MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - M, #12
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 8-2008

www.memaria.org

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - M, #12
§ Kim Hà

MASS-THÁNH LỄ:

-Lắng nghe chăm chú trong Thánh lễ. Hãy tỏ ra xứng đáng. Đừng nói chuyện trong Thánh lễ. (19/2/82)

-Thánh lễ là lời cầu nguyện cao cả của Chúa. Các con sẽ không bao giờ có thể hiểu được sự cao trọng của Thánh lễ. Vì thế, các con phải tỏ ra tuyệt hảo và khiêm nhường nơi Thánh lễ, và các con nên chuẩn bị chính mình khi dự lễ. (1983)

-Các con hãy trở nên tốt lành, ngoan đạo và làm gương cho các tín hữu. (21/4/83)

-Trước Thánh lễ, điều quan trọng là cầu nguyện với Chúa Thánh Linh. (11,1983)

-Hãy tỏ ra tốt lành khi đến dự Thánh lễ mà không tìm cách thoái thác. Hãy tỏ cho Mẹ là các con có trái tim quảng đại. (2/12/83)

-Các con thân mến, Mẹ ước rằng Thánh lễ có thể là món quà của mỗi ngày. Hãy tham dự Thánh lễ, mong ước Thánh lễ được cử hành. Chúa Giêu ban chính Ngài cho các con trong Thánh Lễ. (30/3/84)

-Khi con đi dự Thánh lễ, trên đường từ nhà đến nhà thờ phải là thời gian chuẩn bị cho Thánh lễ. Các con nên chịu Mình Thánh Chúa với một trái tim cởi mở và trong sạch. Đừng rời nhà thờ mà không có những lời tạ ơn thích đáng. (10,1984)

-Các con không tham dự thánh lễ vì bị bắt buộc. Nếu các con biết những hồng ân và đặc sủng mà mình nhận được thì các con sẽ chuẩn bị chính mình ít nhất là một tiếng đồng hồ trước Thánh lễ. (1985)

-Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện tích cực và tham dự Thánh lễ. Mẹ mong rằng Thánh lễ mà các con dự là một cảm nghiệm về Chúa. (16/5/85)

-Các con thân mến, hãy nên cố gắng nhận mình chìm sâu trong Thánh lễ. (1/6/85)

-Hãy đến tham dự Thánh lễ bởi vì đây là một mùa được ban cho con. Các con thân mến, có những người đến dự Thánh lễ thường xuyên, dù khí hậu xấu; họ đến với Thánh lễ bởi vì họ yêu Mẹ và họ muốn tỏ tình yêu của họ một cách đặc biệt. Điều Mẹ muốn từ các con là hãy tỏ cho Mẹ tình yêu của các con bằng cách tham dự Thánh lễ, và Thiên Chúa sẽ tưởng thưởng dồi dào cho các con. (21/11/85)

-Có nhiều ngưòi trong các con đã cảm nhận được sự đẹp đẽ của Thánh lễ, nhưng cũng có những người đến một cách bắt buộc. Các con thân mến, Mẹ đã chọn các con, nhưng chính Chúa Giêsu ban ơn cho các con nơi Thánh lễ. Do đó, hãy sống Thánh lễ một cách ý thức, và hãy xem việc đến dự Thánh lễ là một niềm vui. Hãy đến dự Thánh lễ với tình yêu, và làm cho Thánh lễ trở nên lễ riêng của các con. (3/4/86)

-Hãy để Thánh lễ là cuộc sống của các con. (25/4/88)

-Hãy cầu nguyện cả ba chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày cho các người vô tín, và hãy tham dự Thánh lễ đặc biệt cầu cho họ mỗi tháng một lần. (8/3/91)

-Hỡi các con nhỏ bé, mong rằng Thánh lễ không phải là một thói quen mà là cuộc sống của các con. Bằng cách sống Thánh lễ mỗi ngày, các con sẽ cảm thấy cần phải sống thánh thiện, và các con sẽ trưởng thành trong sự thánh thiện. (25/1/98)

MATERIALISM-CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT:
-Các con đừng quan tâm quá nhiều về vật chất của thế gian này, nhưng hãy phó thác tất cả trong lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Cha. Nếu một người quá bận rộn, họ sẽ không thể cầu nguyện tốt bởi vì thiếu sự thinh lặng trong nội tâm. Thiên Chúa sẽ làm việc của Ngài để mang đến một kết quả thành công cho mọi sự ở đây, nếu con người cố gắng hoạt động cho công việc của Chúa. (16/6/83)

-Các con quá bận tâm với vật chất, nhưng với vật chất, con mất hết tất cả những gì mà Chúa muốn ban cho các con. Hỡi các con thân mến, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để xin các đặc sủng của Chúa Thánh Linh, vì đó là điều cần thiết để các con có thể làm chứng cho sự hiện diện của Mẹ ở đây và cho những gì mà Mẹ đang ban cho các con. Các con thân mến, hãy đầu phục Mẹ để Mẹ có thể hướng dẫn các con một cách hoàn toàn. Đừng quá quyến luyến vật chất. (17/4/86)

