MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
45-49-- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria-phần Iv - Ca Tụng, Tạ Ơn Lúc Bị Khủng Hoảng, Đau Khổ, Hy Sinh…
Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 1-2022
Ca tụng, tạ ơn lúc bị khủng hoảng, đau khổ, hy sinh…

Thường ta chỉ ca tụng và tạ ơn Chúa vì đã được ơn (vật chất hay tinh thần). Còn khi gặp phải cảnh đời bi đát như đau khổ, bệnh tật, hoạn nạn, nhất là khi chúng kéo dài… ta sẽ liên lỉ van xin Chúa cất các nỗi bất hạnh ấy đi. Nhưng nếu ta tin rằng mọi sự xảy đến cho ta, sướng hay khổ, đều do sự an bài của một người Cha yêu thương thì ta sẽ làm ngược lại: gặp phải đau khổ, thử thách, khắc khoải, căng thẳng, khủng hoảng, ta sẽ chân thành cám ơn Chúa, ca tụng Chúa!

Việc đó không dễ tí nào!

Thế mà Đức Mẹ đã sống những tâm tình như vậy trong giờ bi đát, khủng hoảng… Là một tâm hồn thấm nhuần đạo đức KT, Đức Mẹ không thể không nhớ tới lời chúc tụng của ông Gióp khi gặp phải những thử thách nặng nề:

“Giavê đã cho, Giavê đã lấy lại, đáng chúc tụng thay         Danh Giavê” (G 1.21)

“Chúng ta nhận điều tốt lành từ TC, làm sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh (Người cho phép xảy đến)?” (G 2.10).

Hoặc Người nhớ những lời ca tụng ngợi khen đang hay sau khi gặp gian nan trong các Thánh vịnh, là kinh nguyện hằng ngày của dân Israen:

- “Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,
trổi vang lên lời tán dương Người,
9 Người là Đấng bảo toàn mạng sống
và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.
10 Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách,
luyện chúng con như luyện bạc trong lò,
11 đã để cho rơi vào cạm bẫy,
gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,
12 mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ.
Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần,
nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi”.…

                                                   (Tv 66.8-12).

- “3 Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

6…Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,
lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,
tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.
9 …Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,
lạy TC, Đấng cứu độ con.
10 Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,
thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.

14 Hãy cậy trông vào CHÚA,

mạnh bạo lên, can đảm lên nào !
Hãy cậy trông vào CHÚA.”…

                                           (Tv 27.3-14).

- 5 Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
6 Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
7 Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
8 Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.
9 Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !
10 Kính sợ CHÚA đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi!” (Tv 34.5-10)

Và còn biết bao Thánh vịnh như vậy. Phải nhận rằng lòng đạo đức của dân Israen đầy vui mừng hi vọng, chúc tụng hân hoan!

Mà sao lại không hi vọng, đầy lòng trông cậy và vui mừng chúc tụng Chúa, vì Đức Mẹ vẫn được nghe cha mẹ kể lại từ hồi nhỏ các kỳ công của TC làm đối với toàn dân cũng như từng người. Như chuyện ông Giuse, con của tổ phụ Giacóp: Đang được cha yêu thương, sống trong sung túc, thì bị anh em ghen tức, bán cho lái buôn đưa sang Ai Cập làm nô lệ. Sau nhiều gian truân, bị tù đày vì vu oan, Giuse có công nên vua Pharaôn đặt lên làm Tể Tướng. Lúc ấy nạn đói lớn xảy ra. Mấy anh em đã bán ông ngày xưa, chạy sang Ai Cập mua thóc lúa. Lúc đầu không nhận ra ông, sau đó ông tỏ mình ra cho họ. Sợ hãi và hối hận, họ sấp mình xuống trước ông. Nhưng ông nói:

“Anh em đừng phàn nàn nữa vì tội ác đã phạm. Đừng hối hận vì đã bán tôi sang bên này. Chính Chúa Quan phòng đã cho tôi sang trước, để rồi sau cứu mạng sống cho cả gia đình… Anh em mưu bán tôi, nhưng TC đã biến tội ác thành điều lành, và cứu sống một dân lớn.”(St 45.5t)

Sau này Th.Phaolô, một người cũng được trui luyện trong lòng đạo đức của Dân Israen, cũng sẽ nói:

“Ta biết rằng: với những ai yêu mến TC thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành, tức là những ai đã được Người kêu gọi theo ý định của Người…” (Rm 8.28).

Nhưng niềm tin cậy và hi vọng của ta không phải chỉ dựa trên quyền phép của một vị Biến hóa thần thông, hóa tội ác thành việc lành, nhưng còn chính vì Ngài là Đấng khởi xướng mọi sự, chủ động đặt kế hoạch để dẫn đưa các con cái Ngài tới hạnh phúc của ơn cứu độ.

