MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
30- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria --> Phần 3-- Chương 1: Đức Maria Hợp Tác Vào Tế Hiến Cứu Chuộc
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 1-2022
 

PHẦN III

 

ĐỨC MARIA HỢP TÁC

VÀO TẾ HIẾN CỨU CHUỘC

 

Chúng ta đã suy niệm khá dài về phần đóng góp của Đ.Maria vào việc Nhập thể của Ngôi Hai TC. Chúng ta đã trình bày giá trị cứu độ và đại đồng của chức Thân Mẫu thiên sai và của lời Xin Vâng đáp lại thông điệp của Thiên thần truyền tin.

Vấn đề bây giờ – vấn đề làm nhức óc bao nhà Thánh Mẫu học – là hỏi rằng: Đ.Maria đã cộng tác, và trong mức độ nào, vào Tế lễ cao cả của ĐG Con mình?

Những điểm sau đây được đề ra để nghiên cứu:

1) Qui chế của Th.Phaolô thiết lập về ưu thế tuyệt đối và tính duy nhất của việc cứu chuộc bởi ĐK.

2) Truyền thống sống động của HT nói sao về việc tham dự trực tiếp của Đ.Maria vào công cuộc cứu chuộc khách quan của ĐG.

3) Một thể thức dung hòa giữa sự tham gia ấy của Đ.Maria với sự trung gian độc nhất của ĐK Cứu thế.

 

CHƯƠNG 1

QUI CHẾ DO THÁNH PHAOLÔ LẬP VỀ

ƯU THẾ TUYỆT ĐỐI CỦA VIỆC CỨU CHUỘC

Qui chế này có tính cách xác định tuyệt đối và, đối với văn chương Thánh Mẫu học hiện đại, là tiêu chuẩn tối thượng để đối chiếu các lý thuyết của các tác giả nêu ra, về vấn đề cộng tác của Đ.Maria vào công cuộc cứu chuộc của ĐK. Tiêu chuẩn này phải được ta tôn trọng hết mức, vì nó là xương sống của đức tin.

1/ Đây, đoạn văn chính của Th.Phaolô:

“Thật vậy, chỉ có một TC, và cũng chỉ có một Đấng trung gian giữa TC và loài người : đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, 6 Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.” (1Tm 2.5-6).

Bất cứ lời bình giải nào có xu hướng giảm nhẹ giá trị và mức độ của đoạn văn này đều không thể chấp nhận được.

Ở đây nói về việc cứu chuộc khách quan [1] và phổ quát của ĐK, vì Th.Phaolô nhấn mạnh đến giá chuộc thay cho mọi người, mà ĐK được tuyên bố là Trung gian độc nhất của việc cứu chuộc ấy. Độc nhất theo nghĩa chặt chẽ: một Đấng Trung gian độc nhất và việc cứu chuộc độc nhất do Ngài thực hiện.

2/ Thư Hipri củng cố quan điểm ĐG là Trung gian bằng cách trình bày cái chết làm tế lễ hy sinh của ĐG tẩy xóa tội lỗi chúng ta, giao hòa họ với TC, nhờ đó gầy tạo nên một dân mới phụng thờ TC:

“Máu của ĐK, Đấng nhờ Thần khí hằng có mà tiến mình làm lễ hy sinh vô tì tích dâng lên TC sẽ tẩy sạch lương tâm ta hơn biết mấy khỏi các việc chết mà phụng sự TC hằng sống. Và vì thế Ngài là Trung gian cho một  Giao Ước mới…” (9.14-15).

3/ Chẳng ai có đủ uy thế bằng ĐG, khi chính miệng Ngài tuyên bố với các Tông đồ :

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”(Ga 14.6)

Bằng vào các dữ kiện KT TƯ nêu trên, không thể chấp nhận bất cứ sự lươn lẹo nào, và phải loại trừ lập tức tất cả những chủ thuyết nào nói về việc cộng tác của Đ.Maria mà làm nguy hại đến sự đầy đủ và dư tràn sức cứu độ bởi ĐK, hoặc đến tính cách độc lập cứu chuộc của Ngài (không cần đến ai), hoặc đến tính độc nhất tuyệt đối của Đấng Cứu chuộc và của công việc cứu độ của Ngài. Đó là qui chế truyền thống của đạo lý về cứu rỗi chúng ta, không bao giờ có thể thay đổi.

Biết vậy, song đa số các nhà Thánh Mẫu học Công giáo ngày nay nghĩ rằng: một sự tham dự trực tiếp của Đ.Maria vào công cuộc cứu độ của ĐG, nhưng lệ thuộc toàn diện Đấng Cứu Thế, vẫn là điều có thể được “mà không làm tổn thương đến tính độc nhất và ưu thế bất khả xâm phạm của công cuộc cứu độ ấy” [2]

Trước hết ta hãy xem KT nói gì về sự cộng tác này?