-Hãy cầu nguyện, bởi vì các con đang sống giữa sự cám dỗ và nguy hiểm lớn lao, vì thế gian và vật chất dẫn các con đến sự nô lệ. Satan đang tích cực hoạt động trong chương trình này. (25/6/89)

-Trong thời gian này, qua tinh thần tiêu thụ, con người quên đi ý nghĩa của tình yêu và không biết quý trọng các giá trị. Mẹ mời gọi các con lần nữa, hỡi các con nhỏ bé, hãy đặt Chúa trên hết mọi sự trong đời con. Đừng để Satan mê hoặc các con qua vật chất. Hỡi các con nhỏ bé, hãy quyết định cho Chúa vì Ngài là sự tự do và tình yêu. (25/3/96)

-Mẹ mời gọi các con hãy suy gẫm về tương lai của mình. Các con đang sáng tạo một thế giới mới mà không có Chúa, nhưng chỉ có sức mạnh riêng của các con. Đó là lý do tại sao các con không thỏa mãn và không có niềm vui trong trái tim. Đây là thời gian của Mẹ, và do đó, hỡi các con nhỏ bé, Mẹ lại mời gọi các con hãy cầu nguyện. Khi các con tìm được sự hiệp nhất với Chúa, các con sẽ cảm thấy đói khát Vương quốc Thiên Chúa. Hỡi các con nhỏ bé ơi, trái tim các con sẽ dào dạt niềm vui. (25/1/97)

MEDJUGORJE INFORMATION-TIN TỨC TỪ MEDJUGORJE:
-Nếu ai hỏi các con về Mẹ, và về những gì Mẹ nói, xin các con hãy nói: “Thật vô ích khi giải thích. Chính là khi cầu nguyện mà chúng ta hiểu biết tốt hơn.” (27/10/83)

-Thật là không cần thiết khi cho mọi người thêm tin tức. Họ đều đã biết những gì họ cần phải làm. (23/4/84)

-Tin tức thì đủ rồi. Mọi người đã biết đủ rồi. Xin các con nói cho họ biết đây là nơi cầu nguyện. (24/4/84)

MEDJUGORJE PARISH-GIÁO XỨ MEDJUGORJE:
-Các con thân mến, Mẹ chọn giáo xứ này một cách đặc biệt và Mẹ muốn dẫn dắt giáo xứ này. Mẹ giữ gìn giáo xứ với tình yêu, và Mẹ muốn mỗi người thuộc về Mẹ. (1/3/84)

-Các con thân mến, các con trong giáo xứ, hãy biến đổi…Như thế, những ai đến đây sẽ có thể biến đổi. (8/3/84)

-Hôm nay, Mẹ nài xin các con đừng thóa mạ nhau mà hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo xứ, bởi vì Con của Mẹ và Mẹ có một chương trình đặc biệt cho giáo xứ này. (12/4/84)

-Các con thân mến, đêm mai, hãy cầu nguyện cho Thần Khí Sự Thật đến với các con trong giáo xứ. Bởi vì các con cần Thần Khí Sự Thật để có thể chuyển giao thông điệp đúng như vậy, không thêm điều gì và không bớt điều gì, nhưng giữ nguyên những gì Mẹ nói. Các con hãy cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Linh để Ngài linh hứng cho các con có tinh thần cầu nguyện, để con cầu nguyện thêm. Mẹ là Mẹ các con, Mẹ nói cho các con biết là các con chưa cầu nguyện nhiều. (9/6/84)

-Các con thân mến, Mẹ nài nỉ các con, đặc biệt những ai từ giáo xứ này, hãy sống các thông điệp của Mẹ và chuyển giao chúng cho những ai mà các con gặp. (16/8/84)

-Các con thân mến, hôm nay Mẹ muốn cám ơn các con về tất cả những sự hy sinh của các con, nhưng Mẹ đặc biệt cám ơn những ai gần gũi với Mẫu Tâm Mẹ và đến đây một cách vui vẻ. Có đủ giáo dân không nghe các thông điệp của Mẹ, nhưng bởi vì có những người gần gũi với Trái Tim Mẹ cách đặc biệt, vì họ, nên Mẹ đang ban thông điệp cho giáo xứ.Và Mẹ sẽ tiếp tục ban thông điệp cho các con vì Mẹ yêu thương các con và Mẹ muốn các con truyền bá các thông điệp của Mẹ với trái tim các con. (10/1/85)

-Ngày lại ngày, Mẹ vẫn mời gọi các con hãy canh tân và cầu nguyện trong giáo xứ, nhưng các con không chấp nhận. Hôm nay, Mẹ đang kêu gọi các con một lần cuối! Bây giờ là mùa Chay, và giáo xứ các con có thể trở lại với các thông điệp của Mẹ vì tình yêu, trong mùa chay. Nếu các con không muốn làm điều ấy, thì Mẹ không muốn ban thông điệp cho các con nữa. (21/2/85)

