MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - F, #5
Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 8-2008

www.memaria.org

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - F, #5
§ Kim Hà

FAITH-ĐỨC TIN:
-Chỉ có một Chúa, một đức tin. Hãy nói cho mọi người tin tưởng mạnh mẽ và không sợ hãi điều gì. (29/6/81)

-Củng cố đức tin qua lời cầu nguyện và các phép bí tích. (8/8/81)

-Lời cầu nguyện phải là một phần trong đời sống hàng ngày của các con để đức tin thật được đâm rễ. (8/9/81)

-Đức tin không biết sống như thế nào nếu không có lời cầu nguyện. (10/10/81)

-Ma quỷ cố gắng dùng quyền năng của hắn để thống trị các con, nhưng các con hãy tỏ ra mạnh mẽ và bền tâm nơi đức tin. (11, 1981)

-Đối với những ai tin tưởng thì hãy ăn năn hối cải và củng cố đức tin.(Mùa xuân 1983.)

-Các con thân mến, đừng tin những gì mà người ta kể cho các con nghe, bởi vì nó làm giảm đức tin của các con. (20/11/83)

-Nếu các con mạnh mẽ nơi đức tin, Satan sẽ không thể làm gì hại đến các con (5/4/84)

-Hãy mở rộng trái tim và đầu phục đời sống cho Chúa Giêsu, để Ngài làm việc qua trái tim các con và củng cố các con trong đức tin. (23/5/85)

-Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy tin tưởng và cầu nguyện để Chúa Cha tăng đức tin cho các con, và hãy xin những gì mà các con cần. (25/4/88)

-Mẹ cầu nguyện để các con cầu nguyện nhiều thêm cho hòa bình và cho các con bám rễ trong đức tin. (25/6/91)

-Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ ở gần các con và Mẹ mời gọi tất cả các con hãy vào trong vòng tay của Mẹ để Mẹ có thể giúp đỡ các con; nhưng các con không muốn như vậy, nên Satan thử thách các con, và trong những sự nhỏ nhặt, các con cũng mất đức tin. Do đó, hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện, và qua cầu nguyện, các con sẽ có ơn lành và sự bình an. (25/3/95)

-Các con hãy lắng nghe bởi vì Mẹ muốn nói với các con và mời gọi các con hãy có thêm đức tin và niềm tín thác nơi Chúa là Đấng yêu mến các con vô cùng. (25/8/96)

FALSE SEERS-TIÊN TRI GIẢ:
-Sự tiên báo về thiên tai đều đến từ các ngôn sứ giả. Họ nói: “Vào đúng ngày ấy, vào đúng lúc ấy, sẽ có một tai họa.” Mẹ luôn nói rằng sự rủi ro sẽ đến nếu thế giới không ăn năn hối cải. Các con hãy kêu gọi thế giới ăn năn trở lại. Mọi sự tùy thuộc nơi sự hối cải của các con. (15/12/83)

-Nhiều người giả bộ là thấy Chúa Giêsu và Me Thiên Chúa và hiểu được lời của các Ngài, nhưng họ là những kẻ nói dối. Đây là một tội trọng, chúng ta cần cầu nguyện thật nhiều cho họ. (1984)

FAMILIES-CÁC GIA ĐÌNH:
-Xin các gia đình thánh hiến chính mình cho Thánh Tâm Chúa mỗi ngày. Mẹ rất vui mừng khi toàn bộ gia đình tụ họp để cầu nguyện chung trong nửa giờ. (20/10/83)

-Mỗi gia đình phải cầu nguyện chung với nhau và đọc Thánh Kinh. (14/2/85)

-Các con thân mến, Mẹ nài van các con hãy bắt đầu thay đổi đời sống trong gia đình. Hãy để gia đình trở nên một đóa hoa hòa hợp mà Mẹ mong muốn dâng lên Chúa Giêsu. Các con thân mến, các gia đình hãy tích cực cầu nguyện, vì Mẹ muốn hoa trái tốt lành trong gia đình được tỏ hiện một ngày nào đó. Chỉ bằng cách này, Mẹ sẽ đem dâng các con cho Chúa Giêsu như những đóa hoa, như món quà để hoàn thành chương trình của Chúa. (1/5/86)

