MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - P, #15
Thứ Bảy, Ngày 30 tháng 8-2008

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - P, #15
§ Kim Hà

OASIS OF PEACE-ỐC ĐẢO BÌNH AN:
-Chúa cho phép Mẹ cùng với Ngài đến ốc đảo bình an này. Mẹ ao ước kêu gọi các con hãy luôn bảo vệ để ốc đảo này không bị hư hỏng. Có những kẻ muốn phá hoại nền hòa bình và sự cầu nguyện bằng sự cẩu thả của họ. Mẹ mời gọi các con làm chứng, giúp đỡ và gìn giữ nền hòa bình bằng cuộc sống của các con. (26/6/86)

-Các con biết rằng Mẹ đã hứa ban cho các con một ốc đảo bình an, nhưng các con không biết rằng: ngoài ốc đảo ấy còn có một sa mạc mà Satan đang ẩn núp và muốn dụ dỗ mỗi người trong các con. Các con thân mến, chỉ bằng lời cầu nguyện mà các con có thể thắng mọi ảnh hưởng của Satan ở nơi chốn của các con. (7/8/86)

OPENNESS TO GOD AND TO MOTHER MARY-MỞ RỘNG TÂM HỒN CHO CHÚA VÀ ĐỨC MẸ MARIA:
-Các con thân mến, hôm nay Mẹ muốn nói các con hãy mở rộng trái tim cho Chúa như những đóa hoa mùa xuân mong ước ánh sáng mặt trời. Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ luôn muốn cho các con đến gần với Chúa Cha hơn, và Ngài sẽ luôn ban cho cho trái tim các con dồi dào ân sủng của Ngài. (31/1/85)

-Những ngày này, Mẹ kêu gọi các con đặc biệt mở rộng trái tim cho Chúa Thánh Linh. Đặc biệt trong những ngày này, Chúa Thánh Linh đang hoạt động qua các con. Hãy mở rộng trái tim và đầu phục đời sống các con cho Chúa Giêsu để Ngài có thể hoạt động qua trái tim các con và làm cho đức tin các con được mạnh mẽ hơn. (23/5/85)

-Hãy mở rộng chính mình con cho Chúa và đầu phục mọi sự khó khăn và Thánh giá của các con cho Chúa để Ngài có thể đổi mọi sự thành niềm vui. Hỡi các con nhỏ, các con không thể mở rộng cho Chúa nếu các con không cầu nguyện: vì thế, từ ngày hôm nay, hãy quyết định thánh hiến thời gian và ngày giờ để chỉ gặp gỡ Chúa trong thinh lặng. (25/7/89)

-Mẹ của các con đang ở đây để giúp đỡ các con. Hãy mở rộng trái tim cho Mẹ của các con. Me đang chờ đợi các con. (14/8/89)

-Hãy mở rộng chính con cho Chúa Thánh Thần, vì Ngài làm cho các con mạnh mẽ. (5/6/90)

-Mẹ nói với các con lần nữa hãy mở rộng trái tim các con cho Mẹ và cho phép Mẹ dẫn dắt các con. Đường lối của Mẹ dẫn các con đến Chúa. (18/3/94)

-Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn cho Mẹ và trở nên một dụng cụ trong tay Mẹ để cứu rỗi thế gian. Hỡi các con, Mẹ muốn tất cả những ai cảm nhận được mùi hương thánh thiện qua các thông điệp mà Mẹ ban cho các con, thì hãy mang hương thơm ấy cho thế giới, một thế giới đang đói khát Chúa và tình yêu của Ngài. (25/3/94)

-Hãy mở rộng trái tim của các con và dành thì giờ cho Chúa để Ngài sẽ trở nên bạn hữu của các con. Khi mối tình bạn hữu giữa các con và Chúa được thiết lập thì không gió bão nào có thể phá hủy được. (25/6/97)

-Hỡi các con nhỏ bé, hãy mở rộng trái tim và cho Mẹ tất cả những gì trong ấy: niềm vui, nỗi buồn, và nỗi đau đớn, ngay cả những gì nhỏ bé nhất, để Mẹ có thể dâng lên Chúa Giêsu, để rồi với tình yêu vô biên, Ngài sẽ đốt cháy và biến đổi sự buồn phiền của các con để trở nên niềm vui cứu độ của Ngài. (25/2/99)

-Trong năm Đại Thánh này, nhiều trái tim đã mở ra cho Mẹ, và giáo hội được canh tân trong Chúa Thánh Linh. Mẹ vui mừng với các con và Mẹ cảm tạ Chúa về hồng ân này. (25/10/2000)

PEACE-HÒA BÌNH:
-Hòa bình. Hòa bình. Hòa bình. Hãy hòa giải. Chỉ có hòa bình thôi. Hãy làm hòa với Chúa và với các anh chị em. Bởi vậy, thật cần thiết để tin, cầu nguyện, ăn chay, và xưng tội. (25/6/81)

-Các con thân mến, không có sự cầu nguyện thì không có hòa bình. Do đó, Mẹ nói với các con, các con thân mến, hãy cầu nguyện dưới chân cây Thánh giá cho nền hòa bình. (6/9/84)

-Các con sẽ không có hòa bình qua các vị tổng thống, nhưng qua lời cầu nguyện. (31/12/85)

-Mong rằng thời kỳ này là thời gian mà tất cả chúng ta ban phát và chia sẻ hòa bình cho những người khác. Vì thế, hãy ban phát bình an trong nhà cửa, gia đình, trên đường phố, và ở khắp mọi nơi. (21/3/88)

