MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
85-- Các Mầu Nhiệm Đời Mẹ Maria- Phần Viii - Kết Quả Của Thái Độ Th.giuse Là Thế Nào ?
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 4-2022
Kết quả của thái độ Th.Giuse là thế nào ?

Như Abraham xưa, sau khi TC thử thách thấy ông bằng lòng tế sát Isaác con một yêu quí và là hi vọng nối dõi dòng giống, thì Người đã trả lại đứa con nguyên vẹn cho ông và còn thưởng cho ông một dòng dõi đông như sao trời cát biển (St 22.12,16-18), thì nay, thấy lòng tôn kính của Giuse, vâng lời TC qua trung gian của Thiên thần, chấp nhận hy sinh tất cả mọi sự như vậy, TC trả lại tất cả cho ông, và trả lại một cách tuyệt vời: Người sai sứ thần đến nói cho ông biết : chính TC muốn ông sẽ cứ làm chồng của Maria, và làm cha của Thánh trẻ:

- Làm cha của Thánh trẻ bằng hành vi đặt tên cho Thánh trẻ, vậy khi Giuse đặt tên cho trẻ Giêsu, là nhận Giêsu làm con và ông trở thành người cha theo luật pháp TC chỉ định như vậy, nên ta tạm dùng danh từ “cha pháp lý” gán cho Th.Giuse. Do đó những danh từ ta thường dùng để gọi Giuse là “cha nuôi” (dưỡng phụ / foster father) hay “nghĩa phụ” (adoptive father) thì non nghĩa không đúng bằng danh từ  “cha pháp lý” (legal father), vì theo pháp luật Do thái, Giuse nhận Giêsu làm “con chính thức” (legitimate son) của mình (x. E.R.Brown, The Birth of the Messiah), chứ không phải con nuôi, khi ông dùng công thức mà các người cha Do Thái khác vẫn dùng để nhìn nhận đứa con chính thức của họ (x. Lc 1.60-63).

Việc Th.Giuse nhận Giêsu làm con này quả thật rất cần thiết cho thanh thế và sự nghiệp Thiên sai của Ngài, vì nhờ nhận như vậy, Trẻ Giêsu được nhập vào dòng dõi vua Đavít, mà theo KT, Đấng Mêssia phải thuộc dòng tộc vua Đavít mới được dân chúng nhìn nhận. Qua việc này, ta mới thấy vai trò quan trọng của Th.Giuse trong sứ mạng của Đức Giêsu!

Sách Mishna Baba Bathra, thừa hưởng truyền thống Lề luật Do Thái, qui định : “Khi một người đàn ông nói ‘Đây là con tôi’, người ta phải tin lời ông”. Người Do Thái không chú ý đến vấn đề “sinh học” như chúng ta ngày nay (nhờ trắc nghiệm ADN) để phân biệt con nuôi với con đẻ. Đối với họ, luật TC là trên hết, TC - là Vua của họ - đã phán dạy như vậy là nó phải như vậy. Mà TC đã truyền, thì luôn luôn đúng : “Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.” (Tv 19.10). Vì vậy chỉ còn việc cúi đầu tuân theo không bàn cãi.

Dầu sao, cũng phải nhận là luật Do Thái do TC truyền có những khoản kỳ quặc và khó hiểu đối với người thời đại chúng ta, chẳng hạn như luật “Thế huynh” (Levirat), (Đnl 25.5): khi người anh ruột chết đi mà không có con, luật bắt người em trai phải lấy vợ của anh (tức là lấy chị dâu), và khi người chị dâu này sinh con, thì đứa con không được coi là con ông ta (dù nó do khí huyết của ông) mà là con của người anh đã chết (xem ví dụ ở Kn 38.8; Mt 22.23-28).

