MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
81-- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- Phần Viii - B. Nhìn Về Đức Maria
Thứ Năm, Ngày 31 tháng 3-2022
B. NHÌN VỀ ĐỨC MARIA

Trên đây, chúng ta không có tham vọng thuật hết các đoạn TƯ tả về quyền chức và vinh quang của CG, Chúa các Chúa, đang hưởng trên trời, chỉ phác vài nét đan thanh cho thoáng thấy điều kiện sống vinh hiển của Ngài, thế cũng tạm đủ để chứng nhận câu tuyên bố của Công Đồng Vat 2 là:

“Thiên Chúa tôn Maria làm Nữ Vương vũ trụ, để Mẹ nên giống Con của Người là Chúa các Chúa cách trọn vẹn hơn.” (HC GH số 59).

Nhờ nhìn vào vinh quang của ĐK, Con Mẹ, ta có thể suy diễn ra một phần nào vinh hiển của Mẹ, vì Người rất giống Con mình, cả trong vinh quang và quyền lực.

Vậy thì điều kiện sống trên trời hiện nay của Đ.Maria là thế nào?

Cuộc tôn vinh Đ.Maria hồn xác lên trời chẳng là gì khác sự thực hiện lời loan báo của Th.Phaolô: CK đã sống lại và được tôn làm Chúa vinh quang, thì mọi kẻ thuộc về Ngài cũng sẽ được sống lại và tôn vinh (1Cr 15.20-28), nhưng theo thứ tự:

“Quả thế, cũng như nơi Ađam mọi người đều phải chết, thì trong ĐK mọi người cũng sẽ được tái sinh. Nhưng ai theo thứ tự nấy. Mở đầu là ĐK trước hết, rồi đến các kẻ thuộc về ĐK, vào buổi Quang Lâm của Ngài” (cc.21-23).

Trong thứ tự ấy, chúng ta có thể nghĩ ngay rằng Đ.Maria phải ở đầu bảng [1], sau ĐK mở đầu. Nếu ĐK là Ađam mới, được Th.Phaolô gợi lại ở đây so với Ađam cũ, thì ai sẽ là Eva-mới, người trợ giúp đương đối của Ađam mới, nếu chẳng phải là Đ.Maria, cộng tác viên chặt chẽ với ĐK trong công cuộc Cứu chuộc? Và với danh hiệu ấy, Đ.Maria hẳn phải là người đầu tiên theo thứ tự nói trên, được cả xác hồn sống lại và tôn vinh.

Sau việc đó, Đ.Maria được “Chúa tôn vinh làm Nữ Vương”, làm Hoàng Hậu để hoàn toàn nên giống Con của Người, là Chúa các Chúa” (HC GH số 59). Một khi CG là Vua [2], là Chúa các Chúa, và ở trên trời - trong vinh quang Chúa Cha - Ngài vẫn không chối bỏ chức vị là Con của Mẹ Maria, thế thì vốn là Mẹ của Vua Giêsu, đương nhiên Đ.Maria là Nữ Vương, là Hoàng Hậu rồi.

Lại có lời tiên báo này nữa của ngôn sứ Đaniên (7.13t) :

“Đấng Lão Thành (TC Cha) trao cho Ngài (CG) quyền thống trị, vinh quang và vương vị … quyền thống trị của Ngài là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một ; vương quốc của Ngài sẽ chẳng hề suy vong",

lời tiên báo ấy công bố Vương quyền của ĐG Kitô Vua là “Vương quyền vĩnh cửu… vô cùng vô tận” [3], vậy thì chức Nữ Vương của Đ.Maria cũng được “ăn theo”, vì thế Công Đồng Vat. 2 mới “dám” tuyên xưng rằng chính “Thiên Chúa tôn Maria làm Nữ Vương vũ trụ” vĩnh viễn đời đời bên cạnh Vương Nhi Con mình.

Đ.Maria được tôn là Nữ Vương để làm gì ?

Những người bị “sốc” vì Đ.Maria được tôn làm Nữ Vương, bởi họ chỉ nghĩ GH Rôma tâng bốc Đ.Maria lên quá cỡ, mà không nghĩ tới việc Người được tôn vinh như thế để làm gì! Chúng ta ai cũng biết Đ.Maria đã xưng mình là “Nữ tỳ hèn hạ” (Lc 1.38,48), Người đâu có tham danh vọng, quyền chức. Tôn phong Người lên địa vị Nữ Vương, không để cai trị [4], mà là để Người phục vụ loài người, con cái Mẹ, điều này HC GH chương 8, số 62-63 của Công đồng Vat.2 đã nói nhiều.

