MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
74-- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- Phần Vii -- Đời Sống Tâm Linh, Tôn Giáo, Đạo Đức Của Đức Maria
Thứ Tư, Ngày 16 tháng 3-2022
ĐỜI SỐNG TÂM LINH, TÔN GIÁO, ĐẠO ĐỨC

CỦA ĐỨC MARIA

 

LÒNG MONG CHỜ ĐẤNG THIÊN SAI

Nếu trong dân Israen, vào thời Đ.Maria, có những khuynh hướng lệch lạc chờ đợi một Đấng Thiên Sai quyền thế, chính trị, quân sự, ngược lại, có những nhóm tín đồ trung thành và đạo đức chân chính giữ được một niềm hy vọng thiên sai rất đúng đắn: như ông Simêon và bà Anna (Lc 2.), nhóm Essêni, nhóm Gioan Tẩy Giả, v.v… Cũng như những vị này, nhưng Đ.Maria không chỉ trông đợi một vị Thiên Sai đến cứu độ và giải thoát mặt siêu nhiên như bây giờ ta quen hiểu, là chỉ lo cứu rỗi phần linh hồn người ta thôi! Không phải thế. Não trạng của người Do Thái rất cụ thể: cứu độ là cứu độ toàn diện con người. Dân Do Thái trông đợi Đấng Thiên Sai đến chấn chỉnh lại mọi sự. Phải, mọi sự. Cứ nghe ĐG tuyên bố ở Hội đường Nadarét tất cả chương trình cứu độ và giải phóng cụ thể thế nào thì đủ rõ (mời đọc Lc 4.18-21). [1]

Đ.Maria đã nhận được niềm trông đợi ấy ở đâu ?

Ở hai nguồn KT và phụng tự.

Trước hết nguồn Kinh Thánh: Trong các gia đình, như gia đình cha mẹ ruột là Thánh Gioakim và Anna, cũng như trong Thánh Gia ở Nadarét, thường có vài tập hay ít nhất vài đoạn tuyển lựa hay nhất của sách KT, được dùng như kinh đọc chung và riêng hằng ngày của dân, và người ta có thói quen học thuộc lòng các đoạn Sách Thánh, cách riêng các Thánh vịnh, như sử gia Do Thái, ông Flavius Giôsép cho biết.

Sau là nguồn phụng tự: Hằng tuần, vào ngày Sabát trong cử hành phụng vụ của Hội đường Do Thái, mọi tín đồ đều được nghe đọc sách Thánh và giảng giải. Rồi truyền khẩu sẽ tiếp nối việc chuyển tất cả niềm tin của dân Chúa qua các thế hệ.

Tâm hồn thanh khiết và đầy ân sủng của Đ.Maria, hơn ai khác, chắc đã thấm nhiễm tâm tình ngóng đợi Đấng Thiên sai, từ những gì là tinh túy nhất của mặc khải TC về Đấng ấy, chứa đựng trong Sách Thánh và truyền thống: điều ấy chẳng phải là tưởng tượng hay gán ghép (xem F.M.Willam, trang 43-53).

Nhưng Đ.Maria đâu có ngờ chính mình đã được TC tuyển chọn để đưa vị Cứu Tinh Thiên sai đó vào trần gian!

ö

MARIA, KITÔ HỮU HOÀN HẢO

         Khi nhìn đến Đ.Maria, hay khi chạy đến kêu cầu Người, Kitô-hữu thường nhìn lên Người như một Đấng ngự nơi cao xa, vinh hiển chói lòa, đầy các đặc ân phi thường của TC: Nào Người là Mẹ TC, Nữ Vương trời đất, nào Nữ Vương các Thiên thần, Đấng vô nhiễm nguyên tội, và các chức tước khác nữa như Kinh cầu Đức Bà đã nêu ra… Đành rằng khi khấn cầu Người cứu giúp, người ta quen thói xưng hô các chức tước cao sang của Người để “đánh động lòng Người”, như cách thế gian thường làm. Cứ cho điều ấy là chính đáng đi.

Nhưng khi nhìn đến ĐTN Maria để sống cuộc sống Kitô hữu của mình, thì ta nên tìm những nét đơn giản hơn trong dung mạo Người.

