MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
54-59- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- Chương 2 Vài Phút Suy Niệm Đức Maria Thương Ta Trong Con Mình
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 1-2022
VÀI PHÚT SUY NIỆM

ĐỨC MARIA THƯƠNG TA TRONG CON MÌNH

Thời đại ta đầy gian trá, bạo tàn và tranh chấp, người ta thường coi con người quá rẻ, nhiều khi không bằng một con vật, nên người ta đầu độc người, giết người dễ dàng không ghê tay. Thật là điều khích lệ khi nhắc nhớ lại chức vị cao cả của ta trước mắt TC.

Qua những danh xưng làm ta choáng váng, Th.Phaolô vị Sứ đồ dân ngoại cho biết địa vị làm Kitô hữu cao cả đến chừng nào:

-“Ấy vậy, anh em không còn là người xa lạ, là khách ngụ cư, mà là những người đồng hương với các thánh, và là người nhà của TC” (Ep 2.19).

-“Anh em đã chịu lấy Thần Khí của hàng nghĩa tử, nhờ đó ta kêu lên: Abba, Ba ơi! Chính Thánh Thần chứng thực cho thần hồn ta rằng: ta là con cái TC” (Rm 8.15-16).

-“(Anh em hãy) hân hoan cảm tạ Cha, Đấng đã làm cho anh em có thể dự phần cơ nghiệp dành cho các thánh trong ánh sáng.13 Chính Người đã kéo anh em ra khỏi quyền lực tối tăm, và chuyển anh em vào vương quốc của Con chí ái Người…” (Cl 1.11-12)

- Và nhiều đoạn khác…

Trước mặt Thiên Chúa Cha, chúng ta không phải là nô lệ (Gl 4.7) bị người ta đè đầu và bóc lột, là kẻ xa lạ mà người ta lãnh đạm, kẻ qua đường mà người ta quên lãng, khách trọ mà người ta cho đỗ nhờ vài hôm và mong đừng nán lại quá lâu, nhưng là con cái, mà đối với con cái, nhà Cha là nhà mình, mình ở, đúng vậy, hiện tại ta đang được sống trong gia đình TC. Điều ấy, ĐG phục sinh đã công bố rõ cho ta, khi Ngài bảo cô Maria người Magđala:

“Hãy đi gặp anh em Thầy và nói với họ: Thầy lên cùng Cha Thầy và cũng là Cha anh em, TC Thầy và cũng là TC của anh em” (Ga 20.17).

TC không đối xử với ta “như thể” ta là con cái đâu. Không bao giờ trong các quan hệ với thụ tạo, TC làm “như thể”… Người không đánh lừa ta, không chơi chữ. Người không đeo mặt nạ hay đóng kịch làm Cha. TC thực tế hơn ta, và thiết thực hết mức, và một cách tuyệt vời!

Hãy nghe Th.Gioan:

“Hãy coi lòng mến lớn lao chừng nào Cha đã ban cho ta, để ta được gọi là con cái. Và thực sự ta là con cái… Anh em thân mến, hiện giờ ta là con cái TC…” (1Ga 3.1-2).

Như thế, ta được chức vị siêu phàm ấy là do tình yêu của Chúa Cha. Nhưng, người ta đã giảm bớt giá trị của chức vị là con cái TC khi chỉ hiểu theo tư cách là nghĩa tử mà thôi, vì chỉ có ĐG mới là Con thật của TC. Không ! TC không đành lòng nhận ta làm nghĩa tử đâu! Bởi vì :

“…Anh em đã chịu lấy Thần Khí của hàng con cái, nhờ đó ta kêu lên: Abba, Ba ơi! Chính Thần Khí chứng thực cho thần hồn ta rằng: ta là con cái TC” (Rm 8.15t).

Cha Giuse Thuấn cắt nghĩa: “Ở đây quyền làm con của tín hữu tùy thuộc vào địa vị làm Con của Chúa Kitô, thông chia địa vị đó…” (KT TƯ, Rm 8.15, chú thích*). Vì chúng ta “đã lãnh lấy Thần khí của hàng con cái”, tức là thông chia Thần Khí riêng của Con là CK, Con Một Chúa Cha:

 “TC đã sai Thần Khí Con của Người đến trong lòng anh em” (Ga 4.6),

nhờ vậy ta được là con thật. Ngôn ngữ nhân loại của ta nghèo nàn, không có chữ nào khác để chỉ chức làm con TC đặc biệt của tín hữu, đành phải dùng tạm chữ “nghĩa tử”. Phải tạm dùng chữ ấy để nói rằng ta không phải là Con thật TC như ĐG là Ngôi Hai “sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời”, “ánh sáng bởi ánh sáng, TC thật bởi TC thật, …đồng bản thể với Đức Chúa Cha…” Dầu vậy phải nhấn mạnh rằng chức vị làm con TC của ta có một cái gì hơn là “nghĩa tử”, vốn chỉ là một sự thừa nhận làm con suông trên mặt pháp lý, mà chẳng có máu mủ ruột thịt gì với nhau. Vậy cái đặc biệt hơn đó là gì? Là:

“…Anh em được thông chia cùng một bản tính thần linh của TC” (2Pr 1.4).