-Các con thân mến, Mẹ muốn nói các con hãy đem bình an cho những người khác trong những ngày này. Hãy khuyến khích người khác thay đổi. Các con thân mến, các con không thể ban hòa bình nếu các con không có sự bình an trong nội tâm. (12/8/88)

-Sống bình an trong trái tim các con và chung quanh các con, để rồi tất cả mọi người có thể cảm thấy rằng hòa bình đến không phải từ các con mà đến từ Chúa. Hỡi các con nhỏ bé, hôm nay là ngày vĩ đại, hãy vui mừng với Mẹ! Hãy đón mừng ngày Giáng sinh cúa Chúa Giêsu với sự bình an của Mẹ. Với sự bình an ấy, Mẹ đến với các con qua tính cách là một người Mẹ, một Nữ Vương Hòa Bình. Hôm nay, Mẹ đang ban cho các con ơn lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ. Các con hãy ban phát ơn ấy cho tất cả mọi tạo vật để ai cũng được bình an. (25/12/88)

-Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện một cách đặc biệt, dâng hiến mọi sự hy sinh, cùng việc làm tốt để cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Satan thật mạnh mẽ và với tất cả sức mạnh của hắn, hắn đang phá hoại nền hòa bình do Thiên Chúa ban cho. (25/10/90)

-Do đó, hãy cầu nguyện với Thiên Chúa của Hòa Bình để Ngài bảo vệ các con với áo choàng của Ngài, và để Ngài có thể giúp các con hiểu được sự cao cả và quan trọng của sự bình an trong trái tim các con. Bằng cách này, các con sẽ có thể đem hòa bình từ trong trái tim các con đến toàn thế giới. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho các con trước Nhan Thánh Chúa. Hãy cầu nguyện bởi vì Satan muốn phá hoại chương trình hòa bình của Mẹ. Hãy hòa giải với mọi người, bằng mọi phương tiện của cuộc sống, hãy giúp cho hòa bình hiển trị trên toàn thế giới. (25/12/90)

-Thiên Chúa là Tình yêu. Vì thế hãy đến với Ngài qua lời cầu nguyện cá nhân và hãy sống bình an trong trái tim các con. Bằng cách ấy, hòa bình sẽ chảy từ trái tim các con như một dòng sông đến toàn thế giới. Đừng nói về hòa bình, nhưng hãy tạo hòa bình. (25/2/91)

-Các con là những người sẽ đem hòa bình đến cho thế giới. (24/6/92)

-Hôm nay là ngày của hòa bình, nhưng trên toàn thế giới rất thiếu sự hòa bình. Do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy cùng với Mẹ để xây dựng một thế giới mới đầy sự bình an, bằng phương cách cầu nguyện. (25/12/92)

-Hôm nay Mẹ vui mừng với các con, và Mẹ cầu nguyện với các con để có hòa bình; hoà bình trong trái tim các con. Hòa bình trong gia đình, hoà bình trong mọi ước muốn của các con, và hòa bình trên toàn thế giới. Hom nay, mong Vua Hòa Bình chúc lành cho các con và ban bình an cho các con. (25/12/94)

-Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng cửa của trái tim các con cho Chúa Giêsu như đóa hoa mở ra dưới ánh sáng mặt trời. Chúa Giêsu muốn đổ đầy trên trái tim các con với sự bình an và hoan lạc. Hỡi các con nhỏ, các con không thể thực hiện hòa bình nếu các con chưa hòa giải với Chúa Giêsu. Vì vậy, Mẹ mời gọi các con hãy đi xưng tội để Chúa Giêsu có thể là chân lý và bình an của các con. (25/1/95)

-Mẹ cầu nguyện cho các con, và Mẹ cầu bầu cho các con trước Nhan Thánh Chúa để rồi các con có thể hiểu được mỗi người các con là người chuyên chở bình an. Các con không thể có bình an nếu các con chưa hòa giải với Chúa. Hỡi các con, đó là lý do tại sao các con phải cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện là nền tảng sự bình an của các con. (25/6/97)

-Hãy khao khát và tìm kiếm hòa bình. (25/12/98)

-Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy ban sự bình an cho người khác. Chỉ có trong Chúa mới có sự bình an thật sự. Hãy mở rộng trái tim các con và trở nên người ban sự bình an. Những người khác sẽ khám phá sự bình an nơi các con và qua các con, bằng cách ấy, các con sẽ trở nên chứng nhân của hoà bình và tình yêu mà Chúa đã ban cho các con. (25/1/2000)

PENANCE-HÃY ĐỀN TỘI:
-Các con hãy làm việc đền tội! (8/8/81)

-Các con thân mến, Mẹ muốn các con làm việc đền tội thêm nữa. (16/6/89)

PERSEVERENCE-SỰ BỀN TÂM:
-Hãy bền tâm! Hãy cầu nguyện! Có nhiều người bắt đầu thống hối. (1/11/81)

-Hãy kiên nhẫn. Mọi sự được phát triển theo chương trình của Chúa. Các lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện. Hãy tiếp tục cầu nguyện, làm việc đền tội, và hãy hoán cải. (21/4/82)

-Hãy cố gắng tiếp tục, bền tâm và cầu nguyện không ngừng nghỉ. (8/12/83)

-Tối nay, một cách đặc biệt, Mẹ đang kêu gọi các con hãy bền chí trong các thử thách. (9/3/84)

