MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
13- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần I -- Chương 2 - Đoạn Iii Đức Maria Cô Đọng Nơi Mình Tâm Tình Đón Tiếp Của Các “người Nghèo Của Thiên Chúa” Trước Đấng Cứu Thế Sắp Đến
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 12-2021
ĐOẠN III

ĐỨC MARIA CÔ ĐỌNG NƠI MÌNH

TÂM TÌNH ĐÓN TIẾP CỦA CÁC

“NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA”

TRƯỚC ĐẤNG CỨU THẾ SẮP ĐẾN

  

Sau những cuộc tấn công và tàn phá Kinh đô, triệt hạ Đền thờ, dẫn đến các thử thách gian khổ của cuộc lưu đày bên Babylon, quốc gia Do Thái coi như bị xóa sổ hoàn toàn: không còn vua, không còn uy quyền; mặt tôn giáo không còn Đền Thờ làm nơi tế tự. Đã đành, người ta mơ ước một cuộc phục hưng. Đang khi chờ đợi, họ thu mình trong một lối sống của một tập đoàn khép kín. Chính trong thời kỳ này, những phần tử ưu tú và năng động, được các ngôn sứ ra công đào luyện, đã cấu thành một “nhóm sót”, xứng danh “Dân TC”. Nhóm sót này cứ được liên lỉ tẩy luyện cho đến ngày trọng đại, ngày giáng lâm của Đấng phải đến:

“Ta sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc, Ta sẽ thử chúng như người ta thử vàng. Phần nó, nó sẽ kêu khấn Danh Ta, và Ta, Ta sẽ nhậm lời nó”. Ta đã nói: “Nó sẽ là dân của Ta!” Còn nó, nó sẽ nói: “Ngài là TC của tôi” (Dcr 13.8-9).

Cụ thể mà nói, Nhóm sót ấy gồm những người nghèo”, những người có tinh thần nghèo khó, nhận biết mình tự sức chẳng có gì, mọi sự đều trông cậy hoàn toàn nơi TC, cho nên họ luôn trung thành, tin tưởng nơi Ngài trong hết mọi sự. Chính từ cảnh nghèo khó, hèn mạt, khốn khổ của họ trổ sinh bước tiến thiêng liêng của họ.

Đ.Maria thuộc dòng dõi các kẻ nghèo khó sẵn sàng mở đón Vương triều của TC. Người thấm nhuần tinh thần “những người nghèo của TC”, được biểu lộ ra trong kinh nguyện của các Thánh vịnh, họ mong đợi ơn cứu độ từ TC, và hoàn toàn tín thác nơi Người (x. Tv 25, 31, 35, 55). Hiến Chế GH của Công Đồng Vat. II (số 55) nói: “Đ.Maria đứng đầu trổi vượt trong nhóm người khiêm hạ và kẻ nghèo khó của Chúa này.”

Lời nguyện cầu và khát vọng của những tâm hồn mở đón TC cứ nối tiếp nhau, người trước kẻ sau, trong lịch sử ấy, và cuối cùng sẽ tập trung tất cả nơi Đ.Maria, Người sẽ tỏ ra là       -điểm kết tụ của dòng dõi thần bí ấy, -“là trái tim của KT” [1],    -là “lời ca qui tụ tất cả chuỗi dài những kẻ khẩn cầu.” [2]

KT đã thuật lại lời ca của họ:

Bà Myriam, em gái ông Aharôn, tay vỗ trống và cùng với các phụ nữ đi theo bà nhảy múa theo nhịp trống kèn mà ca ngợi TC, Đấng đã cứu dân Israen khỏi kỵ binh hùng hậu Ai Cập đuổi bắt ở Biển Đỏ: “Hãy hát mừng ĐỨC CHÚA, vì uy danh Người cao cả: chiến mã với kỵ binh, Ngài đã quăng chìm đáy biển!” (Xh 15.20-21).

Bà Đêbôra, nữ tiên tri, nữ thẩm phán trong Israen thời cổ, sau khi thắng trận trên dân Canaan, cũng đã ca lên bài Khải hoàn : TC dùng tay đàn bà yếu hèn mà thắng binh hùng tướng mạnh (Tl 5.).

Bà Yuđitha cũng ca ngợi TC đã dùng nữ lưu chân yếu tay mềm mà chém đầu tướng Hôlôphernô (Gđt 16.).

Nhất là Bà Anna son sẻ, cầu xin Chúa đoái thương, khi được ơn sinh con là tiên tri Samuen, đã dâng lời ca ngợi Giavê, Đấng đã nâng kẻ hèn hạ, nghèo khó lên, hạ kẻ quyền quí xuống. Bài ca này là bản thảo cho bài ca “Hồn tôi tán dương…” của Đ.Maria (1Sm 2.// Lc 1.45-55).

