MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 132: Chúa Thánh Thần Là Ai ? (phần 2)
Thứ Ba, Ngày 20 tháng 6-2017
BÀI LỜI CHÚA 132

Chúa thánh thẦn LÀ AI ? (Phần 2)

Trích sách Công Vụ Tông Đồ 8.5-40

Trợ Tá Philíp (không phải Thánh Philiphê tông đồ) đã đi xuống một thành xứ Samari và rao giảng cho họ về Đức Kitô, rồi trở về Giêrusalem. Một lần kia, Thần Sứ Thiên Chúa nói cùng Philíp rằng :

-    Hãy chỗi dậy mà đi về hướng nam, theo con đường Giêrusalem xuống Ga-da.

Ông ra đi. Và này, một vị thái giám rất cao quyền lớn thế, là quan cai kho báu của Nữ hoàng dân Á. Quan ấy đã đi chầu lễ từ Giêrusalem về, đang ngồi trên xe và đọc sách tiên tri Ysaia. Thần Khí nói với Philíp : Tiến lại sát xe ấy ! Chạy lại, Philíp mới hỏi quan ấy :

-    Ngài có hiểu điều ngài đọc không ?

Quan ấy đáp : Tiện nhân làm sao hiểu nổi, họa chăng là có người vui lòng chỉ giáo !

Rồi quan ấy mời Philíp lên ngồi cùng xe. Đoạn Kinh Thánh đang đọc là thế này :Như chiên bị dẫn đến lò sát sinh, và cừu ngậm miệng trước kẻ xén lông ; cũng vậy, Ngài không mở miệng...”. Philíp mới lấy lời Kinh Thánh ấy mà giảng rằng đó là nói về Đức Giêsu... Ruổi theo đường trường, họ đến một chỗ có nước, viên thái giám mới nói :

-    Kìa có nước, có gì ngăn trở tôi chịu Phép Rửa không ?

Philíp đáp : Nếu Ngài hết lòng tin vào Chúa Giêsu thì được.

Ông ấy nói : Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa !

Thế là hai ông dừng xe và xuống nước. Philíp ban phép Dìm xuống nước (tức Rửa tội) cho ông ấy.

Họ vừa lên bờ thì Thần Khí (xuống trên viên thái giám) và đồng thời đưa Philíp đi chỗ khác, viên thái giám không còn thấy Philíp nữa, nên tiếp tục hành trình, lòng đầy hân hoan. Còn Philíp, thì người ta gặp tại Azôtô, nơi ông đi qua và giảng Tin Mừng suốt cho tới Kaisaria.

-    Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Cũng như trong nhiều đoạn Kinh Thánh khác nói về Thánh Thần hoạt động cách gần gũi, sát kề con người, thì ở đoạn sách Công Vụ Tông Đồ này cũng vậy, đầu tiên thì “Thần Sứ Thiên Chúa nói cùng Philip”, đến giữa truyện lại thấy : “Thần Khí dạy Philíp : “Tiến sát lại xe ấy”. Rồi sau khi Philip làm Phép Rửa cho ông quan, thì “Thần Khí xuống trên ông, còn Philíp thì Ngài đưa đi sang thành khác” là Azôtô...

Qua những đoạn Kinh Thánh như thế, người ta không thể nào chối Chúa Thánh Thần không là một ngôi vị sống động, Ngài hoạt động, Ngài hướng dẫn, Ngài chỉ huy…, chứ không phải chỉ là một thứ khí thiêng, hay một ơn huệ thiêng liêng ban xuống linh hồn. Chỉ có điều Ngài là Thiên Chúa siêu việt vô hình, nên ta không thấy bằng mắt xác thịt được.

Tiếp theo kỳ trước, chúng ta lại nghe ông Benny Hinn, người đã được kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần sống động như một người bạn, kể tiếp sự từng trải của ông :

*      Chúa Thánh Thần là ai ?

Ông Benny nói : Cái gì làm cho ai đó thành một con người? Có phải là một thể xác không ? Tôi không nghĩ thế. Tôi chắc các bạn đã từng dự đám tang và đã thấy một thi thể nằm trong quan tài. Có phải bạn đang nhìn một con người đó không? Thưa không ! Bạn đang nhìn một xác chết đấy. Cái làm thành một con người không phải là cái xác. Con người là những gì biểu lộ ra nhờ thân xác : cảm xúc, ý muốn, trí tuệ, tâm tình, hành động. Những  đặc tính ấy làm nên cá tính của bạn.