-Trong thời gian này, Satan muốn làm xáo trộn trái tim các con và trong gia đình các con. Hỡi các con nhỏ, đừng thua cuộc. Các con đừng cho phép hắn hướng dẫn đời sống và bản thân các con. Mẹ thương yêu các con và cầu bầu cho các con trước Tòa Chúa. Hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện! (25/1/94)

PLAN-KẾ HOẠCH:
-Mọi sự được xẩy ra y như kế hoạch của Chúa. (25/6/82)

-Hãy vui mừng với Mẹ và các thiên thần của Mẹ, bởi vì một phần kế hoạch của Mẹ đã được thực hiện. Nhiều người đã được hoán cải, dù có nhiều người khác không muốn trở lại. (25/3/84)

-Hãy tiếp tục cầu nguyện để kế hoạch của Mẹ được hoàn toàn thực hiện. (27/9/84)

-Hãy cầu nguyện với Mẹ để kế hoạch của Chúa được thực hiện qua lời cầu nguyện của các con và của Mẹ. Hãy cầu nguyện thêm nữa và cầu nguyện sốt sắng. (24/10/84)

-Các con thân mến, Satan rất mạnh. Hắn muốn dùng tất cả sức mạnh của hắn để phá hủy kế hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện, và đừng ngưng cầu nguyện. Mẹ sẽ cầu nguyện với Con Mẹ để rồi các kế hoạch mà Mẹ bắt đầu thì sẽ được thành tựu. (14/1/85)

-Hãy dâng hiến sự hy sinh của các con lên Chúa Giêsu để các điều Chúa hoạch định sẽ được hoàn thành, và để Satan không thành công được dù một chút. (9/1/86)

-Các con thân mến, Mẹ muốn các con hiểu rằng Chúa đã chọn từng người trong các con hầu sử dụng các con trong kế hoạch lớn lao để cứu rỗi nhân loại. Các con không thể hiểu được vai trò lớn lao của mình trong chương trình của Chúa. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện để qua lời cầu nguyện, các con có thể biết kế hoạch của Chúa dành cho các con. Mẹ ở với các con để các con có thể thực hiện vai trò của mình một cách sung mãn. (25/1/87)

POPE JOHN PAUL II-ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II:
-Ngài là cha của các con, người cha thiêng liêng của tất cả mọi người. Các con cần phải cầu nguyện cho ngài. (8/11/81)

-Các kẻ thù của ngài muốn giết chết ngài, nhưng Mẹ bảo vệ ngài. (13/5/82)

-Chúa ban cho ngài quyền lực để đánh bại Satan. (16/9/82)

-Hãy nói cho ngài rằng ngài là cha của nhân loại chứ không chỉ là cha của người Ki-Tô giáo mà thôi. Hãy xin ngài truyền bá không mệt mỏi các thông điệp của hòa bình và tình thương cho toàn thể nhân loại. (26/9/82)

-Trong các thông điệp, Mẹ truyền cho tất cả mọi người, và cho Đức Thánh Cha nói riêng, hãy truyền bá các thông điệp mà Mẹ nhận được từ Con của Mẹ ở nơi đây, làng Medjugorje. Mẹ muốn tín thác nơi Đức Thánh Cha từ ngữ mà Mẹ đến đây: “hòa bình”, để ngài rao truyền đến mọi nơi. Đây là một thông điệp đặc biệt dành cho ngài: “Hãy đem các Kitô Hữu đến với nhau qua lời ngài và lời giảng huấn của ngài, đặc biệt đối các người trẻ, về các thông điệp mà ngài nhận được từ Chúa Cha, qua lời cầu nguyện, vì đó là lúc Chúa mặc khải cho ngài.” (16/9/83)

-Các con hãy sớm cảnh cáo Đức Giám mục và Đức Thánh Cha, rằng hãy có lòng kính trọng về sự khẩn cấp và tối quan trọng của thông điệp mà Mẹ ban cho toàn thể nhân loại. Mẹ đã nói nhiều lần rằng nền hòa bình thế giới đang ở trong tình trạng khủng hoảng. (30/11/83)

-Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và các linh mục. (10/7/92)

-Hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện cho sức khỏe của người con yêu dấu nhất của Mẹ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, vì ngài đang đau đớn và vì ngài là người mà Mẹ đã chọn cho thời kỳ này. (25/8/94)

PRAY FOR OUR LADYS INTENTION-CẦU CHO CÁC Ý CHỈ CỦA ĐỨC MẸ:
-Trong những ngày này, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. (1/7/83)

-Mẹ biết rằng các con cầu nguyện hôm nay và các con làm việc khi cầu nguyện. Tuy nhiên, Mẹ có một ý chỉ đặc biệt mà Mẹ kêu gọi các con mỗi ngày hãy cầu nguyện 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, và Kinh Tin Kính. (31/10/83)

-Nếu các con cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ, Mẹ sẽ được vinh danh qua các con. Qua tay Mẹ, các lời cầu nguyện của các con sẽ giúp các con. (26/11/88)

-Các con thân mến, Mẹ yêu thương các con, và Mẹ muốn các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ với tình yêu mà các con dành cho Mẹ, để rồi các kế hoạch của Chúa liên quan đến các con sẽ được hoàn thành. (15/12/88)

-Mẹ mời gọi các con hãy quyết định cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Các con thân mến, hãy dâng các tuần Cửu nhật, hãy dâng các sự hy sinh ở những lãnh vực nào mà con bị trói buộc nhất. Mẹ muốn đời sống các con hãy trói buộc với Mẹ. (25/7/93)