Đ.Maria đã xướng lên Bài ca “Hồn tôi tán dương Chúa”, ý tứ sẽ lấy lại các lời và đề tài thiết thân của “các người nghèo” của TC (x. Mari học, tr.76-79). Thật vậy, Đ.Maria đã ứng khẩu một lời ca ngợi tạ ơn và hân hoan [3], điều ấy chẳng có gì làm ta ngạc nhiên, nếu ta hiểu biết tâm hồn người Đông Phương thường diễn tả nỗi vui nỗi buồn trong những điệu hát, bài thơ, câu vè, ca dao, tục ngữ… Tâm hồn người Do Thái đạo đức cũng thế!

Đ.Maria đã ca hát. Tâm tình của Người được Th.Luca gói ghém trong bài ca này. Nói cách khác, bài ca ấy gồm tóm tất cả ý tưởng và tâm tình của đời Người… Người ta có thể nói về bài ca ấy, như danh họa Corot nói về một bức tranh ông đã vẽ: “Tôi phải để vào đó bao nhiêu lâu? Năm phút, và tất cả đời tôi!” Bài “Hồn tôi tán dương” có thể chỉ dài dăm ba phút, nhưng tất cả một cuộc đời được kể lại trong ấy… Cũng dám nói tất cả lịch sử hoàn vũ được phác họa trong bài ca ấy của Đ.Maria.

Thật vậy, Đ.Maria biết cái luật bí mật và đơn sơ, mà mọi tâm hồn nhỏ bé, khiêm nhu có thể hiểu được và nghiệm chứng được ở mỗi thời đại, luật ấy nằm gọn trong công thức này: “Người hạ kẻ quyền thế khỏi ngôi báu, và nâng kẻ hèn mọn lên”. Cái luật bên trong của lịch sử hoàn cầu đó rất khác với luật bên ngoài, mà người ta thường tả trong sách vở, báo đài trần gian, ở đó người ta đọc thấy toàn chuyện của kẻ quyền thế, của kẻ mạnh, của cường quốc, họ thi đua bành trướng, thi đua quyền lực, rồi sụp đổ dưới sự trấn áp của một quyền lực khác! Nhưng luật bên trong mới chính lại là luật chân thật, ngấm ngầm xuyên suốt lịch sử. Chính là luật nghịch nhiên mà ĐG đã công bố trong Tám Mối Phúc.

Maria ca hát “Hạnh phúc mà muôn thế hệ sau này sẽ dành cho Người”. Phúc ấy không phải là vì sự cao cả và vinh quang mà Người có, nhưng là vì “thân phận mọn hèn” của Người; không phải sự đầy dẫy ân sủng đã ban xuống cho Người là duyên cớ làm Người có phúc, nhưng là sự trống không, bởi đó Người đã làm cho sự đầy dẫy kia đến với Người: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”.

Nhưng khiêm nhường lại không sợ nói sự thật cách đơn sơ. Maria đã nói rõ: “Mọi đời sẽ khen tôi có phúc”… và “TC đã làm cho tôi những điều thật là lớn lao, vĩ đại”

 Các vị đại thánh sau này, thấm nhuần tinh thần Tám Mối

Phúc, và bài học khiêm nhường nhỏ bé của bài ca “Hồn tôi tán dương Chúa”, đâu có nói gì khác hơn…[4] 

Tóm kết:

Bởi vì nơi Người, những gì là tinh túy nhất của Israen đã được phô diễn, nên Đ.Maria là Đấng hội đủ tư cách hơn ai hết để thưa tiếng “Fiat” - “Xin thành sự”, chấm dứt tất cả nỗi chờ mong vạn đại của dân Israen, và mở đón kỷ nguyên mới.

***

Phụng Vụ diễn lại thời gian chờ mong Đấng Cứu Thế

Phụng vụ của Mùa Vọng gợi lại thời gian lâu dài chờ mong Chúa Cứu Thế sinh xuống trần, có ba nhân vật được trình bày nổi bật trong Phụng Vụ Kinh Nguyện và Thánh Lễ của mùa này:

1) Isaia, sứ ngôn loan báo về cuộc xuất hiện của vị Thiên Sai Cứu Thế.

2) Gioan Tẩy Giả, Tiền hô kêu gọi dân chúng sám hối để dọn đường đón Đấng Cứu Thế.