Tìm một nét đơn giản nhất:

Cha K.Rahner góp ý (Sđd, trang 49-60): “Đề cập tới dung mạo của Đ.Maria ở đây, không có nghĩa là học hỏi Người về phương diện tâm lý, tính tình, hoặc về một phương diện nào tương tự. Mà chúng ta chỉ đi tìm một sự xác nhận căn bản về Đ.Maria, một sự xác nhận làm nguồn gốc phát sinh ra các điều khác mà đức tin nhìn nhận về Đ.Maria. Có được sự xác nhận căn bản ấy là để chúng ta có thể tìm lại nó bất cứ lúc nào, mỗi khi chúng ta đã mệt mỏi và nhàm chán về đủ mọi thứ cao sang và rực rỡ mà Thánh-Mẫu-học trình bày, lúc ấy ta ao ước nhắc lại một cách đơn sơ và giản dị, nhưng có ích cho cuộc sống hằng ngày của ta, một điều thiết yếu và cốt lõi nhất trong tất cả những gì được nói về Đ.Maria, nhưng là một điều quan hệ cho chính cuộc sống của chúng ta”. Nét đơn giản ấy có thể là:

Đ.Maria là một Kitô hữu hoàn hảo.

Sau bao năm theo đạo Công giáo, đã từng biết rất nhiều về Đ.Maria, ấy thế mà có bao giờ chúng ta đã nghĩ rằng: Đ.Maria là một Kitô hữu hoàn hảo chưa? Nghiên cứu kỹ lưỡng những đoạn Matthêu, Luca và Gioan nói tới Đ.Maria, chúng ta nhận ra rằng các tác giả Phúc Âm đã coi Người trước tiên như “Người môn sinh” của Chúa (M.Bobichon, tr.5), hay nói theo danh từ ngày nay: Một Kitô hữu hoàn hảo. Và ngay tức khắc chúng ta muốn hỏi: “Một Kitô hữu hoàn hảo là như thế nào?”

Nhưng trước khi nói đến sự hoàn hảo, ta hãy thử tìm hiểu: Kitô giáo là gì đã.

Một cái gì rất đơn giản song bao gồm tất cả mọi chuyện. Không phải là một cái gì do con người phát minh hoặc khám phá ra; cũng không phải là một cuộc trở về với TC bằng sức riêng của con người; hoặc là việc giữ trọn những giới răn TC truyền ban bằng chính sức lực của mình.

Kitô giáo trước hết là việc của TC hằng sống. Đối với chúng ta, Kitô giáo là một cái gì mà TC hằng sống của ân sủng đã ban xuống cho chúng ta khi tha thứ, khi cứu chuộc, khi thánh hóa, và khi mời gọi chúng ta thông dự vào vinh quang của chính Người. Rốt cuộc, cái mà TC muốn ban cho chúng ta không thuộc về thế giới của tạo vật nhưng là chính mình Người.

Và như thế Kitô giáo không là gì khác ngoài việc TC đến với con người, hoạt động trong con người bằng ơn thánh để con người có thể tự do mở lòng ra, tấm lòng nhỏ hẹp và nghèo nàn của một tạo vật, để đón nhận tất cả cái rực rỡ và mênh mông của sự sống Ba Ngôi TC, sự sống mà TC Ba Ngôi đang sống… Ôi ! tuyệt vời khôn sánh !

Đến đây ta đặt câu hỏi tiếp theo: Nếu Kitô giáo là thế, thì Kitô hữu hoàn hảo là gì?

Qua những điều đã bàn giải trên đây, ta có thể trả lời cho câu hỏi này:

a) Kitô hữu hoàn hảo là: Khi con người gặp gỡ trong tự do chính “TC tự hiến mình cho con người”; là gặp gỡ TC với thân xác và tâm hồn, với tất cả mọi năng lực của con người toàn diện, để thái độ đón nhận TC ấy có thể bao gồm tất cả thực tại và lịch sử con người và đưa tất cả vào đời sống vĩnh cửu của TC.

b) Kitô hữu hoàn hảo phải có nghĩa là đời sống công khai và đời sống tư, những gì xảy ra trong lịch sử, giữa thanh thiên bạch nhật, và những gì xảy ra cách thầm kín trong chiều sâu của tâm hồn, tất cả phải được ăn khớp với nhau hoàn toàn.

c) Kitô hữu hoàn hảo còn có nghĩa là mỗi người tín hữu phải hiến trọn đời sống của mình cho phần rỗi của kẻ khác, và đời sống ấy chỉ có thể hoàn hảo, nếu thực sự đó là một đời biết sống cho tất cả mọi người.