-Hôm nay, Mẹ muốn mở rộng Mẫu Tâm của Mẹ cho các con và kêu gọi tất cả các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Mẹ muốn canh tân lời cầu nguyện với các con và kêu gọi các con hãy ăn chay. Mẹ ao ước dâng lời cầu nguyên và việc chay tịnh lên Con Mẹ là Chúa Giêsu để có một thời đại mới-Một mùa Xuân. (25/10/2000)

PRAYER-LỜI CẦU NGUYỆN:
-Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện sốt sắng. Lời cầu nguyện phải trở nên một phần đời sống hàng ngày của các con, để cho đức tin chân chính được vững chãi. (8/9/81)

-Me hứa với các con: đó là tùy các con để cầu nguyện và bền tâm. Cũng vậy, đừng lo lắng. Đức tin không sống còn nếu không cầu nguyện. (10/10/81)

-Hãy tiếp tục cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện là sự cứu rỗi của con người. (9/12/81)

-Hãy cầu nguyện và tin tưởng mãnh liệt. Hãy đọc những lời kinh mà Mẹ đã yêu cầu: Bảy Kinh Lạy Cha, Bảy Kinh Kính Mừng, Bảy Kinh Sáng Danh, và Kinh Tin Kính. (24/4/82)

-Qua ăn chay và cầu nguyện, ta có thể chận đứng chiến tranh, và chận đứng mọi luật lệ của thiên nhiên. (21/7/82)

-Lời kinh đẹp đẽ nhất là Kinh Tin Kính. (1983)

-Mọi lời cầu nguyện đều tốt, nếu các con đọc với đức tin. (1983)

-Những ai đi học hay đi làm thì phải cầu nguyện nửa tiếng đồng hồ vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, và nếu có thể được, hãy tham dự Thánh lễ. Các con cần có tinh thần cầu nguyện trong lúc làm việc hàng ngày. Nói cách khác, hãy đi làm công việc với lời cầu nguyện. (16/6/83)

-Hãy cầu nguyện. Khi Mẹ ban cho các con thông điệp này, các con đừng hài lòng mà chỉ lắng nghe thôi. Hãy tăng thêm lời cầu nguyện và nhìn xem lời cầu nguyện làm cho các con hạnh phúc. Tất cả ơn lành ở nơi các con. Tất cả việc con phải làm là muốn nhận ơn. Để được như vậy, Mẹ nói cho các con biết, hãy cầu nguyện! (12/9/83)

-Nếu các con cầu nguyện, một nguồn sống sẽ chảy ra từ trái tim các con. (24/10/83)

-Cầu nguyện là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Nếu các con cầu nguyện và ăn chay, các con sẽ nhận được tất cả những gì mà các con xin. (29/10/83)

-Hãy cầu nguyện vào buổi tối khi các con chấm dứt một ngày. Hãy ngồi trong phòng và nói cảm tạ Chúa Giêsu. Vào buổi tối, nếu các con đi ngủ trong bình an và trong lời cầu nguyện, thì vào buổi sáng khi thức giấc, các con sẽ nghĩ đến Chúa Giêsu. Lúc ấy, các con sẽ có thể cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng nếu các con đi ngủ với sự chia trí, ngày hôm sau sẽ mù mịt, và các con sẽ quên việc cầu nguyện cho ngày hôm ấy. (30/10/83)

-Hãy cầu nguyện sốt sắng. Hãy cầu nguyện cho toàn thế giới. (13/11/83)

-Hãy cầu nguyện bởi vì lời cầu nguyện là đời sống. (14/11/83)

-Nếu Mẹ luôn yêu cầu các con cầu nguyện, đừng nghĩ rằng lời cầu nguyện của các con không tốt. Nhưng Mẹ mời các con hãy cầu nguyện riêng tư lâu hơn, và cầu nguyện nhiều cho những người khác. (17/11/83)

-Lời cầu nguyện không phải là thói quen cho các con, nhưng là nguồn hy vọng. Các con nên sống bằng lời cầu nguyện. (4/12/83)

-Mẹ mong ước lời cầu nguyện được canh tân trong trái tim các con mỗi ngày. Hãy cầu nguyện thêm mỗi ngày. (11/12/83)

-Cầu nguyện và từ bỏ trái tim các con cho Mẹ, bởi vì Mẹ muốn ở với các con. (12/12/83)

-Điều quan trọng nhất cho thân thể các con là lời cầu nguyện. (12/22/83)

-Các con thân mến, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện. Hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta là lời cầu nguyện. (27/12/83)

-Khi người khác gây khó khăn cho các con, đừng tự vệ, tốt hơn, hãy cầu nguyện. (1983)

-Không có lời cầu nguyện, các con không thể làm được điều gì. (19/1/84)

-Hãy cầu nguyện thật nhiều. Mẹ ao ước các con thấm nhuần với lời cầu nguyện. (24/1/84)

-Các con cần mạnh mẽ trong lời cầu nguyện. Mong các con cầu nguyện lâu dài trong suy niệm, và cầu nguyện một cách sốt sắng. (25/1/84)

-Mẹ mong ước các con luôn sống sâu thẳm trong đời cầu nguyện. Mỗi buổi sáng, hãy đọc kinh Thánh hiến cho Mẫu tâm Mẹ Maria. Hãy đọc kinh ấy với gia đình. Mỗi sáng, đọc kinh Truyền Tin, đọc 5 Kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng, 5 Kinh sáng Danh để vinh danh cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh để cầu cho Đức Thánh Cha. Rồi đọc Kinh Tin Kính và Kinh Chúa Thánh Thần; và nếu có thể được, hãy cầu nguyện một phần của chuỗi Mân Côi. (27/1/84)