-Các con thân mến, Mẹ thương yêu các con. Mẹ đã chọn giáo xứ này cách đặc biệt, bởi vì giáo xứ này thân thương với Mẹ hơn những nơi khác. Mẹ rất vui lòng ở lại đây khi Chúa Toàn Năng gửi Mẹ đến. Vì thế, hỡi các con nhỏ bé, Mẹ kêu gọi các con: hãy chấp nhận Mẹ, để mọi sự tốt đẹp cho các con. Các con hãy lắng nghe các thông điệp của Mẹ. (21/3/85)

-Hôm nay là ngày Mẹ muốn ngưng không ban thông điệp bởi vì có một số cá nhân không chấp nhận Mẹ. Giáo xứ đáp lời Mẹ tốt và do đó, Mẹ muốn ban thông điệp cho các con như chưa bao giờ xẩy ra trong lịch sử, kể từ ngày đầu của thế giới. (4/4/85)

-Các con, những thành viên của giáo xứ có một cây Thánh giá lớn và nặng để vác; nhưng đừng sợ phải vác Thánh giá. Con của Mẹ ở đây để giúp các con. (5/4/85)

-Hôm nay Mẹ muốn nói cho các con trong giáo xứ hãy cầu nguyện đặc biệt để xin Chúa Thánh Linh soi sáng. Từ hôm nay trở đi, Chúa muốn thử thách giáo xứ cách đặc biệt để Ngài có thể làm cho giáo xứ mạnh hơn trong đức tin. (11/4/85)

-Những ngày này, mọi người ở các quốc gia trên thế giới sẽ đến giáo xứ này. Bây giờ Mẹ kêu gọi các con hãy thương yêu; trước hết, hãy yêu mến các thành viên trong gia đình, và các con sẽ có thể chấp nhận và thương yêu tất cả những ai sẽ đến nơi này. (6/6/85)

-Mẹ yêu mến giáo xứ này, và với áo choàng, Mẹ bảo vệ giáo xứ này khỏi mọi hoạt động của Satan. Hãy cầu nguyện để Satan ra khỏi giáo xứ và ra khỏi các cá nhân nào đến giáo xứ này. Bằng cách đó, các con sẽ có thể nghe được từng tiếng gọi của Chúa và đáp lời Ngài với cuộc sống của các con. (11/7/85)

-Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con biết Mẹ chọn giáo xứ này và bằng đôi tay, Mẹ canh giữ giáo xứ này như một đóa hoa nhỏ chưa muốn héo tàn. Mẹ kêu gọi các con hãy đầu phục Mẹ để Mẹ có thể tiếp tục dâng các con lên Chúa , một cách trinh trắng và không phạm tội. (1/8/85)

-Giáo xứ này là nơi Mẹ đã chọn, rất đặc biệt và khác hẳn với những nơi khác. Mẹ ban hồng ân lớn lao cho những ai cầu nguyện với trái tim. Các con thân mến, Mẹ ban các thông điệp trước là cho những các giáo dân trong giáo xứ, và cho các người khác. Trước hết, các con hãy chấp nhận các thông điệp, rồi những người khác sẽ chấp nhận sau. (6/2/86)

-Các con là những người chịu trách nhiệm về các thông điệp. Nguồn suối ân sủng ở đây, các con là máng xối để chuyển giao ơn lành. Do đó, hỡi các con, Mẹ đang kêu gọi các con hãy hoạt động với tinh thần trách nhiệm. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm tùy theo khả năng của mình. Các con thân mến, Mẹ đang kêu gọi các con tặng ơn lành cho người khác với tình yêu, và không giữ ơn lành cho riêng mình. (8/5/86)

-Các con thân mến, hôm nay Mẹ đặc biệt mời gọi các con hãy cầu nguyện cho các chương trình của Chúa được thực hiện: trước hết với các con, rồi với giáo xứ này, nơi mà Chúa đã chọn. Các con thân mến, được Chúa chọn thật sự là một điều lớn lao, nhưng đó cũng là một trách nhiệm để các con cầu nguyện thêm, cho chính mình, cho những người được chọn, để khuyến khích người khác hầu các con có thể là ánh sáng cho những ai ở trong bóng tối. (30/7/87)

-Những người ở đây sẽ là chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa. (25/6/88)

MESSAGES-CÁC THÔNG ĐIỆP:
-Các con không hoàn toàn cảm tạ những thông điệp mà Chúa gửi đến cho các con qua Me. Chúa ban cho các con các hồng ân cao cả và các con không hiểu được. Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho các con. (8/11/84)

