MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Luyện Ngục # 8
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8-2008

www.xuanha.net

LUYỆN NGỤC #8

Phương thế 1:

ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC

Một trong những phương thế cần thiết để lãnh nhận ơn Chúa cho mình và cho các linh hồn khác là CẦU NGUYỆN. Cầu nguyện rất quan trọng, bởi vì là phương thế cứu rỗi. Đời sống chúng ta tốt hay xấu, tùy thuộc vào chúng ta có cầu nguyện hay không, cầu nguyện tử tế hay qua lần chiếu lệ.

* Theo thánh Augustinô: "Ai biết cầu nguyện là biết sống tử tế". Và nơi khác ngài nói: "Cầu nguyện là chìa khóa mở cửa Thiên đàng".

* Bà Thánh Têrêxa Mẹ thêm: "Ai không cầu nguyện thì tự họ đi xuống Hỏa ngục, không cần ma quỉ nào dẫn đường nữa".

Lời cầu nguyện, ngoài việc sinh công phúc cho mình, lại có thể cứu giúp các linh hồn, nhất là các linh hồn Luyện ngục.

* Thánh Gioan Chrisotômô dạy rằng: "Anh chị em khóc lóc kêu la thảm thiết trước quan tài người chết, nào có ích chi, tốt hơn là nên đọc kinh cầu nguyện và làm việc lành chỉ cho họ".

Cầu nguyện không đòi kể lể dài dòng. Chúa Giêsu dạy: "Khi cầu nguyện đừng ham nói nhiều lời trống rỗng như dân ngoại, họ tưởng họ nói nhiều mà được việc, đừng như họ, bởi trước khi các ngươi cầu, Cha các ngươi đã biết các ngươi muốn gì. Hãy cầu thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng..." (Mt 6,7-13).

Cầu nguyện cách đơn sơ như Đức   Mẹ tại Cana, khi Đức   Mẹ xin Chúa Giêsu ban rượu cho đám cưới, Đức   Mẹ chỉ nói: "Họ hết rượu rồi" (Ga 2,3).

Trên thánh giá, Chúa Giêsu cầu nguyện rất đơn sơ: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, bởi chúng không biết việc chúng làm" (Lc 23,34).

Người ta cầu nguyện như người ta yêu mến, càng yêu mến Chúa nhiều, càng cầu nguyện đơn sơ sốt sắng chân thành.

Kinh cầu nguyện cho các linh hồn Luyện ngục thích hợp nhất là Kinh Mân côi, sẽ nói tới ở chương sau. Ngoài ra, người ta có thể cầu nguyện bằng các lời than văn tắt hay các kinh, nhất là các kinh Giáo hội đã ban ân xá như sau:

1. "Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy (được Tiểu xá),

2. Kinh Vực sâu (được Tiểu xá),

3. "Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

4. Lời than sau một chục kinh Đức   Mẹ dạy ở Fatima:

"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là các linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

5. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn.

* Thánh nữ Maria Mađalena de Pazzi được chúa dạy đọc lời nguyện vắn tắt:

"Lạy Chúa Cha hằng hữu, con xin dâng Cha các vết thương thánh và Máu châu báu Con Cha, để cầu cho các tội nhân ăn năn trở lại và cho các linh hồn Luyện ngục được giải thoát".

Mọi ngày bà thánh dâng 50 lần. Trong một lần ngất trí, bà thấy nhiều tội nhân đã được ơn trở lại, và nhiều linh hồn Luyện ngục được giải thoát. Chúa Giêsu còn dạy: "Khi người nào dâng lên Chúa Cha Máu thánh cứu rỗi, đó là dâng Chúa của lễ có giá trị vô cùng".

* Thánh nữ Gêtruđê sinh năm 1263 tại nước Đức. Ngài đã suy gẫm sự Thương Khó Chúa, nhiều lần nước mắt chan hòa. Ngài làm nhiều việc đền tội, và Chúa hiện ra nhiều lần. Ngài qua đời năm 1334.

Được Chúa đọc cho bà ghi chép, Chúa nói với Thánh nữ Gêtruđê rằng:"Mỗi lần con đọc Lời nguyện sau đây, có thể cứu được 1000 linh hồn khỏi Luyện ngục" (Lòng Thương xót Chúa làm được mọi sự cho người tin):

"Lạy Chúa Cha Hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu Cực Châu báu Chúa Giêsu, Con Chí Thánh Cha, hợp với các Thánh lễ được dâng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu cho tất cả linh hồn lành thánh nơi Luyện ngục, cho các tội nhân khắp nơi, các tội nhân trong Giáo hội hoàn vũ, trong nước con, và trong gia đình con. Amen".

* Thánh nữ Mechtilđê khi cầu nguyện cho các linh hồn Luyện ngục, được Chúa cho thấy nhiều linh hồn ra khỏi một vực sâu đi vào một vườn rất đẹp.

* Ông Ackermann kể trong sách cầu cho các linh hồn Luyện ngục rằng:  "Một người nhà giầu kia biếu cha Bề trên nhà dòng một món tiền lớn để xin cầu nguyện cho cha ông ta mới qua đời. Khi các thầy hát kinh, ông cũng tham dự, nhưng chờ mãi không thấy có gì trịnh trọng khác thường cầu cho cha ông ngoài một câu "Xin cho linh hồn ấy được nghỉ yên". Người nhà giầu cằn nhằn bởi nghĩ rằng lời cầu ấy không tương xứng với món tiền lớn ông đã dâng.