Nhưng trong KT không có một chứng cứ minh bạch nào liên quan đến công ơn cứu độ của ĐTN Maria. Tuy vậy thử hỏi ít ra có chăng vài bản văn – cho dù chỉ một cách mặc nhiên – cho phép các nhà thần học “làm minh bạch hóa” chứng cứ ấy ra được không? - Thưa : Có.

1/ Trước tiên, dữ kiện của biến cố Truyền Tin

Như chúng ta đã xem, cả một truyền thống các Giáo phụ, các tiến sĩ thời Trung cổ cũng như thời cận đại cho đến Công đồng Vat.2, đã nhận ra giá trị cứu độ trong lời Xin Vâng lúc Truyền Tin. Xin mời đọc lại Phần II, đã trình bày.

2/ Sau biến cố Truyền Tin

Nếu ĐTN có vai trò tích cực trong việc Nhập thể, là giai đoạn đầu của công cuộc Cứu chuộc, điều ấy tự nhiên dẫn ta đến vai trò của Người trong giai đoạn hoàn tất công cuộc Cứu chuộc, tức là tế hiến thập giá của ĐK.

Về vai trò của Đ.Maria vào giai đoạn hoàn tất này, chúng ta chia làm hai phần:

Phần một là trước cuộc hiến tế thập giá.

Phần hai là nơi chính việc hiến tế thập giá.

Về phần một (trước cuộc hiến tế thập giá), KT có nói đến vai trò của Đ.Maria trong trình thuật Dâng Hài nhi Giêsu trong Đền thờ : Sau khi ông Simêon nói những lời tiên báo về thân thế và sự nghiệp của Hài nhi: Ngài là ơn TC cứu độ…, là ánh sáng mặc khải cho dân ngoại và vinh quang của Israen dân Người” (Lc 2.28-32), ông Simêon nói tiếp riêng với Maria Mẹ Ngài:

“Này Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và chỗi dậy trong Israen và làm dấu gợi lên chống đối – và hồn bà, mũi gươm sẽ đâm thâu – ngõ hầu ý nghĩ của nhiều tâm hồn phải bày ra” (Lc 2.34-35).

KT không nói gì về phản ứng của Đ.Maria hay tâm tình của Người khi nghe những lời ông già Simêon. Nhưng chúng ta không thể nào nghĩ rằng: Đ.Maria không hiểu chút gì trong những lời nói về thân thế và sự nghiệp cứu độ của Con mình: Nào “Trẻ thánh này là Ơn (TC) cứu độ, là ánh sáng mặc khải cho dân ngoại…, nào Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và chỗi dậy…”.

Vậy, nếu Đ.Maria hiểu, thì thái độ của Người lúc ấy ra sao, nếu chẳng phải là lặp lại lời Xin Vâng, để làm nữ tỳ TC, cộng tác – theo phần mình – vào sự nghiệp cứu chuộc của Con mình sao? Thái độ cộng tác ấy, Th.Luca hình như muốn diễn tả ra bằng cách đặt câu văn theo một cách đặc biệt thế này:

(c.34) “Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và chỗi dậy…, và làm dấu gợi lên chống đối,

(c.35) Và hồn bà, mũi gươm sẽ đâm thâu

(c.35b) ngõ hầu ý nghĩ của nhiều tâm hồn phải bày ra.”

Sau khi nói câu: “làm cớ bổ nhào… và làm dấu gợi lên chống đối” do sứ mệnh của người Con, Luca cho chen vào câu này : “mũi gươm đâm thâu hồn bà” báo sự đau đớn của người mẹ, để rồi cả hai câu đi đến kết luận chung: “ngõ hầu ý nghĩ của nhiều tâm hồn phải bày ra”.

Đặt câu cách đặc biệt như thế, phải chăng Luca có ý liên kết hai Mẹ Con vào chung một sự nghiệp, một công cuộc: ĐG với sứ mệnh chính (làm bổ nhào và chỗi dậy = kẻ bị hư đi vì chống đối, kẻ được cứu sống vì tin Ngài); và Đ.Maria với sự hợp tác trong việc đồng thống khổ, vốn là một sự đau đớn hầu như chết (gươm đâm thâu hồn bà), ngõ hầu thái độ theo hay chống của loài người sẽ được tỏ lộ ra?

phần hai, (ở chính việc hiến tế thập giá cứu chuộc), vai trò cộng tác của Đ.Maria tỏ ra rất rõ:

Tất cả các điều (ông Simêon) báo trước trên kia nay được thực hiện trong cảnh Tử nạn thập giá trên đồi Sọ hôm Thứ Sáu Tuần Thánh (Ga 19.25-30): Trên Thập giá, ĐG tế lễ mình cho TC để đền tội nhân loại. Chung quanh Ngài, thiên hạ chia làm hai phe:

a) Phe những người Do Thái cứng tin, cười chê, nhạo báng, vấp ngã trước ĐG tên tử tội bị đóng đinh thập giá: thế là đã thực hiện việc ĐG được tiên báo Ngài chính là dấu gây chống đối, làm cớ cho những kẻ đó bổ nhào.

b) Còn phe kia, gồm những người vẫn giữ vững niềm tin vào ĐG, tiêu biểu là môn đệ Gioan và nhóm vài phụ nữ đạo đức. Đ.Maria ở đâu? “Đ.Maria đứng bên cạnh khổ giá ĐG”, mật thiết liên kết với Con mình, đang khi “hồn bà bị mũi gươm đâm thâu”, trong đau đớn đồng thống khổ với Con mình.