Chẳng khác nào nói ta có tính TC trong mình, hay nếu dùng hình ảnh bóng bảy mà nói : ta mang “dòng máu” thần linh của TC trong mình, mà mang dòng máu ai thì tất nhiên là con ruột hay con thật của người ấy. Cho nên KT xác nhận ta là con thật TC:

“Hãy coi lòng mến lớn lao chừng nào Chúa Cha đã ban cho ta, để ta được gọi là con cái. Và thực sự ta là con cái Anh em thân mến, hiện giờ ta là con cái TC…” (1Ga 3.1-2).

Như vậy, ta là con cái của TC, song “con cái trong Con độc nhất” của TC (Filii in Filio), chứ không ở bên ngoài lề người Con ấy, ở trong đến mức làm thành một thân với Người Con ấy:

“Trong Thần Khí độc nhất (Thần Khí của ĐK), hết thảy ta được nhờ thanh tẩy mà nhập vào thân mình độc nhất (thân mình CK) dù là Do thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do” (1Cr 12.13).

“Anh em là thân mình của ĐK” (hiệp nhất và đồng hóa với thân thể riêng Ngài) (1Cr 12.27).

Mà dĩ nhiên thân mình ĐK đây là thân mình phục sinh vinh hiển của Ngài, mà tiếng thông dụng vẫn gọi là “Thân mình mầu nhiệm” hay “Nhiệm Thể” của ĐK.

Đó, đã thấy chức vị chúng ta đạt tới chóp đỉnh cao cả dường nào chưa !

Chính dựa trên chức vị tuyệt vời này mà TC đối xử với ta. Lm. Lacordaire nói: “Nơi TC không có hai tình yêu. Chỉ có một. Tình yêu hằng hữu, vô biên, không thể thấu hiểu mà TC thương Con Một của Người từ đời đời, tình yêu ấy Người cũng hiến cho ta mà Người thấy đang ở trong Con của Người”.

Trong lời nguyện tế hiến, ĐG đã nguyện rằng:

“…Lòng mến Cha đã yêu Con có trong chúng, và Con ở trong chúng” (Ga 17.26).

Lời nguyện chưa từng nghe, nhưng thực ra không làm chúng ta ngạc nhiên: Một khi ta là Con TC trong Con Một Người, dĩ nhiên tình yêu của Người - qua Con Một - cũng ôm choàng cả chúng ta. GM Bossuet kêu lên: “Trong tất cả các ý tưởng của Đạo Kitô, đây là điều làm ta thêm can đảm nhiều nhất, thêm hy vọng nhiều nhất”.

·    Chưa hết, vì là con mà ta có quyền thừa kế, hay đúng hơn cùng thừa kế với ĐG gia sản vô cùng vĩ đại là Nước TC, là Thiên quốc, theo lời đã hứa :

“Những ai tin vào Đức Giêsu, thì Ngài ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa…” “Vậy đã là con, thì cũng là kẻ thừa kế của Thiên Chúa, và đồng thừa kế với Đức Giêsu.”(Ga 1.12; Rm 8.17)

Được đồng thừa kế cái gì?

         Đức Giêsu Con Một Thiên Chúa, sau khi vâng ý Chúa Cha, chịu chết trên Thập giá mà đền tội cho nhân loại, Ngài được TC ban cho sống lại, và siêu tôn lên ngôi Chúa Tể (Pl 2.9-11), và đặt làm Vua toàn thể vũ trụ trời đất! Chính Chúa Giêsu đã xác nhận: “Ta đã được trao toàn quyền trên trời, dưới đất!”(Mt 28.19-20), thực hiện lời ngôn sứ Đaniên báo trước 7.13t. Vậy đã rõ: Nếu Chúa Giêsu được tôn làm Chúa Tể, và làm Vua vũ trụ trời đất, thì khi ta được đồng thừa kế với Ngài, chẳng phải là thừa kế chính chức quyền ấy sao?

