MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hạt Châu Ngọc (204)
Thứ Tư, Ngày 31 tháng 3-2021
Hạt  Châu  Ngọc (204)

 

Lời Đức Mẹ Mễ Du  

 

25-11-1992 : "Các con yêu dấu ! Hôm nay, hơn bao giờ hết, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Chớ gì cuộc sống các con trở nên lời cầu nguyện liên lỉ. Không có tình yêu, các con không thể cầu nguyện. Vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu mến trên hết mọi sự Thiên Chúa, Đấng tạo nên cuộc đời các con. Rồi các con sẽ hiểu biết Thiên Chúa và yêu thương XE "yêu thương"  Người trong mọi sự như Người yêu thương các con. Các con yêu dấu, việc Mẹ ở với các con là Một Hồng Ân. Vì vậy, các con hãy chấp nhận và Sống Sứ Điệp của Mẹ vì lợi ích của các con. Mẹ yêu thương các con và vì vậy, Mẹ ở với các con để dạy dỗ, dẫn dắt các con tới một cuộc sống mới của hoán cải và hy sinh từ bỏ. Chỉ bằng cách này, các con sẽ khám phá được Thiên Chúa và tất cả những gì xem ra còn xa vời đối với các con hiện nay. Vì thế, các con yêu dấu của Mẹ, hãy cầu nguyện. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ."

MỜI ANH CHỊ EM SUY NIỆM

Lại một lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện, và lần này có thêm một lời nhấn mạnh “Hôm nay, hơn bao giờ hết”, vậy hình như có sự gì quan trọng? Sự quan trọng là đây: “Chớ gì cuộc sống các con trở nên lời cầu nguyện liên lỉ.” Quả thật, đối với Mẹ việc cầu nguyện luôn là điều quan trọng và có thể nói bao nhiêu sứ điệp Mẹ ban cho chúng ta qua gần 40 năm ròng rã là bấy nhiêu lần Mẹ kêu gọi chúng ta cầu nguyện dưới đủ mọi hình thức. Đến nỗi có nhiều người nghe đến phát ngán. Tội nghiệp cho Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ thấy việc cầu nguyện vô cùng quan trọng cho đời sống chúng con, đến nỗi các thánh thường ví cầu nguyện như hơi thở, ngưng là chết chắc, nên Mẹ mới ra sức kêu gọi không biết mỏi mệt, thì chúng con lại tỏ ra chán ngán. Chắc Mẹ buồn lắm!

Thôi ít ra lần này, chúng ta cố gắng cung kính nghe lời Mẹ một lần nữa xem sao…Mẹ nói tiếp: Không có tình yêu, các con không thể cầu nguyện.”  À! vậy là hôm nay Mẹ có một điều mới mẻ để dạy chúng ta: Phải có tình yêu mới cầu nguyện được! Thế mà chúng ta thường lơ là trong việc cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện mà không có tình yêu, cầu nguyện không “vì” yêu mến, cầu nguyện không “với” lòng yêu mến trong tim. Mẹ phải nói: Vì thế, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu mến trên hết mọi sự Thiên Chúa, Đấng tạo nên cuộc đời các con.Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, mới cầu nguyện được, mới cầu nguyện nên, lời cầu nguyện của ta mới thấu đến tai Thiên Chúa.

Lời cầu nguyện của chúng ta từ trước đến nay có lẽ đã lạt lẽo, đã vô vị, chỉ có hình thức mà không có tình yêu…, cho nên cuộc đời gia đình chúng ta bất hòa, xáo trộn, mỗi người cá nhân chúng ta không yêu thương nhau, nên không được bình an, và có lẽ có nhiều lầm lạc, sa ngã… Trước tình cảnh đáng buồn đó, ai trong chúng ta lại chẳng muốn cải thiện cho tốt hơn? Vậy hãy nghe lời Mẹ đi, và kết quả sẽ rất tuyệt vời đúng như Mẹ nói: Rồi các con sẽ hiểu biết Thiên Chúa và yêu thương XE "yêu thương"  Người trong mọi sự như Người yêu thương các con.”  Nghe câu này, nếu ace để tâm suy nghĩ, và nhất là nếu cầu xin ơn soi sáng của Chúa Th.Thần, ace sẽ thấy nó lớn lao, cao trọng và qúi báu vô cùng. Nói không ngoa, Đức Mẹ hứa đem chúng ta vào Thiên đàng ngay khi còn dưới thế!