-Chúa Thánh Thần muốn hiện diện trong các gia đình. Các con hãy để Chúa Thánh Thần vào nhà các con. Chúa Thánh Thần đến qua lời cầu nguyện. Vì thế, hãy cầu nguyện và để Chúa Thánh Thần canh tân các con, và canh tân gia đình hôm nay. (3/7/89)

-Các con thân mến, đêm nay đặc biệt Mẹ muốn mời gọi tất cả các bậc cha mẹ trên thế giới hãy tìm thì giờ dành cho con của mình và gia đình. Xin các cha mẹ ban tình yêu cho con của mình. (31/7/89)

-Trong tương lai, Mẹ muốn nhìn thấy các cha mẹ trong gia đình làm việc và cầu nguyện càng nhiều càng tốt với con cái của họ, để rồi ngày lại ngày, tâm linh của họ sẽ được mạnh mẽ hơn. (14/8/89)

-Các con thân mến, hôm nay Mẹ đang mời gọi các con hãy canh tân lời cầu nguyện trong gia đình để rồi mỗi gia đình trở nên nguồn vui cho Chúa Giêsu Con Mẹ. Vì thế, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện và tìm thêm thì giờ cho Chúa Giêsu, và rồi các con sẽ có thể hiểu và chấp nhận mọi sự, ngay cả khi các con bịnh nặng hay có nhiều thánh giá. (25/1/92)

-Satan muốn hủy diệt gia đình. Các gia đình đang ở trong cơn khủng hoảng. Hãy cầu nguyện. (25/6/95)

-Một gia đình không thể nói có bình an nếu không cầu nguyện. Do đó, hãy để buổi sáng cuả con bắt đầu với lời cầu nguyện buổi sáng, và buổi chiều với lời cầu nguyện tạ ơn. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ ở với các con và Mẹ yêu thương các con. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ mong muốn tất cả các con ở trong vòng tay của Mẹ. (25/8/95)

-Hãy dậy dỗ con cái, bởi vì khi các con không làm gương sáng cho con cái thì trẻ thơ sẽ đi đến chỗ không biết Chúa. (25/8/96)

-Hãy đặt Phúc Âm ở nơi nào dễ thấy nơi gia đình. Hãy đọc, suy gẫm và học cách Thiên Chúa yêu thương dân của Ngài. (25/1/99)

-Các con thân mến, hãy cầu nguyện, đặc biệt vào thời kỳ này, khi Satan đang cố gắng hủy hoại gia đình các con. Một cách đặc biệt, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện với con cái của các con. Mong rằng lời cầu nguyện sống trong gia đình các con. Hãy bền tâm. (20/9/99)

-Hãy canh tân lời cầu nguyện trong các gia đình và lập các nhóm cầu nguyện. (25/9/2000)

FASTING-ĂN CHAY:
-Ma quỷ đang cố gắng chiến thắng các con. Đừng để cho hắn thắng thế. Hãy giữ đức tin; ăn chay và cầu nguyện. Mẹ sẽ ở với các con nơi từng bước một. (16/11/81).

-Nếu các con không có sức mạnh để ăn chay bằng bánh mì và nước lạnh, các con có thể hy sinh một số điều khác. Tốt hơn là từ bỏ xem truyền hình, bởi vì sau khi xem xong một chương trình, các con bị chia trí và không thể cầu nguyện được. Các con có thể từ bỏ rượu, thuốc lá, và những thú vui khác. Các con biết rõ những gì con phải từ bỏ, hay phải làm. (8/12/81)

-Cách ăn chay tốt nhất là bánh mì và nước lã. Qua ăn chay và cầu nguyện, các con có thể chận đứng chiến tranh, làm ngưng lại luật tự nhiên. Công việc từ thiện không thể thay thế cho việc ăn chay. Những ai không thể ăn chay thì thỉnh thoảng có thể thay thế bằng lời cầu nguyện, việc bố thí, và xưng tội, nhưng mọi người, trừ những người bịnh đều phải ăn chay. (21/7/82)

-Những lời cầu nguyện liên lỷ và ăn chay làm giảm hình phạt từ Chúa. (6/11/82)