-Các con thân mến, Mẹ ao ước tiếp tục ban các thông điệp nữa; tuy nhiên, không phải là mỗi ngày thứ Năm, nhưng vào mỗi ngày 25 hàng tháng. Thời gian đã đến khi những ý muốn của Chúa của Mẹ đã và đang hoàn thành. Bây giờ Mẹ ban cho các con ít thông điệp hơn nhưng Mẹ vẫn ở với các con. Vì thế, hỡi các con thân mến, Mẹ nài nỉ các con hãy lắng nghe các thông điệp của Mẹ và sống các thông điệp, để rồi Mẹ có thể hướng dẫn các con. (8/1/87)

-Đã nhiều năm qua, Mẹ hằng mời gọi các con qua các thông điệp mà Mẹ ban cho các con. Hỡi các con nhỏ bé, bằng các thông điệp, Mẹ mong muốn để lại một dấu ấn đẹp đẽ trên trái tim các con, hầu Mẹ có thể trình diện các con trước Chúa như hình ảnh nguyên thủy ban đầu. (25/11/89)

-Hỡi các con nhỏ bé, do đó, hãy chấp nhận các thông điệp một cách nghiêm túc và sống các thông điệp này. Như vậy, linh hồn các con không buồn khi Mẹ không ở với các con nữa. Và khi Mẹ không còn hướng dẫn các con nữa thì các con giống như đứa trẻ bất an tập đi những bước chập chững. Hỡi các con nhỏ bé, mỗi ngày hãy đọc các thông điệp mà Mẹ ban cho các con và áp dụng chúng vào đời sống của các con. Mẹ thương yêu các con và vì thế, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy đến với con đường cứu độ của Chúa. (25/12/89)

-Chúa ban Mẹ đến đây như một món quà cho các con, để Mẹ có thể dậy dỗ và hướng dẫn các con trên đường cứu rỗi. Các con thân mến, bây giờ các con không hiểu hồng ân này, nhưng thời gian sẽ đến và các con phải cần các thông điệp này. (25/8/97)

MESSAGES, LIVE THEM-HÃY SỐNG CÁC THÔNG ĐIỆP:
-Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy lắng nghe các thông điệp của Mẹ và các con có thể sống mọi sự mà Chúa nói Mẹ chuyển đạt đến các con. (25/7/85)

-Các con thân mến, nếu các con sống các thông điệp của Mẹ, thì các con đang sống hạt giống của sự thánh thiện. (10/10/85)

-Ngày lại ngày, Mẹ muốn mặc cho các con áo thánh thiện, tốt lành, vâng lời và tình yêu của Chúa, để rồi dần dần các con sẽ trở nên đẹp đẽ hơn và chuẩn bị kỹ càng hơn cho ngày Thầy đến. Các con thân mến, hãy lắng nghe và sống các thông điệp của Mẹ. Mẹ muốn hướng dẫn các con. (24/10/85)

-Các con thân mến, vì lợi ích của các con mà Mẹ ở đây lâu như thế, để Mẹ có thể giúp các con thi hành các thông điệp mà Mẹ ban cho các con. Do đó, hỡi các con, vì tình yêu các con dành cho Mẹ, xin hãy thực hành những lời chỉ dẫn mà Mẹ đang ban cho các con. (30/10/86)

-Hỡi các con thân mến! Mẹ đến với các con để dẫn cho các con thanh tẩy linh hồn mà đến với Chúa. Các con đã lắng nghe lời Mẹ như thế nào? Lúc đầu, các con thi hành mà không tin tưởng, chỉ biết sợ và muốn thử thách những người trẻ mà Mẹ đã chọn. Sau đó, đa số các con lắng nghe Mẹ trong tâm hồn và bắt đầu thi hành lời yêu cầu Từ mẫu của Mẹ. Nhưng điều ấy không kéo dài. Khi nào Mẹ đến với các con thì Con của Mẹ cùng đến với Mẹ, và Satan cũng đến. Vì không nhận biết nên các con cho phép hắn ảnh hưởng trên mình, và hắn lái các con đi xa. Đôi khi các con hiểu có những điều các con làm mà Chúa không bằng lòng, nhưng rồi các con không để ý đến việc ấy nữa.

-Đừng để điều này xảy ra, hỡi các con. Các con hãy chùi nước mắt trên mặt Mẹ vì Mẹ khóc khi các con làm điều ấy. Hãy thức tỉnh. Hãy dành thì giờ để gặp gỡ Chúa trong nhà thờ. Hãy đến thăm nhà Cha các con. Hãy dành thì giờ để cùng cầu nguyện trong gia đình, và nài xin ơn lành của Chúa. Hãy nhớ đến những linh hồn đã chết. Hãy cho họ niềm vui bằng cách tham dự Thánh lễ. Đừng nhìn một cách bực bội khi có ai xin con một miếng bánh mì. Đừng đuổi họ ra khỏi bàn ăn dư đầy của các con. Hãy giúp đỡ họ và Chúa cũng sẽ giúp đỡ các con. Có thể bằng cách ấy (bác ái) mà Chúa sẽ nghe lời các con, và Chúa muốn ban cho các con các hồng ân với lòng biết ơn của Ngài.