Chính vì lý do ấy mà ĐG dạy chúng ta rũ bỏ mọi lo âu về đời sống cơm ăn áo mặc:

“Anh em chớ lo cho mạng sống mình, ăn gì, uống gì, mặc gì… Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho lẫm, và Cha anh em Đấng ngự trên trời nuôi nấng chúng. Anh em không hơn chúng sao?…

Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng… Không nhọc nhằn, cũng chẳng canh cửi… Nhưng… Salômôn trong tất cả vinh hoa đời ông cũng không ăn bận sánh tầy một đóa hoa đó. Nếu cỏ đồng nội, nay còn mai sẽ bị quăng vào lò mà TC còn mặc cho như thế, thì huống chi là anh em, hỡi quân yếu tin…

Vậy chớ lo… ăn gì, uống gì, lấy gì mà mặc… Cha anh em Đấng ở trên trời, biết rõ anh em cần đến các điều ấy. Hãy tìm kiếm Nước (Chúa) trước đã và sự công chính của Người; còn các điều ấy sẽ được ban thêm cho anh em…” (Mt 6.25-33).

Hoặc mọi lo lắng về mạng sống mình:

“Đừng sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn… Hai con chim sẻ há không bán một đồng tiền sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Cha anh em. Cả những sợi tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm kể cả rồi. Vậy đừng sợ, anh em quí giá hơn nhiều con chim sẻ” (Mt 10.28-31).

Những ai tin tưởng trong lòng một cách chắc thật những lời KT dạy trên, họ thấy lòng bình an, vui tươi, thảnh thơi. Vì thế dù có gặp gian truân, thử thách, bất công, đau khổ gì gì đi nữa của cuộc sống bể dâu, họ vẫn một niềm tin xác tín rằng mọi sự đều nằm trong Quan Phòng của TC, chứ không phải là những điều ngẫu nhiên do một lực đẩy mù quáng… Và Quan Phòng đó là của Cha trên trời, Đấng đầy yêu thương con cái, mọi sự đều chỉ nhắm làm ích cho họ, cho dù ngay lúc ấy họ không thấy cái ích đó, mà chỉ thấy cái khổ. Ông Giuse lúc bị bán sang Ai Cập, bị tù, ngay lúc ấy chắc chỉ thấy cái khổ. Nhưng chúng ta đã biết, sau đó, TC đã bẻ lái công chuyện ra sao rồi, đến nỗi Giuse phải nói: “TC đã biến sự dữ nên lành, đã cho tôi sang đây trước, để cứu cả nhà, cả dân tộc ta khỏi chết đói”.

Giả sử ông Giuse được trí khôn thấu biết trước tương lai sẽ như thế, hẳn ông yên lòng chịu khổ và hơn thế sẽ ca tụng, tạ ơn Chúa trước. Chúng ta cũng vậy, ta không có trí khôn thông suốt để hiểu kế hoạch Chúa, song may nhờ có lời Chúa dạy trên kia (x. St 45.5t; Rm 8.28), ta hãy trở nên khôn ngay lúc này đi, hiểu lòng Chúa sắp đặt mọi sự chỉ để làm ích cho ta (phần hồn hay phần xác); tin vậy rồi, thì nếu không tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng Chúa được, [1] ít ra biết vui lòng chấp nhận, dù đang trong thử thách, tật bệnh, hay bất cứ trạng huống bi đát nào…

Và kinh nghiệm cho thấy nhờ chính thái độ tâm hồn này khiến lấy lại được quân bình trong linh hồn, được bình an, sự bình an sâu thẳm mà CK đã hứa:

“Thầy để lại cho anh em sự bình an, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em; không phải thế gian ban cho như thế nào, thì Thầy cũng ban cho như vậy đâu. (Vậy) lòng anh em chớ xao xuyến, chớ nhát đảm.” (Ga 14.27).

Bình an theo lối thế gian là không xảy ra cãi cọ, chiến đấu, hay chiến tranh giặc giã, Bình an ĐG ban là ngay cả trong những khi xảy ra những tình huống bất an đó, ta vẫn được bình an trong tâm hồn. Vì ta biết ta đặt niềm tin tưởng, phó thác nơi ai, ta đặt cả vận mạng đời ta nơi ai: nơi sự an bài dẫn dắt của một người Cha, và cũng là TC toàn năng; nơi ĐG và cũng là Đấng cứu độ ta. Khiến Th.Phaolô kêu lên:

“Ai sẽ tách ta ra khỏi lòng mến của ĐK? Phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo ư? Các điều ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta! Tôi thâm tín rằng: không tạo vật nào, không sự gì có thể tách ta ra khỏi TC, trong ĐG Kitô Chúa chúng ta!” (Rm 8.35-39).

Đó chính là bí quyết của tâm hồn đầy yêu mến và phó thác của Đức Mẹ Maria, trong ngày Truyền tin cũng như ngày sầu thảm đứng bên Thập Giá Con mình chịu chết… Văn hào Pascal (người Pháp) đặt vào miệng ĐG câu nói này: “Hãy để con được hướng dẫn theo lề luật Ta. Hãy xem Ta đã dẫn dắt thế nào ĐTN và các Thánh là những người đã bằng lòng để Ta hoạt động trong họ.” (Pensées).