Áp dụng các điều nói trên vào Đ.Maria :

Nếu Kitô hữu hoàn hảo là như diễn tả ở trên, thì chúng ta phải nói rằng Đ.Maria đã thể hiện một cách cụ thể.

1) Nếu Kitô hữu hoàn hảo trước nhất là việc đón nhận ơn cứu chuộc của TC Ba Ngôi đã tỏ hiện trong ĐG Kitô, thì Đ.Maria quả là người Kitô hữu trọn hảo nhất, bởi vì Người đã đón nhận ơn cứu chuộc ấy trong đức tin của tâm hồn cũng như trong cung lòng trinh khiết của Người, nghĩa là Người đã đón nhận Lời đời đời của Chúa Cha với thân xác và tâm hồn của Người, với tất cả năng lực của Người.

Đúng vậy, đón nhận TC không phải bằng một cách trừu tượng trong tâm tưởng, nhưng là trong cái cụ thể của lịch sử, trong cái thực thể xác thịt của con người, thì Đ.Maria quả là sự thể hiện của Kitô hữu hoàn hảo, bởi vì Người đã nhận cưu mang và sinh hạ TC, miễn là chúng ta không chỉ coi việc cưu mang và sinh hạ ấy như một sự kiện hoàn toàn sinh lý mà thôi, nhưng còn là một cái gì đòi hỏi tất cả con người thể chất và thiêng liêng của ĐTN tham gia vào nữa.

2) Thứ đến, nếu Kitô hữu hoàn hảo bao hàm sự tương ứng (và ăn khớp) giữa sứ mạng công khai trong lịch sử cứu chuộc và đời sống cá nhân, thì Đ.Maria chính là sự thực hiện của Kitô hữu hoàn hảo đó. Bằng chứng: bên ngoài, Người đã đón nhận Ngôi Lời Nhập thể, trong vai trò đại diện con cái loài người trong công trình cứu chuộc, và đồng thời bên trong thâm tâm và trong đời sống cá nhân, Người cũng đã đảm nhận sứ mạng độc nhất đã được dành riêng cho Người trong lịch sử cứu chuộc, bởi sự vâng phục hoàn toàn và vô điều kiện của đức tin.

3) Sau cùng, nếu Kitô hữu hoàn hảo là mỗi người sống ơn thánh mình đã nhận được, để ơn thánh đó chiếu sáng và tràn trên kẻ khác qua việc phục vụ vô vị lợi cho phần rỗi của họ, thì Đ.Maria quả thật là gương mẫu trọn hảo nhất, bởi vì Đấng mà Đ.Maria đã đón nhận trong sự ưng thuận của đức tin và trong cung lòng của Người, là chính ơn cứu rỗi mà Người phải đem đến cho tất cả mọi người, tức là ĐG Kitô, Chúa của chúng ta. Con người trần mang tên là Maria ấy, trong lịch sử cứu chuộc, có thể được coi như một “điểm” trên đó ơn cứu chuộc của TC đã rớt thẳng xuống, để từ đó tràn ra trong toàn thể nhân loại…

Nói như thế có nghĩa là trước tiên ơn cứu chuộc phải được hoàn thành và được thực hiện nơi chính Người trước đã. Đó là điểm quyết liệt nhất trong lịch sử cứu chuộc, một công cuộc hoàn toàn và luôn luôn là của TC và qua ân huệ, song cũng là công cuộc của con người nữa. TC và con người không bao giờ tách rời nhau trong công cuộc cứu chuộc. Bởi đó, Đ.Maria là kẻ đã được cứu chuộc trọn hảo nhất, một kết quả tốt đẹp nhất của công cuộc cứu chuộc do Thánh Tử của Người thực hiện.