Cũng đừng nghĩ quyền chức Nữ Vương kia chỉ là hư vị, hoặc một tước danh dự để thưởng công cho Đ.Maria, vì đã chu toàn vai trò làm Mẹ ĐG trong cuộc đời dương thế, nhất là đã đồng chịu thống khổ để hợp công với Ngài trong công cuộc cứu chuộc. Cũng vì thế, chúng ta thường quan niệm Thiên Đàng như một chỗ nghỉ ngơi hưởng sung sướng, một “nơi thanh nhàn vui vẻ chẳng hay hết chẳng hay cùng…”

Không đúng. Đ.Maria đã được vinh thăng làm Nữ Vương là để phục vụ, để làm một chức vụ, để thi hành một sứ vụ nào đó tương xứng với chức vị Nữ Hoàng của Người. Và nhất là xin nhớ lại điều đã viết ở Phần “Đ.Maria chuyển cầu phổ quát trên trời”, chúng ta sẽ thấy Người thi hành chức năng môi giới và chuyển cầu rất năng động.

Chưa hết, Đ.Maria Nữ Vương còn can thiệp một cách mạnh mẽ và đầy uy quyền vào trong thế giới! Người thi hành việc ấy như một Nữ Hoàng trong Vương quốc của Vua Giêsu. Nghĩa là sau khi hồn xác về trời và được TC tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, Đ.Maria tiếp tục hợp tác với CG, Vua của Vương quốc, để phân phát ơn cứu độ cho nhân loại và sử dụng những phương thế thích hợp để đưa nhân loại về với TC.

Thông Điệp MĐCT (số 41) viết: “Thực vậy, Thánh Mẫu ĐK được tôn vinh làm Nữ Vương Vũ Trụ, người Nữ đã từng tự nhận là “nữ tỳ TC” ngày sứ thần truyền tin,…như thế, Người tỏ ra là môn đệ đích thực của ĐK, Đấng đã nhấn mạnh tính cách phục vụ trong sứ mạng mình (x. Mt 20.23). Vì thế Đ.Maria trở thành người đầu tiên trong số những người phục vụ ĐK nơi tha nhân, họ khiêm nhường và nhẫn nại đưa anh em mình đến cùng Đức Vua (HCGH, số 36). Vậy vinh dự phục vụ mãi mãi là lời tôn vinh vương giả của Đ.Maria, nữ tỳ Chúa.” [5]

Và ta biết phục vụ ấy gồm những việc gì rồi: trước hết là liên lỉ chuyển cầu cho ta trước CK, như CK đã là Thượng Tế luôn sống để chuyển cầu cho ta trước Cúa Cha (Hr 9.24); và sau là dạy dỗ, hướng dẫn, bảo ban và cứu giúp các kẻ được chọn cho đến lúc hết thảy đạt tới quê trời (x. HC GH, số 62; và x. Phần “Chức Linh mẫu).

Phục vụ của Đ.Maria không chỉ nằm trên lãnh vực thiêng liêng tâm hồn, song còn cụ thể như chính sự phục vụ của CK. Chương trình phục vụ này CK đã nói lên ở Hội đường Nadarét (Lc 4.18-22): nó có tính cách thiết thực, cụ thể bao hàm cả hồn và xác con người, nó cũng có tính cách xã hội: bảo vệ công lý, chống áp bức kẻ nghèo hèn, nhỏ bé… Chính Mẹ đã ca tụng hành động ấy của TC trong bài Magnificat.[6] 

ùöù

         Sau khi nghe trình bày những lý lẽ cho hiểu việc TC tôn Đ.Maria làm Nữ Vương, bây giờ chúng ta hãy nghe:

         -Lời ca tụng của các Giáo phụ và thần học gia xưa nay

 Bên Tây Phương, Th.Bonaventura (+1274) xưng tụng: “Bởi việc Người là Mẹ của Đấng Tạo thành muôn vật, Đ.Maria đã được lập làm Nữ Hoàng của muôn loài” (Sermo 6 de Assumpt). Th.Bênađô (+1153), Th.Anselmô (+1109), Th.Phêrô Đamianô (+1072), Th.Bêđa (+735) cũng xưng hô: “Bởi uy quyền của CG, Con mình: Mẹ Maria sinh ra và được gọi là Bà Chúa”.

