MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (170)
Thứ Tư, Ngày 28 tháng 3-2018
Hạt  Châu  Ngọc (170)

          25-4-1988 : "Các con yêu dấu ! Thiên Chúa muốn các con nên thánh thiện. Vì thế, qua Mẹ, Thiên Chúa mời gọi các con hoàn toàn suy phục Người. Chớ gì Thánh Lễ là Nguồn Sống của các con. Các con hãy hiểu rằng : Thánh Đường chính là Cung Điện của Thiên Chúa, là nơi mà Mẹ tụ họp các con và muốn chỉ cho các con con đường đến với Thiên Chúa. Các con hãy đến và cầu nguyện. Không phải để nhìn kẻ khác hay dèm pha họ, nhưng hãy để cuộc sống của các con là một chứng tá về con đường thánh thiện. Thánh đường là nơi đáng được tôn kính, dành riêng làm nơi thánh, vì Thiên Chúa khi trở nên người phàm đã ngự ở đó ngày đêm. Vì thế, hỡi các con nhỏ, hãy tin và cầu nguyện, để Thiên Chúa Cha tăng thêm niềm tin của các con, và rồi các con hãy xin bất cứ điều gì các con cần. Mẹ ở với các con và Mẹ vui mừng vì các con hoán cải và Mẹ bảo vệ các con bằng áo choàng của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.”  

MỜI BẠN SUY NIỆM

Trong sứ điệp hôm nay, Đức Mẹ nói hai điều: Nhà thờ và Thánh Lễ. Hai điều này liên đới với nhau, vì đến nhà thờ chẳng phải là để cầu nguyện, hay dự Thánh Lễ sao ?

a) Về nhà thờ, ta thường nghĩ rằng, đó là cái gì quen thuộc quá rồi, có gì mà nói đâu ! Dầu vậy, mời Bạn cũng cứ vui lòng nghe Mẹ dạy, biết đâu Mẹ nhắc nhở những điều ta đã quên, hay những điều ta chưa biết.

Mẹ nói: Các con hãy hiểu rằng: Thánh Đường chính là Cung Điện của Thiên Chúa.” Câu đầu tiên này Mẹ bảo ta phải hiểu rằng, khi đến nhà thờ giáo xứ, dù chỉ là một nhà thờ nhỏ bé, nghèo nàn, cũng phải coi như một cung điện nguy nga. Đừng nghĩ rằng chỉ khi nào ta xây được một nhà thờ nguy nga tráng lệ, lúc đó mới là cung điện của Thiên Chúa. Nó là cung điện chỉ vì có Thiên Chúa ngự đó, chứ không phải vì nó nguy nga đồ sộ. Trong sứ điệp Mẹ cũng xác nhận điều ấy: “Thánh đường là nơi đáng được tôn kính, làm nơi thánh, vì Thiên Chúa khi trở nên người phàm đã ngự ở đó ngày đêm”.

Câu sau đây Mẹ nói mới thật lạ tai: Nhà thờ “là nơi mà Mẹ tụ họp các con và muốn chỉ cho các con con đường đến với Thiên Chúa”. Mẹ không là cha Sở, không là vị chăn chiên…, không dùng chuông trống, thế mà Mẹ lại tụ họp ta trong Nhà thờ. Nếu thế thì từ nay mỗi khi ta đến nhà thờ, đừng nghĩ là ta tự động đến, nhưng hãy nghĩ là chính Mẹ Maria, một cách âm thầm, tụ họp ta đến đó.

Đến đó làm gì? Mẹ trả lời: Mẹ “muốn chỉ cho các con con đường đến với Thiên Chúa!” Ôi Mẹ Maria, chỉ vì chúng con không nghe lời Mẹ âm thầm chỉ đường đến với Thiên Chúa, cho nên đã bao lâu nay chúng con đến nhà thờ mà không gặp Chúa, đến vì luật buộc phải đến, dẫn cái xác đến mà hồn thì để ở đâu đâu… Thấy thế Mẹ rất buồn, và than thở: Có bao nhiêu người đến nhà thờ – nhà của Thiên Chúa – với sự tôn trọng, một lòng tin mạnh và yêu mến Thiên Chúa ? Rất ít!” (Sứ điệp ngày 25-10-1985). Vì thế, qua nữ thị nhân Mirjana, Mẹ bảo: Hãy dành thời gian gặp gỡ Thiên Chúa trong nhà thờ, hãy đến thăm viếng Nhà Cha các con!” (28-1-1987).