-Hãy cầu nguyện. Không thể miễn trừ được, vì Chúa ban cho các con những ân sủng lớn nhất khi các con cầu nguyện. (30/1/84)

-Tùy ý các con cầu nguyện, và Mẹ sẽ lo lắng tất cả những gì còn lại. Các con không thể tưởng tượng nổi Chúa đầy quyền năng như thế nào đâu. Do đó, hãy cầu nguyện! (3/2/84)

-Khi Mẹ nói: “Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện,” Mẹ không nói rằng phải tăng số giờ cầu nguyện lên, nhưng là tăng lòng ao ước cầu nguyện, và hãy tiếp xúc với Chúa. Hãy đặt chính mình vĩnh viễn trong tình trạng thiêng liêng sâu lắng của lời cầu nguyện. (26/6/84)

-Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con rằng hãy luôn cầu nguyện trước khi làm việc, và chấm dứt công việc với lời cầu nguyện. Nếu các con lãm như vậy, Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con. Thời đại này, các con không cầu nguyện nhiều mà làm việc nhiều: vì thế, hãy cầu nguyện. Trong lời cầu nguyện, các con sẽ tìm được sự yên nghỉ. (5/7/84)

-Trong khi cầu nguyện, hãy từ bỏ chính mình cho Chúa. (9/8/84)

-Hôm nay, Mẹ muốn nói cho các con biết rằng các con làm cho Mẹ vui lòng lần nữa và lần nữa bằng lời cầu nguyện của các con, nhưng cũng có những người trong giáo xứ không muốn cầu nguyện, và Trái tim Mẹ rất buồn. (4/10/84)

-Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa. Cầu nguyện là lắng nghe tiếng Chúa. Cầu nguyện rất hữu ích cho các con bởi vì sau khi cầu nguyện, mọi sự đều rõ ràng. Cầu nguyện làm cho người ta biết hạnh phúc. Cầu nguyện còn dạy các con cách khóc. Cầu nguyện có thể dạy các con thăng hoa. Cầu nguyện không phải là chuyện đùa. Cầu nguyện là cuộc đối thoại với Chúa. (20/10/84)

-Đừng tự hỏi mình tại sao Mẹ luôn mời gọi các con cầu nguyện. Các con hãy tăng thêm lời cầu nguyện để trở nên máng xối chuyển ơn cho người khác. (17/11/84)

-Ngày giờ của các con sẽ không giống nhau tùy thuộc việc các con có cầu nguyện hay không. (1984)

-Hãy kiên nhẫn và liên lỷ trong lời cầu nguyện. (14/1/85)

-Mẹ không cần các con đọc Kinh Lạy Cha 100 lần hay 200 lần. Tốt hơn các con nên đọc một kinh Lạy Cha, nhưng với ước mong được gặp gỡ Chúa. (9/3/85)

-Trong lời cầu nguyện, các con sẽ khám phá một niềm vui lớn lao nhất và một con đường thoát khỏi những trường hợp tưởng chừng như bí lối. (28/3/85)

-Hôm nay, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện với trái tim, và không phải là thói quen. (2/5/85)

-Đôi khi, các lời cầu nguyện ồn ào đẩy Chúa Giêsu đi xa, bởi vì nếu người ta muốn chiến thắng với sức mạnh riêng của họ, thì nơi ấy không có chỗ cho Thiên Chúa. Lời cầu nguyện ồn ào chỉ tốt khi nào đến từ trái tim. (3/5/85)

-Những lời cầu nguyện đến từ trái tim thường hòa hợp với Chúa. (1985)

-Hỡi các con thân mến, hãy để lời cầu nguyện là món ăn hàng ngày của các con, đặc biệt khi các con làm việc ngoài đồng mệt mỏi nhiều nên các con không thể cầu nguyện bằng trái tim. Hãy cầu nguyện, và rồi các con sẽ vượt qua mọi sự mệt mỏi. Lời cầu nguyện sẽ trở nên niềm vui và chốn nghỉ ngơi của các con. (30/5/85)

-Mỗi người cần phải chuẩn bị trước. Nếu còn mắc tội thì hãy nhổ rễ tội lỗi đi, nếu không thì người ấy không thể đi vào việc cầu nguyện được. Nếu có những mối bận tâm nào thì người ấy hãy trình lên Chúa. (3, 1985)

-Các con thân mến, Mẹ van nài các con hãy cầu nguyện một cách có ý thức. Trong lời cầu nguyện, các con sẽ biết sự cao cả của Chúa. (28/11/85)

-Các con thân mến, nếu các con cầu nguyện với trái tim thì trái tim băng đá của các người anh em sẽ tan chảy, và mọi trở ngại sẽ tan biến. Sự hoán cải sẽ trở nên dễ dàng cho những ai muốn chấp nhận điều ấy. Đây là một hồng ân mà các con phải xin cho các anh em, qua lời cầu nguyện. (23/1/86)

-Mỗi giây phút của lời cầu nguyện như một giọt sương buổi sáng làm tươi mát mỗi đóa hoa, đám cỏ và trái đất. Cũng giống vậy, lời cầu nguyện làm tươi mát mọi người. Khi một người mệt mỏi, người ấy sẽ được nghỉ ngơi; khi người ấy bị trở ngại, người ấy sẽ tìm lại sự bình an, được canh tân, và có thể lắng nghe Lời Chúa…Cám dỗ đến thường xuyên và sẽ làm cho người ấy yếu nhược, vậy họ cần cầu nguyện luôn mãi để có thêm năng lực của tình yêu và sự tươi mát. (27/1/86)