-Các con đã quên hết các việc đó. Satan đã ảnh hưởng các con. Đừng để điều ấy xẩy ra! Hãy cầu nguyện với Mẹ! Đừng tự dối lừa mình bằng tư tưởng: “Tôi tốt, còn người hàng xóm của tôi thì không tốt.” Con có thể sai lầm. Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ thương yêu các con, và đó là lý do mà Mẹ lưu ý các con về điều này.

-Hỡi các con, về các điều bí mật, không ai được biết cả. Nhưng khi họ biết về các bí mật thì quá trễ rồi. Hãy trở lại việc cầu nguyện! Không có gì quan trọng hơn! Mẹ ao ước Chúa cho phép Mẹ soi sáng các con một chút nữa về các điều bí mật, nhưng hồng ân Chúa ban cho các con đã quá lớn lao rồi.

-Các con hãy nghĩ xem các con đã xúc phạm đến Chúa nhiều như thế nào. Các con đã dâng mình lên Chúa chưa? Khi nào là lần cuối mà các con từ bỏ sự gì dể dâng lên Chúa? Mẹ không muốn trách các con bằng cách này, nhưng Mẹ muốn mời gọi các con một lần nữa hãy cầu nguyện, ăn chay và sám hối. Nếu các con muốn xin ơn Chúa bằng cách ăn chay, thì đừng cho ai biết là các con đang ăn chay. Nếu các con muốn xin ơn Chúa bằng cách bố thí thì đừng cho ai biết là các con cho món quà ấy. Hãy lắng nghe Mẹ, hỡi các con! Hãy suy niệm thông điệp của Mẹ khi cầu nguyện. (28/1/87)

-Mẹ kêu gọi mỗi người các con kể từ hôm nay, hãy bắt đầu sống một cuộc đời mà Chúa muốn con sống, và hãy bắt đầu thực hành các công tác tốt lành của đức ái và lòng thương xót. Hỡi các con thân mến, Mẹ không muốn các con vừa sống thông điệp mà vừa phạm tội; như vậy sẽ làm cho Mẹ buồn lòng. (25/3/87)

-Mẹ kêu gọi các con hãy canh tân bản thân và sống tinh thần các thông điệp mà Mẹ ban cho các con. Đó là các thông điệp của lời cầu nguyện, bình an, ăn chay, và sám hối. Hãy làm các việc đền tội. Tất cả các thông điệp khác đều đến từ bốn điều căn bản này. (6/6/88)

-Các con thân mến, Mẹ đi tìm các hành động của các con, chứ không phải lời nói! Các con đều vui mừng khi Mẹ ban cho các con một thông điệp đẹp đẽ; nhưng hãy sống các thông điệp Mẹ ban! Mong rằng mỗi thông điệp dẫn các con đến sự trưởng thành. Hãy đưa thông điệp này vào đời sống các con; bằng cách này, các con sẽ tăng trưởng trong đời sống. Mẹ của các con không thể ban các thông diệp khác nếu các con không sống các thông điệp mà Mẹ đã ban cho. Bắt đầu tối nay các con hãy sống các thông điệp. (17/2/89)

-Mẹ mời gọi tất cả các con, những ai đã từng nghe các thông điệp hòa bình của Mẹ thì hãy thực hành trong cuộc sống với sự nghiêm túc và tình yêu. Có nhiều người nghĩ rằng họ đang làm rất nhiều bằng các nói về các thông điệp nhưng không sống tinh thần các thông điệp ấy. (25/5/91)

-Các con thân mến, hãy cầu nguyện, và hãy tín thác nhiều hơn nơi Mẹ, bởi vì Mẹ ở đây để giúp các con, và hướng dẫn các con trên con đường mới hướng đến cuộc sống mới. Do đó, hỡi các con thân mến, hãy lắng nghe và sống những gì Mẹ dạy các con. Điều quan trọng cho các con là hãy nhớ lời Mẹ dạy và những gì Mẹ đã dặn dò các con khi mà Mẹ sẽ không còn ở với các con nữa. (25/10/92)

-Các con thân mến, sự hiện diện của Mẹ ở đây là một hồng ân! Vì thế, hãy chấp nhận và sống các thông điệp của Mẹ cho sự lợi ích của các con. (25/11/92)

-Mẹ mời gọi tất cả các con hãy tín thác thêm vào Mẹ và sống các thông điệp của Mẹ một cách sâu đậm. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu trước Nhan Thánh Chúa cho các con, nhưng Mẹ cũng đợi chờ trái tim của các con mở rộng cho các thông điệp của Mẹ. (25/5/94)

MESSAGES, SPREAD THEM-HÃY TRUYỀN BÁ CÁC THÔNG ĐIỆP:
-Mẹ lo âu cho những ai muốn biết điều gì đang xảy ra tại Medjugorje. Các con hãy nói về Medjugorje để tất cả sẽ được hối cải. (1984/1985)

-Giảng dạy các thông điệp của Mẹ. Nói về các biến cố của Medjugorje. (29/9/83)