Nhưng Mẹ liền cảnh cáo: Các con hãy đến và cầu nguyện. Không phải để nhìn kẻ khác hay dèm pha họ, nhưng hãy để cuộc sống của các con là một chứng tá về con đường thánh thiện.” Lời Mẹ nói chẳng vu chút nào. Có một bà thú nhận rằng: Đi nhà thờ hay dự lễ bà thích ngồi hàng ghế cuối, để nhìn ngắm áo quần những người đi lên đi xuống... Cũng có những người đến nhà thờ không tập trung vào cầu nguyện, lại hay để ý phê bình người nọ người kia

“Vì thế, (Mẹ kêu gọi), hỡi các con nhỏ, hãy tin và cầu nguyện, để Thiên Chúa Cha tăng thêm niềm tin của các con, và rồi các con hãy xin bất cứ điều gì các con cần”. Lời Mẹ hứa hẹn rõ ràng: nếu nghe lời Mẹ kêu gọi, đến nhà thờ để tin và cầu nguyện, ta sẽ được Thiên Chúa gia tăng đức tin cho mình, và nhờ đó, có thể cầu xin tất cả những gì mình cần và chắc sẽ được nhậm lời. Bởi chính Chúa Giêsu đã phán hứa như vậy: Nếu các con“tìm kiếm Nước Thiên Chúa và lo sống đạo đức công chính trước hết, thì tất cả những điều các con cần kia, Người sẽ ban thêm cho.” (Mt 6.33)    

b) Về Thánh Lễ, trong sứ điệp hôm nay Mẹ chỉ nói: Chớ gì Thánh Lễ là Nguồn Sống của các con.” Nhưng ngày 11-1-1982, “Mẹ kêu mời các con một cách đặc biệt tham dự Thánh Lễ. Hãy chờ Mẹ ở nhà thờ, đó là một nơi rất dễ chịu.” Bạn có thấy lời Mẹ dễ thương không? Vừa thân tình, vừa đơn sơ, y như mẹ ruột chúng ta nói với chúng ta vậy. Vì sao Mẹ dặn chờ Mẹ ở nhà thờ? Vì Mẹ muốn ta tham dự Thánh Lễ cùng với Mẹ, để Mẹ giúp ta dự Thánh Lễ như lòng Chúa muốn; để Mẹ dạy cho ta biết: “Thánh Lễ là lời cầu nguyện vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Các con sẽ không bao giờ hiểu được sự đại của Thánh Lễ. Bởi lẽ đó, các con phải hoàn chỉnh và khiêm tốn trong Thánh Lễ, và phải dọn mình cẩn thận để tham dự.” (Mẹ nói năm 1983. Cũng năm ấy tháng 11, Mẹ dạy Jelena - một em được thụ khải ở Mễ Du): “Trước Thánh Lễ, cần phải cầu nguyện với Chúa Thánh  Thần.”

Bạn hãy đọc lại từng lời Mẹ trên đây, và nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mà hiểu được và thực hành, thì đó quả thật là một đại ơn đại phúc cho Bạn.

Đấy, về Thánh Lễ, Đức Mẹ như “một bà mẹ thật” thương con, dạy bảo, dặn dò tỉ mỉ từng li từng tí, có thể nói: ngay bà mẹ trần gian của ta cũng chẳng bao giờ làm được như thế. Mẹ còn dạy: Khi đi dự Thánh Lễ, con đường từ nhà các con đến nhà thờ phải là thời gian chuẩn bị dự Thánh Lễ. Các con cũng sẽ Rước Lễ với trái tim mở rộng và tinh sạch... (Sau Thánh Lễ) Đừng rời nhà thờ khi trước đó các con chưa cảm tạ đội ơn Chúa cách xứng đáng.”(Sđ. tháng 10-1984). Mẹ nhận thấy: Có những người Thánh Lễ vừa dứt, họ đã vội vàng rời nhà thờ. Không tốt đâu ! Vì như vậy, họ không bao giờ có thể dâng mình hoàn toàn (cho Chúa) được. Và cũng không tốt, nếu họ cứ lang thang chung quanh nhà thờ như thế.”

Ngày 19-2-1982, Mẹ bảo: “Hãy chăm chú dự Thánh Lễ, và có thái độ nghiêm túc! Đừng nói chuyện trong Thánh Lễ!”Nếu người ta dự Thánh Lễ cách thờ ơ, họ sẽ trở về nhà nguội lạnh và với một trái tim trống rỗng.” (Sđ. 30-3-1984)

Tất cả những nỗ lực của Mẹ dạy dỗ bảo ban ta về Thánh lễ, là Mẹ nhằm giúp ta đạt được kết quả vô cùng trọng đại này: “Mẹ ước ao Thánh Lễ các con tham dự phải là một cảm nghiệm về Thiên Chúa.”(Sđ. ngày 16-5-1985). Cảm nghiệm được Thiên Chúa, đời sống chúng ta sẽ đổi mới, chúng ta sẽ hạnh phúc, như thể nếm được Thiên đàng đang khi còn ở trần thế.

MỜI BẠN CẦU NGUYỆN

Mẹ Maria ôi! Tạ ơn Mẹ đã dạy chúng con bài học hôm nay/ vô cùng quí giá và hữu ích./ Chúng con sẽ bắt chước những anh chị em ở Mễ Du/ mà Mẹ khen ngợi: "Dù thời tiết xấu,/ vẫn có khá nhiều người đều đặn tới dự Thánh Lễ/ vì yêu Mẹ và ước ao bày tỏ cách đặc biệt tình yêu của họ (với Mẹ).”

 Chúng con cũng muốn chứng tỏ cho Mẹ/ lòng yêu thương của chúng con/ bằng cách dự Thánh Lễ./ Chúng con hứa sẽ trung thành THỰC HÀNH việc ấy./ Xin Mẹ chờ xem!

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768