MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (183)
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 5-2019
Hạt  Châu  Ngọc (183)

 

Sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du 

Ngày 25-8-1989 : "Các con yêu dấu ! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Các con bé nhỏ, nhờ cầu nguyện các con sẽ đạt được niềm vui và bình an. Nhờ cầu nguyện, các con sẽ được hưởng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dồi dào hơn. Vì thế, chớ gì cầu nguyện là nguồn sống cho mỗi người các con. Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để những người xa Chúa có thể được hoán cải, ngõ hầu tâm hồn chúng ta sẽ phong phú hơn vì Thiên Chúa sẽ ngự trị trong tâm hồn của mọi người. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện ! Chớ gì cầu nguyện bắt đầu ngự trị trên toàn thế giới. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ." 

       Ngày 25-10-1989 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay nữa, Mẹ mời gọi các con cầu nguyện. Mẹ luôn luôn mời gọi các con, nhưng các con vẫn còn xao lãng. Vì thế từ nay, hãy nghiêm túc quyết tâm hiến dâng thời giờ lên Thiên Chúa. Mẹ ở với các con và ao ước dạy dỗ các con cầu nguyện với trái tim. Chỉ trong cầu nguyện với cả trái tim, các con mới gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

            MỜI CÁC BẠN SUY NIỆM

            Mặc cho ai phàn nàn: Sao Đức Mẹ cứ nói về cầu nguyện hoài, nhàm quá, ngán quá! Hôm nay Mẹ vẫn nói về cầu nguyện: "Các con yêu dấu! Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện.” Tại sao Mẹ lại kiên trì như vậy? Đó là vì:

Là Mẹ Thiên Chúa, ngự trong ánh sáng vinh quang Thiên Chúa, Mẹ đã được Thiên Chúa truyền ban những lời từ nguồn khôn ngoan thượng trí vô biên của Ngài, để Mẹ nói ra, và dạy dỗ… Chúa Giêsu lúc còn ở dưới trần, khi giảng dạy cho dân chúng, Ngài vẫn phân bua cho họ rõ: “Đạo lý Ta dạy không phải là của Ta, mà là của Đấng đã sai Ta” (Ga 7.16). – “Không phải Ta tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai Ta, truyền lệnh cho Ta phải nói gì, tuyên bố gì.” (Ga 12.49). Cũng vậy, Đức Mẹ cũng thường tỏ bày cho chúng ta rõ là những sứ điệp của Mẹ là do chính Chúa Cha truyền cho Mẹ nói (xem SĐ 8-11-1984).

Chính vì vậy, hôm nay Mẹ lại nói về cầu nguyện, không biết là lần thứ mấy mươi rồi, bất kể, Mẹ cứ nhắc lại, vì Mẹ nghĩ điều đó cần cho con cái Mẹ. Thật vậy, Mẹ cho biết: “Nhờ cầu nguyện các con sẽ đạt được niềm vui và bình an. Nhờ cầu nguyện, các con sẽ được hưởng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dồi dào hơn. Vì thế, chớ gì cầu nguyện là nguồn sống cho mỗi người các con”. Ôi lời dạy của Mẹ thật tuyệt vời! Mời anh chị em đọc lại lời Mẹ vừa nói để cảm nhận được hết ý nghĩa.

            Sống ở đời, ai cũng muốn được vui vẻ và bình an. Đúng không? Ai cũng khao khát và mong ước sự đó, nhưng nhiều khi lại không được như ý.

- Còn anh chị em có muốn được niềm vui và bình an không? <…> Mẹ bảo: Vậy thì cầu nguyện đi!

- Có muốn hưởng được lòng thương xót của Thiên Chúa cách dồi dào hơn nữa không? <...> Mẹ bảo: Vậy hãy cầu nguyện đi!

- Có muốn được nguồn sống cho đời mình không? <…> Vậy Mẹ bảo: Cầu nguyện đí sẽ được.

            Mẹ còn muốn sau khi, nhờ cầu nguyện, chúng ta hưởng được những ơn phúc nói trên, chúng ta hãy nghĩ đến phần rỗi của tha nhân nữa: “Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con cầu nguyện để những người xa Chúa có thể được hoán cải…. Khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Mẹ buồn sầu than: “Ngày nay rất nhiều người sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ!” Nghe mà buồn!