Thánh Thần là một ngôi vị, cũng giống như bạn vậy. Ngài có thể cảm thấy, nghe thấy và đáp trả. Ngài có thể bị tổn thương. Thánh Phaolô bảo : “Đừng làm buồn lòng Thánh Thần Thiên Chúa !”. Ngài có khả năng yêu thương và khả năng ghét bỏ. Ngài nói và có ý muốn riêng của Ngài.

-   Nhưng thực sự, xét cho cùng, Ngài là ai vậy ? Đáp : Ngài là Thần Khí của Chúa Cha và là Thần Khí của Chúa Con. Ngài là quyền năng của Thiên Chúa.

Công việc Ngài là gì ? Thưa : Việc của Ngài là thực hiện mệnh lệnh của Chúa Cha và hoàn thành sứ vụ của Chúa Con.

Chúa Cha là Đấng ban lệnh. Người luôn là Đấng phán : “Hãy có !”. Đến lượt Chúa Con thi hành mệnh lệnh ấy. Khi Chúa Cha phán : “Hãy có ánh sáng !”. Chúa Con đến và thi hành điều đó. Còn Chúa Thánh Thần đem lại ánh sáng !

 Cho tôi mạn phép dùng một ví dụ : Nếu tôi bảo bạn : “Hãy bật đèn sáng lên !”, thì ba động tác sẽ xảy ra. Trước hết, tôi là người ra lệnh. Kế đó, bạn là người đi đến cầu dao hay công tắc và bấm nhẹ. Vậy, bạn là người thi hành mệnh lệnh. Nhưng cuối cùng, ai đem ánh sáng đến ? Chẳng phải tôi, cũng chẳng phải bạn ; nhưng chính là điện năng phát ra ánh sáng.

Thánh Thần là quyền năng của Chúa Cha và Chúa Con. Ngài là Đấng hoàn thành sứ vụ của Chúa Con ; song vì Ngài là một ngôi vị, Ngài có những tâm tình, cách thức được diễn  ra theo lối riêng độc đáo của Ngài.

Có lần tôi tự hỏi : “Benny, có phải mày đã quên vai trò quan trọng của Chúa Kitô không ?”. Không, không bao giờ. Làm sao tôi có thể quên được Đấng đã yêu mến tôi và đã phó nộp mình chịu chết vì tôi ? Tôi không quên được Chúa Cha hay Chúa Con. Nhưng tôi không thể đến với Chúa Cha hoặc Chúa Con nếu không nhờ Thánh Thần (Ep 2.18).

*      Còn phần các bạn, có nhận ra tiếng nói của Thánh Thần không ?

Khi Chúa Giêsu còn sống ở trần gian, và hễ các môn đệ có vấn đề gì thì họ hỏi ai ? Thưa : họ đến cùng Đức Giêsu-Chúa Con và Ngài dạy dỗ họ. Đến khi Đức Giêsu về cùng Cha, (như rời bỏ họ, nhưng) Ngài không để họ mồ côi, Ngài sẽ sai một vị khác đến : “Thánh Thần sẽ đến trợ giúp anh em, Ngài sẽ dạy dỗ anh em và nhắc lại cho anh em những điều Thầy đã nói với anh em. Ngài sẽ lấy của Thầy mà nói cho anh em”.

(Quả thật) Sau lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống, các môn đệ được kết hiệp với Thánh Thần đến nỗi Ngài đã trở nên chủ động điều khiển mọi hoạt động trong đời họ :

-       (Chẳng hạn) Khi Phêrô thấy thị kiến trên sân gác ở Yô-phê (về chiếc khăn trong đó có cả loài vật ô uế, mà người Do Thái tránh ăn) thì Thánh Thần phán cùng ông : “Kìa, có 3 người ngoại đến tìm ngươi. Hãy xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì (đừng coi họ là ô uế), vì chính Ta đã sai họ đến !” (Cv 10.19-20). Phêrô đã nhận ra tiếng nói của Thánh Thần. Từ đó, bắt đầu việc đến cùng dân ngoại để rao giảng Tin Mừng cho họ.