MONEY-TIỀN BẠC:
-Mỗi thứ Năm, các con hãy đọc lại Tin Mừng Thánh Mát-Thêu, đoạn 6, câu 24-34 trước Thánh Thể Chúa. Nếu các con không thể đến nhà thờ được thì hãy đọc đoạn ấy với gia đình mình. (1/3/84)

-Bây giờ, nhiều người đang sốt sắng đi tìm kiếm tiền bạc, không phải chỉ có giáo xứ này mà là toàn thế giới nữa. Khốn cho những kẻ muốn lấy tất cả mọi sự của những ai đến đây… (18/3/85)

-Các con hãy đọc Phúc Âm Thánh Mát-Thêu nói rằng: “Không ai có thể phục vụ hai chủ…Anh em không thể vừa phục vụ Chúa và tiền bạc.” (Mat 6:24), (5/8/86)

MOTHER MARY HELPS YOU-MẸ MARIA GIÚP ĐỠ CÁC CON:
-Chúa để cho Mẹ ở đây mỗi ngày để giúp các con với hồng ân hầu bảo vệ các con khỏi ma quỷ. (25/10/84)

-Mẹ là Mẹ các con và Mẹ ao ước giúp đỡ các con. (19/6/86)

-Mẹ ở với các con và Mẹ ao ước giúp các con với lời cầu nguyện của Me. Mẹ ao ước hướng dẫn các con trên con đường hoà bình. (25/10/90)

-Thiên Chúa gửi Mẹ đến để giúp các con và hướng dẫn các con về Thiên Đàng, đó cũng là mục đích của các con. (25/9/94)

-Mẹ không muốn trái tim các con đi lang thang trong bóng tối hôm nay. Mẹ sẽ giúp đỡ các con. (18/3/99)

MOTHER MARY IS WITH YOU-MẸ MARIA Ở VỚI CÁC CON:
-Gió là dấu hiệu của Mẹ. Me sẽ đến trong làn gió. Khi gió thổi thì các con hãy biết là Mẹ đang ở với các con. (15/2/84)

-Mẹ luôn muốn ở với các con. Mẹ muốn ở trong trái tim các con mãi mãi, và muốn trái tim các con ở trong Trái Tim Mẹ. (24/2/84)

-Hỡi các con nhỏ bé, đừng sợ bởi vì Mẹ ở với các con, ngay cả khi các con nghĩ rằng không còn lối thoát và khi Satan đang kiểm soát. Mẹ đem bình an đến cho các con. (25/7/88)

-Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ ở với các con và Mẹ không ngừng muốn hướng dẫn các con đến niềm vui của đời sống. (25/5/89)

-Mẹ ở với các con và muốn hướng dẫn các con trên con đường cứu độ mà Chúa Giêsu ban cho. Mỗi ngày Mẹ ở gần và đến gần các con hơn, dù cho các con không biết điều ấy và không muốn nhận rằng các con chỉ mới kết hợp chút ít với Mẹ bằng lời cầu nguyện. (25/5/92)

-Mẹ ở với các con, và mỗi ngày, Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành Từ Mẫu của Mẹ, để rồi Thiên Chúa có thể đổ đầy các hồng ân sung mãn của Ngài nơi cuộc sống hàng ngày của các con. Hãy cảm tạ Chúa về món quà là sự hiện diện của Mẹ ở đây với các con, bởi vì Mẹ nói cho các con biết: đây là hồng ân vĩ đại. (25/7/92)

-Các con thân mến, Mẹ ở với các con và hôm nay, Mẹ vui mừng vì Đấng Tối Cao đã ban cho Mẹ được ở với các con để dậy dỗ các con, và hướng dẫn các con trên đường toàn hảo. (25/10/94)

-Mẹ ở với các con. Mẹ mang tất cả các con trong Trái tim Mẹ. (25/9/2000)

MOTHER MARY LOVES YOU-MẸ MARIA THƯƠNG YÊU CÁC CON:
-Mẹ là Mẹ, Mẹ thương yêu tất cả các con. Nên khi có sự khó khăn, các con đừng sợ! Bởi vì Mẹ yêu các con ngay cả khi các con ở xa Con của Mẹ và Mẹ. (25/5/84)

-Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều như thế nào, thì các con sẽ khóc vì sung sướng. (21/6/84)

-Hỡi các con thân mến, các con không biết tình yêu của Mẹ nhiều và lớn lao như thế nào, và các con không biết làm cách nào để chấp nhận tình yêu ấy. Trong mọi cách, Mẹ ao ước chỉ cho các con, nhưng các con thân mến, các con không nhận biết điều ấy. Các con không hiểu lời nói của Mẹ bằng trái tim, và các con không thể hiểu được tình yêu của Mẹ. (22/5/86)

-Các con thân mến, các con biết rằng Mẹ yêu các con vô bờ bến,và Mẹ cầu nguyện hàng ngày để Chúa sẽ giúp các con hiểu tình yêu mà Mẹ đang tỏ cho các con. (21/8/86)

