MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Lời Chúa 147 : Những Tư Tế Không Bước Lên Bàn Thờ
Thứ Ba, Ngày 26 tháng 9-2017
BÀI LỜI CHÚA 147

những TƯ TẾ không BƯỚC LÊN BÀN THỜ

Trích lược sách Sáng thế ch.14

Thư Hip-ri ch.7-8

Khi ông Abraham đánh bại vua Cơ-đo, Lao-me và các vua liên mình mà trở về, thì... có Men-ki-sê-đê, Vua Salem và là tư tế của Thiên Chúa Tối cao, đã ra đón ông, chúc lành cho ông và đem cung cấp bánh rượu.

Nhưng trong dân Cựu Ước, thì lại có hàng tư tế Lêvi, dâng tế lễ chiên bò, nhưng chiên bò là súc vật, máu chúng không tài nào tẩy sạch lương tâm người ta khỏi tội lỗi mà nên hoàn thiện, nên Thiên Chúa đã quyết định lập Đức Giêsu làm Tư tế theo kiểu Men-ki-sê-đê dâng bánh rượu, khi Chúa phán : “Con là Thượng tế cho đến đời đời theo kiểu Men-ki-sê-đê”.

Do đó, Thư Hip-ri viết : “Ta có một vị Thượng Tế cao cả, (đó là Chúa Kitô), Ngài đã lên ngự bên hữu ngai Đấng Oai nghi trên các tầng trời, làm Chủ tế trong một Cung thánh chân thật, chính Thiên Chúa dựng nên. Mà đã là Thượng Tế, thì được thiết lập để tiến dâng lễ vật; do đó, nhất thiết, Đức Kitô Thượng Tế cũng phải hiến dâng Lễ vật, và lễ vật Ngài dâng sẽ không là máu chiên dê, bê bò, như trong Cựu Ước, nhưng nhờ Thần Khí hằng có giúp sức, Ngài dâng chính mình làm lễ vật hi sinh vô tì tích lên Thiên Chúa, và lễ tế ấy có sức tẩy sạch lương tâm loài người khỏi tội lỗi mà phụng sự Thiên Chúa hằng sống.

-    Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Một cảnh thường thấy : Trong những Thánh Lễ Chúa Nhật, nhất là lễ chiều, tại các nhà thờ lớn của thành phố, chẳng hạn như ở Dòng Chúa Cứu Thế, Sàigòn..., một số người đi dự lễ dàn ra ngoài sân đằng trước, đằng sau, và lề đường chung quanh..., đa số là người trẻ ; và tại đó thấy diễn ra những cảnh khá “zdui zdẻ” : người thì đứng xớ rớ nhìn ngang nhìn dọc, người thì điện thoại nói chuyện với ai đó…, có những đôi trai gái cùng ngồi vắt vẻo trên yên xe Honda, quần áo mô-đen thời thượng, rầm rì nói chuyện… ( khi còn ôm eo nhau, miệng hút phì phèo điếu thuốc) ; đang khi ấy, từ trong nhà thờ loa vang ra lời giảng hay lời kinh trong Thánh Lễ linh mục đang cử hành...

Người khách bàng quang mới đau lòng tự hỏi : Không biết những người ấy kéo nhau đến đây làm gì đó ? Thái độ và cử chỉ của họ cho thấy họ chẳng hiểu gì về việc cao trọng trên hết mọi sự đang diễn ra : Việc Chúa Kitô hi sinh tế lễ mình lên Thiên Chúa Cha, mà đáng lẽ họ phải hết lòng sốt sắng đồng tế với Linh mục và nhất là với Chúa Kitô là Thượng Tế, đang tế lễ mình cho họ được cứu rỗi.