Rồi sau đó làm cho ơn thánh mình đã nhận được chiếu sáng và tràn qua kẻ khác bằng việc phục vụ cho phần rỗi của họ. Việc này Đ.Maria quả thật đã thể hiện bởi việc Người làm chứng cho CG:

1) Làm chứng qua việc Truyền Tin và Thăm Viếng:

Khi chấp nhận bởi lòng tin lời đề nghị của Thần sứ cho Ngôi Hai xuống thế làm người, Đ.Maria đã làm cho Chúa hiện diện giữa loài người. Để làm chứng cho Chúa, việc đầu tiên là phải làm cho Ngài hiện diện một cách nào đó trước mặt thế gian. Vì vậy, ở nhà ông Dakarya và bà Elidabét, Người đã đưa ĐG ngự trong lòng Người là Đấng Cứu độ, đến hiến thánh làm ngôn sứ cho Gioan Tẩy Giả (còn là bào thai trong bụng mẹ), làm cho bà chị Elidabet được đầy Thánh Thần mà tuyên ngôn những lời thán phục, và Người còn làm chứng sống động về TC khi Người ca tụng TC đã làm “Những điều cao cả” (Magnificat) nơi Người, và qua Người, cho nhân loại.

2) Làm chứng ở Tiệc Cưới Cana (Ga 2.3-10):

Khi ĐG tỏ vinh quang Ngài ra để môn đệ hiểu Ngài là ai và tin vào Ngài (Ga 2.11), Đ.Maria đã góp phần vào việc ĐG tỏ mình ra là Đấng Thiên Sai, đem đến sự sống mới phong phú qua phép lạ hóa nước thành rượu ngon – bởi sự can thiệp của Người với ĐG: “Họ không có rượu nữa”, và với các người hầu: “Ngài có bảo gì, các anh hãy làm theo”. Ở đây, ta thấy Đ.Maria đóng một vai trò tích cực. Người không phải là Đấng làm phép lạ ấy, song Người vận động hai chiều: Vận động với ĐG, Người trình bày nỗi thiếu thốn và khổ đau của nhà đám cưới, với niềm tin vào quyền phép và lòng nhân ái Ngài không nỡ làm ngơ. Vận động với các người hầu, Người khuyên giục họ tin và tuân theo lời của Con mình dạy, cho dù việc ấy xem ra kỳ cục, khó hiểu. Quả thực, bảo đổ nước vào các chum đá thật là điều ngược đời, các chum ấy đựng nước để rửa tay trước khi ăn (theo tục lệ Do thái) còn bây giờ đã sắp mãn tiệc ra về, đổ nước vào làm gì?

Như vậy, Đ.Maria đã góp phần tích cực vào việc ĐG tỏ bày vinh quang Ngài cho môn đệ thấy và tin vào Ngài. Mà chúng ta biết cả cuốn TM thứ 4 chỉ có một mục đích là: ghi chép và viết ra các lời nói, việc làm của CG, để cho người ta tin ĐG Kitô là Con TC, và bởi tin thì được có sự sống nhờ danh Ngài” (Ga 20.31).

3) Làm chứng bên thập giá Đức Kitô

Không đâu bằng nơi chân Thập giá, Đ.Maria tuôn tràn ơn thánh mình đã nhận được qua kẻ khác để phục vụ cho phần rỗi của họ. Người đã hợp tác bởi đồng thống khổ với Con Mình trong tế lễ hy sinh, để đem ơn cứu rỗi xuống cho nhân loại, Người lại còn lãnh nhận lời trăng trối của ĐG: “Thưa bà, này là con Bà” (Ga 19.26), đặt Người chính thức làm Mẹ nhân loại, và để cho Người có khả năng chu toàn nghĩa vụ vô cùng to tát lớn lao ấy, ĐG đã trao vào Trái tim Mẹ mình chính tình yêu của Trái tim Chúa, để từ nay Người đem tất cả muôn vàn ơn phúc của Trái tim Thánh Tử Mẹ thông ban xuống cho con cái qua tình mẫu tử ân cần tận tụy của Người …

4) Làm chứng trong Giáo Hội Sơ Khai:

Lúc này, Người chưa qua đời, bằng chứng là KT nói Đ.Maria, Mẹ ĐG cầu nguyện cùng với các môn đệ của Chúa :

“Khi vào (Giêrusalem) rồi, họ lên lầu trên, nơi các ông lưu ngụ (…) Hết thảy họ đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng với các phụ nữ, và Đ.Maria, Mẹ ĐG và các anh em Ngài” (Cv 1.13-14).