Vũ trụ này hiện nay bị biến dạng nên xấu xa vì tội lỗi loài người (Rm 8.20) sẽ được Thiên Chúa biến đổi nên mới, lạ lùng, huyền diệu, tốt đẹp, tuyệt vời vô cùng (Kh 21.4-5; x. Rm 8.21), để làm cõi TRỜI MỚI ĐẤT MỚI cho chúng ta ở mãi mãi muôn đời. Tông đồ Gioan làm chứng là đã thấy:

“Bấy giờ tôi thấy Trời Mới Đất Mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất…Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ.” (Kh 21.1-3)

***

Nghe xong các chân lý mặc khải ấy như nền tảng, bây giờ ta xem đến tình yêu Đ.Maria đối với chúng ta :

Cha M.V.Bernadot góp ý: [1]

“Qua các đoạn KT kể trên cũng như nhiều đoạn khác, (nhờ ánh sáng trên trời của CG Phục sinh) Đức Mẹ … biết rằng Đấng Cứu Thế, Con của Mẹ, là chính Vị Hôn Phu của những kết ước bí nhiệm tiên báo trong sách Diễm Ca. Và thế là Mẹ đã đem tình yêu đối với Con Mẹ mà yêu những kẻ sẽ kết hợp với Ngài cách mật thiết chừng ấy.” Vì Người không thể yêu Con của Người mà tình yêu ấy lại không ôm choàng cả chúng ta !

Nếu nơi TC, không có hai tình yêu, thì cũng không có hai tình yêu nơi Đ.Maria. Lòng âu yếm vô bờ bến của Đ.Maria đối với ĐG “Con lòng Bà gồm phúc lạ”, Người đem lan tràn trên Con-viên-mãn của lòng từ mẫu của Người là chúng ta tất cả. Đ.Maria yêu thương ta như CG yêu chúng ta (Ga 13.24), nếu có thể nói một cách nào như vậy. Người yêu thương ta trong Con của Người. Người yêu chúng ta như Người yêu và đã yêu luôn mãi CG Kitô.

Cha M.V.Bernadot diễn tả: “Tôi được sinh ra trong ơn thánh nhờ Đức Mẹ, nên Người thật là Mẹ tôi. Tôi không nên hiểu cái danh chức (là con) ấy theo nghĩa bóng, nhưng theo nghĩa đen và thực sự. Một phụ nữ đã cho tôi sự sống phần xác, Đ.Maria ban cho tôi sự sống linh hồn, sự sống kết hợp tôi với TC. Đức Mẹ đã yêu tôi, đã đau khổ vì tôi. Lòng Đức Mẹ trào trên tôi, một tấm lòng đầy tràn sự sống, một tấm lòng phụ nữ, một tấm lòng Mẹ… Chức làm Mẹ của Người đã chiếu theo hình ảnh chức làm Cha của TC… Và với bao tận tâm, bao âu yếm! Vì TC đã ủy thác cho Mẹ ban phát các ơn của Ngài cho ta. Ngài cũng ủy thác cho Mẹ ban phát với cả tình yêu của Mẹ. Đó là sứ mệnh của Mẹ, Mẹ không là Mẹ để… phán xét: Mẹ yêu, Mẹ là Mẹ” [2] 

 “Có cần gì phải nhấn mạnh về điều đó nữa chăng? Nếu có một thực tại nào mà tín hữu bám chặt đến cùng, chính là thực tại của tình âu yếm khôn tả của Maria đối với nhân loại. Người yêu ta như người Mẹ, người Mẹ đã đau khổ nhiều, chúng ta là con cái mà vì ta Mẹ đã phải trả giá đau khổ vô chừng.

“Người yêu ta với một tình yêu chân thật: Người muốn giải thoát ta khỏi các sự dữ, các nỗi khốn cực của ta, đem ta ra khỏi các nhục nhã, giáo dục ta như một người mẹ thường làm, kéo ta đến TC, và đổ tràn trong ta sự sống. Nếu trong các kẻ thuộc về Người có ai nhỏ bé, Người sẽ đến với họ, và lòng thương xót Người sẽ tràn trên họ, và tình âu yếm Người tăng thêm hoạt động.