Công Đồng Vat.2 xác nhận : Việc Đ.Maria đứng bên thập giá lúc ấy không phải là một cử chỉ tình cờ, hay do lòng thương tự nhiên của một người mẹ, song do sự thúc đẩy của ơn Chúa, do ý muốn của TC: “ĐTN trung thành hiệp nhất với Con (suốt đời) cho đến bên Thập giá, là nơi mà theo ý TC, Người đã đứng ở đó. (Mà đứng ở đó để làm gì?) Đ.Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con một của mình và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật (là ĐG) do lòng mình sinh ra” (Hiến Chế GH, số 58). Sự cộng tác của Đ.Maria vào hiến tế cứu chuộc đã được xác định quá rõ!

3/ Bây giờ khảo sát ngược về CƯ:

a) Nhìn ngược về CƯ, qua lời Sấm sách Sáng thế (3.15), HT thấy rõ hơn sự cộng tác ấy của Đ.Maria.

Đọc lại những trang bàn về lời sấm ấy ở Phần I, Ch.1 và 2, thấy nêu nổi bật Đ.Maria dưới diện người đàn bà cùng chung chiến đấu và chung chiến thắng với Dòng giống bà là ĐG. Chính điều này làm cho truyền thống HT thấy được đạo lý về Hợp Công cứu chuộc của Đ.Maria trong lời sấm ấy.

Cuộc chung chiến đấu và chiến thắng đó, đã diễn ra “hiệp một” trong việc Đ.Maria đầu thai Vô nhiễm nguyên tội. Đó là cú đạp đầu Rắn: nhờ công phúc của “Dòng giống bà” là ĐGK Đấng Cứu Chuộc, mà Đ.Maria đã thắng ma quỉ bởi được ơn vô nhiễm nguyên tội, không hề một giây phút nào bị thua nó, nằm dưới quyền lực tội lỗi.

Nhưng từ chiến thắng đây mà đi đến kết luận: Đ.Maria là cộng tác viên với CG Kitô trong công trình cứu chuộc tất cả nhân loại, thì con đường còn dài lắm. Nói cách khác: Bởi việc Đ.Maria được cùng chung chiến đấu với ĐGK và chiến thắng Satan (trong vụ Vô nhiễm nguyên tội) không thể kết luận – ít ra cách cần thiết – rằng Người đương nhiên trở thành cộng tác viên trực tiếp trong công cuộc cứu chuộc cả nhân loại.

b) Vậy, phải tìm thêm một bản văn nào khác cho phép thấy Đ.Maria là người cộng tác với CG. Đó là bản văn:

Người đàn bà là người “trợ giúp đương đối của Ađam” (St 2.18-24).

Ý tưởng ngầm hiểu trong bản văn này, thời Trung cổ đã khám phá ra. “(Con) người ở một mình không tốt, cần tạo cho nó một trợ giúp đương đối”, bởi vậy TC không tạo một người đàn ông khác làm bạn bè cho con người, nhưng tạo một người đàn bà rút tự xương thịt của người đầu tiên (St 2.22-23). Cũng thế, TC đã chọn Đ.Maria, tân Eva, làm trợ giúp cho ĐG tân Ađam trong tư cách một người đàn bà “TC đã chọn Maria trong chính phụ nữ tính của Người, để đưa Người phụ tá vào công cuộc cứu chuộc phổ quát của Con của Người … Vậy đừng quên hoặc loại trừ giới tính của Người: Sự cộng tác của Người sẽ là của một người nữ trợ tá của Đấng Cứu Thế.”

Ý nghĩa về người nữ trợ tá ấy là như thế nào ?

Đó là định luật này: TC thi hành kế hoạch cứu chuộc theo mẫu kế hoạch ma quỷ đã sử dụng để gây sa ngã cho Ađam-Eva và cả nhân loại: Nghĩa là Ađam, với sự cộng tác của người phụ nữ, là bà Eva, đã sa ngã và đưa đến sự chết cho nhân loại thế nào, TC cũng dùng một Ađam mới, với sự cộng tác của một phụ nữ, là Eva mới, mà mưu việc đạp đầu Satan và cứu sống cho nhân loại thế ấy.

 [1] Cứu chuộc khách quan: Danh từ thần học để nói Cứu chuộc nhân loại do CK thực hiện – Cứu chuộc chủ quan: Nhân loại lãnh ơn cứu chuộc ấy.

[2] Cl. Dillensch. Marie au Service., tr.297-298; 350tt.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768