Cũng có những người sốt sắng, đi sớm, vào trong nhà thờ, cố gắng dành những hàng ghế đầu để dự lễ cho chu đáo... Nhưng khi hỏi họ đang làm gì, thì đáng buồn ! lại nghe có người trong họ nói : đi xem lễ, đi nghe ông cha giảng… Thì ra, là “đi xem” với “đi nghe” thôi à ? Như thế, những người ấy cũng chưa hiểu rằng : đi dự lễ là đi đồng tế lễ với linh mục, là vị đại diện Chúa Kitô Thượng tế !

May mắn, có một số khác được hỏi thì nghe họ đáp rằng : chúng tôi hợp lòng hợp ý với linh mục tế lễ Chúa Kitô lên Thiên Chúa Cha và tế lễ mình chúng tôi cùng với Ngài.

Những người này đã hiểu họ đi dự lễ là làm gì : Thật, họ đã hiểu đúng như lời Kinh Thánh dạy :

 “(Anh em đã) thành hàng tư tế thánh để dâng lên những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô” (1 Pr 2.5).

Theo lời Thánh Phêrô đó, dù chúng ta chỉ là những giáo dân, song đã được Thiên Chúa họp lại thành hàng tư tế, tức là những người thi hành chức vụ tế tự Thiên Chúa. Đúng vậy, các tín hữu, một khi tin và chịu phép Rửa tái sinh, thì đã được tháp nhập vào Chúa Kitô, như thân thể dính liền với đầu, liền được Chúa Kitô thông chia cho mình 3 quyền chức của Ngài : quyền chức tư tế, tiên tri, và làm vua.

Ở đây chỉ bàn đến chức tư tế : Có chức tư tế, song là những tư tế không bước lên bàn thờ, Giáo Hội gọi chức vụ đó là “chức tư tế cộng đồng”, còn có những người (như G.mục, linh mục) được bước lên bàn thờ dâng tế lễ, thì được Giáo Hội gọi là “chức tư tế thừa tác”.

Mời nghe giải nghĩa :

1/  Chức tư tếgì ? Là chức được phong để phụng tự tế lễ Thiên Chúa : “để dâng lên những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô”. Thiên Chúa là Chúa tể, Đấng Tạo thành vũ trụ vạn vật, và cũng dựng nên cả loài người chúng ta. Tuy Chúa không trực tiếp dựng từng người chúng ta, Chúa đặt vào trong mình cha mẹ mầm sống, rồi nhờ cha mẹ truyền sinh, tức là truyền mầm sống ấy mà tạo nên thân xác ta. Còn linh hồn mỗi người thì Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng, khi Người thấy bào thai do cha mẹ nắn đúc đã bắt đầu thành hình. Ngoài ra Thiên Chúa còn ban biết bao ơn phần hồn, phần xác khác, nhiều khôn xiết : chẳng hạn ơn được làm con cái Chúa, được cứu độ, được phúc sau này hưởng thiên đàng và hạnh phúc vô tận..., cùng với những ơn cứu giúp, ơn soi sáng, ơn sức mạnh... cho cuộc sống hằng ngày của ta.

Để tạ ơn tạo dựng và tất cả các ơn trên, ta phải dâng lễ tế bằng cách dùng những vật Chúa đã dựng nên cho loài người hưởng dùng, mà dâng lên.

Vậy ta phải dâng lễ vật nào ? Thật ra Thiên Chúa có thiếu gì đâu ! Ta dâng gì mà Người lại chẳng đã có rồi, và hơn nữa, ta có dâng gì thì cũng là do Người ban cho ta, ta mới có mà dâng : 9 Bò của ngươi, Ta nào có thiết ; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham ! 10 Vì thú rừng là của Ta hết thảy, cả ngàn muôn loài vật núi đồi. 11 Mọi thứ chim trời, Ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc về Ta. 12 Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay, 13 Thịt bò há là thức Ta ăn ? Máu chiên há là đồ Ta uống ? 14 “Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ...” (Tv 50.9-14)