-        Chuyện viên quan thái giám trong bài Kinh Thánh (hôm nay) cũng vậy. Thánh Thần cũng nói cùng Philíp. Ông đã nhận ra tiếng nói của Thánh Thần. Không phải Chúa Cha phán, cũng không phải Chúa Con. Đó là tiếng nói của Thánh Thần.

*      Bạn có nghe thấy tiếng Chúa Thánh Thần dạy bảo trong thâm tâm không ?

Tôi tin rằng tội lớn nhất, xúc phạm đến Thánh Thần, chủ yếu là phủ nhận quyền năng và sự hiện hữu của Ngài. Trong Kinh Thánh, bạn thường nghe thấy câu : “Chớ xúc phạm đến Thánh Thần, (chớ làm phiền lòng Thánh Thần)”. Chúa Cha phán cùng dân Israen trong sa mạc : “Các ngươi đã xúc phạm đến Thánh Khí của Ta” (Ysaia 63.10). Người không phán: “Các ngươi đã xúc phạm đến Ta !”. Chúa Con nhìn các Biệt phái và phán : “Bất cứ ai nói một điều chống lại Con Người (tức Chúa Giêsu), điều đó sẽ tha được. Nhưng kẻ phạm thượng lộng ngôn đến Thánh Thần, thì sẽ không tha được” (Lc 12.10).

Chúa Thánh Thần rất dịu dàng, dễ mến. Ngài rất nhạy cảm, rất lịch sự : Ngài không bước vào đời bạn nếu bạn không mời. Ngài vào. Ngài không nói gì cho tới khi bạn nói với Ngài. Bạn ạ, bạn không tài nào biết được quyền uy và sự hiện hữu của Ngài, cho tới khi bạn đến với Ngài và thưa : “Hỡi Thánh Thần tuyệt diệu, xin hãy nói cho con về Chúa Giêsu !”

Bạn có biết không ? Từ khi đó, cách cầu nguyện của tôi được hoàn toàn thay đổi. Trước kia, cũng như bạn, tôi đọc kinh chiếu lệ, lòng chán ngán, chẳng biết mình đọc gì, chỉ nghĩ là làm một việc bổn phận luật dạy, Hội Thánh bắt buộc, để khỏi phạm tội.... Nhưng nay thì khác rồi ! Trước khi tôi cầu nguyện, tôi chờ đợi Chúa Thánh Thần. Tôi nói rằng : “Lạy Chúa Thánh Thần rất quí mến ! Ngài có thể đến ngay đây và giúp con cầu nguyện chăng ?” Vì Thánh Kinh có viết : “Thánh Thần đỡ đần cảnh yếu hèn của ta. Vì ta nào có biết cầu xin thế nào cho phải. Song chính Thánh Thần chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả” (Rm 8.26). Thường ta không biết nói gì khi cầu nguyện. Ngài đến giúp ta.

Và tôi biết thêm một điều nữa : Thánh Thần là Thầy dạy Kinh Thánh rất tuyệt. Đã từ lâu, tôi hết sức chật vật mà chẳng hiểu gì. Từ ngày tôi cầu nguyện : “Ôi Thánh Thần kỳ diệu ! Xin Ngài vui lòng chỉ bảo cho con điều Ngài muốn nói đây là gì ?”. Và Ngài đã bày tỏ rõ ràng cho tôi về Lời Chúa.

Và đây là bài học cuối cùng và cũng quan trọng nhất : một người, khi đã nhận thức được sự hiện diện của Thánh Thần, thì kẻ ấy luôn ca tụng và tôn vinh Chúa Giêsu. Khi bạn thực sự được biết Chúa Thánh Thần, bạn sẽ ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì chính Thánh Thần ở trong bạn sẽ tôn vinh Chúa Con (Ga 16.14). Đó là điều hầu như tự nhiên. Chúa Giêsu chỉ được tôn vinh nơi một cuộc sống tràn đầy Thần Khí.

