MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - I, # 8
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8-2008

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - I, # 8
§ Kim Hà

INTERMEDIARY-TRUNG GIAN:
-Chỉ có một Đấng trung gian giữa Chúa và nhân loại, đó là Chúa Giêsu Kitô. (7/10/81)

-Mẹ không ban tất cả các ơn lành. Mẹ nhận được nơi Thiên Chúa những gì mà Mẹ có qua lời cầu nguyện. (31/8/82)

-Chúa Giêsu thích các con cầu nguyện thẳng với Ngài hơn là qua một người trung gian. Đồng thời, nếu các con muốn dâng hiến đời mình hoàn toàn cho Chúa, và nếu các con muốn Mẹ là Đấng bảo vệ các con, thì hãy tín thác nơi Mẹ tất cả các ý nguyện của các con, các việc chay tịnh, và các sự hy sinh của các con, để Mẹ ban cho các con tùy theo Thánh Ý của Chúa. (4/9/82)

-Mẹ nài van các con, hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu. Mẹ là Mẹ của Ngài, và Mẹ cầu bầu cho các con với Ngài. Tuy nhiên, các lời cầu nguyện nên dâng lên Chúa Giêsu. Mẹ sẽ giúp các con. Mẹ sẽ cầu nguyện, nhưng mọi sự không tùy thuộc nơi một mình Mẹ, mà còn tùy thuộc nơi sức mạnh của các con, và sức mạnh của những người cầu nguyện. (1983)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio Clip Chuoi Man Coi, Nam Su Vui, #1 (8/30/2008)
Nghe Bài Giảng: Tôi Thiết Tưởng Không Phải Là Mảnh Đất Đâu! ... Mà Là Có Những Truyện Cơ Bản Của Con Người Mà Chưa Được Hưởng... - Lm. Vũ Khởi Phụng (8/30/2008)
Hạnh Các Thánh Và Ngày Lễ Kính (8/27/2008)
Video Clip # 95: Baì Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Trong Lễ Khánh Thành Tu Viện DCCT, Tháng 1, 2008 (8/26/2008)
Video Clip # 94: Cong Doan Thai Ha Cau Nguyen Chieu 24-8 Tai Linh Dia Đúc Bà (8/26/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Tri Ân Mẹ Trần Gian Và Mẹ Thiên Quốc (8/24/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria (8/24/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Karzan, #5 (8/23/2008)
Đức Mẹ Karzan #4 (8/22/2008)
Đức Mẹ Karzan, #3 (8/22/2008)
Đức Mẹ Karzan, #2 (8/22/2008)
Ảnh Tượng Ðức Mẹ Kazan, Moscow, Nga (8/21/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768