-Các con thân mến, Mẹ nài nỉ các con hãy mở rộng chính mình để bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ trở nên nguồn vui. Nếu các con bắt đầu, các con sẽ không thấy chán vì các con sẽ cầu nguyện với niềm vui. (20/3/86)

-Hãy cầu nguyện để được ơn yêu thương, ơn đức tin, ơn cầu nguyện, và ơn ăn chay. (17/4/86)

-Các con thân mến, các con không thể hiểu được sự cao cả và giá trị lời cầu nguyện, nếu các con không nói như sau: “Bây giờ là thời gian để cầu nguyện; bây giờ không có điều gì quan trọng đối với tôi; không có ai quan trọng đối với tôi, ngoại trừ Chúa.” Các con thân mến, hãy thánh hiến bản thân các con cho việc cầu nguyện, với một tình yêu đặc biệt để rồi Chúa có thể ban ơn lành cho các con. (2/10/86)

-Không với lời nói, nhưng qua lời cầu nguyện, các con sẽ nhận được những gì các con mong ước. (6/10/86)

-Khi cầu nguyện, các con trở nên đẹp hơn, giống như các đóa hoa, sau cơn tuyết, phô bày tất cả vẻ đẹp của chúng, với các màu sắc đẹp không thể diễn tả được. Các con thân mến, sau khi cầu nguyện, trước Nhan Thánh Chúa, các con sẽ tỏ cho Chúa những gì đẹp đẽ. Điều này làm đẹp lòng Chúa. Bởi đó, hỡi các con, hãy cầu nguyện và mở rộng nội tâm các con cho Chúa để Ngài có thể làm cho con trở nên một đóa hoa đẹp đẽ và hài hòa nơi Thiên đàng. (18/12/86)

-Các lời cầu nguyện của các con làm cho Mẹ cảm động nhiều, đặc biệt là những chuỗi kinh Mân Côi hàng ngày của các con. (1987)

-Vì thế, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện và qua lời cầu nguyện, các con sẽ tìm được một niềm vui mới. (25/2/87)

-Các con biết rằng nếu không cầu nguyện thì không thể hiểu được những gì Chúa đang hoạch định qua mỗi người các con. (25/4/87)

-Hãy tiếp tục cầu nguyện dù cho có trở ngại, và các con sẽ hiểu được Thánh Ý của Chúa Cha và tình yêu của Ngài. (16/5/87)

-Hãy tạo cho trái tim các con một lời cầu nguyện thường xuyên, bởi vì chỉ bằng cách ấy, các con sẽ có thể chuẩn bị trở nên máng xối chuyển ơn lành. (11/7/87)

-Lời cầu nguyện là con đường duy nhất để cứu nhân loại. (30/7/87)

-Hãy để lời cầu nguyện là đời sống của các con. Hỡi các con, hãy dâng thời giờ của các con chỉ dành cho Chúa GIêsu và Ngài sẽ ban cho các con mọi sự mà con tìm kiếm. Ngài sẽ tỏ lộ chính Ngài cho con một cách sung mãn. (25/9/87)

-Hãy cầu nguyện, bởi vì trong lời cầu nguyện, mỗi người các con sẽ có thể nhận được tình yêu trọn vẹn. (25/10/87)

-Các con thân mến, Satan rất mạnh mẽ! Do đó, Mẹ kêu gọi các con hãy dâng hiến các lời cầu nguyện cho những ai đang ở dưới tầm ảnh hưởng của hắn, để họ được cứu rỗi. Hãy làm chứng nhân bằng đời sống của các con. Hãy hy sinh cuộc sống để cứu rỗi thế giới. Do đó, hỡi các con thân mến, đừng sợ. Nếu các con cầu nguyện, Satan không thể gây thương tích cho các con, dù chỉ một chút thôi, bởi vì các con là con của Chúa, và Ngài đang chăm sóc cho các con. Hãy cầu nguyện, và hãy cầm chuỗi tràng hạt trong tay như một dấu hiệu để Satan biết rằng các con thuộc về Me. (25/2/88)

-Bây giờ, hãy cầu nguyện cho những ai nguyền rủa Danh Thánh Chúa. (11/4/88)

-Đừng cầu nguyện với môi miệng, nhưng hãy cầu với trái tim. Bằng cách ấy, cầu nguyện sẽ đem lại chiến thắng! (4/7/88)

-Chúa đang ban tặng chính Ngài cho các con. Nhưng Ngài muốn các con đáp lời Ngài một cách tự nguyện. Do đó, hỡi các con, hãy để dành một thời điểm trong ngày khi các con có thể cầu nguyện trong bình an, khiêm nhường, và gặp gỡ Chúa, Đấng Tạo Hóa. (25/11/88)

-Mẹ mời gọi các con hãy cầu nguyện, và thẳng thắn xin Mẹ các ơn lành. Mẹ sẽ cầu bầu cho các con trước Nhan Thánh Chúa. (19/1/89)

-Các con thân mến, đây là thời kỳ hồng ân. Hãy cầu nguyện càng nhiều càng tốt và đổi mới bản thân qua lời cầu nguyện. Hãy xây dựng phần tâm linh của mình. Sự sửa sai này kéo dài cho đến cuối cuộc đời các con. (27/3/89)