Th.Tôma Aquinô tiến sĩ (tk.13) nhận xét : “Mọi người tung hô Đ.Maria là Bà Chúa của thế giới và Nữ Vương các Thiên sứ”. Th.Anphongsô Ligori (+ 1787) viết trong cuốn Vinh quang Mẹ Maria: “ĐTN Maria uy nghi đã được nâng lên chức vị là Mẹ của “Vua trên hết các vua” (Kh 19.16), vì thế, thật là hợp lẽ khi HT tôn kính Người và muốn các con cái mình cũng tôn kính Người với tước hiệu vinh quang là Nữ Vương”.

Bên Đông phương, Th.Phêrô Kim ngôn (+450), Th.Gioan Đamaxênô (+749) cũng không thua kém: “Đ.Maria đã được lập làm Nữ Vương muôn loài, lúc mà Người được trở thành Mẹ của Đấng Tạo Hóa” (PG 94,1158). Th.Germanô (+733), Th.Sôphrôn thành Giêrusalem (+638), v.v… đều nói với Đ.Maria : “Nữ Trinh Mẹ TC và là Nữ Hoàng, con đặt tất cả lòng trông cậy nơi Mẹ, Đấng đã được nâng lên trên các tầng trời”. - “Hãy vui mừng, Nữ Hoàng tất cả mọi người chết, niềm vui và vinh hiển của các Thiên sứ…”.

-      Lời các Công Đồng

Công Đồng Nixê (787) gọi Đ.Maria là “Nữ Chúa rất tinh truyền của chúng con”. Còn Công Đồng Vaticanô 2, chúng ta có thể nhắc lại những lời đã trích dẫn trên kia : “Đức Nữ Trinh vô nhiễm… đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được TC tôn vinh làm Nữ Vương Vũ Trụ, để nên giống Con của Người là Chúa các Chúa cách trọn vẹn hơn” (HC GH, số 59). Ở số 66, Công Đồng còn thêm: Cũng như Đức Chúa vinh hiển có quyền tối thượng trên các Thiên sứ, thì “Đ.Maria cũng được tôn vinh… vượt trên các Thiên sứ và loài người”. Các Thiên sứ tốt lành trên trời đều tôn kính Người bởi khâm phục và yêu kính Mẹ của TC, các thần dữ là ma quỷ cũng phải kính tôn Người tuy bởi kính sợ và đầy tức tối, vì gót sen vô nhiễm tội của Bà “đạp nát đầu rắn” (Kh 3.15).

-      Lời các Đức Giáo Trưởng

Các Th.Martinô (+665), Grêgoriô (+731), Hadrianô (+ 795), Lêô III (+816)… truy tặng Đ.Maria tước Nữ Vương.

Các Đức Giáo Trưởng cận đại như Lêô 13, trong 10 Thông Điệp về Phép Mân Côi; Piô 10 (Thông Điệp, Ad Die millum, 1904); Piô 11 nhấn mạnh thêm điều đã tuyên bố trong Tông Hiến Ineffabilis Deus (1854): “Đ.Maria được TC lập làm Nữ Vương trời đất, được nâng lên cao hơn các phẩm Thiên sứ và các thánh, và do đó, lời chuyển cầu của Người rất thần thế.”

Đức Piô 12 rất nhiều lần: Ngày 31-10 và 08-12-1942, trong lời dâng hiến loài người cho Trái Tim Vẹn sạch Đ.Maria, Ngài đã khẩn cầu Đ.Maria là “Nữ Vương hoàn cầu” (A.A.S 1942, 346). Trong Thông Điệp Mystici Corporis (1943), Đức Giáo Trưởng nói: ĐTN “trên trời cai trị với Con mình và huy hoàng trong vinh quang cả hồn lẫn xác”. Và nhiều dịp khác…[7] Nhất là trong Sắc chỉ “TC vô cùng rộng lượng” (1950): “Đ.Maria được lên trời hồn xác trong vinh quang tuyệt đỉnh cõi trời, để tỏa sáng ở đó như Nữ Vương bên cạnh Con mình, Vua hằng sống đời đời”. Cuối cùng và cách đặc biệt, Ngài đã ra một Thông Điệp với tít đề Ad Coeli Reginam (1954) tuyên xưng quyền chức Nữ Vương của Đ.Maria .