3) Đ.Maria, Trinh Nữ khiêm hạ làng Nadareth, Người có phận sự đem Đấng cứu tinh vào trần gian tội lỗi.

Một câu của Thánh ca Creator Alme siderum (Đấng tạo thành cao cả các vì sao) hát rằng: “Để đền tội chung của nhân loại, lạy CG Cứu Thế, Chúa đã sinh ra từ lòng ĐTN như là một tế vật hoàn hảo, chờ ngày hi sinh trên Thập giá.”

Câu: “Trời cao, xin đổ sương xuống”, được dùng trong Phụng vụ Mùa Vọng đã rút từ lời ca của ngôn sứ Isaia:

 “Trời hỡi, từ trên cao hãy nhỏ sương xuống, và làn mây, hãy tuôn trào đức nghĩa, ước gì đất hãy mở ra, để cho cứu độ khai hoa, và một trật đức nghĩa đâm chồi. Chính Ta, Đức Chúa, Ta đã tạo nên sự này” (Is 45.8).

Sứ ngôn ví Vua Thiên Sai với mầm chồi mọc lên từ gốc là nhà Đavít (6.13; 11.1). Thế thì chính nơi ĐTN Maria mà đất mở ra để cứu độ khai hoa và Đức Công chính (là ĐG) đâm chồi.

Phụng Vụ thuộc nghi thức Đông Phương Bydăngtin đã liên kết Đ.Maria với cuộc trông đợi Đấng Cứu Thế bằng những lời ca phong phú hơn Phụng Vụ La Tinh:

“Hỡi Bêlem, hãy chuẩn bị! Vườn địa đàng mở ra cho mọi người. Hỡi Ephrata, hãy sẵn sàng, vì từ Đức Trinh Nữ, cây sự sống khai hoa trong hang đá. Lòng dạ Người đã trở nên địa đàng linh thiêng, ở đó trồng cây thần linh ban sự sống cho ta, nếu ta lãnh lấy mà ăn để khỏi phải chết như Ađam. CK đến thế gian để dựng lại hình ảnh Ngài xưa kia đã bị vỡ tan tành.” [5]

Phụng Vụ ấy cũng nhấn mạnh đến việc Ngôi Hai nhận xác phàm do Đ.Maria hiến cho:

“Trong Đức Trinh Nữ, mọi người đồng kêu lên: Vâng, lạy Chúa, xin đến! Chúng con sẽ dâng cho Chúa gì đây?… Trời dâng lên Chúa các Thiên thần, đất hiến dâng cho Chúa các lễ vật; còn loài người chúng con dâng cho Chúa một người Mẹ đồng trinh.” (Sđd, 201).

 

*

*     *

 

ĐOẠN IV

ĐỨC MARIA LÀ CHÓP ĐỈNH

CỦA CÁC TUYỂN CHỌN CỦA THIÊN CHÚA

BỞI ƠN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Việc chuẩn bị sau cùng để nhân loại đón Đấng Cứu Thế đã được chu toàn một cách lạ lùng, đến nỗi thoạt nhìn, nó làm ta kinh ngạc. Sao thế ? Đấng Cứu Chuộc, được TC ban để cứu nhân loại sa ngã, sẽ đặt chân vào giữa nhân loại đang nằm dưới ách nô lệ tội lỗi, ở một điểm chưa hề bị xâm phạm ngay cả bởi bóng dáng của tội lỗi: Đó là ở nơi Đ.Maria, con gái Israen, cũng dòng giống Ađam Eva. Lạ lùng chưa ? Một con người không nhiễm nguyên tội [6]! Ngay từ lúc đầu thai khởi sự cuộc đời !

Khi ta sinh ra đời, ta không có quyền chọn người nào làm cha làm mẹ. Họ sinh ra ta, thế là họ là cha là mẹ ta, xấu tốt ta cũng đành chịu. Nhưng TC thì không như thế, Người có quyền chọn một người xứng đáng làm mẹ mình. Chưa hết, ai trong chúng ta chẳng mong có một người mẹ xinh đẹp, tốt lành, nhân hậu, giàu có? Ta rất khổ sở và xấu hổ khi có một người mẹ không ra gì, xấu xí và nhiễm đủ thứ tính mê tật xấu…

Có nhiều người đã gặp hoàn cảnh đó, và họ nghĩ nếu họ có khả năng, họ sẽ làm cho mẹ họ nên tốt đẹp tuyệt vời… Nhưng loài người chẳng ai có khả năng ấy, chẳng ai có thể thay đổi được người mẹ của mình theo ý mình. ĐG thì không thế, vốn là TC, Đấng Tạo Hóa tạo dựng muôn loài luôn vật, Ngài có khả năng tạo nên cho mình một người Mẹ tuyệt vời, hay làm cho Mẹ mình thành tốt đẹp tuyệt vời.