Thông Điệp MĐCT viết: “Cũng vào lúc ấy bắt đầu cuộc lữ hành (đức tin) của GH dọc theo dòng lịch sử loài người và các dân tộc, và ta biết rằng Đ.Maria hiện diện ở giai đoạn đầu của cuộc tiến bước này, Người ở giữa các Tông đồ trong nhà Tiệc Ly “tha thiết cầu xin TC ban Thánh Thần.”

Ở giữa GH sơ khai, Đ.Maria chỉ là người khẩn nguyện thôi ư? Không ! Đ.Maria không thụ động, chỉ biết hi sinh và cầu nguyện như từ trước đến nay người ta thường trình bày, để làm gương mẫu cho những tâm hồn chiêm niệm… mà thôi đâu! Đành rằng Đ.Maria không trực tiếp lãnh nhận sứ vụ tông đồ đi đến muôn dân để rao giảng Tin Mừng. Nhưng Người hiện diện  ở giữa họ với tư cách là Thân Mẫu ĐG, tức là Thân Mẫu CK chịu đóng đinh và phục sinh. Và cộng đoàn đầu tiên ấy, gồm những người biết rõ ĐG là Con Đ.Maria và Đ.Maria là Thân Mẫu Ngài.

Người hiện diện đó để làm gì ?

Lúc này, là sau Phục Sinh và Thánh Thần hiện xuống, GH sơ khai đã hoàn toàn tin ĐG là Đức Chúa vinh quang, Con Đức Chúa Cha, đã về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Các tín hữu tiên khởi cùng các Tông đồ, mới quay lại nhìn Đ.Maria “như di tích còn lại của Đức Chúa mình” ở trần gian. Chẳng phải ĐG đã nhận lấy thân xác huyết nhục từ người phụ nữ ấy sao? Chẳng phải Bà là thân mẫu, là Mẹ đẻ của Đức Chúa sao? Vì thế, nay Chúa đã về trời, người Mẹ Ngài còn ở lại giữa cộng đoàn, nên cộng đoàn tiên khởi quí Người vô cùng, như di tích, như bảo vật quí giá của Chúa còn đề lại giữa trần gian này. [2]

Nhưng bảo vật quí báu đó không là một vật bất động. Thông Điệp MĐCT số 46 sẽ nói: “Như vậy, (ở nhà Tiệc Ly) bắt đầu hình thành mối dây đặc biệt (về yêu mến, tôn kính, trợ giúp) giữa người Mẹ đó và Giáo Hội”. Chưa hết, Thông Điệp ấy (số 25) viết: “Ở giữa các tín hữu, Người như là một tấm gương phản chiếu trong đó những kỳ công của TC một cách sâu sắc và trong suốt nhất”. Nói cách khác, Đ.Maria hiện diện để làm chứng, Người kể lại cho cộng đoàn biết TC đã làm gì nơi Người: [3]

a.- Vì GH không biết gì về cuộc đời mai ẩn của Đ.Maria, từ lúc Người bắt đầu hiện hữu trên trần gian cho đến ngày Thiên thần đến truyền tin. Bao công việc ĐTN đã chu toàn, bao đau khổ đã chịu đựng từ khi khởi sự cuộc sống đầy diễm phúc của Người, từ khi được tràn đầy ơn thánh TC, cho đến ngày truyền tin, tất cả được bao phủ trong mầu nhiệm của TC. Bao nhiêu điều kỳ diệu ấy của đời sống Người chỉ xảy ra cách thường tình, cách kín đáo, bởi vì TC không hay đem phô bày các ơn thánh của Người để lòe mắt thiên hạ, nên ơn của Người thường đến với một hình thức thông thường chẳng ai ngờ đến.

b.- Rồi Người làm chứng – như có lần đã nói – về những năm thơ ấu của ĐG từ lúc thụ thai và hạ sinh Ngài, và cuộc đời ẩn dật thầm lặng của Ngài trong 30 năm tại Nadarét, nhờ Người đã cẩn thận “ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2.19,51) (Thông Điệp đã dẫn, số 26).

c.- Và Người còn làm chứng về những gì mà qua các kinh nghiệm của đời sống đức tin của mình, khi Người hằng ngày tiếp xúc với người Con siêu phàm, mà đã nghe được, học hỏi được, và bắt chước. Đan cử một truyện : Năm Ngài lên 12 tuổi, sau khi Giuse và Maria vất vả tìm lại được Con trong đền thờ sau ba ngày lạc mất, ĐG nói với hai Đấng :

Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.” (Lc 2.49-50).