 Bởi vậy, suy ra, ta thấy Thiên Chúa chẳng cần lễ vật gì của ta, Người chỉ cần tấm lòng tin yêu và biết ơn chân thành của ta mà thôi. Tuy nhiên, đã là người có thân xác, thì cũng cần phải dâng lên chút gì vật chất bên ngoài để biểu lộ tấm lòng bên trong : “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Biết vậy nên Đức Giêsu đã hiến cho ta một lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa nhất : đó là Mình Thánh, Máu Thánh Ngài, lễ vật rất tinh tuyền, thánh thiện, đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng (Ep 5.2). Công Đồng Vaticanô 2 dạy : “Khi tham dự Thánh Lễ, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo, các tín hữu dâng lên Thiên Chúa lễ vật thần linh (tức là Mình Máu Chúa Kitô), và cùng với lễ vật ấy, họ dâng chính mình họ... và dâng các của lễ thiêng, tức là mọi hoạt động của người Kitô hữu” (Hiến Chế Giáo Hội, số 11).

2/  Bây giờ, cắt nghĩa chữ “cộng đồng”. Chúa Kitô thông chia cho mọi tín hữu nói chung quyền chức tư tế, như thế tất cả mọi tín hữu nam nữ già trẻ lớn bé đều là tư tế, do vậy gọi là chức tư tế cộng đồng. Vì khi dâng lễ, không thể nào tất cả mọi người đều bước lên bàn thờ, chỗ đâu mà đứng. Do đó, Chúa Kitô mới chọn ra một số người đại diện (là linh mục, giám mục) làm những tư tế thừa tác, thay mặt Chúa Kitô cử hành tế lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, nhân danh toàn thể cộng đồng (Hiến Chế Giáo Hội, số 10), và có thể nói, nhân danh và đại diện cho cả nhân loại nữa. Còn các giáo dân đứng chung quanh hợp ý, hợp lòng mà tế lễ Chúa, (thi hành chức tư tế cộng đồng). Chứ không phải đứng xung quanh mà “xem lễ”, như nhiều người thường quen nói, như thể xem kịch, xem hát đâu, nhưng là đồng tế với linh mục, y như thể mình đứng trên bàn thờ cùng tế lễ vậy. Công Đồng Vaticanô 2 dạy : Chức tư tế cộng đồngchức tư tế thừa tác, tuy khác nhau về cấp bậc, về bản chất, song phải bổ túc cho nhau, vì cả hai đều dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô” (Hiến Chế Giáo Hội, số 10).

Mà kiểu tế lễ của Chúa Kitô Thượng Tế, không còn là tế lễ súc vật, như trong Cựu Ước xưa, Thiên Chúa không ưa thích lễ vật chiên bê, bò dê nữa... Đó là một giai đoạn làm hình bóng và chuẩn bị, nay đã qua rồi. Chúa thích một tế lễ trong sạch. Chúa Kitô đáp ứng nguyện vọng đó của Thiên Chúa. Ngài đã dâng tiến chính mình làm lễ vật hi sinh vô tì tích, vì Đức Kitô trong sạch, thánh thiện  cùng, không hề có bợn nhơ tội lỗi nào nơi Ngài. Như thế, lễ vật Đức Kitô dâng chính là mạng sống Ngài, con người Ngài, cuộc đời Ngài. Lễ vật như thế mới xứng đáng là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, và mới có sức “tẩy rửa lương tâm chúng ta sạch tội lỗi”, để rồi đến lượt chúng ta cũng kết hợp với Chúa Kitô “mà phụng sự Thiên Chúa hằng sống”.