-Các con thân mến, Mẹ thương yêu các con, và do đó, Mẹkhông đếm số lần mà Mẹ đến, và Mẹ tiếp tục kêu gọi các con. (25/6/87)

-Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ yêu các con đồng đều, và Mẹ cầu bầu cho các con trước Tòa Chúa. (25/2/94)

-Hỡi các con nhỏ bé, đừng quên rằng Mẹ ở với các con và Mẹ thương yêu tất cả các con. (25/6/2000)

MOTHER MARY NEEDS YOU AND YOUR CO-OPERATION-MẸ MARIA CẦN CÁC CON VÀ SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC CON:
-Mẹ mời gọi các con. Mẹ cần các con. Mẹ chọn các con. Các con rất quan trọng. (6, 1981)

-Các con thân mến, nếu không có các con, Mẹ không thể giúp thế giới được. Mẹ ao ước rằng các con cộng tác với Mẹ trong mọi sự, ngay cả trong những việc nhỏ bé nhất. Bởi thế, hỡi các con, hãy giúp Mẹ bằng cách cầu nguyện từ trái tim, và bằng cách hoàn toàn đầu phục mọi sự cho Mẹ. (28/8/86)

-Các con thân mến, Mẹ muốn thời gian này là thời gian quyết định. Hỡi các con, hãy quyết định, hãy đi theo Mẹ, đi theo Mẹ! Mẹ không thể làm việc gì, và Mẹ muốn làm thật nhiều, nhưng Mẹ không thể làm gì nếu không có các con. (19/8/88)

-Mẹ muốn hợp tác với các con, bởi vì Mẹ cần sự hợp tác của các con. Các con thân mến, Mẹ muốn các con trở nên những người thông tin và đem bình an, tình yêu và sự hoán cải…Me muốn các con là dấu hiệu cho những người khác. (2/1/89)

-Các con thân mến, tối nay, Mẹ ao ước kêu gọi các con lần nữa hãy cầu nguyện bởi vì Mẹ cần sự giúp đỡ của các con trong sự hoàn thành chương trình của Mẹ. Mẹ cần các con hợp tác, hỡi các con. (12/2/90)

-Hôm nay là ngày của Hòa Bình, nhưng trên thế giới thiếu sự hòa bình. Bởi đó, Mẹ kêu gọi các con hãy xây dựng một thế giới hòa bình mới cùng với Mẹ, bằng cách cầu nguyện. Nếu không có các con, Mẹ không thể làm được điều ấy. Do đó, Mẹ kêu gọi tất cả các con với tình yêu của Mẹ, và Chúa sẽ làm hết mọi sự còn lại. (25/12/92)

-Chưa bao giờ nhiều như hôm nay, Mẹ van xin các con hãy giúp đỡ Mẹ. Mẹ là Mẹ của các con, đang nài van các con của Mẹ hãy giúp Mẹ thực hiện những gì mà Chúa Cha đã gửi Mẹ đến để hoàn thành. (2/10/2000)

MOTHER MARY NEEDS YOUR PRAYERS -MẸ MARIA CẦN LỜI CẦU NGUYỆN:
-Các con hãy nói cho các tín hữu biết là Mẹ cần lời cầu nguyện của họ, và lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Thật cần thiết để cầu nguyện càng nhiều càng tốt và làm việc đền tạ bởi vì cho đến nay, rất ít người hối cải. Có nhiều người KiTô Hữu sống như người ngoại giáo. Luôn có ít người tin tưởng thật. (1984)

-Có bao nhiêu người theo các tín ngưỡng khác, hay theo tà thần mà bỏ rơi Chúa Giêsu Kitô! Họ tạo ra chúa của riêng họ. Họ sùng bái ngẫu tượng. Điều này làm cho Mẹ đau lòng! Ước gì họ hối cải! Con số những người vô tín quá lớn! Điều ấy sẽ chỉ thay đổi nếu các con giúp Mẹ bằng lời cầu nguyện của các con. (9/2/84)

-Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho sự hoán cải của mọi người. Bởi đó, Mẹ cần lời cầu nguyện của các con. (8/4/84)

-Mẹ đang cần lời cầu nguyện của các con. Các con tự hỏi tại sao lại cần nhiều lời cầu nguyện này? Các con hãy nhìn chung quanh đi, hỡi các con, và các con sẽ thấy tội lỗi thống trị thế gian nhiều như thế nào. Vì thế, hãy cầu nguyện để Chúa Giêsu chiến thắng. (13/9/84)

-Các lời cầu nguyện của các con rất cần thiết đối với Mẹ, để rồi Chúa có thể được vinh danh qua tất cả các con. (16/1/86)

-Các con thân mến, đây là lý do tại sao Mẹ cần lời cầu nguyện của các con: Lời cầu nguyện là con đường duy nhất để cứu nhân loại. (30/7/87)

-Các con thân mến, Mẹ cần lời cầu nguyện của các con để hoàn thành kế hoạch. Bây giờ Mẹ đang ở với các con và cũng ở với thế giới. (23/3/90)