-Ngoài thứ sáu, hãy ăn chay một ngày nữa trong tuần bằng bánh mì và nước lã để vinh danh Chúa Thánh Thần. (15/12/82)

-Nếu các con cầu nguyện và ăn chay, các con sẽ lãnh nhận mọi điều mà các con muốn xin. (29/10/83)

-Mẹ muốn các con nói cho họ biết rằng ngày mai là ngày ăn chay để thánh hóa bản thân trong Chúa Thánh Thần. (4/11/83)

-Mẹ mong muốn việc cầu nguyện và ăn chay nở hoa trong trái tim các con. (17/1/84)

-Mẹ cho phép những ai muốn hy sinh ăn chay thì nhiều nhất là ba ngày một tuần. Xin các con đừng ăn chay nhiều hơn vậy. (22/1/84)

-Mong mỗi người trong các con tìm cách ăn chay. Những ai đang hút thuốc có thể từ bỏ thuốc; những ai uống rượu thì ngưng uống. Mỗi người hãy từ bỏ một điều gì thân thương nhất đối với họ. (1/3/84)

-Hãy cầu nguyện và ăn chay để vương quốc của Thiên Chúa có thể đến giữa các con. Hãy để Con của Mẹ làm cho con sáng ngời với lửa của Ngài. (14/3/84)

-Các con thân mến, hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy bắt đầu ăn chay với trái tim. Có nhiều người ăn chay chỉ vì những người khác đang ăn chay. Điều này đã trở nên một thói quen mà không ai muốn ngưng. Mẹ kêu gọi giáo xứ hãy ăn chay với lòng biết ơn Thiên Chúa vì Ngài cho phép Mẹ ở đây rất lâu với các con trong giáo xứ này. Các con thân mến, hãy ăn chay và cầu nguyện với tâm hồn. (20/9/84)

-Cầu nguyện. Ăn chay. Hãy để Thiên Chúa hành động! (17/4/86)

-Mẹ muốn canh tân lời cầu nguyện với các con và kêu gọi các con hãy ăn chay với lòng sốt sắng lớn hơn cho đến khi nào lời cầu nguyện trở nên niềm vui cho các con. (25/1/2001)

FATHER-CHÚA CHA:
-Các con đừng sợ hãi. Hãy tin tưởng nơi Chúa Cha. Cầu nguyện cho đến khi nào con chắc chắn rằng Chúa Cha dẫn dắt con trong mọi sự. (1986)

-Này các con, hãy nhớ rằng chỉ có một con đường mà các con luôn có Mẹ và để biết Thánh Ý của Chúa Cha là cầu nguyện…Hãy tiếp tục cầu nguyện dù bất cứ lúc nào, và các con sẽ hiểu Thánh Ý của Chúa Cha và tình yêu của Ngài. (16/5/87)

-Các con thân mến! Là một người Mẹ, đã bao nhiêu năm qua, Mẹ dậy dỗ các con về đức tin và tình yêu cho Chúa. Các con không tỏ lòng biết ơn Chúa Cha hay vinh danh Ngài. Các con trở nên trống rỗng và trái tim các con trở nên khô cứng và không tình yêu đối với sự thống khổ của đồng loại. Mẹ đang dậy dỗ các con tình yêu và chỉ cho các con biết rằng Chúa Cha yêu thương các con, nhưng các con không yêu mến Ngài. Ngài đã hy sinh Con Ngài cho sự cứu rỗi của các con. Bao lâu mà các con không biết yêu mến, các con sẽ không biết được tình yêu của Chúa Cha. Các con sẽ không biết Ngài, bởi vì Thiên Chúa là Tình yêu. Hãy yêu mến và đừng lo sợ, hỡi các con của Mẹ, bởi vì trong tình yêu không có sự sợ hãi. Nếu trái tim các con mở ra cho Chúa Cha và nếu trái tim có tràn đầy tình yêu mến cho Ngài thì tại sao các con lại sợ những gì sắp xẩy ra? Những ai không yêu mến thì nên sợ bởi vì họ lo ngại sự trừng phạt và bởi vì họ biết họ trống rỗng và cứng cỏi. Hỡi các con, Mẹ đang hướng dẫn các con đến tình yêu, đến Chúa Cha. Mẹ đang hướng dẫn các con đến tình yêu vĩnh cửu. (18/3/95)