Sa hỏa ngục là một sự khốn nạn đáng kinh khiếp vô cùng không thể nào tả siết. Nơi mà Chúa Giêsu nói là “phải khóc lóc nghiến răng đời đời…trong lửa không hề tắt…” Anh chị em thử tưởng tượng nếu mình rơi xuống đó thì sao? Muôn đời ngàn kiếp đau đớn khốn khổ trong lửa hỏa hào! Thật tội nghiệp cho kẻ nào bị sa hỏa ngục! Thế mà Mẹ bảo: nhờ anh chị em cầu nguyện cho họ mà họ “được ơn hoán cải”, khỏi sa chốn trầm luân đời đời ấy.

Và để khích lệ chúng ta cầu nguyện cho họ, Mẹ cho biết: chúng ta cũng không mất phần thưởng đâu: “…Tâm hồn chúng ta sẽ phong phú hơn vì Thiên Chúa sẽ ngự trị trong tâm hồn của mọi người.” Nghĩa là khi các người tội lỗi được ơn ăn năn hoán cải, tức là Thiên Chúa sẽ ngự trị trong tâm hồn tất cả mọi người, chẳng khác gì cảnh Thiên đàng dưới thế, tất nhiên tâm hồn chúng ta cũng được lây hạnh phúc đó mà phong phú hơn!

            Và Mẹ kết luận sứ điệp bằng một lời nhắn nhủ khẩn thiết đến ba lần: Vì thế, các con bé nhỏ, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện!” Kèm theo với một lời nguyện ước: “Chớ gì cầu nguyện bắt đầu ngự trị trên toàn thế giới.” Qua lời đó chúng ta mới thấy, nếu việc cầu nguyện chẳng quan trọng, chẳng cần thiết, Mẹ đã chẳng mong ước nó ngự trị trên toàn thế giới làm gì!

  Nhưng đáng tiếc là chúng ta lại không hiểu tầm quan trọng và sự cần thiết ấy, nên lơ là việc cầu nguyện, khiến Mẹ buồn và than trách: “Mẹ luôn luôn mời gọi các con (cầu nguyện), nhưng các con vẫn còn xao lãng.” Anh chị em có xao lãng cầu nguyện không? <…> Xao lãng lơ là, là vì chúng ta chưa xác tín việc cầu nguyện là cần, rất cần! Trong sứ điệp ngày 26-12-1983 Mẹ nhẹ nhàng nhắc bảo: “Các con của Mẹ!…Mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại hoài: hãy cầu nguyện’. (Vì) Mẹ không thể bảo các con điều gì khác hơn là hãy cầu nguyện.” Đó thấy chưa, toàn bộ sứ mệnh của Mẹ đến trần gian lần này là để dạy về cầu nguyện, chẳng có gì khác, vì cầu nguyện là điều tối cần. Mẹ nói ở SĐ ngày 27-12-1983: “Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là cầu nguyện!” Và ở 25-10-1983, Mẹ xác quyết: “Hãy cầu nguyện! Cầu nguyện đem lại mọi sự cho các con. Chính nhờ cầu nguyện, các con sẽ có được tất cả.” Ngược lại thì sao? Không cầu nguyện các con sẽ không có gì hết. Không có ơn Chúa, không có bình an trong lòng, không có hạnh phúc trong gia đình…" Rõ ràng chính vì ngày nay người ta ít cầu nguyện, bỏ cầu nguyện mà thế giới không có hòa bình, gia đình không có hạnh phúc! Thấy nguy, người ta hội họp, bàn luận, tìm đủ mọi phương pháp để cải thiện tình hình, thế mà Đức Mẹ chỉ cho một phương thế rất dễ ai cũng có thể làm, thì người ta lại không làm!

Nhưng vốn là một người Mẹ, Mẹ vẫn kiên nhẫn nhắc nhở: “Vì thế từ nay, hãy nghiêm túc quyết tâm hiến dâng thời giờ lên Thiên Chúa”, để cầu nguyện.

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN

            Tạ ơn Mẹ Maria,/ hôm nay, chúng con được Mẹ dạy cho biết/ sự quan trọng, sự cần thiết và các ơn ích của cầu nguyện./ Quả thật chúng con có lơ là trong việc cầu nguyện/ vì chúng con quá ham công việc,/ quá lo kiếm tiền/ chúng con quên lời Chúa Giêsu dạy: “Cha anh em trên trời dư biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ ban thêm cho.” (Mt 6.32-33)

            THỰC HÀNH

            Nghe Mẹ dạy rồi, anh chị em sẽ làm gì?

                                    Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768