lãnh nhận” (Cv 20.35).

***

[Hát một bài kính Chúa Thánh Thần, ví dụ : “Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con, Thần khí tác tạo của Chúa…]

 

¯¯¯

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Tin/Bài khác
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
Fatima: Máu Tử Đạo Vẫn Còn Tiếp Tục Chảy, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/24/2017)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768