Khi nghe biết đầu đuôi câu chuyện, cha Bề trên bảo một thầy viết lại câu "Xin cho linh hồn ấy được nghỉ yên" vào một mảnh giấy. Rồi ngài bảo để mảnh giấy vừa viết trên một đĩa cân, còn đĩa cân bên kia để món tiền của người nhà giầu. Trước mặt các thầy dòng, người nhà giầu mở to hai mắt để coi cho rõ. Ông ta hết sức kinh ngạc khi thấy gói tiền của mình bị cất bổng lên cách nhẹ nhàng, còn tờ giấy ghi lời cầu nguyện lại làm cho đĩa cân bên kia chĩu nặng xuống. Thấy sự lạ lùng trước mắt, người nhà giầu lúng túng xấu hổ không biết ăn nói ra sao với các cha các thầy. Ông ta xin lỗi, và cảm thấy rất được yên lòng. Đức Giáo Hoàng Beneđictô 13 cũng đã kể chuyện này trong phiên họp do Ngài chủ tọa (Charity p. 99).

* Cha Conrad dòng Thánh Phanxicô sốt sắng cứu các linh hồn lắm. Một buổi tối kia, ngài chỉ đọc một kinh Lạy Cha và câu "Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời" để cầu cho môt thầy dòng đã chết, lập tức thầy hiện về cám ơn và xin cha tiếp tục cầu nguyện cho bằng những lời vắn tắt như vậy. Cha dòng nhận lời và cầu cho thầy tới khi được lên Thiên đàng (Charity p. 294).

 

Ta hãy năng đọc những lời cầu vắn tắt, những kinh Giáo hội dạy để cầu cho các linh hồn Luyện ngục. Chúa ưa nhận lời những ai yêu mến Người, lại có lòng bác ái cầu cho những người anh chị em đau khổ.

-------------------------------------

 

1. Lời nguyện vắn tắt cứu các linh hồn

 

"Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"

 

(Chúa Giêsu đã dạy sơ Consolata Betrone lời nguyện vắn, gọn, dễ dàng này.

"Lời nguyện này có thể đền bù cả ngàn lời xúc phạm.

Lời nguyện này có thể định đoạt được phần rỗi cho một linh hồn.

Lời nguyện này bao gồm mọi linh hồn: Luyện ngục, còn sống, tội lỗi, hấp hối, vô thần...

Hãy năng than Lời nguyện trên ở bất cứ nơi nào, lúc nào, và sẵn lòng Vâng theo mọi sự  Chúa để xảy đến cho mình. Không hy sinh, không đau khổ xác hồn, không cứu được các linh hồn").

 -------------------------------------------------------

 2. Kinh cứu các linh hồn luyện ngục

(Thánh nữ Gêtruđê sinh năm 1263 tại nước Đức. Ngài đã suy gẫm sự Thương Khó Chúa, nhiều lần nước mắt chan hòa. Ngài làm nhiều việc đền tội, và Chúa hiện ra nhiều lần. Ngài qua đời năm 1334.

Được Chúa đọc cho bà ghi chép, Chúa nói với Thánh nữ Gêtruđê rằng:"Mỗi lần con đọc Lời nguyện sau đây, có thể cứu được 1000 linh hồn khỏi Luyện ngục").

"Lạy Chúa Cha Hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu Cực Châu báu Chúa Giêsu, Con Chí Thánh Cha, hợp với các Thánh lễ được dâng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu cho tất cả linh hồn lành thánh nơi Luyện ngục, cho các tội nhân khắp nơi, các tội nhân trong Giáo hội hoàn vũ, trong nước con, và trong gia đình con. Amen".

Prayer of St. Gertrude the Great - A prayer which would release 1,000 souls from purgatory each time it is said.

2. "Eternal father, I offer you the most precious blood of thy Divine Son, Jesus, in union with the Masses said throughout the world today, for all the Holy Souls in Purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and within my family. - Amen"

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Audio Clip Chuoi Man Coi, Nam Su Vui, #1 (8/30/2008)
Nghe Bài Giảng: Tôi Thiết Tưởng Không Phải Là Mảnh Đất Đâu! ... Mà Là Có Những Truyện Cơ Bản Của Con Người Mà Chưa Được Hưởng... - Lm. Vũ Khởi Phụng (8/30/2008)
Hạnh Các Thánh Và Ngày Lễ Kính (8/27/2008)
Video Clip # 95: Baì Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Trong Lễ Khánh Thành Tu Viện DCCT, Tháng 1, 2008 (8/26/2008)
Video Clip # 94: Cong Doan Thai Ha Cau Nguyen Chieu 24-8 Tai Linh Dia Đúc Bà (8/26/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Tri Ân Mẹ Trần Gian Và Mẹ Thiên Quốc (8/24/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria (8/24/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Karzan, #5 (8/23/2008)
Đức Mẹ Karzan #4 (8/22/2008)
Đức Mẹ Karzan, #3 (8/22/2008)
Đức Mẹ Karzan, #2 (8/22/2008)
Ảnh Tượng Ðức Mẹ Kazan, Moscow, Nga (8/21/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768