Và việc đó, Ngài đã làm cho ĐTN Maria, Mẹ Ngài.

Trước khi đầu thai xuống làm người trong lòng Đ.Maria, việc đầu tiên là Ngài làm cho Mẹ được vô nhiễm nguyên tội, hay nói cách khác, làm cho Mẹ mình ngay từ đầu cuộc đời không hề nhiễm chút bóng dáng gì bợn nhơ tội lỗi, hoàn toàn tinh khiết, thánh thiện không chút tỳ ố nào. Vì Ngài là TC chí thánh và sẽ là Đấng giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ ma quỷ, thì không thể nào lại chịu ngự xuống đầu thai trong lòng một phụ nữ dính bợn nhơ tội lỗi, một người mẹ đã nằm dưới quyền lực và thống trị của ma quỉ.     

Vậy chúng ta dành ít phút để tìm hiểu đặc ân này. Cha K.Rahner giúp chúng ta :

“Nhờ học giáo lý, mọi tín hữu đều hiểu, không nhiều thì ít, ý nghĩa của mấy tiếng “vô nhiễm nguyên tội”. Thế nhưng chúng ta cũng thường bắt gặp luôn - cả nơi những người Công giáo - những hiểu lầm kỳ quái về tín điều này.

“Trước tiên, vô nhiễm nguyên tội hoàn toàn không có nghĩa là Đ.Maria được cha mẹ sinh ra một cách khác biệt với mọi người về mặt thể lý. Và tín điều cũng không hề có ám chỉ u ám ngấm ngầm rằng: việc một con người sinh ra, kết quả của tình yêu giữa hai vợ chồng, có nhiễm cái gì ô uế. Không phải thế! Vì trong gia đình, khi một người con chào đời, thì đó là một biến cố thánh thiện ăn nhằm với ý định của TC (St 1.27-28), (đặc biệt khi hôn nhân của họ đã được nâng lên thành một Bí tích).

Tóm lại, giáo thuyết về “Vô nhiễm nguyên tội” của Đ.Maria hoàn toàn không có chút liên lạc gì với những điều hiểu lầm trên đây.”

Vậy thì ‘Vô nhiễm nguyên tội’ có nghĩa gì?

“Với mấy tiếng ấy, HT muốn quả quyết với chúng ta điều này: Đ.Maria, Nữ Trinh chí thánh và là Mẹ TC, đã được TC ban cho ơn Thánh Sủng [7] ngay từ giây phút đầu tiên của đời Người, bằng vào công phúc cuộc Tử nạn của CG Kitô, Con của Ngài, tuy lúc ấy CG chưa ra đời, chưa chịu tử nạn, nhưng TC đã nhìn thấy trước những hiệu quả của việc cứu chuộc do Con của Ngài thực hiện và đem áp dụng trước cho Đ.Maria. Do đó, Đ.Maria đã không hề phải ở trong cái tình trạng mà chúng ta gọi là mắc Tội tổ tông (hay nguyên tội); và tội tổ tông không là cái gì hết ngoài việc thiếu ơn thánh sủng trong con người (x. Rm 3.23), vốn là một hậu quả gây nên bởi tội của người tiên khởi đã phạm trong buổi đầu tiên của lịch sử nhân loại. [8]

“Tóm lại, ơn vô nhiễm nguyên tội của Maria có nghĩa là: ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, Người đã có đầy ơn thánh sủng là sự sống TC trong tâm hồn. Đó là một đặc ân mà TC đã thông ban cho Người, không phải vì Người đã có chút công lao gì trước mặt TC, nhưng hoàn toàn là do lòng ưu ái của TC (Đấng hoàn toàn tự do, không bị hạn chế bởi một qui luật nào), để với sự tràn đầy ân sủng từ buổi đầu đó, Người được xứng đáng trở thành Mẹ của CG Con TC giáng trần.

Ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời, [9] Đ.Maria đã được bao bọc trong tình yêu cứu chuộc và thánh hóa của TC. Đó là nội dung giáo huấn đã được Đức Piô IX, năm 1854, long trọng tuyên bố thành một tín điều cho mọi người Công giáo.”

 [1]   Gelin: Idées maitresses…, 73.

[2]  Gelin, Sđd, 116t.