Mỗi một hành vi của cuộc sống bạn phản chiếu lại những gì đang chất chứa trong đời bạn. Nếu cuộc sống chứa đầy báo chí, tin tức, bạn sẽ nói về tin tức. Nếu bạn ưa xem kịch, bạn sẽ nói về kịch. Nhưng nếu chứa đầy Thần Khí và được thấm nhuần bởi sự hiện diện của Ngài, bạn sẽ tìm kiếm Chúa Giêsu và không tôn vinh ai khác ngoài Chúa Giêsu.

Chúa Kitô phán : “Khi Đấng Bầu Chữa đến, Đấng Thầy sẽ gửi đến từ nơi Cha, Thần Khí sự thật, từ Cha xuất ra, Ngài sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15.26). Vì vậy, nếu tôi muốn biết về Chúa Giêsu, tôi phải chạy đến Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu bảo vậy. Ngài biết Ngài đang nói về điều gì. Trong thời Cựu Ước, Môsê có thể đến với Thiên Chúa Cha ; thời Tân Ước, các môn đệ có thể đàm đạo với Chúa Con. Nhưng còn bạn và tôi thời nay, khi ta cần điều gì, hỏi chúng ta sẽ quay đi đâu ? Thưa: chạy đến Thánh Thần ! Ngay bây giờ, Ngài đang chờ bạn mời đón Ngài vào trong cuộc đời bạn.

*                    Đã đến giờ bạn bắt đầu !

Bạn hỏi : “Tôi sẽ bắt đầu như thế nào ?”. Đơn giản thôi. Bạn có thể bắt đầu nói : “Lạy Thánh Thần, xin hãy giúp con cầu nguyện!”. Đó thật là điều Ngài muốn bạn làm. Và khi bạn bắt đầu, bạn sẽ có một người cùng cầu nguyện với bạn và sẽ dẫn bạn thẳng đến ngai Thiên Chúa !

Thánh Thần là Đấng đáng yêu mến như thế đấy ! Ngài trở nên bạn thân nhất của bạn, và Ngài đang chờ đưa bạn đến gần Đức Giêsu hơn. Đức Giêsu đã phán : “Thánh Thần sẽ dẫn dắt anh em vào tất cả sự thật, và Ngài sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ lấy của Thầy mà thông ban cho anh em” (Ga 16.13t).

Thánh Thần đang chờ đợi bạn ! Ngài muốn khởi sự một mối giao hảo mới với bạn, đích thân bạn với Ngài.

Tích truyện

Hằng ngày, bưu điện trên thiên đàng nhận được không biết cơ man nào là thư, từ mọi ngôn ngữ trên hoàn cầu... Các thiên thần xếp loại ra thì thấy người nhận được nhiều thư nhất là Đức Mẹ, thứ nhì là thánh An-Tôn, thứ ba là thánh Giuse. Các thư của hai thánh này, các thiên thần đều bóc ra xem cả. Chỉ trừ thư gửi Đức Mẹ thì không dám. Nhưng một ngày kia, không cầm được tính tò mò, các vị cũng mở thư của Đức Mẹ. Nhưng các thiên thần thất vọng, tưởng người thế gian viết những tâm tình gì tha thiết yêu thương, hóa ra đại khái cũng chỉ toàn xin ơn. Chán quá, các vị phải thốt lên :

-   Dường như Thiên Chúa tạo dựng con người chỉ có một cái miệngmột cái bụng..., họ không có linh hồn, cũng chẳng có quả tim thương yêu... Tất cả các lời cầu xin họ viết lên đều qui về hai bộ phận nói trên.

Các thiên thần mới rủ nhau rình xem thái độ Đức Mẹ khi đọc muôn vạn lá thư ấy. Tình cờ, một hôm các thiên thần thấy mặt Đức Mẹ tươi vui hẳn lên, các vị mới tới gần hỏi :

-   Tại sao mọi hôm Mẹ rầu rầu, hôm nay lại tươi vui thế ?

Đức Mẹ mới trao cho các thiên thần một lá thư, trong đó viết như sau :

Mẹ ơi, con chỉ xin Mẹ một điều : Mẹ là bạn Chúa Thánh Thần, xin Mẹ cầu Ngài đến thăm linh hồn con !

ÿY

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Tin/Bài khác
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/24/2017)
Fatima: Máu Tử Đạo Vẫn Còn Tiếp Tục Chảy, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/24/2017)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/24/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768