-Trước hết, Mẹ muốn các con dâng lời cầu nguyện để cầu cho các con cái của Mẹ mà không hề biết đến tình yêu của Mẹ và tình yêu của Con Mẹ. Xin các con hãy giúp họ biết tình yêu của Chúa và Mẹ! Hãy giúp Mẹ là Mẹ của tất cả các con! (18/3/91)

MOTHER MARY PRAYS FOR YOU-MẸ MARIA CẦU NGUYỆN CHO CÁC CON:
-Mẹ sẽ cầu bầu cho các con trước Thiên Chúa cho mọi ý chỉ của các con. (24/11/88)

-Hỡi các con, Mẹ hứa với các con rằng Mẹ sẽ cầu nguyện cho các con. (18/3/91)

-Mẹ đang cầu nguyện và cầu bầu cho các con trước Thiên Chúa để các con hoán cải. Mẹ cầu cho cuộc sống các con, cho hạnh kiểm của các con luôn xứng là Ki-Tô Hữu. (25/4/99)

-Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho mỗi người các con trước Chúa Giêsu. (25/5/2000)

MOTHER MARY PROTECTS YOU-MẸ MARIA BẢO VỆ CÁC CON:
-Hãy cầu nguyện, cầu nguyện. Bằng cách ấy, Mẹ sẽ bảo vệ các con. (12/12/83)

-Mẹ muốn bảo vệ các con dưới áo choàng của Mẹ. (27/11/88)

-Các con thân mến, Mẹ ở với các con ngay cả khi các con không ý thức điều ấy. Mẹ muốn bảo vệ các con khỏi mọi sự mà Satan cho con, và qua đó, hắn muốn hủy diệt các con. (25/3/90)

MOTHER MARY THANKS YOU: MẸ MARIA CÁM ƠN CÁC CON:
-Nhân danh Mẹ, các con hãy cám ơn mọi người vì lời cầu nguyện, sự hy sinh và đền tạ của họ. Hãy nói để họ bền tâm trong lời cầu nguyện, ăn chay, và trở lại. Hãy bảo họ chờ đợi trong sự kiên nhẫn về các lời hứa hẹn của Mẹ. Mọi sự được xẩy ra theo đúng chương trình của Chúa. (25/6/82)

-Mẹ cám ơn những ai đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Mẹ chúc lành cho từng người các con. (1/7/83)

-Hôm nay, Mẹ cám ơn các con về những lời cầu nguyện của các con. Hãy tiếp tục cầu nguyện thêm nữa để Satan tránh xa nơi này. Các con thân mến, chương trình của Satan đã thất bại rồi. Các con hãy cầu nguyện để kế hoạch Chúa dành cho giáo xứ này được thực hiện,. Mẹ đặc biệt cám ơn các người trẻ vì họ đã dâng các sự hy sinh lên Mẹ. (5/9/85)

-Mẹ cám ơn các con về tình yêu mà các con đã tỏ cho Mẹ. (21/8/86)

-Mẹ cám ơn các con về tất cả những việc các con đã làm theo ý chỉ của Mẹ. (25/6/87)

-Các con thân mến, cám ơn các con đã lắng nghe lời Mẹ. Các con thân mến, cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. (23/3/90)

-Các con thân mến, tối nay, Mẹ của các con muốn nói: “Cám ơn.” Cám ơn các con về các lời cầu nguyện; cám ơn tất cả những ai đã và đang cầu nguyện, đang giúp Mẹ cho đến ngày hôm nay để Mẹ thực hiện được các chương trình của Mẹ. (19/8/94)

-Hôm nay, Mẹ cám ơn các con đã sống và làm chứng cho các thông điệp của Mẹ với đời sống của các con. (25/6/99)


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu #210: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan (8/31/2008)
Bài Medu 208: Với Chuỗi Mân Côi Này, Mẹ Ở Với Các Con. (8/31/2008)
Chào Mừng Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt Tại Orange County, California. (8/30/2008)
Audio Clip Chuoi Man Coi, Nam Su Vui, #1 (8/30/2008)
Nghe Bài Giảng: Tôi Thiết Tưởng Không Phải Là Mảnh Đất Đâu! ... Mà Là Có Những Truyện Cơ Bản Của Con Người Mà Chưa Được Hưởng... - Lm. Vũ Khởi Phụng (8/30/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Hạnh Các Thánh Và Ngày Lễ Kính (8/27/2008)
Tin/Bài khác
Video Clip # 95: Baì Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Trong Lễ Khánh Thành Tu Viện DCCT, Tháng 1, 2008 (8/26/2008)
Video Clip # 94: Cong Doan Thai Ha Cau Nguyen Chieu 24-8 Tai Linh Dia Đúc Bà (8/26/2008)
Tri Ân Mẹ Trần Gian Và Mẹ Thiên Quốc (8/24/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria (8/24/2008)
Đức Mẹ Karzan, #5 (8/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768