[3]  Chắc chắn Đ.Maria không thể ứng khẩu toàn bản văn bài ca này. Gốc gác của nó là thánh ca của phụng vụ Kitôgiáo Phalêtin, Th.Luca đã biên soạn lại trong hình thức hiện nay để Thân mẫu ĐG diễn tả lòng biết ơn (cc.46-50) rồi biểu lộ lòng biết ơn của toàn dân  TC (cc.51-55). (Theo TOB, c/t w, tr.193)

[4]   Mời đọc F.X.Durrwell, Trong Đức Kitô Cứu Thế, chương: Yếu đuối và sức mạnh.

[5] Trích Mercenier, Kinh nguyện của Giáo Hội Bydăngtin, II, 1, Chevreto- gne, 1953, 185.

[6] Đức Maria đầu thai vô nhiễm nguyên tội, Maria-học đề nghị viết tắt: “Vô nhiễm thai”

[7] Như thế, ta phải hiểu: “Vô nhiễm nguyên tội” là nói theo mặt tiêu cực, còn “đầy ân sủng” (đầy ơn phúc) là nói theo mặt tích cực.

[8] GH đã xác định hậu quả chính yếu của nguyên tội: thiếu sự thánh thiện và sự công chính nguyên thủy, linh hồn “chết”, thù địch với TC, và TC thịnh nộ với con người. – Ngược lại, khi được phòng ngừa không nhiễm nguyên tội (như Đức Maria), hoặc được tẩy rửa khỏi nguyên tội (như trường hợp Kitô hữu chúng ta), thì đó là một cuộc đổi mới tận bản thể thâm sâu (đến nỗi Th.Phaolô bảo: đó là một thọ tạo mới, 2 Cr 5.17), được công chính và ân sủng, trở thành nghĩa tử của TC.

·    Còn về sự thánh thiện và công chính nguyên thủy mà sa ngã tội lỗi của Ađam Eva đánh mất, thì không nên hiểu là họ đã có sự ấy rồi và vì phạm tội mà đánh mất đi; nhưng có ý nói là sự ấy sẽ được ban cho họ, nếu họ trung tín giữ lời Chúa truyền phán. Bằng chứng cho biết họ chưa có, là câu St 3.22: Sau khi họ phạm tội vì trái lệnh dám ăn quả cây biết điều thiện điều ác mà Chúa cấm (St 2.17), TC nói : “Đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi.” Vậy đáng lẽ nếu không phạm tội thì sẽ được hái cây sự sống trường sinh mà ăn mà được sống mãi, nhưng nay phạm tội rồi thì ngăn không cho họ làm chuyện ấy nữa.

      Chính hiểu như thế mà Th.Phaolô nói: Ađam thứ nhất chỉ là “sinh vật”, Ađam cuối cùng mới là Thần Khí tác sinh (1Cr 15.45), nghĩa là Ađam thứ nhất được dựng nên như một con người tốt lành trong giới tự nhiên, chưa có Thần Khí (vì Thần Khí chỉ được ban do Chúa Kitô là Thần khí tác sinh, khi Ngài đã được tôn vinh, x. Ga 7.38-39). Tiếc thay, ông đã đánh mất cơ may đó bởi không trung tín giữ lời Chúa truyền (x. Hợp Tuyển Thần Học, số 4, năm II (1992). Nhất là số 11, năm IV, (1994) : Thần học hiện đại với nguyên tội).

[9] Ngay từ giây phút đầu tiên: lúc hồn được “phú” vào bào thai con người. Nhưng người ta muốn biết lúc phú vào ấy là thoạt hai tế bào cha mẹ kết hợp  nhau, hay phải đợi bào thai lớn tới mức nào? GH còn để ngỏ vấn đề hiện đang tranh luận mặt khoa học và triết học. Ngày nay, phần đông các nhà khoa học nghiêng về việc phú vào tức khắc (animation immédiate), và GH cũng nghiêng về lập trường này khi lên án việc phá thai và truyền rửa tội “với điều kiện nếu còn sống” bất cứ thai cỡ nào bị hư. Căn cứ vào đâu? Thưa: Vào KT. Thật vậy, Kinh Thánh cho biết: Ngôi Hai xuống nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần, ngay sau lời ưng thuận của ĐTN nói với Thiên sứ. Bằng chứng về việc Chúa đã nhập thể, tức là hiện diện trong lòng Đức Maria, là khi Đ.Maria đến thăm bà chị họ Elidabét ngay mấy ngày sau đó, bà này có thể chào Đ.Maria là “Mẹ Chúa tôi đến thăm tôi”… Và Gioan, còn nằm trong dạ bà, nhảy mừng là cũng do Chúa đã hiện diện trong lòng Mẹ Maria thánh hiến ông làm ngôn sứ !

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768