MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
05- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Các Chữ Viết Tắt
Thứ Tư, Ngày 8 tháng 12-2021
Các Chữ Viết Tắt

 

BJ                        : Bible de Jérusalem

Bti                        : tích

ch.                        : chương

CTĐS                  : Canh tân đặc sủng

CTT                     : Chúa Thánh Thần

C.Ng                    : Công Nguyên

CN                       : Chúa Nhật

CG/ CGK             : Chúa Giêsu / Chúa Giêsu Kitô

DTh/Dthg             : Do Thái / Do Thái giáo

DB                       : Dictionaire biblique

ĐBC                    : Đấng Bầu Chữa

ĐCT                     : Đấng Cứu Thế

ĐPT                     : Đấng Phù Trợ

ĐGM                   : Đức Giám Mục

ĐGC/ ĐGT          : Đức Giáo Chủ / Đức Giáo Trưởng

ĐHY                    : Đức Hồng Y

ĐTN                    : Đức Trinh Nữ

ĐG, ĐGK            : Đức Giêsu, Đức Giêsu Kitô

GaTG                   : Gioan Tẩy Giả

GH                       : Giáo Hội

                      : Giao Ước

HC; HC GH         : Hiến chế ; Hiến chế Giáo Hội (Lumen

                              Gentium)

HT                       : Hội Thánh 

HT.CG                 : Hội Thánh Công giáo

KT                       : Kinh Thánh

Lm                       : Linh mục

Ms.                      : Mục

NTC                     : Nước Thiên Chúa 

PG/ PL                 : Patrologie grecque / Patrologie latine                                            (Tổng hợp các Giáo phụ Hy Lạp / --La                                           

                              Tinh)

Ps                         : Phục Sinh

Q                          : Qumrân

sđd/ svd/              : Sách đã dẫn/ - vừa dẫn/

ss                         : (những đoạn Kinh Thánh) song song

TC/ -Cha              : Thiên Chúa / - Cha

TK                       : Thánh Kinh

TM/ TM NL/       : Tin Mừng / Tin Mừng Nhất Lãm/

TM Ga                 : Tin Mừng Gioan

Th.                       : Thánh

Tnps                     : Tử nạn, Phục Sinh

TOB                     : Bản dịch Kinh Thánh đại kết

tr.                         : trang

UBĐKCG            : Ủy ban Đoàn kết Công giáo

Vqc                      : Vương quốc

x.                                           : xem

 

 

***

LƯU Ý                       

 

1- Lời Chúa, trích dẫn theo Bản dịch Kinh Thánh của Cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn, DCCT, 1976, của Nhóm Các Giờ Kinh phụng vụ.

2- hiệu các sách Kinh Thánh: Lấy theo bản dịch Kinh Thánh của Nhóm Các Giờ Kinh phụng vụ.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768