Cha Bernadot diễn tả (Sđd, 109-111): “Một lời nói của CG đã tóm tắt cả đời Ngài: lời Ngài đã nói lên khi nhập trần gian: “Này Con đến, lạy Chúa, để làm theo Ý Chúa”. Một lời Maria cũng tóm tắt đời Người, lời Người đã đáp lại vị Tổng Lãnh Thiên sứ: “Xin hãy thành sự nơi tôi theo như lời Ngài”. Cả hai Đấng sống theo lời đã thốt ra buổi đầu của cuộc đời, đó là tiếng kêu mạnh mẽ của lòng khiêm tốn, diễn tả tâm trạng thâm sâu của linh hồn hai Đấng.”

Đức Mẹ nhắc ta nhớ rằng Người sống tinh thần vâng phục và phó thác ấy, nó là bằng chứng cao cả hơn hết của tình yêu. Song ta có chắc là ta có tình yêu ấy chưa? Vài người nhạy xúc cảm tưởng đã tiến bộ rất cao trên đường lên đỉnh thánh thiện, vì họ mau xúc động, mau nước mắt, mau lời hứa. Lời của CG đã cho ta thoát khỏi cảm tình lừa dối: Tình yêu là ở trong làm theo ý muốn của TC! CG đã phán một lời lạ lùng về việc ấy: “Ai làm theo ý muốn Cha Ta, người ấy là anh, là chị và là mẹ Ta” (Mt 12.50).

ĐG nói : “Người ấy là Mẹ Ta”, thế nghĩa là bởi làm theo ý muốn TC, người ấy là mẹ, thụ thai ĐG cách thiêng liêng, sinh Ngài ra, nuôi Ngài trong lòng mình bằng thực hành việc thiện. Đó là vinh dự cao cả của Kitô hữu: “Sinh TC ra”.

Đ.Maria giúp ta đạt được sung mãn của đời sống

Không chỉ nêu gương phục tùng, tín thác cho ta để các căng thẳng và khủng hoảng của vận mệnh đời ta được giải quyết êm thắm, trong an bình, không bi đát, mà Người còn tác động nơi ta để ta đạt được sung mãn của đời sống con người.

 Đời Đức Mẹ đã là một tiếng “Xin hãy thành sự nơi tôi” hoàn hảo và tồn tại trước ý muốn TC, hiến toàn thân Mẹ cho TC: Vì thế Chúa Cha có thể nhờ Mẹ hoàn thành kế hoạch cao cả của Ngài.

Cũng bởi sự tùng phục ý TC mà Đức Mẹ sẽ đem ta tới chỗ thực hiện ơn kêu gọi ta. Chẳng phải Th.Phaolô đã viết: “TC muốn anh em nên thánh?” Chúa Ba Ngôi hằng hành động không ngừng để thực hiện ý muốn ấy. Bạn hãy thử nghĩ đến kết quả sẽ như thế nào, nếu bởi tâm hồn ta thuận theo Ngài mà TC được toàn quyền thực hiện tới cùng nguyện vọng của Ngài? Bao nguồn ân sủng phong phú sẽ tràn ngập ta, ngày mà sự tùng phục của ta đáp lại tình yêu thương của Ngài. Và Đức Mẹ sẽ vui mừng biết bao vì thấy các ý định cao cả của TC sẽ được thực hiện nơi ta, các con cái của Người.

ĐTN thành Nadarét là người “đầu tiên” đã tin, và chính bằng lòng tin này, Mẹ muốn tác động trên tất cả những ai phó thác cho Mẹ, như những người con. Và người ta biết rằng các người con này càng kiên trì và tăng tiến trong thái độ ấy, thì Đ.Maria càng đem họ đến gần “sự giàu có khôn lường của ĐK” (Ep 3.8). Và nhờ vậy, họ sẽ nhận ra rõ nét hơn phẩm giá của con người với tất cả sự viên mãn và ý nghĩa cuối cùng của ơn gọi họ…. Như vậy, Đ.Maria đưa chúng ta đến gần sự giàu có khôn lường của CK và làm cho ta nhận rõ hơn phẩm giá của mình, ý nghĩa của đời mình, nhờ nhìn vào Bản mẫu là CK.

Bản mẫu ấy tìm thấy ở đâu?

Thưa trong KT. Vì tất cả KT nói về CK: “Khởi từ Môsê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ các điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh” [2]  Cách riêng bốn cuốn TM vẽ lại dung mạo toàn vẹn của CK cho ta chiêm ngắm và họa lại. Nhìn vào CK, ta mới thấy ta là ai, với những khả năng lớn lao, những tài trí, đức độ đến chừng nào. Tất cả vận mệnh đời ta, ý nghĩa ơn gọi làm người, làm con Chúa, phẩm giá ta, v.v… nằm trong dung mạo CK!

 

ùùöùù


 [1] Mời đọc: M.R.Carothers, Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi.

[2] Xem Lc 24.27, 44tt; Ga 1.45; 5.39, 46; 1Pr 1.10t; v.v…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768