-   Trong Phụng Vụ: 

“Lời cầu nguyện là sự phô diễn lòng tin” (Lex Orandi, Lex Credendi), đây là phương châm ai cũng chấp nhận.

Trong các Phụng vụ Đông phương, nhất là trong Thánh lễ, luôn có đoạn kính nhớ ĐTN “là Bà Chúa rất thánh, rất trong sạch, được chúc phúc trên hết mọi sự và đầy vinh hiển của chúng con”.

Trong Phụng vụ La Tinh, chúng ta thường đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên đàng”…, “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…”, đặc biệt “Kinh cầu Đức Bà” có những câu cuối cùng kêu cầu Đ.Maria bằng đủ thứ tước hiệu Nữ Vương…; và vô số các lời xưng tụng, cầu nguyện khác trong Thánh Lễ kính Đ.Maria, trong các giờ kinh Phụng vụ, trong các bài Thánh ca…, và nhất là trong Phụng vụ hiện tại, ngày 22 tháng 8, GH lập một riêng mừng kính Đ.Maria Nữ Vương”. [8]

- Trong những lần Đ.Maria hiện ra

Quyền chức là Nữ Vương trên loài người và cả trên thiên nhiên vũ trụ không những được bày tỏ trong những lần hiện ra mới đây nhất: Lộ Đức (1858), Fatima (1917) và Mễ-Du hiện nay (từ 1981- …) bằng những tước hiệu Người tự xưng mình là “Nữ Vương Rất thánh Mân Côi”, là “Nữ Vương hòa bình” v.v…, mà còn qua những phép lạ vĩ đại như suối nước chữa lành hàng ngàn vạn bệnh nhân tật nguyền mà khoa học đã bó tay (ở Lộ-Đức), rồi mặt trời múa, mưa hoa hồng (ở Fatima, ở Mễ Du), v.v…

***

-   Đến đây, là Phần chúng ta

Đáp lại tất cả mọi ân huệ Đ.Maria Nữ Vương đã ban cho ta, mọi hoạt động, mọi hy sinh và phục vụ Người đã làm cho ta, ta phải có những bổn phận làm người bầy tôi đối với Bà Hoàng của mình: một sự phục vụ hết mình và phải được biểu lộ trong hành động, chúng ta sẽ đem tất cả lòng yêu mến mà tôn kính Người, sẽ hết sức tùng phục quyền bính của Người, đem tất cả ý chí vâng theo các mệnh lệnh của Người, đem tất cả trí tuệ hầu việc Người...

Cách riêng bằng một việc mà cha Matéo, tông đồ của Tôn vương Thánh Tâm, trong một bài giảng tĩnh tâm tả như sau: “Để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, một trong những món quà đơn sơ song lớn lao và quí giá (ta có thể dâng lên Mẹ) đó là Tình yêu Thánh Thể nồng nàn tha thiết. Ô! Đâu đâu cũng có rất nhiều những linh hồn đạo đức và tốt lành, đang khi họ muốn kính mến Đức Mẹ cách rất chân thành, nhưng lại không hiểu rõ đủ. Trong sự tôn sùng ấy vẫn thiếu một điều thật quan trọng : đó là chưa nhiễm mầu sắc Thánh Thể…

“Những hoa thơm dâng lên rồi sẽ héo, những bảng tạ ơn rồi sẽ phủ đầy bụi, những bài thánh ca sẽ im tiếng, nhưng một việc Rước lễ và nhất là việc Rước lễ sốt sắng là đã chiếm được phần phúc muôn đời. Đức Mẹ Maria đòi hỏi việc Rước lễ ấy ! “Hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, nếu các con thành thực yêu mến Mẹ, nếu trái tim các con tìm kiếm Trái Tim Mẹ, và muốn làm vui lòng Mẹ và dâng cho Mẹ một sự tôn kính sán lạn huy hoàng, và nếu các con muốn chiếm được Mẹ và Trái Tim Mẹ hoàn toàn cho các con, nếu các con muốn Mẹ là Mẹ của các con khi sống cũng như lúc chết, thì ôi ! hãy chứng tỏ lòng mến của các con bằng sự tôn thờ Thánh Thể, bằng việc đến dự Tiệc Thánh. Hãy theo Mẹ đến Nhà Chầu, đến dưới chân CG, đó là tất cả điều Mẹ xin các con…Còn các sự khác, CG và Mẹ sẽ làm cho.” (Jésus, Roi d’amour, tr.469)

Phục vụ Nữ Hoàng còn có việc là cùng Người chiến đấu chống lại Satan, kẻ thù của Người, chống lại dòng dõi của nó, tức là những kẻ hiến mình làm việc cho ma quỷ và gây tội ác trên trần gian dưới mọi hình thức, công khai hay ngấm ngầm… đang đưa nhân loại vào chốn diệt vong (xem HC MV, số 27).