-Hãy cầu nguyện, bởi vì các con ở dưới một sự cám dỗ và nguy hiểm lớn lao; thế gian và vật chất dẫn các con đến sự nô lệ. Satan đang tích cực trong kế hoạch này. Mẹ muốn giúp các con qua lời cầu nguyện. (25/6/89)

-Qua lời cầu nguyện, các con giàu hơn trong lòng thương xót Chúa. Vì thế, hỡi các con nhỏ bé, hãy để lời cầu nguyện là ánh sáng cho mỗi người các con. Đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để những ai xa cách Chúa sẽ có thể được hoán cải. Rồi thì trái tim của chúng ta giàu hơn bởi Chúa sẽ hiển trị trong trái tim của tất cả mọi người. Vì thế, hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Hãy để cho các lời cầu nguyện thống trị toàn thế giới. (25/8/89)

-Đặc biệt tối nay, Mẹ muốn kêu gọi các con hãy dâng lên Mẹ những vấn đề và khó khăn của các con để các con có thể cầu nguyện với tự do và niềm vui hơn, và như thế, lời cầu nguyện của các con trở nên lời cầu nguyện từ trái tim. (11/5/90)

-Mẹ không muốn các con nói về cầu nguyện, nhưng Mẹ muốn các con hãy cầu nguyện. Hãy để ngày của các con tràn đầy lời cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa về cuộc sống Chúa ban và những gì các con có. (25/4/91)

-Hãy cầu nguyện cho hòa bình, bởi vì Satan muốn hủy diệt một chút bình an mà các con có. (25/6/92)

-Chỉ bằng lời cầu nguyện mà chúng ta có thể đánh bại ma quỷ và bảo vệ tất cả những gì mà Satan muốn phá hoại trong cuộc sống của các con. (25/2/94)

-Hỡi các con nhỏ bé, đừng quên rằng nếu các con không cầu nguyện các con không gần bên Mẹ, cũng không gần Chúa Thánh Linh, vì chính Ngài hướng dẫn các con trên con đường thánh thiện. (25/7/94)

-Các con thân mến, Mẹ muốn trong thời gian này các con hãy tìm một góc nhà để cầu nguyện cá nhân. Mẹ muốn hướng dẫn các con cầu nguyện với trái tim. Chỉ bằng cách ấy, các con sẽ hiểu được rằng đời sống của mình trống vắng nếu không cầu nguyện. Các con sẽ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống mình khi khám phá Chúa trong lời cầu nguyện. (25/7/97)

-Hôm nay, hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mời gọi các con, qua lời cầu nguyện, hãy ở với Chúa Giêsu, để rồi từ cảm nghiệm của việc cầu nguyện, các con có thể khám phá ra vẻ đẹp các tạo vật của Chúa. Các con không thể nói hay làm chứng về cầu nguyện nếu không cầu nguyện. Đó là lý do vì sao trong sự im lặng của trái tim, hãy ở với Chúa Giêsu để Ngài có thể thay đổi và biến cải các con với tình yêu của Ngài. (25/7/98)

-Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy đến gần với Mẹ hơn qua lời cầu nguyện. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ thương yêu các con, và Mẹ muốn mỗi người các con được cứu rỗi và ở với Mẹ trên Thiên Đàng. (25/8/98)

-Hỡi các con nhỏ bé, một cách đặc biệt, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho những người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại với Chúa, cho những kẻ đâm vào Mẫu Tâm của Mẹ và Thánh Tâm Chúa Giêsu Con Mẹ với những lưỡi gươm của hận thù và phỉ báng hàng ngày. Hỡi các con nhỏ bé, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho những ai không muốn biết đến tình yêu của Chúa, dù khi họ ở trong giáo hội. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ hoán cải để giáo hội có thể sống lại trong tình yêu. (25/3/99)

-Nếu các con muốn yêu thương, hãy cầu nguyện cho các anh chi em. Bây giờ, nhiều người cần rất các lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện và trở nên gương sáng cho người khác bởi vì qua các con, Mẹ muốn hướng dẫn người ta đến với ánh sáng. (----)

-Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện mà không ngưng nghỉ. Nếu các con cầu nguyện, các con sẽ gần Chúa hơn và Ngài sẽ hướng dẫn các con trên con đường hòa bình và cứu độ. (25/1/2000)

-Hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho những ai không biết đến tình yêu của Chúa, và hãy làm chứng bằng đời sống các con để họ có thể tìm biết Chúa và tình yêu vô biên của Ngài. (25/2/2000)

-Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện không ngưng nghỉ, cho đến khi lời cầu nguyện trở nên niềm vui của các con. (25/3/2000)

-Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện để qua lời cầu nguyện, con đặt Chúa trên hết mọi sự. (25/11/2000)

-Đây là thời kỳ ân huệ. Do đó, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện cho đến khi các con hiểu được tình yêu của Chúa dành cho mỗi người các con. (25/2/2001)

-Hỡi các con nhỏ bé, lời cầu nguyện làm được phép lạ. (25/4/2001)

PRAYER GROUPS-CÁC NHÓM CẦU NGUYỆN:
-Lời cầu nguyện cộng đồng cần thiết trong mọi giáo xứ. (11/4/82)

-Nếu các con cầu nguyện, một nguồn sống chảy ra từ trái tim các con. Nếu các con cầu nguyện với sức mạnh, nếu các con cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được ơn 1ành từ nguồn sống này, và nhóm cầu nguyện của các con sẽ được kiện cường. (24/10/83)