Thật vậy, nếu ace quen đọc Kinh Thánh, ace sẽ thấy việc hiểu biết Thiên Chúa không phải là một sự hiểu biết trên trí khôn, nếu chỉ như thế ace sẽ nói rằng: “Tôi biết Thiên Chúa rồi, học hỏi giáo lý và nghe giảng thì được biết Thiên Chúa là Đấng Tạo thành muôn loài muôn vật, là Đấng hằng có, là Đấng cứu độ, là Đấng đầy thương xót, v.v… Ồ! Đấy là sự hiểu biết trên trí khôn. Tốt rồi. Nhưng hiểu biết mà Mẹ nói đây là hiểu biết theo nghĩa Kinh Thánh nên nó tha thiết, nó thâm sâu vô cùng: là biết nhau như chồng biết vợ, vợ biết chồng, là kết hợp, là ở trong nhau… Bằng chứng: Sách Sáng thế viết: “Ađam biết Eva, vợ ông, và bà đã có thai…” (St 4.1; 24.16; Ds 31.17t; Tl 21.11t…).

Được hiểu biết Thiên Chúa rồi, Đức Mẹ nói thêm: “Và yêu thương XE "yêu thương"  Người trong mọi sự như Người yêu thương các con.” Hiểu biết và yêu thương Chúa và được Chúa yêu thương, đó là tất cả hạnh phúc đời đời sau này trên Thiên đàng! Thế mà nay ta được nếm hưởng trước nơi trần gian!

 Chính là để được những ơn huệ đại nói trên mà Mẹ mời chúng ta chấp nhận các sứ điệp của Mẹ: Vì vậy, các con hãy chấp nhận và Sống Sứ Điệp của Mẹ vì lợi ích của các con.”  Thật đáng buồn khi nghe Mẹ phải “xin” chúng ta chấp nhận và sống sứ điệp của Mẹ! Nào Mẹ được lợi gì khi chúng ta nghe và sống sứ điệp của Mẹ? Chẳng được lợi lộc gì mà “Chỉ vì lợi ích của các con”. Hơn thế, chỉ vì “Mẹ yêu thương các con và vì vậy, Mẹ ở với các con để dạy dỗ, dẫn dắt các con tới một cuộc sống mới…”

Thế mà, cho đến bây giờ, đã 40 năm Mẹ từ trời thân hành ngự xuống trần gian này để khuyên bảo, để dạy dỗ, mà vẫn có nhiều người xưng mình là con cái Mẹ, chẳng chịu chấp nhận sự hiện diện của Mẹ, các sứ điệp của Mẹ. Thật không thể hiểu nổi vì sao lại có sự ơ hờ, vô tâm và vô ơn đến như vậy?

Thánh Phaolô, sau khi trình bày công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô với cái giá là sự hy sinh mạng sống của Ngài trên thập giá, đã tuyên bố: “Nếu ai không yêu mến Chúa, thì hãy là đồ chúc dữ” (1Cor 16.22). Còn bây giờ, sau khi nghe bao yêu thương, bao công lao khó nhọc Mẹ Mễ Du dành để dạy dỗ và dẫn dắt con cái đến đời sống mới tốt đẹp, mà Mẹ chỉ nhận được sự ơ hờ, vô tâm, dửng dưng thì phải nói sao về những người ấy? “Nếu ai không chấp nhận sự hiện diện của Mẹ, không chấp nhận và sống các sứ điệp của Mẹ, thì hãy là đồ…gì?”

Còn ace là những người thành tâm sùng kính Mẹ Mễ Du, thái độ ace đối với sự hiện diện của Mẹ, với các sứ điệp Mẹ là như thế nào? Xin để ace vấn tâm và trả lời cho Mẹ!

CHÚNG TA CÙNG CẦU NGUYỆN

Mẹ ôi, Cám ơn Mẹ thật nhiều,/ vì hôm nay Mẹ dạy một điều mới mẻ trong việc cầu nguyện:/ “Không có tình yêu, các con không thể cầu nguyện.”/ Chúng con còn cám ơn Mẹ nữa vì Mẹ đã không quản ngại,/ thân hành từ trời xuống dạy dỗ chúng con suốt mấy chục năm/ chỉ vì lợi ích cho đời sống chúng con. /Chưa hết, chúng con còn phải cám ơn Mẹ nhiều nhiều/ vì lòng“Mẹ yêu thương các con/ và vì vậy, Mẹ ở với các con để dạy dỗ, dẫn dắt các con tới một cuộc sống mới…” / Trước tất cả tấm lòng yêu thương vô bờ bến ấy của Mẹ,/ chúng con mượn lời thánh Phaolô mà nói với chính mình rằng:/ “Ai không biết ơn Mẹ, không yêu mến Mẹ thì kẻ ấy là đồ…??”

THỰC HÀNH

          Nên đọc lại mỗi tháng một lần, sứ điệp và bài suy niệm hôm nay.

 

                              Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tin/Bài khác
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Lễ Truyền Tin (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768