Hầu việc Người còn là làm Tông đồ của Nữ Vương trời đất, giúp cho mọi cá nhân và gia đình, các cơ cấu, tổ chức, tập thể… nhìn nhận, tôn kính và yêu mến Đ.Maria, [9] để cho họ đón được một món quà quí báu mà Đ.Maria Nữ Vương hằng muốn trao tặng mọi người: ĐG Kitô, Thánh tử của Mẹ.

 

 

dd X cc

 

 


 

 [1]  Có người sẽ nói: Các người trong ngục tổ tông, được CG phục sinh xuống mở của Trời cho vào trước Đ.Maria. Nhưng nên nhớ, họ có thể vào trước, nhưng Đ.Maria mới là người được cả hồn xác vào cõi trời. Cho nên vẫn có thể nói Đ.Maria ở đầu bảng sau CK.

[2]  Điều này chúng ta đã nói một lần ở trên, trang 350!

[3]  được lời Thiên sứ truyền tin phản ánh lại (Lc 1.33).

[4]   Một tu sĩ con cái của Thánh tiến sĩ Anphongsô, Thầy Marcel Văn, DCCT Việt Nam, viết trong nhật ký của Thày mẩu đối thoại này với Đ.Maria: “Con có lỗi gì nếu không gọi Mẹ là Nữ Vương? (con chỉ thích gọi với danh hiệu là Mẹ). Đ.Maria đáp: “Trước khi chết, Chúa Giêsu có bảo: “Này là Nữ Vương con” không, hay là chỉ bảo…: “Này là Mẹ con…” Do đó, không gọi Ta là Nữ Vương không hề gì. Ta không là Nữ Vương, Ta chỉ có quyền hành của một Nữ Vương thôi! Không bao giờ Ta đối xử với các con như một hoàng hậu với bầy tôi, sợ làm sai lạc lời trối của Chúa Giêsu…” (Marie Michel, L’amour me connait, Fayard 1990, 138-139)

[5] Một bằng chứng cho thấy tư cách Nữ tỳ của Đ.Maria - ngay cả bây giờ Mẹ đã được tôn phong là Nữ vương vũ trụ - là ở nơi kia, khi dân chúng đến xin Mẹ chữa bệnh hoạn tật nguyền, Người thú nhận “Mẹ không là TC nên không có thể chữa lành, chỉ TC mới có quyền chữa lành, Mẹ chỉ có thể chuyển cầu...”

[6] Lm Nguyễn Văn Trinh, kinh Kính Mừng, trang 92-95

[7] Xem Doc. Cat 1946, 548; A.A.S 1946, 266.

[8] Theo Thông Điệp Ad Coeli Reginam, Đức Piô 12 thiết lập lễ này vào ngày 31-05, nhưng từ sau Công Đồng Vat 2, Ủy  ban tổ chức lại lịch Phụng Vụ đã đặt vào ngày 22-08, một tuần sau lễ Đ.Maria hồn xác về trời, chắc là hợp lý hơn, vì Người phải được vinh thăng lên trời trước đã.

Đáng tiếc là ngày lễ đó, người ta không còn nhớ đến mệnh lệnh Đ.G. Trưởng được ghi ở đoạn cuối Thông Điệp Ad Coeli Reginam (11-10-1954), truyền phải dâng cả loài người cho Trái Tim Vô nhiễm của Đ.Maria,: “Lấy quyền Tông đồ của chúng tôi, chúng tôi ra chỉ thị và thiết lập lễ Đ.Maria Nữ Vương, hằng năm sẽ được mừng trên khắp hoàn cầu vào ngày 31-05. Chúng tôi cũng truyền, ngày ấy, người ta làm lại việc dâng cả loài người cho Trái Tim Vô nhiễm của ĐTN Maria phúc lộc”. (Doc. Cat. 1954, 1421).

[9] Chung chung, các anh chị em Tinh Lành còn chưa nhìn nhận, tôn kính và yêu mến Đức Maria.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768