- Nếu ở đời này, chúng ta phụng thờ Thiên Chúa bằng tế lễ tốt lành như thế, thì ngày sau, Thiên Chúa sẽ chấp nhận chúng ta vào đoàn thể các thánh, hiệp làm một cùng Chúa Kitô mà phụng sự Thiên Chúa hằng sống muôn đời trên nơi vĩnh phúc. Lúc ấy, chúng ta sẽ như cảnh tả trong sách Khải huyền (7.1-17): chúng ta được ở trước ngai Thiên Chúa và phụng sự Người ngày đêm trong Điện Thờ của Người, sớm tối làm cận thần thân tín kề cận “Chúa-Thượng” ta là Thượng Đế - Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các chúa. Nhưng việc phụng thờ như sách Khải huyền vừa tả, không nên hiểu như một việc nặng nề cực nhọc, na ná như phải đi nhà thờ dâng lễ dưới trần thế (nếu như thế thì thiên đàng buồn chết được !), song thực ra một cuộc sống thân tình, trong yêu thương và hạnh phúc, tràn trề sung sướng nơi Hoàng cung thiên triều, nơi phúc lạc chẳng hề vơi; yến tiệc không ngớt, nhã nhạc không ngừng ; nơi đó, ta sống cuộc sống vui thú không hề tàn phai.

Bây giờ, ta trở lại cảnh thuật trên đầu về những người đi dự lễ cách vô tâm, hời hợt, ơ thờ, lạnh nhạt, chán chường, chẳng hiểu sự cao trọng vô biên của Thánh Lễ... Cảnh ấy làm ta phải chép miệng mà than tiếc cho họ..., thương hại hơn là chê bai, hay phê bình kết án họ, và tốt nhất là cầu nguyện cho họ được ơn hiểu biết rằng : họ là người được vinh dự cùng đồng tế lễ với Chúa Kitô, nhờ chức tư tế cộng đồng của họ.

Nhớ lại thời phong kiến ngày xưa ở nước Việt, ai được tham dự một vai trò nào, nhất là được đứng cạnh Hoàng đế, trong tế lễ trời đất ở đàn Nam giao, thì lấy làm hân hạnh và vinh dự vô cùng, cả làng cả xóm đều phải ganh tỵ, và cho rằng tu bảy mươi đời mới được phúc đó. Thế mà tế lễ Nam giao có là gì so sánh với tế lễ cực trọng của Chúa Kitô ?

Tích truyện

Tổng Thống Win-sơn của Hoa Kỳ là người rất thận trọng với những kỷ niệm nhỏ. Lần kia, ông đi thăm một thành phố ở tiểu bang Mon-ta-na. Cảnh sát làm hàng rào cản rất kỹ, không cho ai tới gần vị Tổng Thống. Nhưng không hiểu sao, có hai cậu bé chui lọt tới gần ông và say sưa nhìn ngắm vị nguyên thủ quốc gia. Một cậu tặng Tổng Thống lá cờ nhỏ của nước Mỹ mà cậu cầm trên tay. Tổng thống đã đón lấy và vẫy tay cám ơn em. Cậu bé kia thấy vậy, buồn vì không có gì để tặng, em gắng mò vào trong túi và lôi ra được một đồng xu nhỏ. Em cố vượt qua rào cản để trao cho Tổng Thống. Em sung sướng vô cùng, bởi chính vị Nguyên thủ là người chìa tay ra để đón nhận quà của em với tất cả vẻ trang trọng.

Năm năm sau, Tổng Thống Win-sơn qua đời. Bà Win-sơn xếp đặt lại các đồ đạc quen dùng của chồng. Mở chiếc ví của ông, bà thấy có một bọc giấy được giữ gìn cẩn thận. Gỡ bọc giấy, bà nhận ra ngay tức khắc đồng xu nhỏ mà cậu bé đã tặng chồng bà cách đây 5 năm. Ông quí đồng xu ấy đến độ đi đâu cũng mang theo và kể truyện về nó.

            Đồng xu nhỏ tặng Tổng thống, được đón nhận và cất giữ như vật báu... huống chi lễ vật ta dâng Thiên Chúa Cha lại là Mình Thánh, Máu Thánh Đức Giêsu Con Một yêu dấu của Thiên Chúa !

 

³³³³³

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin: Xin Vâng Như Mẹ Maria (3/31/2021)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768