Bobichon mô tả (sđd, tr.198): “Bản văn Mt 1.16-23 này cho thấy nỗi xúc động trong đời sống của Giuse về chuyện đó. […] Sau đêm tối thử thách…(mà chỉ có TC mới đo lường  được mức độ đau khổ), Giuse được nếm niềm vui là được TC chọn làm cha Hài nhi Giêsu vì ông là chồng của Maria, ông thấy cái ước muốn làm cha đã được nhận lời và được thực hiện vượt quá những gì ông có thể mơ ước, khi chấp nhận làm con mình đứa con được thụ thai bởi “Thánh Thần”. Đứa con này được ban cho cả hai ngài, Giuse với Maria, để lãnh lấy trách nhiệm nuôi dưỡng một người con vốn thực là hoa quả của tình yêu nồng thắm song thanh khiết giữa hai ngài.

“Giuse không còn do dự đón nhận Thánh trẻ không phải do mình đẻ ra, mà không sợ nhận vơ, vì – như trên đây vừa nói – theo luật Chúa truyền một khi ông đặt tên cho Thánh trẻ là đương nhiên ông là bố Thánh trẻ. Từ đây, ông sẽ có quyền trên đứa bé với trách nhiệm như một người cha, cùng với Maria, Thánh trẻ này sẽ là đứa con chung, nhưng “không sinh bởi xác thịt, hay ý của nam nhân...song bởi TC” (Ga 1.13), đứa con của ơn huệ TC, tuy lúc ấy ông chưa thể biết đó là Con một TC hằng sống và cũng là TC như chúng ta ngày nay, nhưng ông biết rõ đứa con này là từ bên trên mà đến, đứa con siêu phàm vì sinh bởi quyền năng của Đấng Tối Cao, và có sứ mệnh vĩ đại là "Cứu dân Ngài khỏi tội lỗi" (Lc 1.21).

“Chính vì vậy, qua những trình thuật của sách TM, ta thấy Giuse yêu mến và tôn kính Thánh trẻ Giêsu vô cùng: lòng kính mến ấy được biểu lộ qua những tình huống gay go của cuộc đời : cuộc tị nạn đang giữa đêm khuya sang đất Ai cập; cuộc sống làm lụng vất vả nơi đất khách quê người; khi bạo chúa Hêrôđê chết và nghe con của hắn lên làm vua thay cha, ông sợ cho sự an toàn của Thánh Trẻ nên đã đến lập cư tại Galilê miền Bắc (Mt 2.13-15, 19-23) ; nỗi đau đớn sầu khổ khi lạc mất Thánh trẻ: “Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con” (Lc 2.48)...

Ở đời đôi khi người ta cũng gặp những trường hợp một người chồng vì yêu vợ nồng nàn, đã vui lòng nhận đứa con riêng của vợ, làm con của mình và thương yêu nó. Việc ấy đã xảy ra trong truyện của một bộ phim Hàn Quốc “Vinh quang gia tộc”: Ông già qua bao năm vẫn làm chủ và cầm trịch trong gia đình quí phái nề nếp cổ truyền này, cuối cùng lại thổ lộ mình không phải là con ruột của ông tổ gia đình, mà chỉ là đứa con hoang, do vợ ông tổ ở nhà bị quân địch hãm hiếp mà sinh ra, khi ông ấy đi lính đánh giặc, và sau khi sinh con, bà đã tự vẫn. Ông tổ vô cùng yêu thương vợ, không chỉ đã nhận đứa con hoang ấy làm con của mình, mà còn lập làm thừa kế và kẻ nối dõi tông đường.