“Đó là Người yêu CG trong ta. Ta là chi thể của Con của Người. Người yêu người công chính đang kết hợp với CG. Người yêu kẻ tội lỗi để kết hiệp họ với CG. Công cuộc chính là thụ thai và nắn đúc Nhiệm thể. Tình âu yếm mà Mẹ dâng cho CK, Mẹ tiếp tục tuôn xuống trên chi thể của Chúa: Đã có ai thấy bao giờ một tình yêu và chức làm Mẹ như thế? Phúc lạc Mẹ hưởng trên trời không làm Mẹ nhạt tình yêu thương, trái lại làm thêm nóng nảy. Nguyện vọng cứu vớt những kẻ mà CG đã chịu chết cho và nguyện vọng thấy gia đình TC nảy nở và phát triển trong sự thánh thiện là nguyện vọng to tát biết bao của Mẹ”.[3]

Th.Tôma Aquinô nói: “Lời cầu nguyện cho người đồng loại phát xuất từ lòng bác ái”. Trên trời, vì các thánh có một lòng bác ái hoàn hảo hơn, nên cầu nguyện nhiều hơn cho những người còn sống dưới thế, và giúp đỡ họ bằng các lời cầu nguyện ấy. Các ngài càng kết hiệp với TC, lời cầu nguyện các ngài càng hiệu nghiệm. TC ấn định rằng: sự cao quyền lớn thế của người trên tràn xuống kẻ dưới. Vì thế, Th.Phaolô nói về CK: “Ngài ở gần TC để bầu cử cho ta” (Hr 8.25). Đức Mẹ cũng ở gần Ngài, kết hợp với Ngài như xưa bên máng cỏ và bên THẬP GIÁ, thi hành chức vụ làm mẹ trong tình âu yếm”.

Đó là chân lý đầy an ủi mà Đức Giám Mục Bossuet diễn tả lại cho ta trong ngôn ngữ long trọng, oai nghiêm của ông:

“Nếu quả Đ.Maria luôn nhắm theo tình yêu Chúa Cha hằng hữu mà điều chỉnh tình thương mình, thì hỡi các tín hữu, hãy đến, hãy chạy đến… cùng bà mẹ vô song ấy, hãy tin rằng Người không tách ta ra khỏi Con yêu dấu Người, Người sẽ coi anh em như “thịt bởi thịt và xương bởi xương của Ngài” theo lời thánh Phaolô Tông đồ nói (Ep 5.31), như những con người mà trên họ và vì họ, máu Ngài đã đổ ra; và xin nói thêm một chút nữa, Người sẽ coi anh em như những Giêsu-Kitô trên trần; tình yêu của Người đối với Con sẽ là mực thước cho tình yêu Người đối với anh em” (Sermon pour Fête du Rosaire, Paris, 1890).

 

***

 

Đ.Maria yêu là cốt tiến dâng ta cho Chúa Kitô

Ngay đây, người ta có thể nhận thấy nét độc nhất vô nhị của tình từ mẫu của Đ.Maria: Tình Mẹ ấy không bị vướng mắc cái cố tật ích kỷ vô ý thức thường thấy nơi các bà mẹ trần gian, đó là quá trắn tríu con cái. Triết gia Emmanuel Mounier viết: “Tình mẫu tử cũng có những vẩn đục… Tôi biết các bà mẹ thường đặt nơi con cái một tình thương tham lam. Các bà mẹ dốc đổ vào đó tất cả sự giàu có của trái tim, song đồng thời cũng chen lẫn một tính chiếm hữu vô ý thức, nó khiến con cái bà khựng lại không trưởng thành được mặt tâm lý và không phát triển trong cuộc đời… Dù chúng ta là ai, phải luôn phá vỡ xiềng xích của tình mẹ quá xác thịt ấy.” [4]

Còn Đ.Maria, Người là mẹ không cốt để giữ ta cho riêng Người, song cốt đưa ta đến một người khác: CK! Mục đích là đào tạo CK trong ta, đồng hóa ta với Ngài.

“Không bao giờ chúng ta phải đập vỡ xiềng xích se kết ta với Đ.Maria như thế, để cứu vãn tiến trình lên trưởng thành trong đời sống Kitô hữu của ta, bởi lẽ mối dây nối kết Đức Mẹ với ta kia không có chút gì thuộc xác thịt, nhưng nó thuộc trật tự siêu nhiên, thuộc trật tự ân sủng. Cho nên sự trưởng thành của ta trong CK không bị trì trệ bởi lòng trìu mến của Đ.Maria… Người chỉ là Mẹ và chỉ yêu ta trong CK và cốt để ban CK cho ta và dâng hiến ta cho Ngài.” (Xem HC GH, số 60, 66).