ĐG thiếu nhi lần đầu tiên vừa hé lộ một mặc khải về mầu nhiệm TC Ba Ngôi, tất nhiên lúc ấy Mẹ Ngài làm sao hiểu nổi, nhưng không thể nào trong những năm chung sống Đ.Maria vốn “giữ kỹ những kỷ niệm trong lòng và để tâm suy đi nghĩ lại” (Lc 2.19), lại không tìm cách hỏi Ngài để được Ngài giải thích – ít ra một phần nào – về người Cha mà Ngài nói đó là ai, là thế nào?

Tất cả các chứng tá ấy của Đ.Maria, GH đã nhận lấy: qua Tông đồ Gioan, người đã đón nhận Người về nhà mình (x. Ga 19.25-27) chắc hẳn trong thời gian sống bên Người, ông cũng nhận được những suy tư, những kỷ niệm của Người về ĐG, và chuyển vào trong sách TM của mình, cũng như các vị khác là Matthêu và nhất là Luca… đã lãnh lấy những chứng từ của Đ.Maria để truyền tụng lại mãi trong GH cho đến ngày niên cùng thế tận…

5) Từ Đó Cho Đến Tận Thế

“Và từ đó, cho đến muôn thế hệ về sau, chứng tá của Đ.Maria vẫn luôn ở giữa lòng GH, được ẩn giấu như một gia sản đặc biệt của Mặc khải TC. Tất cả những ai thông phần vào gia sản huyền nhiệm đó, từ thế hệ này sang thế hệ kia, qua việc họ đón nhận chứng tá của các Tông đồ trong GH, thì theo một nghĩa nào đó, Thông điệp MĐCT số 27 bảo rằng họ đều tham dự vào niềm tin của Đ.Maria”. Thực tế, mỗi người chúng ta khi tin nhận CK là Chúa mình và là Đấng Cứu Độ mình, từ Cha sai đến, thì đều “hướng về Đ.Maria với lòng tôn kính và chạy đến với Người là Thân Mẫu ĐK để tìm thấy trong niềm tin của Đ.Maria, và trong chứng tá của Người, một sự nâng đỡ cho cuộc sống đức tin của chính mình.” (Cũng Thông điệp trên).

Vậy, muốn noi gương Đ.Maria để nên một tín hữu hoàn hảo, cuộc sống của ta phải đón nhận mọi hoàn cảnh TC an bài và thi hành các công việc lặt vặt thường nhật mà không đòi thay đổi ra khác, và trong những công việc ấy, phải phục vụ TC với một lòng tin và lòng mến vô điều kiện, đến nỗi chính những công việc lặt vặt đó trở nên những hình thức cho ơn thánh từ trời ban xuống trần gian.r

 



[1] Đọc thêm: Đức Giêsu đảm nhận niềm hi vọng của dân  tộc Người, Tuyển tập Thần học 11/1988, UBĐKCGGAVN, Tp Hồ Chí Minh; L. Boff, Sđd. Và A.Nolan, Đức Giêsu trước khi có Kitô giáo.

[2]  Điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là lòng yêu quí của Giáo Hội tiên khởi đối với Mẹ của Đức Chúa của mình. Có thể nói, Giáo Hội sơ khai đã có một lòng sùng kính Đ.Maria một cách sơ khởi ngay từ khi đó, chứ không phải lòng sùng kính Đ.Maria là sản phẩm của thời Trung Cổ hoặc thời sau này….

[3]  Đã đề cập phần nào đến việc Mẹ làm chứng trong HT sơ khai ở trên kia, từ trang 124 và tiếp…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768