Trường hợp Th.Giuse, đâu có phải như thế, Giêsu người con mà Maria vợ ông sinh ra, nếu mà là của một người đàn ông trần tục khác, thì có lẽ còn có đôi chút ngần ngại khó chịu, chứ ở đây lại là Con từ Trời, bởi quyền năng TC, Maria hoàn toàn trong sạch, thế thì vì yêu Maria, Giuse càng dễ dàng nhận đứa bé làm con của mình, và Giuse vẫn làm chồng chứ không mất đi người vợ mà ông hết tình yêu thương. Vì đã có lúc, như có lần đã nói trên kia, ông nghĩ mình phải rút lui, không nhận Maria làm vợ mình một kẻ vốn đã được TC chọn làm Mẹ của Hài nhi siêu phàm, sự có mặt của ông sẽ là một chướng ngại. Thì nay, thấy được thái độ tôn kính ấy của ông, TC sai Thiên sứ đến chỉ ra cho ông biết : ông có vai trò quan trọng trong công trình cứu độ : Làm cha của đứa trẻ mà Thiên sứ đã bảo ông đặt tên là "Giêsu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi" (Mt 1.21), và làm chồng của bà Mẹ là cộng sự viên trong công trình cứu độ của Ngài. 

Ở đời, khi cha mẹ sinh con, chẳng biết tương lai đứa con của mình sau này sẽ ra sao : Làm bác sĩ, kỹ sư, có địa vị cao trong xã hội, hay ngược lại chỉ là kẻ vô dụng, ăn chơi, cờ bạc nghiện ngập, vợ nọ con kia hay tệ hơn nữa làm kẻ cướp, giết người ? Còn Giuse thì được biết ngay từ đầu : Giêsu sẽ là Đấng Cứu độ mà muôn dân vẫn trông đợi. Chưa kể, nếu Maria lại tỏ bày thêm cho ông những gì Thiên sứ đã truyền tin cho mình rằng: "TC sẽ ban cho Ngài ngai Đavít cha Ngài, và Ngài sẽ làm vua trên nhà Giacóp cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận" (Lc 1.32-33).

KT nói: “Sau khi tỉnh giấc, ông đã làm theo như lời Thiên sứ dạy”(c.24). Ông đã vâng lời, như Maria đã vâng lời, tuy ông không thưa “Fiat!” như Maria thưa với Sứ thần, nhưng ông đã thưa vâng bằng hành động: Ông rước vợ về nhà chung sống. Sau này ông còn vâng lời Thiên thần báo mộng đem vợ và con đi trốn cuộc bách hại của vua Hêrôđê, rồi sau đó lại vâng lời đem vợ con từ nơi lánh nạn trở về quê hương.

Khi ông vâng lời Chúa, qua trung gian Thiên thần, rước vợ về nhà chung sống, thì ông còn tỏ lòng vâng phục Chúa cách triệt để hơn nữa: đó là khi ông được Maria, trong thân mật vợ chồng, kể lại lời Thần sứ (Lc 1.32,35), nên ý thức được rằng cung lòng Maria đã trở thành nơi “Con Đấng Tối Cao”, “Đấng Thánh”, “Con TC” ngự, song không vì thế, hay chính vì thế mà Giuse càng yêu thương người vợ tuyệt vời của mình vô ngần, ông sẽ tôn trọng vợ mình trong sứ mệnh đặc biệt của cô, và sẽ tận tụy suốt đời nuôi nấng, nâng đỡ, che chở, bao bọc (x. Ep. 5.28-29).

Bobichon góp ý (Sđd, tr.202 và 207) : “Lời Thiên sứ cho hiểu: Giuse phải công khai rước Maria, vốn đã là vợ mình, về nhà mình, vì bà sẽ sinh người con do tự Thánh Thần, và khi làm mẹ, vợ ông cần đến ông là chồng bà, cũng như Giêsu, TC làm người, cũng cần đến Giuse… Là một người mẹ, Mẹ Maria cũng cảm thấy bơ vơ yếu đuối như bất cứ bà mẹ nào khác, nhất là trong lúc sinh đẻ. Chính vì thế mà Mẹ không thể ở một mình, Giuse phải đưa Mẹ về sống bên ông ; Maria là một thiếu nữ trẻ trung, tuy cao cả, tốt đẹp lạ lùng trước TC, nhưng mãi mãi vẫn mỏng dòn yếu ớt như bao người nữ khác, nên Mẹ thật sự hạnh phúc khi được Giuse bao bọc bằng tình yêu mạnh mẽ và đầy kính trọng” !