FATIMA: NƠI ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở NƯỚC BỒ ĐÀO NHA:
-Mẹ mời gọi các con hãy từ bỏ trong chín ngày để rồi với sự giúp đỡ của các con, những gì mà Mẹ muốn thực hiện qua các bí mật Mẹ bắt đầu ở Fatima thì sẽ được thực hiện. (25/8/91)

-Do đó, hỡi các con, xin hãy giúp đỡ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ đến toàn thắng trong thế giới tội lỗi này. Mẹ van nài tất cả các con hãy dâng các lời cầu nguyện và hy sinh để cầu cho các ý chỉ của Me, hầu Mẹ có thể dâng lên Chúa cho những gì cần thiết nhất. (25/9/91)

-Các con thân mến, Mẹ muốn chia sẻ niềm vui của Mẹ với các con. Trong Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, Mẹ cảm thấy có nhiều người đã đến gần Mẹ, bằng một cách đặc biệt, họ mang chiến thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trong trái tim họ, qua lời cầu nguyện và sự hối cải cá nhân. Mẹ muốn cám ơn các con và linh hứng cho các con hãy hoạt động thêm nữa cho Chúa và vương quốc của Ngài, với tình yêu và quyền năng của Chúa Thánh Linh. Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho các con vớí ơn lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. (25/8/2000)

FAULTS-LỖI LẦM:
-Mẹ ban cho các con một lời khuyên: Mẹ muốn các con cố gắng chiến thắng những lỗi lầm mỗi ngày. Nếu lỗi lầm của các con là hay tức giận trước mọi sự, hãy cố gắng mỗi ngày đừng giận dữ nữa. Nếu lỗi lầm của các con là không thể học hành được, thì hãy cố gắng học đi. Nếu lỗi lầm của các con là không thể vâng lời được, hay không thể chịu đựng được những ai không làm mình hài lòng, thì hãy cố gắng tìm cách nói chuyện với họ. Nếu lỗi lầm của các con là không thể chịu đựng một người kiêu căng, thì con hãy cố gắng đến gần người ấy. Nếu con muốn người ấy khiêm nhường, thì con hãy tập khiêm nhường. Chỉ cho họ biết sự khiêm nhường có giá trị hơn kiêu ngạo. Vì thế, mỗi ngày, hãy cố gắng đi thêm một bước xa hơn và loại bỏ những gì không tốt trong tim các con. Hãy tìm xem những khuyết điểm nào mà các con cần loại bỏ trước nhất. (20/2/85)

-Các con sẽ hạnh phúc nếu không xét đoán chính mình tùy theo lỗi lầm của mình, nhưng nếu các con hiểu rằng dù khi các con phạm lỗi thì Chúa vẫn ban ân sủng cho các con. (12/5/86)

FEAR NOT-ĐỪNG SỢ:
-Các con hãy bền tâm và can đảm. Đừng hãi sợ điều gì. (25/2/82)

-Trong Phúc Âm, các con nghe nói: “Đừng lo âu cho ngày mai, mỗi ngày đều có sự khó khăn của ngày ấy. (Mt 6:34). Vậy đừng lo âu về những ngày khác. Hãy bằng lòng với lời cầu nguyện. Mẹ là Mẹ của các con, sẽ lo lắng những gì còn lại. (29/2/84)

-Mẹ cầu nguyện cho các linh mục và giáo dân, để không ai bị khó khăn. Mẹ biết sự thay đổi sẽ đến sớm. Đến thời kỳ thay đổi, Mẹ sẽ ở đó. Cũng vậy, các con đừng sợ: sẽ có dấu hiệu trong tương lai cho các kẻ tội lỗi, vô tín, nghiện rượu, và người trẻ. Họ sẽ chấp nhận Mẹ lần nữa. (16/7/84)

-Các con phải quên đi những gì ở đàng sau đời sống các con. Mẹ chỉ muốn các con trở nên một người mới từ nay trở đi. Đừng sợ hãi gì khi Mẹ đang ở gần các con. Mẹ yêu các con. (///)