Cha M.V. Bernadot viết (trang 35-37):

“Tất cả đời sống ta đều hướng mạnh mẽ đến phát triển và nảy nở: Luật của con trẻ là phải đạt tới thành nhân. Đời sống thiêng liêng cũng vậy: phải phát triển. Đã hẳn, TC đã có thể tạo dựng chúng ta như các Thiên thần: và chúng ta quyết định về số phận đời đời của ta duy chỉ bằng một hành vi của ý chí một lần xong tất. Nhưng TC lại muốn cho ta có thể phát triển: Ngài đã cho ta thời giờ và các phương tiện. Ơn thánh ta nhận tại Giếng Rửa là khởi điểm. TK nói: “Đường đi của người công chính như ánh sáng rạng dần dần cho tới chính ngọ” (Cn 4.18). Th.Phaolô cũng thường lặp lại chân lý này bằng nhiều cách, ông nói cho ta biết phải lớn lên trong ơn thánh và “đạt tới tuổi thành nhân của ĐK” (Ep 4.13).

Đức Mẹ giúp ta lớn lên trong CK. Người là Mẹ. Người mẹ không chỉ ban sự sống cho con, còn trông nom săn sóc sự lớn lên của con và còn muốn làm cho nó nên trưởng thành. Sự phát triển siêu nhiên đòi mỗi lúc những năng lực mới, và ơn thánh cho mỗi giây phút hiện tại, nếu không chúng ta khựng lại ngay. Đức Mẹ ban các ơn đó cho ta, tất cả những ơn ta cần, cho mỗi chi tiết của đời sống, cho mọi khó khăn, cho mọi tiến bộ có thể thực hiện được.

Th.Tôma tiến sĩ nói: “Chỉ có thần tính mới có thể thần hóa” (Som. théo., IIa IIae 9.112-a.I), nhưng TC lại muốn rằng nhân vì sự kết hợp chặt chẽ của CK và Mẹ Ngài trong công cuộc cứu chuộc, hai Đấng cũng kết hợp trong công cuộc phân phối ơn thánh. TC có thể một mình ban phát ân sủng: song Ngài đã ưng ban phát nhờ Mẹ Maria. Đạo lý “Thông ơn Thiên Chúa” này đối với ta đã quá rõ, đây không cần nói lại làm chi.

Điều muốn nhấn mạnh là: Chúa Th.Thần, Đấng hướng dẫn tất cả HT từ khi CK về trời, hướng dẫn cách riêng Đ.Maria, dạy Đ.Maria đi theo đường lối của Ngài, mà đường lối của Ngài đối với các linh hồn là như ĐG nói: “Thần Khí sự thật… sẽ làm chứng về Ta…, Ngài sẽ làm Ta được vinh hiển” (Ga 15.26; 16.14). Tất cả đều qui về làm vinh hiển cho CK! Tất cả hành động của Mẹ làm nơi các linh hồn cũng đều qui về việc làm ta thuộc trọn về CK, và CK thuộc về Chúa Cha (1Cr 3.23).

Sau hết – để trấn an những ai sợ rằng lòng sùng kính Đ.Maria có nguy cơ đẩy lui ĐK vào bóng tối – phải xác quyết rằng: trong Kitô giáo tựu trung chỉ có TC và ĐK. Lm. E.Mersch viết: “Tất cả từ hai Đấng mà đến và tất cả đều qui về hai Đấng. ĐTN không tỏ lòng nhân hậu nào cho ta mà không phải là lòng nhân hậu của ĐK, cũng như ĐK chẳng tỏ lòng nhân hậu nào cho ta mà không phải là lòng nhân hậu của TC. Nhưng trong chương trình Quan phòng của TC, có một khía cạnh của tình yêu CK, chẳng hạn như sự dịu dàng âu yếm…, mà loài người chỉ nhìn thấy rõ nét khi nhìn vào Mẹ Ngài, cũng như có một khía cạnh của tình yêu TC mà loài người chỉ nhìn thấy rõ nét khi nhìn đến ĐK, vị TC làm người” (sđd, 230).

Chung qui, khi nhìn đến Đ.Maria thì vẫn chính ĐK mà người ta nhìn thấy, và khi Đ.Maria yêu thương ta, thì Người yêu ta trong Con của Người.

 




[1] Sách “Mẹ trong đời tôi”, trang 16-18. -Có sửa đổi bản văn đôi chút cho hợp với hoàn cảnh.

[2] Sách: Mẹ trong đời tôi, tr.26-27.

[3] M.V.Bernadot, Mẹ trong đời tôi, tr.44

[4] Mounier et sa génération, lettres, carnets et inédits, Paris, 1956, 412.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768