Trên thiên đàng hiện nay 

Qua sự tôn kính đặc biệt của HT dành cho vị Thánh Cả, chúng ta có thể nói Người cũng được TC không chỉ ân thưởng bội hậu “đời đời một khối vinh quang siêu với tuyệt đỉnh”, như lời Th.Phaolô viết (2Cr 4.17), mà còn đặt Người trong chức vị cao trọng trong Nước TC trên trời cũng như dưới đất. Ngày xưa vua Pharaô đặt ông Giuse làm Tể tướng, trao cho toàn quyền quản lý các kho tàng nhà vua, để khi dân chúng lầm than đói khổ vì hạn hán chạy đến kêu cứu thì vua nói với họ: “Hãy đến cùng Giuse!” để Giuse ban phát lương thực cho, thì nay HT cũng dùng lời ấy của vua Pharaô mà tặng cho Th.Giuse.

Vậy thì dựa vào đoạn KT coi ông Giuse như hình bóng tiên trưng, chúng ta có thể nghĩ rằng Th.Giuse, “người công chính” (Mt 1.19), một khi đã được TC trao cho ông xưa kia lúc ở dưới trần, cai quản săn sóc bảo vệ hai kho tàng quí báu nhất của Nước trời là Giêsu và Maria, thì nay trên trời thánh nhân cũng phải được TC đặt làm “Tổng quản Nước Trời”, còn với HT dưới đất, là Nước TC đang còn trong giai đoạn trần thế, ông được tôn phong làm Quan Thầy để cai quản, sắp đặt mọi sự.

Như vậy, Thánh Cả Giuse cao trọng và quyền thế hơn các Thiên sứ trên Trời, lý do là vì tuy xét theo bản tính thì Th.Giuse là loài người, nên ở cấp bậc dưới các Thiên Thần (Tv 8.5-7), nhưng xét theo liên hệ với CG thì Người thay mặt Chúa Cha làm người cha săn sóc Ngài (Sách lễ Rôma: Tiền tụng lễ Th.Giuse), đặc biệt Người đã cho CG được vào trong dòng tộc vua Đavít, vì nếu không có địa vị đó, Ngài không thể được dân chúng chấp nhận là Đấng Thiên sai TC đã hứa.

“Suốt cuộc đời dương thế, ĐG đã sống thân tình với Th. Giuse, đã quí trọng và tôn kính Thánh nhân như người con đối với cha mình, thì hẳn không thể nghi ngờ gì nữa là nay trên trời, chẳng những CG không chấm dứt, không chối bỏ mà còn gia tăng những tâm tình tôn kính và quí trọng ấy.” (Bài Kinh sách, lễ ngày 19-3).

Còn xét theo liên hệ với Đ.Maria, thì Th.Giuse là Phu quân, và ở trên trời hiện nay Đ.Maria được TC tôn phong làm Nữ Vương trời đất, tuy vậy Người không hề chối bỏ mình là Hiền thê của Thánh cả, vậy bởi mối liên hệ đặc biệt cao trọng có một không hai đó mà Thánh Cả được nâng lên địa vị cao hơn các thánh.

Nếu những điều nói trên được coi là đúng, chúng ta càng được thêm tin tưởng mà chạy đến kêu cầu Thánh Cả trợ giúp trong mọi nỗi quẫn bách hồn xác, như xưa dân chúng đói khổ chạy đến cầu cứu nhà vua Ai Cập, thì liền được nghe vua bảo “Hãy đến cùng Giuse!” Thì nay, TC cũng phán: “Hãy đến cùng Thánh cả Giuse”, vì Ta đã trao cho Người quyền bính Tổng quản các kho tàng ân sủng của Ta!

 

ªªª

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Kinh Do Một Đọc Giả Www.memaria.org Gửi Tặng (6/17/2021)
Tình Mẹ Còn Mãi, Lm Tạ Duy Tuyền (3/31/2021)
Đối Thoại Truyền Tin, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (3/31/2021)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768