-Hãy đổi mới cách cầu nguyện trong gia đình các con và thành lập các nhóm cầu nguyện. Bằng cách ấy, các con sẽ cảm nghiệm niềm vui trong lời cầu nguyện và sự liên kết. Những ai cầu nguyện và là thành viên của các nhóm thì hãy mở tâm hồn ra cho Thánh ý Chúa và trở nên những chứng nhân vui tươi của tình yêu Chúa. (25/9/2000)

PRIESTS-CÁC LINH MỤC:
-Các con xin Mẹ hãy giữ các linh mục tốt lành và trung thành trong giáo xứ để tiếp tục công tác. Đừng sợ điều gì cả. Ơn lành này sẽ được ban cho các con. Mẹ không đòi hỏi điều gì từ các linh mục hơn là lời cầu nguyện với sự bền tâm, và lời rao giảng. Mong các linh mục kiên nhẫn và đợi chờ lời hứa của Thiên Chúa. (23/6/82)

-Đúng, tốt hơn là các trẻ nhỏ cầu nguyện với Mẹ, và các khách hành hương hỏi ý kiến các linh mục và tìm giải đáp với các linh mục. (20/12/82)

-Các linh mục nên thăm viếng các gia đình, đặc biệt hơn là các gia đình không giữ đạo và đã quên Chúa. Các linh mục nên đem theo Phúc Âm của Chúa Giêsu đến với mọi người và dạy họ cách cầu nguyện. Các linh mục nên cầu nguyện thêm, và nên ăn chay. Họ nên tặng cho người nghèo những gì mà họ không cần. (30/5/84)

-Tất cả các linh mục hãy cầu nguyện chuỗi Mân Côi. (25/6/85)

-Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và cho các linh mục. (10/7/92)

PURGATORY-LUYỆN NGỤC:
-Có nhiều linh hồn ở luyện ngục, kể cả những người đã thánh hiến cho Chúa, các linh mục, các tu sĩ. Để cầu cho ý chỉ của họ, các con hãy cầu nguyện ít nhất bẩy lần Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Sáng Danh và Kinh Tin Kính. Mẹ đềnghị các con đọc như vậy. Có nhiều linh hồn đi vào luyện ngục vì không ai cầu nguyện cho họ. (21/7/82)

-Những người này đợi chờ lời cầu nguyện và sự hy sinh của các con. (1983)

-Trong luyện ngục có nhiều tầng lớp: tầng thấp nhất gần hỏa ngục, và tầng cao nhất gần Thiên Đàng. Không phải là ngày lễ các Đẳng linh hồn mà là ngày lễ Giáng Sinh mà một số lớn các linh hồn rời luyện ngục. Trong luyện ngục có nhiều linh hồn cầu nguyện sốt sắng với Chúa, nhưng có những linh hồn không thân nhân hay bạn bè trên thế gian thì Chúa cho họ được hưởng những lời cầu nguyện của người khác. Có những trường hợp mà Chúa cho phép họ hiện về bằng nhiều cách, gần những thân nhân của họ trên trần gian, để nhắc nhở các thân nhân về sự hiện hữu của luyện ngục hầu xin họ cầu nguyện dâng lên Chúa là Đấng công thẳng và tốt lành. Đại đa số người ta xuống luyện ngục. Nhiều người xuống hỏa ngục. Một số ít đi thẳng lên Thiên Đàng. (10/1/83)

-Hôm nay Mẹ muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện hàng ngày cho các linh hồn dưới luyện ngục. Lời cầu nguyện và ơn lành rất cần cho các linh hồn để đến với Chúa và tình yêu của Ngài. Các con thân mến, bằng cách làm các điều ấy, các con có thêm các người cầu bầu cho các con. Họ sẽ giúp các con trong đời sống để ý thức rằng tất cả những vật ở trần gian không cần thiết cho các con, mà chỉ có Thiên Đàng là mục tiêu duy nhất cần để đạt đến. Vì thế, hỡi các con, hãy cầu nguyện không ngừng để các con có thể giúp chính mình và các người khác vì lời cầu nguyện của các con sẽ đem niềm vui đến cho họ. (6/11/86)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hình Ảnh Đức Giám Mục Brown Và Đại Diện Toàn Giáo Phận Orange Đón Tiếp Đức Tgm Hà Nội (9/1/2008)
Bai Medu 212:phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 3 (8/31/2008)
Bài Medu 211: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan, Phần 2: (8/31/2008)
Bài Medu #210: Phỏng Vấn Cha Tomislav Pervan (8/31/2008)
Bài Medu 208: Với Chuỗi Mân Côi Này, Mẹ Ở Với Các Con. (8/31/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Chào Mừng Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt Tại Orange County, California. (8/30/2008)
Audio Clip Chuoi Man Coi, Nam Su Vui, #1 (8/30/2008)
Nghe Bài Giảng: Tôi Thiết Tưởng Không Phải Là Mảnh Đất Đâu! ... Mà Là Có Những Truyện Cơ Bản Của Con Người Mà Chưa Được Hưởng... - Lm. Vũ Khởi Phụng (8/30/2008)
Tin/Bài khác
Hạnh Các Thánh Và Ngày Lễ Kính (8/27/2008)
Video Clip # 95: Baì Giảng Của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Trong Lễ Khánh Thành Tu Viện DCCT, Tháng 1, 2008 (8/26/2008)
Video Clip # 94: Cong Doan Thai Ha Cau Nguyen Chieu 24-8 Tai Linh Dia Đúc Bà (8/26/2008)
Tri Ân Mẹ Trần Gian Và Mẹ Thiên Quốc (8/24/2008)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria (8/24/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768