-Các con thân mến, thỉnh thoảng các con làm cho trái tim mình nặng trĩu với những sự đời, điều này không cần thiết. Lâu lâu, các con sợ hãi điều này điều kia. Tại sao các con cần làm vậy? Những ai có Chúa Giêsu thì không cần phải sợ. Đừng lo âu về những gì sẽ xẩy ra ngày mai hay trong vài năm tới. Hãy đầu phục Chúa Giêsu; chỉ bằng cách ấy, các con sẽ là con chiên đi theo vị mục tử. (///)

-Đừng hãi sợ Satan. Điều này không đáng lo, bởi vì với lời cầu nguyện khiêm cung và một tình mến nồng nàn, các con có thể chiến thắng hắn. (4/8/85)

-Các con không phải sợ hãi bởi vì biết rằng Chúa Giêsu không bao giờ rời bỏ các con, và các con biết rằng Ngài dẫn các con đến sự cứu rỗi. (11/8/86)

-Hỡi các con nhỏ bé, những ai cầu nguyện thì không sợ tương lai, và những ai ăn chay thì không sợ ma quỷ. Một lần nữa, Mẹ lập lại cho các con: chỉ bằng cách cầu nguyện và ăn chay thì ngay cả chiến tranh cũng bị ngừng lại-chiến tranh của sự không tin và sự sợ hãi cho tương lai. (25/1/2001)

FORGINESS-SỰ THA THỨ:
-Mẹ là một người Mẹ, và mặc dù Mẹ cảm thấy đau đớn khi thấy con cái đi lạc đường, nhưng Mẹ tha thứ dễ dàng, và Mẹ vui mừng khi mỗi người con trở lại với Mẹ. (14/11/85)

-Hoa quả của hòa bình là tình yêu, và hoa qủa của tình yêu là sự tha thứ. Mẹ ở với các con và Mẹ mời gọi tất cả các con, hỡi các con nhỏ bé, trước hết hãy tha thứ trong gia đình, rồi các con sẽ có thể tha thứ cho các người khác. (25/1/96)

-Các con thân mến, hãy cầu nguyện với trái tim để biết làm cách nào tha thứ và được thứ tha. (25/6/97)

FUTURE: TƯƠNG LAI:
-Thái độ duy nhất của người Ki Tô Hữu đối với tương lai là niềm trông cậy vào ơn cứu rỗi. Những ai chỉ nghĩ đến chiến tranh, sự dữ, và sự trừng phạt thì không tốt. Nếu các con nghĩ đến sự dữ, sự trừng phạt và chiến tranh, là các con đang đi trên con đường gặp các sự ấy. Trách nhiệm của các con là chấp nhận sự bình an của Thiên Chúa, sống trong bình an và truyền bá bình an ấy. (8, 1984)

-Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện. Những ai cầu nguyện thì không sợ gì tương lai. Hỡi các con nhỏ bé, đừng quên, Mẹ đang ở với các con và Mẹ yêu thương tất cả các con.(25/6/2000)


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Video Clip # 95: Baì Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Trong Lễ Khánh Thành Tu Viện DCCT, Tháng 1, 2008 (8/26/2008)
Video Clip # 94: Cong Doan Thai Ha Cau Nguyen Chieu 24-8 Tai Linh Dia Đúc Bà (8/26/2008)
Tri Ân Mẹ Trần Gian Và Mẹ Thiên Quốc (8/24/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria (8/24/2008)
Đức Mẹ Karzan, #5 (8/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Karzan #4 (8/22/2008)
Đức Mẹ Karzan, #3 (8/22/2008)
Đức Mẹ Karzan, #2 (8/22/2008)
Tin/Bài khác
Ảnh Tượng Ðức Mẹ Kazan, Moscow, Nga (8/21/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Của Thánh Bênađô (8/20/2008)
Lễ Kính Mẹ Trinh Vương, Ngày 22 Tháng 8 (8/20/2008)
Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Đan Viện Xitô Thánh Giuse Ở Lucerne Valley, San Bernardino, California (8/20/2008)
Cảm Xúc Ngày Trở Về Thánh Địa La Vang (8/20/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768